Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou 

kurzem provází Luděk Šaman

 

„Když člověk něco opravdu chce, může dosáhnout téměř všeho a dokázat mnoho“

 

S kreslením pravou mozkovou hemisférou jsme se poprvé setkali na ezoterickém festivalu v Plzni na přednášce Květušky Hochmalové. Když jsme viděli ty nádherné portréty a ona nás všechny „nevěřící Tomáše“ ujišťovala, že to opravdu dokáže takhle hezky nakreslit každý, tak jsem si říkal, to bych chtěl zkusit. Slovo dalo slovo a příští rok, přijela Květuška k nám do Hrabišína a na svém kurzu nás učila krok za krokem jak na to. Na jejím kurzu jsme byli celá rodina a opravdu to stálo za to, dodnes máme z čeho čerpat a všem se nám rozšířil pohled na svět kolem nás, myslím v tom krásnějším a hlavně barevnějším smyslu. Taky se to projevilo v pozitivním směru na našem sebevědomí a sebedůvěře. Postupně jsem si jen tak začal kreslit a po nějaké době ve mně narůstala touha předávat tuto jednoduchou metodu využívání svých dovedností ostatním. Tak jsem si znovu zopakoval celý kurz a po nějakém čase jsem uspořádal první kreslení pravou mozkovou hemisférou.

 

O čem to vlastně je

Chtěli byste hezky kreslit a nikdy jste to nezkusili? Umět zachytit přesně to co vidíte? Že to není možné. Že nemáte žádný talent? Domníváte se, že hezky kreslit může jen ten, kdo pro to má nadání? Není to pravda. Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou vás přesvědčí o opaku. Stejně jako jste se naučili číst a psát se teď můžete naučit i kreslit. Pokud něco neumíte, není to proto, že nemáte talent. Ale proto, že jste své schopnosti doposud nerozvíjeli.

Při svých každodenních činnostech většinou používáme levou polovinu mozku, která rozděluje informace na jednotlivé části, aby je mohla analyzovat a logicky seřazovat. Umožňuje nám plynout s dějem a činit z toho, co se děje, logické závěry. Pravá polovina mozku vnímá svět jako celek a dokáže rychle uchopit realitu v celé její celistvosti. Umožňuje nám rozeznávat vizuální a sluchové podněty a zpracovávat emocionální pocity.
Oba pohledy jsou nutné, abychom naplno a zcela chápali, co se děje tam venku, kde to nazýváme vnějším světem.

I když tedy o sobě možná smýšlíte jako o „levomozkovém“ nebo „pravomozkovém“ člověku, pravdou je, že jste obojí. Nemůžete být „tvořiví“ bez určitého následného logického zpracování informace a nemůžete být „logičtí“ bez schopnosti postihnout celek. Řešení problémů, ať už jde o umění, vědu nebo pouhou běžnou praxi, se vždy týká obou stran mozku. A obě strany potřebují cvičení.

Protože je však školní vzdělávání zaměřeno na levou hemisféru, na logiku, analýzu, matematiku, slovní vyjadřování, pravá hemisféra je opomíjena. Kurz kreslení pravou mozkovou hemisférou vám může pomoci znovu objevit váš tvůrčí potenciál. Pomocí specifických nenásilných technik se naučíte využívat efektivně pravou mozkovou hemisféru. Dochází k uvolňování podvědomých bloků, které má za následek negativní kritika. Tato terapie kreslením zapříčiní touhu po znovuobjevení vlastní přirozenosti. Je skvělým odreagováním i zrojem motivace pro všechny, kdo hledají relaxaci, meditaci, sebepoznání. Když se správně zapojí pravá a levá část mozku, dokážeme úžasné věci.

 

        Jak na to

 Na třídenním kurzu máte možnost naučit se rozvinout své skryté schopnosti, uložené ve vaší pravé mozkové hemisféře. Budete se učit kreslit portrét, a jak sami zjistíte, nebude to nic složitého a vy to dokážete, i když jste si třeba mysleli, že kreslit neumíte. Za pouhé tři dny se pomocí jednoduché techniky naučíte nakreslit svůj vlastní portrét. Ti, kteří již kreslí, si tuto schopnost ještě více prohloubí a rozvinou.

