Anděl evoluce - peníze

 

Nedávno zde byla otištěna výzva Inelie Benz k napravení vztahu k penězům. Článek vyvolal rozporuplné reakce, někteří ostře nesouhlasí s "meditací na peníze", ale jiní k tomu přidali moudré a vědomé komentáře.

Po diskusích s přáteli, které toto téma zaujalo, přidávám k němu text z fascinující knihy, která mi byla nedávno doporučena, a která velice posunula mé poznání: Todd Michael: Anděl evoluce, Praha 2009, přel. Jana Žlábková. V doslovu se praví, a já vřele souhlasím, že kniha představuje "skok do zcela nové a vyšší úrovně bytí". 

Tu knihu velice doporučuji - zejména ti, co berou Eckharta Tolle a Matthewa, tam najdou úžasná doplnění a odpovědi na prosté, leč životně důležité duchovní otázky, na které se obvykle nemáte koho zeptat, určitě tušíte, ale nejste si jisti ... Mně velmi pomohla v pochopení mé současné životní situace ... (která se peněz netýká, i když, vlastně asi taky ...)
Jedna z kapitol se věnuje i penězům, a hle, vyznívá stejně, jako výzva Inelie Benz... 

 

 

Todd Michael, z knihy Anděl evoluce, kapitola 11:


Todd: Jsou jisté věci, na které jsem se tě chtěl zeptat, ale vyhýbal jsem se tomu.

 

Anděl: (Smích) A už je to tu zas. Je úžasné, jak jsi přecitlivělý v určitých věcech. Hele, já to řeknu místo tebe a tím to uvidíme. Peníze! (Výbuch smíchu.) Peníze! Peníze! Peníze!

 

Todd: (Zděšeně.) Nemusíš tak křičet. To slovo zní tak ... tak hříšně, hlavně když ho říkáš ty.

 

Anděl: (Smích.) Já vím. Skoro všichni jste naprosto stejní. Jste úplně posedlí penězi, ale chodíte kolem té věci po špičkách, stejně jako chodíte po špičkách kolem sexu. Pokud jde o naprosto přirozené součásti života, jste tajnůstkáři a nevíte, co s tím.

 

Todd: Není pro mě snadné brát peníze jako „přirozený“ jev. Stvořil je člověk a zjevně mezi lidmi způsobují spoustu problémů.

 

A.: Vážně? Co jsou podle tebe vlastně peníze?

 

T. Je to jednoduché. Je to umělý produkt stvořený proto, aby se dalo snadno obchodovat se zbožím a službami.

 

A. Jasně. Zboží a služby. A mohu se zeptat, co je zboží a služby?

 

T. To je velmi nejasná otázka. Můžeš být konkrétnější?

 

A. (Smích.) Ne. Ta otázka je naprosto jasná.

 

T. Tak dobře. Zboží a služby jsou produkty, které vytvořili lidé a mají určitou hodnotu.

 

A. Vyber si nějaký příklad – jakýkoli.

 

T. Co třeba hromada obilí?

A. Bezva. Jak za hromada obilí vznikne?

 

T. Farmář připraví pole, zaseje osivo, stará se o rostliny a hnojí je, když začnou růst, pak sklidí úrodu a odveze ji, aby ji nabídl na trhu.

 

A. To je ale spousta práce.

 

T. Je to spousta práce. Celkově vzato vyžaduje získání peněz hodně práce.

 

A. Někdy ano. Tak mi teď vysvětli, co je to práce.

 

T. Vyžaduje hodně času a energie.

 

A. Pokračuj. Ty se k tomu dostaneš. Co je čas?

 

T. Ty víš, co je čas. Co je to za otázku?

A. Ta otázka zní, víš-li opravdu, co je to čas.

 

T. (Ticho.) Já to vlastně nevím. Nejsem si tím jistý a ani fyzikové nevědí, co je čas. (Odmlka.) Mám pocit, žes říkal, že je to proces příčiny a následku odehrávající se na hmotné rovině.

 

A. Co je čas pro tebe?

 

T. Pro mě je určitý časový úsek určitým úsekem mého života, kouskem přiděleného intervalu, který mi byl darován k existenci tady na Zemi.

