Poselství archanděla Uriela

Proč nemůžete pomoci ostatním

Jennifer Hoffman
15.10.2010

Poznámka Jennifer: Požádala jsem dnes o tento channeling archanděla Uriela, protože několik mých přátel čelí velmi smutným životním záležitostem. Nemohu pro ně vůbec nic udělat než jim jen posílat modlitby, lásku a světlo. Cítím se bezmocná a smutná, a to i přesto, že vím, že vše je v Božím řádu. Moje otázka k Urielovi byla, proč k tomuto došlo a proč se cítím tak bezmocná. Toto je jeho odpověď.

Vaše přání pomáhat ostatním je součástí vašeho závazku být ve službě celému lidstvu v tomto čase. Nepleťte si pomáhání lidstvu se zlehčováním jeho utrpení. Můžete odhalovat alternativy, které poskytnou nové potenciály k porozumění a jednání, avšak dokonce i s vibračním posunem, novými energiemi, vzestupem a transformací, je karma stále v činnosti a jsou naplňovány dohody duše. Pohlédněte za hranice závažnosti emocionálních následků ke spirituálnímu naplnění, které je utvářeno. Mnoho dohod zahrnuje odloučení, konečné rozhodnutí a volby, které jsou učiněny bez zvažování bolesti nebo reakcí druhých.

Vy vidíte pouze tuto bolest a smutek druhých, nikoli plnou škálu jejich zkušenosti. Tohle je zkušenost tohoto života, která představuje završení energií nashromážděných v průběhu mnoha životů uvnitř určité skupiny duší. Každá z nich si vybírá tu nejmocnější cestu, se kterou se může spojit a ačkoli se vám tyto jejich volby mohou jevit jako slabé nebo neschopné, ve skutečnosti představují jejich rozhodnutí propustit energie těmi způsoby, které jim pomohou cítit se silnými a mocnými.

Každá cesta má šťastný konec, ačkoli to, co vychází najevo, není vždy radostnou událostí pro všechny zúčastněné. Mnoho duší je nyní schopných vybírat si výsledná zakončení, která nikdy předtím nebyly schopné projevit a to zahrnuje to, jak a kdy zakončí svůj lidský cyklus. Pro některé to bude rozhodnutí pracovat raději ze spirituálních úrovní než pokračovat v jejich cestě v lidské podobě. Pro jiné to bude rozhodnutí zakoušet lidství bez duchovního společenství. Všechny tyto volby představují cestu zkušenosti zvolenou v tomto životě.

Vaše pomoc nemůže být v podobě pozměňování něčí cesty, vysvobozování druhých z důsledků jejich rozhodnutí anebo odstraňování bolesti z jejich životů. Můžete posílat lásku a světlo, nahlížet každého v jeho nejsilnější podobě a vědět, že si všichni vybírají z takového stupně síly, jakému věří. Dovolte každému, aby naplnil svůj osud, pro který se rozhodl a rozpustil tak svoji karmu. Pamatujte, že vše je v božském řádu a zůstaňte spojení s Duchem, protože to je to, kde naleznete mír a poznání, které potřebujete v těchto časech.

Copyright ©2010 Jennifer Hoffman a Englightnening Life OmniMedia, Inc.
Zdroj: www.spiritlibrary.com
Z anglického originálu pro www.kruhysvetla.blog.cz a www.channeling.wbs.cz přeložila Lenka S.
Podmínky pro kopírování článku:
Tento článek je možné volně kopírovat a nekomerčním způsobem dále šířit pokud bude uvedena celá tato poznámka se zdroji textu a aktivními odkazy.

O archandělu Urielovi:

Archanděl Uriel je jedním ze sedmi archandělů, kteří stojí na trůnu Boha Stvořitele a jedním ze čtyř hlavních archandělů, kteří slouží lidstvu. Pod vládu Uriela patří mentální úroveň, naše myšlenky, představy a záměry, tvořivost, vhledy, hodnocení, magie, alchymie, astrologie, univerzální vědomí, božský řád, rozdělování moci, univerzální kosmický proud a životní podmínky a prostředí na Zemi. Uriel je pro lidstvo prostředníkem ke spirituálním rovinám a může nám ukázat, jak najít naši vlastní moc a sílu skrze proces, který bude napomáhat každému individuálnímu posunu ve vědomí a tím bude urychlovat posun celé lidské říše do vyšších úrovní vědomí.

Jako Archanděl spásy nám Uriel může ukázat, jak uzdravit každý aspekt našich životů, obracet zklamání ve vítězství, nacházet požehnání v neštěstí a nepřízni osudu a rozpouštět bolestivá břemena a vzpomínky z minulosti skrze uplatňování bezpodmínečného odpuštění. Uriel používá svůj planoucí meč k projasňování mentálního a emocionálního porozumění a k proměňování nízkovibračních energií v osvícené spirituální poznání.

Uriel přináší lidstvu sílu bezpodmínečného odpuštění, protože to je klíčem k tomu, abychom mohli pokročit a dosáhnout posunu a vstoupit do Království Stvořitele, vyšších úrovní energetických vibrací a vědomí. Svoje poselství v těchto časech vzkazuje proto, že lidstvo skrze svoji ochotu přijmout posun ve vědomí prokazuje, že je připraveno naslouchat, jednat a překročit svoji lidskou zkušenost. Zatímco stojí u brány do Zahrady Eden se svým planoucím mečem, aby odepřel vstup těm, kdož zapomněli jak milovat Boha Stvořitele, nám zároveň podává klíče, abychom tam mohli vstoupit, uplatňováním bezpodmínečného odpouštění v každé oblasti našich životů.

Urielovým klíčovým heslem je: “Nyní stojím v proudu božské Lásky, bezpodmínečného odpuštění a neomezené hojnosti Boha Stvořitele.”

Archanděl Uriel je zde, aby napomáhal lidstvu procházajícímu posunem ve vědomí při interakci s námi, když se budeme posouvat do vyšších dimenzí vědomí. Uriel je také znám jako “Světlo Boha” a vládne mentálnímu plánu. Jeho úkolem je nás znovu-napojit na poznání Boha a jako vládce mentálního království nám napomáhá s našimi spirituálními lekcemi, což vytváří vyšší úrovně porozumění.