Seminář „Cesta k sobě“

seminářem provází Světluška

 

 Myšlenka :

 

„To, po čem toužebně pátráme tady i tam,

nahoře i dole…

nakonec  nacházíme v sobě samých

 

 

Nápad pořádat vlastní semináře jsem měla již před několika lety, ale protože jsem byla naplno vytížena rodinou a individuálními terapiemi, zatím zůstal v mé hlavě. Na jaře roku 2009 se vše dalo do pohybu a první seminář byl na světě.

 

 

Prožitkově – tvořivé semináře „Cesta k sobě“ jsou zaměřené na rozvoj osobnosti. Jsou určené především pro ty, kteří si chtějí vědomě pracovat na sobě a řešit si otázky a oblasti svého života. Jsou výborným doplňkem individuálních terapií nebo třeba i numerologie. Jedinou podmínkou pro účast na semináři je vaše chuť a odvaha tvořit a objevovat, věnovat pozornost sama sobě. Mým cílem je předat vám do rukou jednoduché nástroje a metody, které vám mohou pomáhat porozumět, řešit a zvládat to, co vás v životě potkává. Na semináři máte možnost naučit se s nimi pracovat tak, abyste mohli rozvíjet svůj tvořivý potenciál a využívali možností, které vám do života přichází. Za velmi důležité považuji obnovení kontaktu s vaším vnitřním dítětem a jeho léčení, tak můžete znovu zažít radost z jednoduchých věcí, projevit svoji spontánnost, hravost a otevřenost ve vztazích, na semináři ho zastupuje plyšáček.

  

Jednotlivé semináře jsou zaměřeny na určité téma a to, co se právě odvíjí v procesu transformace, ale každý účastník má možnost řešit si aktuální problém nebo to téma, ke kterému na semináři dojde.

Víkendové semináře pořádáme ve skupince do 10 lidí .

Termíny seminářů a pozvánky ke stažení najdete v Kalendáři akcí.

 

 

Co vás čeká

Na seminářích věnujeme pozornost potřebám našeho těla i duše, našim myšlenkám a pocitům. Využíváme našich zkušeností a celou řadu ověřených metod a nástrojů pro práci s tělem i duší, které nám pomáhají naslouchat sobě i ostatním. Neexistují žádné hranice a omezení, to jen my sami si je vytváříme svým myšlením, tím co jsme přijali za své.

 

 

Využíváme energii, vzájemnou podporu a důvěru, kterou  si vytváří skupina lidí, která se na semináři sejde (vždy tam jsou prostě ti, kteří si mají co předat a sdělit). Práce ve skupině poskytuje jedinečné možnosti k otevření a léčení toho, co při individuální terapii není možné. Jak hluboko se dostaneme záleží vždy na tom, do jaké hloubky jsou jednotliví účastníci ochotni zajít a jak jsou ochotni se vzájemně podpořit a otevřít. Každý pracuje pro každého i pro sebe a společně tak vytváříme kruh důvěry a bezpečí. Podle vývoje skupiny také volíme použití jednotlivých metod a nástrojů, které zde uvádím.

    

 

* Pro podporu naší práce, a aby jste se cítili dobře, používáme Kvintesence a Pomandery ze systému Aura somy a vůně s pamětí Raffaela nebo mnou vytvořené přírodní vůně Prameny života, dále andělské léčivé symboly a obrázky, aromaterapii.

 

* V jednotlivých cvičeních se učíme pracovat s energií Zdroje, vytvářet si vlastní ochranu, odkrýváme to, co se ukrývá v našem podvědomí, objevujeme naše možnosti a skryté vnitřní poklady i to, co nás blokuje, co odmítáme, nechceme vidět. Někdy to jsou hodně překvapivá zjištění a při vzájemném sdílení zlepšujeme komunikaci a otvíráme se naslouchání.

 

* Součástí semináře je i práce s barvičkami – s jejich pomocí se učíme vyjádřit pocity a myšlenky, nakreslené obrázky se pak stávají součástí intuitivních cvičení. Na každý seminář ke mně přichází mandala s poselstvím. Její předlohu nakreslím automatickou kresbou, vy si ji vymalujete a společně pak objevujeme, co vám mandala sděluje.  

 

 

 * Andílkové a nanebevzatí mistři nás provázejí při krásných meditacích a rituálech. S jejich pomocí se učíme pracovat s andělskými a afirmačními kartami, a vytvářet si vlastní léčivé afirmace.

     

 * Pokud je třeba zařazujeme i dynamické meditace a fyzická cvičení, tanec, zpíváme mantry.

   

 

* Luděk Šaman nás provede meditací se šamanskými bubny a naučí nás jak masáží ulevit tělu. Provází nás také muzikoterapiií a učí nás vyjadřovat to, co cítíme pomocí nástrojů, bubnů, vlastního hlasu i těla.

 

 * V konstelační dramaterapii máme možnost odkrýt a léčit kořeny problému, který si chceme řešit nebo se spojit se svými předky či anděly a získat zcela nový pohled a přístup k sobě a svému životu. Je možné ji využít na cokoliv, co se týká přímo vás a co chcete řešit.

 

 

To jsou jen některé příklady, semináře se neustále vyvíjí svou vlastní cestou a vše nové, co přichází i do našeho života se stává jejich součástí.

 

Pokud vás mé povídání zaujalo, rádi vás na některém z nich přivítáme nebo pokud byste měli zájem uspořádat seminář u vás, rádi za vámi přijedeme.

 

Světluška