Narciel

Archanděl sjednocení protikladů

Jsem archanděl krásy, přijetí a sebepoznání. Jsem archanděl sjednocující protiklady. Jsem prověřen provést vás tajemstvím vaší duše. Mám za úkol vás naladit na vnímání krásy a láskyplné přijetí odvrácené strany světa. Moje barva je žlutá a zelená, mé číslo je 6.

Bůh Otec mě pověřil, abych vám pomohl naladit se na vysoké vibrace tím, že budete hledat a nacházet krásu v sobě i ve všech a ve všem. Ve vašem životě na Zemi existuje dualita, tvořená protiklady jako temnota a světlo, strach a láska, ošklivost a krása. Spokojený život v dualitě lze docílit tehdy, když všechny části poznáte, přijmete a smíříte se s tím, že je to tak, jak to je. Klíčem k přijetí je láska – láskyplné přijetí sebe i světa kolem. Dosáhnout spokojenosti je smíření se protiklady, jež vede ke složení zbraní, neboť vy jste se naučili bojovat se strachem, temnotou a ošklivostí, a tím jste to vše učinili silnějším natolik, že vás to mohlo ovládat.

 

Moji milí, váš marný boj ničí jen vás – vy ničíte sebe a vnitřní boj se šíří i navenek a bojují lidé s lidmi, národ s národy. Místo boje se smiřte s tím, že dualita znamená, že máte svobodnou volbu si vybírat mezi černou a bílou. Dualita neznamená zničit černou! Bez ní by nebyla ani dualita ani rovnováha. Vaše duše se přišly učit do hmoty, protože se jinak nemohou naučit rozlišovat, poznávat a svobodně si vybírat. Pokoušíte se  nazývat strach láskou, černou přebarvit na bílou a ošklivost předělat na krásu. Moji milí, tolik času a energie na zastírání toho, že něco je takové, jaké je! Ztratili jste tím někdy i celé života na Zemi.

 

Důležité je poznat a přijmout. Důležité je nazývat věci tím, čím jsou. Důležité je smířit se s tím, že to tak je a bude a že vy to nezměníte. Důležité je, co si vyberete a čím naplníte svůj život, co budete posilovat a rozvíjet. Odvrácenou stranu stačí poznat, přijmout, smířit se s ní a nechat ji být. Překrucováním skutečnosti jste se dokázali dostatečně zmást a už sami nevíte, co je skutečná krása, láska a pravda. Nejdříve je třeba najít ryzost pod povrchem. Je třeba postavit vedle sebe protiklady a opravdu vědět, co je co. Pak je třeba přijmout, že láska neexistuje bez strachu, krása bez ošklivosti, pravda bez lží. Vy to máte poznat a rozlišit.

 

Láska je otevřená, přijímající, upřímná, odpouštějící, zářivá a hřejivá. Strach skrývá, zavírá, odmítá, bojuje, lže, hromadí, tíží, bolí, je tmavý a těžký. Pravda náleží k lásce a znamená říkat to, co cítím. Lež náleží strachu a má ukrýt a překroutit skutečnost. Krása a ošklivost jsou sestry, které se proměňují jedna v druhou, a každý člověk je chápe jinak. Co je pro někoho krásné, je pro druhého ošklivé. Důležité je tedy smířit se s tím, že je něco, co se nám líbí a představuje pro nás krásu, a něco se nám nelíbí a představuje ošklivost. Naučili jste se ošklivé (z vašeho pohledu) odsoudit, odmítat, kritizovat, zesměšňovat. Tím jen plýtváte energií, neboť stejně jde jen o váš názor na určitou věc, o úhel pohledu. O to, co je krásné, jste schopni vést války. Je však svobodnou volbou každé bytosti vidět krásu ošklivost zcela rozdílně. Společnost manipuluje i s tím, že rozhodne o tom, co bude pro všechny krásné, a co ne a udělá z vás stádo. Hra na „dobro a zlo“ byla vždy jen cílem zmást vás a nutit k boji zla s dobrem, i když sami nevíte, co je co, neboť to je zcela relativní podle toho, kdo co určuje. Buďte sví a ponechte si své vlastní cítění.

 

Rozdělování na krásné a ošklivé, stejně tak na dobré a špatné vychází z duality ve fyzickém světě, kde se nachází černá a bílá, strach a láska. I v dualitě fyzického života může lidská duše dosáhnout jednoty. Věřte, že to, co vnímáte, označujete za ošklivé, špatné, to také odsuzujete a odmítáte. A ne vždy je ošklivé a špatné svázáno se strachem. Vaše mysl je hodně ovlivněna společenskými názory a pravidly a je tak často to ryzí a upřímné, pocházející z lásky, označeno nálepkou špatné a ošklivé. Stejně tak označujete situace, lidi, národy, a to vše nepřijímáte a bojujete proti tomu, potlačujete, odsuzujete, zatracujete…

 

Toto je způsobeno strachem, který člověk nezvládl, a tak strach ovládl lidskou mysl. Láska, která je bezpodmínečnou, dokáže bezpodmínečně přijmout a milovat i strach, tedy i vše černé a označené za špatné a ošklivé. To, co je s láskou přijato, byť by to byl i sám strach, je pak díky té lásce vnímáno jako krásné.  Fyzický svět zůstává stejný, vládne v něm dualita. Lidské vědomí je však pod vlivem bezpodmínečné lásky schopno přijmout i dualitu samu s její černou i bílou polovinou, a tak je vnímána jako jednota. Toto znamená návrat k jednotě, návrat k Bohu. Bezpodmínečná láska umožní vnímání duality jako jednoty. Očima lásky se promění svět v ráj, kde je vše krásné. Tak je možno stejné věci vnímat různými způsoby. Lidé znají ve fyzickém životě podobné stavy.

