21 Andělských tézí

  

1.   Vzdávám se role oběti.

 

2.   Vracím druhým vše, co mi nepatří ve své snaze pomoci druhým a v touze mít kontrolu nad jejich životy, vzala jsem si za ně zodpovědnost a proto je můj život tak těžký a tělo unavené.

 

3.   Beru si zpět vše, co jsem naložila na druhé, vše co patří pouze mně. Uvědomuji si, že je údělem každého člověk nést si svůj osud sám.

 

4.   Přijímám, že mé myšlenky řídí moje činy a že mé činy vytvářejí můj osud.

 

5.   Přijímám, že mé myšlení je omezené naučenými škodlivými myšlenkovými stereotypy návyky a představami, které jsem v dětství i v dospělosti přijala od druhých a že takový způsob myšlení dělá ze mě závislou oběť.

 

6.   Seznávám, že v mé mysli je mnoho negativních představ, které ve mně vytvářejí strach.

 

7.   Přijímám, že můj současný život je výsledkem mého myšlení v minulosti. Přijímám, že všechny mé emoce a mé problémy vznikly v mé minulosti a přežívají jen v mé mysli díky vzpomínkám, které jsem si na tyto bolestivé zkušenosti uchovala a které si  opakovaně vybavuji.

 

8.   Rozhodla jsem se, že již nadále nebudu podporovat svoji negativní mysl a oddělím se od svých omezených představ a negativních myšlenek tím, že začnu myslet pouze na to, co chci.

 

9.   Vzdávám se boje – tedy útoku i obhajoby – své osoby před druhými ve prospěch přijetí sebe sama. Přiznávám, že mnoho mých myšlenek je zaměřeno na boj, obranu či porovnávání se s druhými a připouštím, že tento navyklý způsob uvažování mi velmi škodí a ubírá mi moji každodenní energii.

 

10.  Vzdávám se pomluv, klevet a hodnocení druhých. Všechny blízké bytosti propouštím ze své mysli a vkládám si je pouze do svého srdce.

 

11.  Vzdávám se svých naučených představ ve prospěch přijetí všeho, co cítím, slyším a vnímám.

 

12.  Poznávám, že mé pocity, má intuice a mé vnímání jsou mojí vnitřní realitou a jedinou pravdou a proto jim věřím.

 

13.  Poznávám, že jediným skutečným nástrojem k mé proměně je fyzické tělo, protože je nositelem mých pocitů, emocí a mé intuice. Proto ctím jeho potřeby, pečuji o něj s láskou a přijímám dar otevřeného vnímání.

 

14.  Připouštím, že všechny mé pocity viny a pocity studu a trapnosti ze mě dělají závislou bytost. Proto jsem se rozhodla, všechny tyto pocity si připustit, přijmout a odevzdat nadosobní síle.

 

15.  Tím se vymaňuji ze závislosti na svých představách a přesvědčeních a osvobozuji se od tíživých pocitů.

 

16.  Přijímám svoji víru jako psychickou sílu, která mě spojuje s inteligencí ducha.

 

17.  Přijímám nadosobní energii, inteligenci ducha, abych překonala hranice svého omezeného myšlení.

 

18.  Přijímám moudrost vyšší inteligence a seznávám, že ve skutečnosti řídí můj život tato síla, nikoliv moje mysl.

 

19.  Jen já jsem tvůrce svého života a jako taková si uvědomuji, že mohu změnit své myšlenky a osvítit mysl. Vím, že dokážu zastavit neustálý vnitřní dialog, aby se má mysl ocitla v klidu, který je jedinou branou ke skutečné lásce.

 

20.  Seznávám, že láska není nemoc, ale vnitřní stav, který je spojený s klidem a zastavením povrchního myšlení.

 

21.  Mojí podstatou je síla, která stvořila celý vesmír. Jsem součástí přírody, jsem bytostí světla, která na přechodnou dobu vzala na sebe podobu lidského stvoření, aby mohla na tomto světě žít a poznávat se. Avšak nikdy nezapomínám, že nejsem jen mé tělo a má mysl, ale věčný duch. Nikdy nezapomínám, že světlo, ze kterého jsem stvořena , je mým jediným domovem.

 

Převzato z knihy: Andělé v léčivých mandalách - Mudr. Iveta Špatenková a Mudr.Pavel Špatenka

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.