AA Gabriel - Obětavost jako jedna z hodnot Lásky

Archanděl Gabriel - Obětavost vyžaduje "chtít"

 

Milovaní,

Rád bych k vám promluvil o hodnotě Lásky zvané obětavost. Tato vlastnost vyžaduje závazek „mít záměr (chtít)“, který by měl být zdárně naplněn, a aby stalo, je zapotřebí činů a uskutečnění zmíněné hodnoty Lásky zvané obětavost. Obětavost k úkolu či působení vyžaduje být nezlomný a prost všech myšlenek záměru k tomu, aby zamýšlený cíl došel ke svému uskutečnění. Je zapotřebí opakované pozornosti a úsilí, aby byl vytvořen konkrétní závěr, a to takový, jaký jste si v duchu představovali a jaký jste sami zamýšleli.

Obětavost můžete rovněž vidět coby milující službu, jež poskytujete svému bližnímu, jako způsob pomoci v nejvýznamnějším a nejupřímnějším způsobu lidského chování. Mnoho lidí napříč celým Světem se ve svých každodenních životech mnohokrát věnuje tomuto láskyplnému chování, zatímco hledají to nejlepší vyjevení jich samotných v pomoci svým rodinám, přátelům, společnosti a své zemi. Výše zmíněné v sobě obsahuje tento znak Lásky, aby stále Člověku zabezpečoval, že se na ni může spolehnout v každé životní situaci obnášející službu a pomoc jiným tak, aby si ve svých potřebách vyšli vstříc.

Obětavost je viditelná v každém aspektu života; vidíme ji u Matek, které zodpovědně pečují o své děti a zajišťují svým potomkům zdravou potravu, drží své děti v bezpečí a neustále je chrání, vidíme obětavost u Otců, kteří se s Matkami podílejí na těchto povinnostech a péči, zatímco se oba rodiče snaží udržet v rovnováze hodnotu obětavosti ve svých rodinách, domovech a zaměstnání. Bez obětavosti potřeby rodiny zůstávají nenaplněny, a rozhodující část rodinné pohody pak je nenaplněna.

Udržet si práci vyžaduje obětavost a zodpovědnost, stejně tak vybudování domova vyžaduje stejnou míru obětavosti. Uplést svetr, napsat báseň či knihu, udělat si čas na návštěvu stárnoucích příbuzných, neustále se snažit dobře zaopatřit druhé, tyto a další podobné činnosti vyžadují obětavost. Poskytnout Bližnímu svůj čas a úsilí v charitativní organizaci, dát si práci s napsáním děkovného dopisu, odpovědět na e-maily svého Bližního – to vše je závislé na nejdůležitější hodnotě Lásky: OBĚTAVOSTI.

Na této Světské úrovni bytí, jednání a používání darů mysli, těla a ducha musí být využito konkrétním způsobem za účelem zdokonalení čehokoli. Což zahrnuje plán, vzor, vizi a fyzicky konat to, co je třeba, obětování tomuto plánu, aby byl přiveden zpět coby zjevná realita. Všechna podivuhodná vyjevení kolem vás, na rohu každé ulice napříč celým Světem, se dala do pohybu jako vize a skrze obětavost pak tyto vize byly realizovány.

Je důležité ctít každého za takové vyjádření Lásky, neboť bez ní by se nic nemohlo uskutečnit. Díváme se na každého z vás a obdivujeme se obrovskému množství Lásky, která je denně projevována činy, aniž by byla brána jako nejúžasnější akt Lásky a pomoci.

Nyní vás zanechám, abyste přemítali o těchto slovech v milující obětavosti k vašemu trvajícímu růstu na vaší duchovní cestě.

JÁ JSEM Archanděl Gabriel

 

©2011 Marlene Swetlishoff
Z
 www.therainbowscribe.com pro www.vzostup.sk přeložil Karel

Převzato z: www.cestakmedusi.cz