Jak vnímáme vaši energii

Archanděl Michael a Archanděl Faith

Energie na Zemi se neustále mění a rozvíjejí, ať už se jedná o energii, která je ve vašem okolí nebo vaše vlastní. Jako pracovníci světla, kteří působí na Zemi, můžete ze svého bytí vysílat léčivé energie buď jednotlivcům, nebo lidstvu jako celku. Vaše dobrá práce spočívající ve vyzařování a ukotvování světla prostřednictvím vašeho bytí a těla do fyzických rozměrů je extrémně důležitá, ale v této době musíte myslet také na své bezpečí. Mnoho lidí lpí na oddanosti službě lidstvu a budou ochotně pomáhat zvyšovat jejich energetické vibrace, objevovat nové schopnosti nebo jim pomáhat při jejich kráčení po duchovní stezce. Přeji si, abyste si byli vědomi, že projevení vašeho světla je nádherný proces, ale je třeba, abyste si byli vědomi, kdy je to v individuální realitě vhodné a kdy ne, protože každý člověk musí překonávat životní lekce a někdy může vaše pomoc natropit více škody než užitku. Je vždy důležité, abyste se ve všem co děláte, řídili svou intuicí, a současně abyste požádali, aby vás v souladu s tím vedla Stvořitelova vůle.

Věděli jste, že se můžete obrátit na Stvořitelovu vůli jako na zdroj energie a požádat, aby vás ovinula, přijmout toto vědomí, ale zároveň započít dialog s touto vůlí? Když oslovujete Stvořitelovu vůli, hovoříte se samotným Stvořitelem, který vám poskytuje vedení příhodné pro současný okamžik doprovázené myslí, srdcem a duší Stvořitele. Když v duchu nebo během meditace hovoříte se  svými průvodci, můžete rozmlouvat s vůlí Stvořitele, což vám zajistí, že půjdete vždy po pro vás vyhrazené stezce. Praktikováním a navázáním spojení se Stvořitelovým svobodným vědomím, jež můžete začít ve svém životě vnímat jako magnetickou přitažlivou sílu, která vás vede při každém vašem kroku. Zásadní je to, že jako jednotlivci začínáte čistit své karmické energie, které intenzívně spolupracují se svobodným vědomím Stvořitele. Pokud si někdy nebudete jisti tím, co dělat nebo jaké rozhodnutí bude nejlepší přijmout, požádejte Stvořitelovo svobodné vědomí, aby vás obklopilo a prosáklo do vašeho bytí, do vaší energie a vědomí. Potom s ním začněte hovořit,, abyste získali vedení, které ve své současné realitě potřebujete. Je také velice důležité, abyste si uvědomili, že jelikož energie vibruje vysokou rychlostí, dochází ke zvyšování a zdokonalování možností ve vaší současné i budoucí realitě. Vedení, kterého se vám dostává, se může lišit od toho, které dostanete o chvíli nebo o několik dní později, protože vaše energie se během této krátké doby změní okolnostmi ve vaší realitě a výměnou energie.

Se Stvořitelovým svobodným vědomím přítomným ve vaší realitě budete vždy vědět, kdy je vhodné, abyste se stali pro ostatní majákem světla, moudrosti nebo lásky. Přitom je důležité si uvědomit, že někdy, když pomáháme jiné osobě, se sami můžeme stát nevyrovnanými nebo že nám začne scházet energie. Protože nové a staré energie vstupují na Zemi a jsou odváděny, může být matoucí, odkud se tyto energie berou a které jsou nejvíce potřebné k tomu, aby pomohly jednotlivcům při jejich růstu. Když poskytujete druhé osobě léčení, lásku nebo světlo, naváže se mezi vámi spojení, které funguje jako články řetězu nebo pouta, která umožňují přenos nebo probuzení energie. To je přirozené a normální. Možná vedete člověka pomocí slov, která musí být vyřčena nebo energiemi, které musí být přivolány na pomoc jeho duchovnímu růstu. Propojení energie je zde velmi zajímavé, protože tento člověk bude pochopitelně s vámi sdílet poskytnutou energii, realizovaný růst nebo projevenou moudrost. Pokaždé, když si tito lidé vzpomenou na vzájemnou výměnu energie, dochází k nové aktivaci této výměny a energie mohou proudit mezi vámi. To je v pořádku, pokud jsou vaše vlastní energie silné a dokážete se vždy udržet na vysoké frekvenci světelné vibrace, ale může se stát, že člověk, který vydává své světlo nebo energii, začne pociťovat nedostatek energie a nerovnováhu. Dá se to obtížně vysvětlit, protože touhou naší duše a Stvořitele je, abychom všichni splynuli v jedinou energii pracující společně v jednotě a lásce. Pokud v to věříte, znamená to, že máte potřebu sdílet a vyměňovat si energie nebo být neustále napojeni na světlo Stvořitele stejně tak jako jeden s druhým, ale když dochází k duchovnímu růstu, není to vždy vhodné.

