Duchovní škola Mosty poznání

Všechno, co k nám nyní přichází, s čím se setkáváme, co se nám nabízí, jsou možnosti pro nás všechny, které nás mohou nasměrovat k cestě k našemu srdci, k naší duši. My jsme ti, kdo si vybírají a rozhodují se, co nebo koho si vyberou. V našem srdci najdeme všechny odpovědi, a když se naučíme naslouchat naší duši a být s ní v souladu, náš život dostane smysl. Zjistíme, Kdo jsme, Kde máme své Místo a Jaké je Naše Poslání na této planetě, v tomto životě…

 

V zahradě naší duše jsou semínka ukrytá,

zaseté do lásky poznání vykvétá,

v bohatou úrodu lásky a radosti,

změní se v plody štěstí a moudrosti.

Leží zde ukryté vše, co jsme prožili,

smíme sem nahlédnout, i když jen na chvíli,

před naším zrakem náš vnitřní svět ožívá,

znovu si všechno můžeme prožívat.

Andělé nás bezpečně povedou přes mosty,

v záblescích vědomí spatříme možnosti,

pod křídly andělů najdeme cestu

sami k sobě, ke svým touhám a přáním, ke snům…

 

 

Duchovní škola Mosty poznání vyplynula z potřeb, věnovat více času konkrétní práci na sobě a hledat řešení problémů, výzev a krizí, které se v životě každého z nás začínají objevovat, když do něj začneme vnášet nové a nové vlny světla. Energie, které k nám začaly přicházet v roce 2012, nám budou přinášet další vlny Lásky a Světla, které nám, pokud se jim otevřeme, budou ukazovat nové cesty a možnosti, jak žít šťastně a naplněně svůj život. Je to zcela přirozený děj, který je součástí transformace nás i transformace planety Země.  Děje se tak, protože si už jsme plně vědomí, že nejsme omezeni starými myšlenkami. Máme odvahu neustále přijímat nové vhledy a nové způsoby pohledu na svůj svět. Máme sílu a jsme ochotni měnit se a růst. Můžeme se tedy vydat přes Mosty poznání vstříc k pokladům naší duše.

 

“Cítíme-li se šťastni díky něčemu, co se děje v našem životě, díky nějaké události nebo člověku, pak to není opravdové štěstí. Skutečné štěstí “nezpůsobuje” něco konkrétního. Je to stav bytí. Pravdou je, že se všichni rodíme šťastní. Je to náš přirozený stav. Najděte si příležitosti, jak být sami sebou. Dělejte to, co máte rádi, a vracejte se do života. Pomáhejte ostatním. Tyto chvíle vám budou připomínat pravé štěstí, které máte uvnitř. Už neztrácejte čas. Život je krátký a probíhá právě teď. Jediné, co máte, je přítomný okamžik. Zvolte si štěstí právě teď!”
Mabel Katz

 

„Já sám jsem ten jediný, kdo může změnit můj život. Nikdo jiný to za mě neudělá.“

 Carol Burnett

 

„Jediná omezení, která v lidských životech existují si klademe my sami.“

Konfucius

„Nedostatek času neexistuje. Všichni máme dost času, abychom mohli udělat všechno, co opravdu udělat chceme.“

Alan Lakein

„Dej každému dni příležitost, aby se mohl stát tím nejkrásnějším dnem v tvém životě.“

Twain Mark

„Objevovat vlastní schopnosti je úžasně zábavné.“

Kjell A Nördström

 

 

 

Školou vás bude provázet Světluška světelné meditace, emoční terapie, EFT, automatická kresba, tanec, pohyb, čakrová cvičení, přírodní vůně Prameny života, andělské léčení, práce s energiemi, s archandělskými tělovými svícemi, kartami a další, co bude třeba.

 

Pro koho je škola určena:

Škola je vhodná a otevřená pro každého, kdo se rozhodnul pochopit vnitřní podstatu věcí, které probíhají v jeho životě, chce urychlit svůj osobní růst a podpořit svoji transformaci světla. Není potřeba mít žádné předchozí zkušenosti, zasvěcení, certifikáty apod. Stačí vaše odvaha, odhodlání, ochota a otevřené srdce a mysl.

 

Jak bude škola probíhat:

Setkávat se budeme jeden pátek v měsíci v podvečerních hodinách od září do července. Každé setkání bude zaměřeno na jedno určité téma – pramen a kvality duše v nás a v našem životě, které bude souviset s tématickým zaměřením příslušného ročníku školy. V průběhu setkání budeme k práci využívat různé metody a procesy a také podporu vůní  Prameny života a tělové archandělské svíce na dočištění – budeme pracovat s jednotlivými tématy a objevovat jak se momentálně zobrazují ve vašem životě a jak je můžete využívat ve svůj prospěch. V další práci si pak budete pokračovat sami doma, pomocí jednoduchých úkolů a cvičení, které si odnesete z každého setkání školy. Je možné navštěvovat jednotlivá setkání, dle vlastního uvážení nebo se můžete přihlásit do celého ročníku a práce pro vás pak bude mnohem hlubší a smysluplnější.