 

A. Výborně. Souhlasíš tedy s tím, že čas je v podstatě život?

 

T. Dalo by se to tak říct, asi ano.

 

A. Napadá tě nějaký výrobek nebo služba, které nejsou přímým výsledkem toho, že kdosi vynaložil na jejich vytvoření určitou část svého života?

T. Co třeba zlato? Zlato se stalo základem mnoha peněžních systémů. Ale vytvořila ho příroda.

 

A. Ano, vytvořila ho příroda. Ale jak ho můžeš získat?

 

T. Jasně, teď jsi mě dostal. Někdo ho musí najít, vytěžit ho, pročistit, odvézt a tak dál a tak dál.

 

A. Lidé vynaložili na jeho získání opravdu hodně času, je to tak?

T. Ano, stálo je to spoustu času a energie.

 

A. (Odmlka.) Teď se tě zeptám ještě jednou. Co jsou peníze?

 

T. Peníze jsou symbolem představujícím život?

 

A. Výborně! Tak proč by tedy měly být v jakékoli podobě či tvaru něčím hanebným? Je snad život hanebný?

 

T. To samozřejmě ne.

 

Tak už to překonej. Peníze jsou zcela přirozenou částí tvého života. Na tom není nic špatného.

 

T. A co láska k penězům nebo „žádostivá touha“ po penězích? Říká se, že posedlost penězi je „kořenem všeho zla“.

 

A. Tohle tvrzení je pravdivé. Musíš však pochopit jeho skutečný význam. Touha po penězích je chybný stav vědomí, stav nepochopení. Když lidé touží po penězích, ženou se jen za symbolem, aniž by pochopili, že peníze jsou ve skutečnosti život. A právě to nepochopení způsobuje veškeré problémy. Dívá-li se někdo na peníze jako na neživý produkt a nevnímá je jako životní sílu jiných lidí, tak využívá k jejich získání všechny možné podvodné cesty. Je ti to jasné?

 

T. Snad ano. (Odmlka.) Ano, myslím, že už chápu, v čem je to pravdivé.

 

A. Ten, kdo skutečně pochopí – tam hluboko v nitru – že peníze jsou symbolem naděje, snů, potu, pozornosti a lásky ostatních lidských bytostí, získá velkou motivaci k tomu, aby s penězi zacházel velmi opatrně a bral přitom v úvaho ostatní lidi. A nemůže se trápit tím, že se kvůli penězům dělá i spousta nedobrých věcí.

 

T. Teď jsem ti na chvíli nerozuměl. Je mi jasné, že peníze jsou symbol času a energie lidí, ale nechápu, jak symbolizují lásku.

 

A. Vraťme se k farmáři. Vypěstovat kupu obilí ho stojí spoustu času, energie a pozornosti. Je to tak?

T. Je.

 

A. Vždycky se snaž vystopovat věci až k jejich zdroji.  Proč farmář vyprodukuje hromadu obilí? Tys vyrůstal na venkově, tak to pro tebe není nijak těžké. Vzpomeň si na nějakého farmáře, co jsi znal. Proč pěstoval obilí?

T. Ten, na něhož jsem si vzpomněl,. podle mého názoru pěstoval obilí, aby zabezpečil svoji rodinu.

 

A. Dobře. A proč tedy ... ?

 

T. Já vím. Je mi to jasné. Protože miloval svoji rodinu.

 

A. Je těžké pochopit, jak může být obilí konečným produktem jeho lásky?

T. Ne. To vysvětlení je naprosto dostačující.

 

A. (Smích.) Myslíš, že láska je kořenem všeho zla?

T. Ne, to je hloupost. A navíc žádné zlo není. O tom jsem přesvědčený.

 

A. Takže není v pořádku, když má někdo rád peníze? Není láska k penězům láskou k sobě? Není to cenný stav vědomi? Samozřejmě za předpokladu, že je tato láska projevována s hlubokým pochopením faktu, že peníze jsou skutečně symbolem potu a snů lidí.