V takovém případě je pro jednotlivce důležité, aby porozuměli své vlastní energii, vstoupili do vztahu s energiemi druhých lidí, ale soustředili se přitom na udržování rovnováhy svého vlastního energetického pole, udržovali svou vlastní sílu a lásku, a přijali tuto energii za vlastní. K tomu dojde jen tehdy, pokud skutečně porozumíte, jak funguje vaše vlastní energie a jaké to je, neustále si uvědomovat, že můžete začít sjednocovat své energie s ostatními.

Je důležité, abyste jako pracovníci světla, vždy zaměřovali energii na udržování své vlastní energie, rovnováhy, síly a lásky, na důkladné porozumění své energii tak, abyste mohli postřehnout probíhající změny. Někdy je třeba odstřihnout pouta nebo články řetězu, které se vytvořily v průběhu léčebného procesu nebo projevu lásky, pokud vás k tomu vede Stvořitelova vůle, protože to umožní ostatním lidem pochopit jejich vlastní energii a mít plný užitek z léčby nebo projevu lásky, kterého se jim dostává. Když si představíte, že poskytujete lidem léčení, a tím jim umožňujete, aby se cítili lépe, vaše energie se ochotně propojí s jiným člověkem. Tato osoba může později vzpomínat na léčitelské sezení, a aniž si to uvědomí, začne čerpat vaše energie a tak se zase začne cítit lépe. To se může dít dokonce celé roky, ani jeden z vás si toho nebude vědom, ale vy jako léčitel začnete přicházet o energii a nebudete ji nahrazovat, zatímco druhý člověk si ji bere, aniž by mu byla vědomě poskytnuta a tak se může vytvořit společná karma. Může se také stát, že procházíte obdobím, kdy zažíváte negativismus a tento druhý člověk jej může začít čerpat do svého života rovněž. Jestliže odstřihnete po vašem léčitelském sezení energetická pouta, potom léčivá energie zůstane u léčené osoby a ta se bude cítit bezpečněji a její energie bude neporušená. Když si vzpomene na léčení, nebude moci od vás čerpat energii, ale aktivuje ji sama v sobě, čímž posílí svou vlastní energii a napomůže  léčebnému procesu vybudováním dokonalého a silného energetického pole.

Můžete si přivolat na pomoc naši energii, Archanděla Michaela a Archanděla Faitha, abychom vám s tímto procesem pomohli. Archanděl Michael odstřihne vzájemná pouta vzniklá vaším působením, zatímco Archanděl Faith bude tato pouta léčit a kompletně je rozpustí. Aby se to uskutečnilo, je třeba na to jen pomyslet a potom požádat o pomoc anděly léčitele, aby vás  obklopili, a umožnili další léčení. Můžete také požádat, aby andělé léčitelé obklopili jinou osobu a nás, Archanděla Faitha a Archanděla Michaela, abychom s touto osobou příslušným způsobem pracovali.