 

Tématické zaměření podvečerních setkání školy pro rok září 2015 – červen 2016  je Harmonie lásky a života

Od září začínáme nový cyklus večerních setkávání, na kterých se budeme učit pracovat s harmonií naší duše. Na každém setkání se budeme učit napojovat na aktuální aspekty a kvality své duše, které potřebujete projevit ve svém současném životě...

.

Termíny setkání:

 

11.9.2015 - 1.setkání školy –  Moje jméno – můj tvořivý potenciál i učební 

                                                  lekce

23.10.2015 - 2.setkání školy – Moje místo v životě  – poklady a dary 

                                                   mé rodiny pro mě

20.11.2015 - 3. setkání školy – Čím jsem, čím žiju – jak využívám svou 

                                                    odvahu a sílu ke změnám

11.12.2015  - 4. setkání školy – Jak vidím sám sebe  – jaká je moje sebeláska

22.1.2016  -  5. setkání školy – Tvořím prostor pro lásku – síla lásky 

                                                    a odpuštění

26.2.2015  -  6. setkání školy –  Vnitřní dítě – zdroj mé radosti

25.3.2015  -  7. setkání školy Kam mě vede intuice a představivost

22.4.2015  -  8. setkání školy –  Překročit svůj stín znamená osvobodit sám sebe

27.5.2015  -  9. setkání školy – Umění milovat a odpouštět

24.6.2015  - 10. setkání školy – Tajemství vděčnosti

 

Pozvánky včetně ceny za setkání v Duchovní škole najdete v Kalendáři akcí zde. Přihlášení účastníci dostanou podrobné informace. Všechna setkání se uskuteční v prostorách Provozovny masáží Luděk Hubeňák, M.R.Štefánika 1A, Šumperk, (vchod z ulice Krátká, vedle prodejny Claudie styl, přímo u dopravní značky pro pěší zónu).

 

Jak se přihlásit:

napište na email: radkahubenakova@seznam.cz

nebo zavolejte na mobil: 776 866 898  nebo 774 486 689

 

 

Co vás čeká

„Zapsali jste se na denní studium školy jménem život. Každý den budete mít příležitost se něco naučit. Vyučování se vám může buď líbit nebo ho můžete považovat za zbytečné a hloupé. “

Chérie Carter-Scottová

„Změň, co změnit můžeš, ostatní nech být.“

Henry Ford

Ve spolupráci s naším tělem i myslí budeme v intuitivní i vědomé spolupráci objevovat to, co potřebujeme uvolnit ze své minulosti, čím bráníme sami sobě ve šťastném a naplněném žití. Pracovat budeme s jednoduchými technikami využívajícími Světlo, barvy, vůně, zvuk, vibrace, hlas a pohyb, všechny se dají pojmenovat jediným slovem LÁSKA,  při silném napojení na sebe, svou duši, Vesmír i planetu Zemi, pracovat na mnoha úrovních a rovinách. Naučíte se jednoduché metody a cvičení, které vám mohou v každém dni pomoci udržovat si harmonii mysli, duše i těla, otevřít inspiraci a vnést ji do svého života i tvoření. Využijeme přitom automatickou kresbu a zapojíme i muzikoterapii, podporu přírodních vůní Prameny života, tělových archandělských svící, andělských meditací, EFT, energetických a emocionálních cvičení k prohloubení intuice, fyzických cvičení k otevření proudění energie v čakrách. Budeme zkoumat sami sebe, náš život a naši existenci a s tím související témata, která se individuálně pro každého objeví v souvislosti se zkoumáním a objevováním vašich jednotlivých pramenů a kvalit duše.  Podpoříme svůj rozvoj, odvahu otevřeně hovořit, schopnost naslouchat a sdílet své dojmy a myšlenky, sebevyjádření, tvoření a udržování si osobních hranic, vše co bude třeba. Otevřeme se novým pohledům na sebe i ostatní, novým možnostem, jak utvářet svůj život. Každý z účastníků školy si bude moci s vůněmi i svícemi pracovat i doma. Setkání jsou otevřena zájemcům o práci na sobě, není potřeba mít předchozí zkušenosti, systém práce je snadno uchopitelný pro každého.