 

Zamilovaná mysl vnímá objekt své zamilovanosti jako dokonalý a krásný. Jde o stav opojení, který není trvalý, neboť negativní stránky jsou zakryty touhou, přitažlivostí tělesnou, chtíčem, závislostí a touhou vlastnit a ovládat. Schopnost zamilovaných vidět své zamilované jako krásné je způsobena zaslepeností, a ta postupně vyprchá. Pak nastává zklamání a objevují se postupně odvrácené negativní stránky, které nebyly dříve viditelné. Následuje pak zklamání, ochladnutí a přežívání, někdy i odpor a nenávist. Rozdíl mezi bezpodmínečnou láskou a zamilovaností je v tom, že láska vidí kladné i záporné stránky a vše přijímá a miluje jako jeden celek. Zamilovanost přijímá a miluje jen to, co se jí líbí, objekt si zidealizuje a jeho temné stránky odmítá vidět a nepřijímá. Tak, jako se na počátku vnímalo jen kladné, tak na konci se vnímá jen vše záporné. Jen málo zamilovaných se postupně dokáže vyrovnat se skutečností, že partner má temné i světlé stránky.

 

Učte se moji milí bezpodmínečnému přijetí sebe – svých kladů i záporů, schopností i nedostatků. Učte se milovat sebe, ať vás ovládá láska nebo strach. Přijetí strachu znamená smířit se s temnotou. Přijetí temnoty znamená přestat s ní bojovat. Přijetí černé a bílé znamená sjednotit protiklady. Přijetí protikladů umožňuje vnímat jejich jednotu. To vše nechť proběhne ve vašem nitru, ve vaší duši, ve vaší mysli. Mysl je tvořivá a vytvoří vám realitu, která se podobá blaženému stavu duše bez těla. 

 

Kdo dosáhne stavu vnímání jednoty ještě v pozemském těle, dosáhne, že jeho hmota bude mít tak vysoké vibrace, že přestane podléhat zákonům hmoty. Tělo však umožní zažívat a prožívat blaho a rozkoš, což není dáno duším v posmrtné dimenzi, které odložily tělo na pozemské úrovni. Tak je možný pohyb těla bez omezení časem a prostorem – pouze silou myšlenky. Tělo se stane jako duše nesmrtelným a zůstane mu schopnost prožívat. Moji milí, zdá se vám to nemožné?

 

Nebyli byste první, kdo takového stavu dosáhli. Pro většinu lidí to však zůstalo vzdáleným a nepochopitelným, takže zmínky o tom najdete v pohádkách, mýtech a legendách. Tak se podívejte na božské bytosti, jejichž výtvory dodnes ani vyspělá techniky nezvládne, přečtěte si o Titánech, dětech Bohů. Vzpomeňte si na šamany, druidy a čaroděje. Pamatujte, že to, co se vám na povrchu jeví jako krásné a dobré, může uvnitř ukrývat temnotu a zvrácenost. Vždy pamatujte na vyrovnávání protikladů, které se manifestuje ve všem pozemském. Příliš líbivé věci a lidé ukrývají protiklady pod povrchem – neboť vlastností strachu je ukrývat. Vlastností lásky je odhalovat a odkrývat a milovat vše bez rozdílu. Zkoumejte vše – sebe, okolní svět a lidi celé, hledejte a najdete jejich celistvost.

 

Lidská láska se zaměřuje na příjemné a opak nechce vidět. Boží láska ví, že vše má příjemnou i odvrácenou tvář a obojí je možno milovat stejně. Tak odkrývejte, poznávejte, milujte a sjednocujte. Láska ví … a miluje. Chcete – li být milování, přestaňte své nedostatky ukrývat. Tak dáte druhým šanci vás poznat v celistvosti a nechť se rozhodnou zda vás přijmou se vším, co k vám patří. Kdo je ochoten přijmout jen to krásné, není pravé lásky schopen. Vše je možné pochopit a změnit a vy všichni se učte bezpodmínečné lásce.

 

Bezpodmínečná láska k vám přichází od stvořitele, prostřednictvím andělů a nás archandělů. Najdete ji v přírodě i v sobě, jste stále její součástí. Vzdát se odporu, boje, přijímat a smířit se se vším, co jste nejdříve poznali a uvědomili si – to je cesta k nesmrtelnosti, k ráji, který už je zde od počátku věků a čeká, až ho objevíte. Stačí se naučit dívat se na ten obyčejný svět očima lásky, očima andělů.

 

Afirmace:

 

Já přijímám sebe se svou světlou i temnou částí.

 

Já miluji sebe se vším, co v sobě nalézám.

 

Já v sobě smiřuji své protiklady a vnímám se jako jejich jednota.

 

Já vnímám sebe i celý svět s bezpodmínečnou láskou.

 

Já si vytvářím ráj na zemi.

 

 

Podle knihy Jiřiny Slámové Nebe na Zemi, pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.