SEDM PEČETÍ

Sedm pečetí a jejich otevření, znamená 7 klíčů, které duše dostává k otevření všech čaker a k jakémusi vlastnímu probuzení a pochopení. Nemusí to být náhlý proces, ale je tu jasný pocit, že něco je jinak.

 

První pečeť - Probuzení touhy milovat, pomáhat a vidět Boha v každém člověku

 

Druhá pečeť - Probuzení k touze stát se Bohu podobným a jít po duchovní cestě

 

Třetí pečeť   - Léčitelské schopnosti, schopnosti uzdravování a práce s energií

 

Čtvrtá pečeť - Odstranění všeho, co svazuje a zabraňuje v duchovním růstu

 

Pátá pečeť  - Vědomí své vlastní síly ducha, moci slov, dar vyjadřování

 

Šestá pečeť - Otevření intuice a jasnozřivosti, která je každé duši přirozená

 

Sedmá pečeť- Napojení na nejvyšší Vesmírné energie