 

 

Budeme zkoumat dary naší minulosti

„Jestliže tě tvá minulost neuspokojuje, tak na ni zapomeň. Vymysli si pro svůj život nějakou novou historii a uvěř jí. Soustřeď se jen na ty chvíle, kdy jsi dosáhl splnění svých tužeb, a tato síla ti pomůže uskutečnit všechna tvá přání.“

Paulo Coelho

Čeká nás spousta práce s odklízením starých vzorců a přesvědčení, které jsme si nasbírali a přijali za své na své cestě k osvícení v naší minulosti. To všechno jsme si sami vytvořili během doby, kdy jsme ztratili kontakt sami se sebou, se svým srdcem. Přestali jsme naslouchat a důvěřovat sami sobě, více jsme se začali spoléhat na moudřejší a zkušenější kolem sebe. Byli jsme přesvědčeni, že tohle je ta správná cesta pro nás, tohle je ten správný život, jenže… Proč se mi nedaří? Nejsem spokojená a šťastná? Co dělám špatně? Co nevidím? Čeho se bojím? Proč to nefunguje, když se přece tak snažím?

 

Budeme objevovat sílu a moc přítomného okamžiku

„Nezáleží na tom, na co se díváš, ale na tom, co vidíš.“

Henry David Thoreau

„Tajemství změny spočívá v zaměření veškeré energie na budování nového, nikoli na

boj s tím starým.“

Sokrates

„Tvá mysl, srdce i duše ti zodpoví většinu otázek, když se dokážeš zklidnit a počkat

na odpovědi.“

William S. Burroughs

A přitom stačí tak málo, zastavit se, ztišit se a procítit danou situaci nebo myšlenku. Na to jsme v tom spěchu a zmatku taky zapomněli. Ta odpověď, kterou k nám vyšle naše srdce, přichází z našeho nejhlubšího nitra, z naší duše. Když jí budeme naslouchat, pak si vybereme to, co je v souladu s přáním naší duše a co rezonuje i s naším srdcem. To je cesta, po které společně půjdeme. Ne vždy se nám to podaří hned napoprvé, pro každého z nás ta cesta bude jiná, někdy radostná, někdy bolestivá, někdy překvapivá, ale pokaždé jedinečná a naše vlastní.

                                                                              

Budeme si hrát a radovat se v bezpečném prostoru našeho srdce

„Srdce se nikdy neprojeví okamžitě, skoro nikdy okamžitě nezměří, nakolik je zasaženo. Dojde k tomu až později, když se krásný nebo strašný okamžik stal minulostí, když se změnil v tu zbytečnou věc, jakou je vzpomínka.“

Jean Dutourd

„Kamkoli jdeš, jdi s celým svým srdcem.“

Konfucius

Zapomeňte na všechno, co jste doposud poznali, na všechno co vás naučili a co jste doposud používali. S velkou dávkou trpělivosti a s trochou humoru a nadhledu se povzneseme nad ubíjející a svazující záležitosti a situace, o kterých už stejně dávno víte, že je vlastně děláte jen ze zvyku nebo se jich snažíte už nějakou dobu zbavit, toužíte je změnit či odložit a nevíte jak.

Nahlédneme do situací a dějů z vaší minulosti, které vás významně ovlivnily na vaší cestě a budeme léčit a uzdravovat bloky a zranění, které ve vás zůstaly. Tak abyste mohli odpustit, propustit a s úctou a láskou je odevzdat. Uděláme si místo a vytvoříme si prostor a podmínky pro nové v našem životě a budete překvapeni, jak se věci dají do pohybu. S dětskou nezaujatostí, hravostí a upřímností vykročíme vstříc dobrodružstvím, která jsou pro vás právě teď připravena. Staneme se znovu malými, přirozenými a ničím neomezenými dětmi, otevření a připravení bez zábran přijímat, naslouchat a tvořit. Naše vnitřní dítě bude tím nejspolehlivějším průvodcem a společně s vaším andělem strážným i vašimi průvodci vám budou pomáhat přejít přes Mosty Poznání až do Zahrady vaší duše k vašim pokladům, které si v sobě nesete.

 

Budeme tvořit svoji budoucnost a bude to úplně jiné…

„Rozhodujícím krokem v lidském životě je překročení vlastního stínu.“

Ernest Ferstl

„Důvěra znamená vykročit na první schod, i když nevidíš, kam ty schody vedou.“

Martin Luther King, Jr.

„Jakmile se pro něco rozhodnete, vesmír se spojí, aby se to stalo.“

Ralph Waldo Emerson

Můžete být překvapeni, že to bude úplně jiné, než jste očekávali nebo si představovali. Bude to skutečné a pravé, a jen a jen vaše. Smysl života totiž nemůže být darován, ale hledán…

Každý okamžik, kdy jsme schopni zaznamenat a pocítit rezonanci našeho srdce a duše, v nás rozhořívá plamen lásky a on začíná zářit víc a víc. Ta zář k nám podle zákona přitažlivosti začne přitahovat všechno, co potřebujeme a osloví další s ním spřízněné duše. Napojíte se a zůstanete napojeni na nevyčerpatelný zdroj vnitřního světla a všechno to krásné, s čím se setkáte ve vašem vnitřním světě, se začne projevovat krásou, láskou, klidem, rovnováhou, harmonií, zdravím i kolem vás, pokud se rozhodnete žít ve spojení se svou duší. To je náš cíl.

Těším se na vás

Světluška