K úspěchu je potřeba pěti dovedností: umění pozorovat hrany, vztahy, prostor, stíny a celkový obraz. Pak můžete kreslit, cokoliv chcete. Schopnost kreslit má totiž každý z nás v sobě. Já Vám pomůžu, aby jste tuto schopnost v sobě sami nalezli. A to Vám na začátku stačí jen to, že udržíte v ruce tužku! K propojování pravé a levé hemisféry budeme využívat jednoduchých kineziologických cviků. Také vám budu zodpovídat na vaše otázky a každý dostane dostatek času a prostoru si vyzkoušet všechny postupy, které vám budu ukazovat. Na konci druhého dne nakreslíte podle předlohy portrét formátu A4 v měřítku 1:1. Třetí den se budete učit zvětšovat a nakreslíte portrét na formát A3 v měřítku 1:2. Schopnost kreslit není otázkou talentu, ale množstvím správně podaných informací, ty se vám budu snažit podat tak, aby jste opravdu nakreslili obrázek zcela odpovídající předloze.

 

  

 

 K čemu dochází při kreslení

- při kreslení dochází k uvolňování a očištění skrytých psychických bloků, které nám

  mnohdy stojí v cestě k tomu, abychom přirozeně rozvíjeli své schopnosti a měli odvahu

  realizovat své přání a sny

- při kreslení dochází také ke zvýšení vašeho sebevědomí – každý si domů odnese důkaz  

  v podobě desek s portréty, které nakreslil

- kurz není zaměřen jen na samotné kreslení, ale hlavně na práci sám na sobě

- kurz pomáhá uvědomit si, že když dokážu nakreslit portrét, dokážu i další věci,

  po kterých toužím

- pomáhá nám taky uvědomit si svou potřebu seberealizace a tvořivosti

 

Pro koho je vhodný

Je vhodný pro všechny, kteří si přejí naučit se kreslit nebo již kreslí, věková hranice je neomezená. U dětí je spodní hranice 12 let a doporučuji, aby se s dítkem kurzu zúčastnil někdo z rodiny. Je velice přínosný – vhodný i pro děti s dyslexií. Kurz je vhodný jako příprava na talentové zkoušky na umělecké školy, nebo jako součást terapie při překonávání psychických obtíží a stresu.

 

Co budete potřebovat

Veškeré pomůcky ke kreslení dostanete na kurzu. Stačí jen mít chuť tvořit, odvahu objevit své slabší i silnější stránky, důvěru v sebe – opravdu to dokážete, přihlásit se a přijít. Tři dny budete držet tužku v ruce a učit se kreslit jednoduchou technikou. Sebou si přineste fotografii obličeje 14x18 cm svou vlastní nebo toho, koho chcete kreslit. Mám také připravené předlohy, ze kterých si budete moci vybrat.

 

Krok za krokem

První den – jako první nakreslíte vlastní portrét, tak jak to umíte. Pak se začnete učit kreslit pomocí jednoduchých cvičení  a zdokonalujete si svoji schopnost to, co vidíte přenést na papír. Na konci prvního dne už zvládnete první portrét – bokorys.

 

 

 

Druhý den – nejprve vás čekají opakovací cvičení, kreslíte květinu podle skutečné živé předlohy a pak už se pustíte do kreslení prvního portrétu na formát A4.

 

 

 Třetí den – se naučíte zvětšovat a nakreslíte portrét na formát A3.

 

 

 

A tohle je výsledek vaší práce za tři dny.

 

 

Kurz je třídenní, začíná v pátek a končí v neděli. Cena kurzu je 2900Kč. Je také možné ho zkrátit na dva dny - potom vynecháme náplň třetího dne zvětšování 1:2 na formát A3. Cena dvoudenního kurzu je 2000Kč.

 

Tyto kurzy se konají, když se sejde dostačující počet zájemců a je možné ho uspořádat i u vás. V případě zájmu mi napište a já vás budu informovat o nejbližším termínu kurzu.

Nejbližší kurzy se uskuteční v Šumperku - Více informací v kalendáři akcí zde.


 

 

                                                                                       Těším se na vás  Luděk Šaman