Semináře kreslení mandal

 

„Světlo se proměňuje v barvy, aby nás těšilo, léčilo, harmonizovalo i učilo, být v jednoduchosti a kráse, v lásce, harmonii a míru se sebou i se světem okolo nás.“

 

Kreslení mandal s Anděly

seminářem provází Světluška 

 

Zvu vás na celodenní prožitkově tvořivé semináře do krásného světa barviček a mých přírodních esenciálních vůní Prameny života , do světa mandal a obrázků vytvářených automatickou kresbou.

 

Semináře kreslení mandal a obrázků jsou zaměřené na sebepoznání prostřednictvím barev a rozvíjení naší přirozené schopnosti naslouchat a rozumět svým potřebám.Ke spolupráci při kreslení si pozveme andílky, kteří budou našimi průvodci při očistných meditacích a při samotném kreslení.Při kreslení využíváme přirozené intuitivní kreslení a automatickou kresbu, které v sobě máme všichni, v kombinaci s přírodními vůněmi Prameny života, které vytvářím. Spojením vůně a barev vzniká jedinečná esence duše, a když máme odvahu ji nakreslit, můžeme objevit i svůj skrytý potenciál a léčit zraněnou duši. Každý obraz, který vytvoříte je jedinečný a obsahuje sdělení o našem nitru, mnohdy vypovídá o něčem, co neumíme nebo se bojíme vyjádřit slovy. Pomocí barev vyjadřujeme své pocity a učíme se jim porozumět a přijmout je. Není to nic, co bychom už dávno neuměli, jen jsme to zapomněli používat…  

Semináře jsou vhodné pro dospělé i děti, pro každého kdo rád kreslí a chtěl by nahlédnout do světa mandal a obrázků, které si nakreslí. Není důležité, abyste uměli kreslit, stačí mít odvahu a chuť zkusit  si to. Přijďte mezi nás užít si příjemné dopoledne a poznat nepoznané, naučit se kreslit a naslouchat svým srdcem, zrelaxovat a odpočinout si.

 

 Co je Automatická kresba - je příjemnou a v podstatě snadnou sebepoznávací i očistnou metodou - cestou, jak se „vykreslit“ z nepříjemných pocitů nebo jak prostřednictvím vlastního automatického obrázku nahlédnout do své duše, do svého nitra. Představuje take jeden ze způsobů relaxace a uvolnění celého těla. Při kreslení dochází k pročišťování, kdy se mohou uvolnit psychické nebo fyzické blokády v těle i mysli.  Z obrázku, který nakreslíte, je možné vyčíst, jak se cítíte, co prožíváte a co potřebujete. Nezáleží na tom, zda „máte“ nebo „nemáte talent“, zda umíte nebo neumíte kreslit – schopnost automatické kresby má v sobě ukrytou každý. Stačí se uvolnit, oprostit se od myšlenek,  spojit se se svým středem. Člověk tak nekreslí "ze své hlavy",  ale stane se "kanálem", skrze který proudí informace. 

Co je Mandala - slovo pocházející ze staroindického obřadního jazyka sanskrtu, znamená kruh, oblouk, magický oblouk. Ve svém nejužším významu mandala znamená kruhový obrazec se středem, z něhož (či do něhož) směřují symetricky uspořádané tvary. Mandala však nemusí být pouze kruh. Mandala může být omalovánkami pro děti i pro dospělé. Díky svému uspořádání kolem středu se však může stát i něčím víc než pouhou relaxací s pastelkou. Může být terapeutickým nástrojem, prostředkem k poznání sebe sama, pomocníkem na cestě do našeho středu – do místa, kde vládne klid, harmonie a láska. Každá z mandal je jedinečná a tak jiná, má své kouzlo, hloubku a tajemství, které v ní můžete objevit, pokud se zastavíte a budete jí chtít naslouchat. Pomůže vám otevřít cestu do vašeho nitra k vašemu srdci, spojí vás s vaší duší. Můžete vnímat energie, kterými vás pohladí a využít její léčivé působení a načerpat energii. Před očima se vám mohou objevit další a další obrazy, které v sobě skrývá, můžete zažít tanec barev, symbolů, bude vám vyprávět svůj příběh.

 

Na co se můžete těšit:

 

* každý seminář má své téma zaměření – např. Mandala krajiny naší duše, Léčení pro naši

  duši, Mandala jména, Mandala vnitřní dítě, Mandala můj anděl....

 

 

 

* budeme si povídat o barvičkách a jejich významu

* dozvíte se, co to jsou mandaly, jak vám mohou pomoci a jak s nimi pracovat

* seznámíte se s přírodními vůněmi Prameny života, které vytvářím, jako 

   pomůcku ke kreslení, si vyberet si tu, která vám bude nejvíce vonět a ona 

   vám vytvoří příjemné prostředí a hezky vás naladí na vnímání sama sebe 

   a svých potřeb

* provedu vás očistnými meditacemi s anděly a s vůněmi Prameny života, ze 

   kterých si nakreslíme mandaly

* dozvíte se jak postupovat při vykreslování předlohy mandaly a vytváření vlastní mandaly

 

 

 

* vyzkoušíte si vykreslit předlohu mandaly, odvážnější si mohou vytvořit vlastní mandalu

  nebo obrázek, ke každé mandale vám udělám osobní výklad

 

 

 

* prostřednictvím mandal a obrázků, které si nakreslíte, nahlédnete do vašeho vnitřního

   světa a budete se učit porozumět tomu, co jste nakreslili, co vám obrázek sděluje,

   objevíte svou esenci duše, s využitím připravených pomůcek

 

 

 

* společně se budeme učit číst informace zakreslené v obrázcích a mandalách všech

   účastníků tak, abyste jim porozumněli a dokázali je využít pro sebe

 

 

 

* každý si najde prostřednictvím andělských karet poselství ke svému obrázku

 

 

 

Pokud stále ještě váháte, zda začít, přijďte mezi nás a zkuste to. Budete překvapeni, co všechno je ve vás ukryto a vůbec nezáleží na tom, jakou jste měli známku z výtvarné výchovy. Zkuste prostě malovat to, co cítíte svým srdcem a ruka vás sama povede…

 Těším se na naše společné kreslení, objevování krásy vnitřního světa a chvíle radosti a společného sdílení pocitů, dojmů a moudrostí naší duše. Termíny seminářů najdete zde.

 

Světluška