 

T. Už je mi jasné, že mít rád peníze tímhle způsobem je v pořádku.

 

A. Dobře. Tam, kde budeš získávat peníze bez úsilí, se totiž dostaneš jen v případě, že dosáhneš tohoto stavu vědomí. Peníze ti nepoplynou samy do kapsy, dokud se nezbavíš závislosti na nich. A podvědomé překážky odstraníš jen tím, že se vyrovnáš s pocity hanby a viny. Jen tehdy ucítíš, že je pro tebe zcela přijatelné produkovat úspěšné peníze.

 

T. „Produkovat“ peníze?

A. Už jsme to spolu probírali. Velmi dobře víš, že vytváříš svět kolem sebe. A do něj patří přece i peníze. Správně řečeno, patří do něj především peníze. Ačkoli ti činí velké problémy si to přiznat, peníze tvoří obrovskou součást tvé tvořivé energie. Stav tvých financí je přímým odrazem velké části tvého celkového myšlenkového procesu.

 

T. Peníze netvoří obrovskou část života všech lidí. Mnoho lidí vystačí s málem a zaměřuje svou pozornost na jiné záležitosti – na vyšší, duchovní záležitosti.

 

A. To je nesmysl. Když se podíváš na převážnou většinu lidí, zjistíš, že vydávají spoustu času a energie, aby získali všechny možné věci nezbytné k uchování svého rozvoje a štěstí. A každá z těchto potřebných věcí je určitým způsobem spojena s penězi. Veškeré formy energie ve vašem životě jsou propojeny v jednu obrovskou síť, v jakýsi ekologický systém.

 

T. A co lidé jako matka Tereza? Ta se o peníze nezajímala. Téměř všechnu energii věnovala vyššímu poslání. Neměli bychom se snažit být jako ona?

A. (Smích.) To je naivní. Matka Tereza byla posedlá pomáháním druhým. Lidé, o které se starala, byli nesmírně chudí. Jednou z nejdůležitějších věcí, které dělala, bylo zabezpečování základních potřeb pro tyto ubožáky. Podíváš-li se na její život pořádně, zjistíš, že byla vlastně jakési obří potrubí, jímž proudily zásoby včetně velkého množství peněz.

Matce Tereze se podařilo získat milióny dolarů v podobě darů církvi. Většinu života strávil přeměňováním těchto darů v potraviny, obydlí a lékařskou pomoc, a posíláním této pomoci těm, kteří ji skutečně potřebovali.

To, co by tě teď mělo ale zajímat především, je způsob zvládání situací, kdy jsou s penězi nějaké problémy. Koukni se na sebe. Ty jsi investoval celkem hodně do svých podvědomých potíží, je to tak?

 

T. A jak se jich mám zbavit?

 

A. Stejně jako ostatní problémy i problémy s penězi je třeba řešit nejprve na úrovni vědomí. Stále více a bedlivěji vnímej skutečný význam peněz. Neustále se snaž vidět je jako symbol života a lásky. A trénuj to dál a dál a dál. Pracuj na tom. Věnuj tomu pozornost.

Bude to chvili trvat, ale když vytrváš, začneš nakonec věřit – v té nejhlubší podvědomé rovině – že peníze jsou úžasná a nádherná věc. Jakmile se to stane, budeš moci svobodně produkovat peníze, které pak začnou stále více a častěji plynout tvým životem.

Buď však opatrný. Všimni si, že jsem řekl tvým životem. Neřekl jsem, že by mohly nebo měly plynout do tvého života. V tom je velký rozdíl.

 

T. Jaký? Já už asi vím, kam směřuješ, ale chci mít v té věci jistotu.

 

A. To je dobře, protože tohle je mnohem důležitější než se zbavit pocitu viny. Peníze plynoucí do tvého života musíš vydávat správně. A nejdůležitější je, abys značnou část peněz zase předával dál. Jestliže to nezvládneš, budeš mít neustále pocit nedostatku.

Vydávej hodně peněz. Vydávej je pravidelně a vydávej je s rozvahou. Nedávej je slepě na jakoukoli charitu. Připravuj se na to a ujisti se, že půjdou tam, kde budou vhodně využity. Nespěchej a každý měsíc věnuj pár hodin prozkoumání možností. A když se ze zpráv dovíš, že se stala nějaká tragédie nebo došlo k neštěstí, tak něco udělej. Zvedni telefon a daruj peníze.