Výměna a výdej energie je vždy základem, protože umožňuje proudění energie z vaší duše k ostatním a naopak, ale pouze tehdy, je-li poskytována dobrovolně. To znamená, že je poskytována s vaším souhlasem nebo, což je důležitější, je předávána v souladu s vedením podle vůle Stvořitele. Nechceme, abyste bezcitně schraňovali svou energii sami pro sebe, ale jednoduše si dejte pozor, protože někdy je třeba pouta mezi vámi a ostatními odstřihnout kvůli dalšímu růstu a energetickému rozvoji. Někdy, když čerpáme energii od jiného člověka, vytváříme realitu, která dává najevo, že jsme zbaveni energie, nemáme dostatek naší vlastní energie nebo síly a potřebujeme podporu nebo dokonce potvrzení od ostatních. Je důležité, že, jelikož vstupujeme do energie roku 2012, jsme schopni rozeznat a porozumět naší vlastní energii, uvědomit si, kdy se projevují nové energie a kdy je třeba některé energie pročistit. To vytváří silné energetické pole a vnitřní sílu, která nám umožňuje mnohem více si uvědomovat Stvořitelovo světlo uvnitř a kolem nás. Po příliš dlouhou dobu se lidé neřídili svou vlastní energií, ale nechali se vést druhými, aniž by se poradili s vnitřní pravdou nebo se Stvořitelovou  vůlí. Teď nastal čas, aby se osobní síla projevila skrze podstatu lásky, protože v dnešní době se všechno musí zrodit z lásky, protože ona je tou pravdou, která poutá k Zemi jako Stvořitelova přítomnost. Po všechny časy můžete z vašeho bytí vysílat pravou a hlubokou soucitnou lásku, ale jen tehdy, jste-li silní a zajištění ve své vlastní energii, působíte jako maják lásky na Zemi. Je důležité, abyste si uvědomili, že můžete z celého svého srdce a těla milovat bytost, aniž by došlo ke vzniku svazujících energetických pout, to znamená, že máte svou vlastní energii, ale jste schopni ji projevit, aniž byste o ni přišli. Do jisté míry by bylo možno na to pohlížet jako nebýt tak energeticky propojeni s ostatními lidmi. Občas je třeba, abychom na základě svých zkušeností o krok ustoupili a zeptali se sami sebe, co je vhodné, abychom udělali právě teď. Často chceme pomoci, jak nejlépe umíme, ale někdy je zapotřebí pouhá myšlenka nebo projev naší lásky bez nějakého očekávání nebo projevu náklonnosti. To stejné platí pro průvodce po vnitřních sférách země. Přáli bychom si pomáhat vám jako lidstvu na Zemi jak jen můžeme, ale nemůžeme vám dovolit, abyste se stali na nás závislými, protože jste mocné duše a sami musíte odhalit svou vlastní energii. Občas musíme ustoupit stranou a jen vás ve světle a lásce obejmout.

Je důležité, abyste spatřili svou realitu a vaše vztahy k ostatním, a požádali, aby vám bylo odhaleno, jak jednáte s lidmi na energetické úrovni. Můžete požádat o pomoc své průvodce, aby vám s tímto pochopením pomohli, nebo prostě jen dovolte své bdělé pozornosti naladit se na vaši energetickou úroveň a projevit se, a to obzvláště tehdy, jste-li s někým v kontaktu, vydáváte svou energii nebo na někoho myslíte. Dovolte sami sobě odhalit, co se s vaší energií při těchto příležitostech děje a zda je to pro tuto danou chvíli vhodné. Vůle Stvořitele vás při tom bude provázet.

Často cítíme, že když se odstřihávají pouta k lidem, o které pečujeme, je to kruté a nemilosrdné, ale neznamená to, že je vytěsníte ze svého života nebo že je proto budete méně milovat. Jednoduše řečeno, jde o to, že mezi vámi bude méně vazeb, což znamená, že projevy vaší lásky mohou proudit svobodněji a současně vy můžete prožívat lásku plněji. Jistým způsobem je to jako vysvobozovat lidi, vaše vztahy se tím jen upevní. Lidé se často tak zamotají do energií těch ostatních, že se zapomínají starat o svou vlastní energii nebo nedokážou kvůli starostem, úkolům a strachům jiných lidí rozpoznat svou vlastní energii. Protože jde o velmi mocný proces, který může dramaticky změnit vaši realitu, prosím, abyste se vždy řídili vůlí Stvořitele, Ve vašem životě mohou existovat oblasti, které byste chtěli opustit, ale vaše vazby a pouta vás od toho odrazují a tehdy můžete zjistit, že za těchto okolností vám může prospět, když nás požádáte o pomoc. Odstraňování pout je velice léčivý proces přinášející hlubokou očistu spolu s milujícím posílením sebe sama. Cítíme, že toto je něco, co je nyní, v období vzestupu lidské rasy, velice potřebné, ale prosíme, abyste se  vždy nechali vést Stvořitelovou vůlí..

Jako vždy  s láskou,
Archanděl Michael a Archanděl Faith 

Přijala Natalie Glasson 13. 6. 2011

© Natalie Glasson, https://www.omna.org/Home.html
Pro všechny poutníky na Cestě Lásky, do češtiny přeložila Iva M. (www.transformace.info). Tuto českou verzi je možné v nezkrácené a neupravené podobě dále kopírovat a rozšiřovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně všech zdrojů i s aktivními odkazy.