A nepočítej do toho peníze, které počítáš nějaké organizaci s jakýmkoli typem politiky, i když je to třeba náboženská organizace. Tyhle organizace bývají téměř vždycky poznamenány podivnými a sobeckými motivacemi. Chceš-li, klidně jim něco dávej, ale neočekávej, že ty dary budou přínosem ke stavu tvého plynutí.

Lidé by měli věnovat i něco jiného. Věnuj svůj čas. Věnuj svou pozornost. Věnuj tuhle knihu. Věnuj své staré věci. Tohle všechno ti pomůže.

Je-li to možné, dávej anonymně a dávej organizacím a jedincům, kteří ti za to nebudou projevovat žádnou vděčnost. Dokud tyhle věci zcela nezvládáš, stala by se jejich vděčnost pokrmem pro ego a pro pocit vlastní důležitosti. A to by pak bránilo plynutí. Ať děláš cokoli, buď neustále vděčný za to, co máš, a co nejvíce to využívej.

Procvičuj to vytrvale a bedlivě a budeš prožívat naprostou hojnost.

 

T. Musí v tom být ještě něco jiného. Co dalšího mi k tomu můžeš říct?

 

A. Já už toho teď budu muset nechat. Vy lidé často říkáte: „Hlavně ať je to jednoduché a prosté.“ Nahlédneš do toho víc v další knize.

 

T. V další knize? Já tím budu muset projít ještě jednou?

 

A. (Smích.) Ty se rozhodneš, že tím znovu projdeš, a jakmile se to stane, zasvětíme tě do větších detailů. Tohle je program týkající se zacházení s penězi a dosažení stavu hojnosti - tak už to víc nekomplikuj.

Zaprvé, přemýšlej o penězích v dobrém a s láskou. Pokaždé, když máš v ruce peníze, zapátrej v duchu, jaký je jejich zdroj. Buď hodně vnímavý a při záležitostech spojených s penězi měj na paměti, že jsou spojeny i s lidským životem a jeho nadějemi, sny, láskami a ztrátami. Když se zabýváš větší sumou peněz, buď si vědom, že je spojena se životy mnoha lidí. Jednej rozvážně. Měj k penězům úctu a važ si jich za to, čím jsou. Když se tomu budeš věnovat, začnou mizet pocity zahanbení a viny a strach týkající se peněz a dalších ožehavých podob zabezpečení člověka. A pak ti dá podvědomá mysl zelenou a k tobě začne plynout proud hojnosti.

Zadruhé, představuj si, jak se ti dostává hojnosti všeho, co potřebuješ, a představuj si, jak to využíváš pro dobro všech. Myšlení přechází v realizaci. Připravuj si v mysli kanál a věci se pak samy dostaví.

Zatřetí, buď neustále a hluboce vděčný za všechno, co teď máš. Staň se zodpovědným správcem zdrojů, jimiž jsi byl obdařen. Využívej toho, čeho se ti dostalo, v co největší míře a s velkou péčí.

Začtvrté – a to je ze všeho nejdůležitější – sleduj to, co vydáváš. Jednej velice odpovědně, pokud jde o peníze, které dlužíš ostatním lidem za jejich čas a úsilí. Vydávej peníze pravidelně. Dávej, dávej a znovu dávej. Všechno musí být v oběhu. V této věci lidé selhávají mnohem častěji než v čemkoli jiném.

Každý, kdo chce vyřešit otázku plynutí peněz, musí tyto zásady procvičovat s velkou důvěrou a vytrvalostí, a pak to bude naprosto samozřejmá záležitost.

O těchto věcech mluví i podobenství, i když to bývá nesprávně chápáno. Správcům, kteří svou úlohu zvládli dobře, bylo řečeno: „... nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým; ... „ (Matouš 25:23). Zdokonaluj tyto základní postoje a já ti slibuji, že ti bude dáno mnohé, čemu se budeš moci věnovat.

Vesmír tě pozoruje, monitoruje. Když vidí, že jsi zodpovědný, že je ti možno věřit, že dobře zvládneš současné, bude postupně posílat mnoho dalšího tvým směrem.

 

Vystavil Orgonet v 4/01/2012

 

Převzato z : https://orgo-net.blogspot.cz