Řeka života

 

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010405-dfbd4e0b77/zadkiel%C5%AFv%20most.jpg

Řeka života má dva břehy.


Na každém z nich žije jeden druh bytostí.


Na jedné straně jsou to bytosti, kterým je život lhostejný a jednoduše si ho užívají jak mohou.


Na druhé straně existují bytosti, které považují život za posvátný a jejich posláním se stalo chránit ho.


Řeka života teče jejich středem.


Její břehy obývají tyto dva typy bytostí, avšak i když se zdají být od řeky odděleny, jsou s ní doživotně spojené.


Řeka života obsahuje oba typy charakteristik.


Je bouřlivou a silnou, a kdyby chtěla, může třeba začít téct opačným směrem.
Ale nač?


Zároveň je řeka laskavá, darující životodárnou vodu pro každý svůj břeh, přijímající každého, kdo o ni projeví zájem, smývající přebytečné nánosy na tělech. Kdyby chtěla, mohla by každý den sama omývat nohy bytostem na prvním břehu, které se o svá těla nestarají a chodí po břehu špinavé.
Ale nač, když ji o to nikdo nežádá?


Nač, když tím nikomu nepřinese do života radost a naplnění?


Staňte se řekou života, a ve svých životech objevíte právě tyto dva typy lidí.


Jeden břeh se bude veselit a překřikovat s druhým, který se bude zase snažit dotlačit špinavé těla lidí prvního břehu do vody a ošetřit jejich rány.


Staňte se řekou života a darujte životodárnou lásku oběma břehům - nenásilně, něžně a jen když o to sami projeví potřebu.


Staňte se řekou života a najdete v sobě klid i sílu, kterou se mnoho z nás marně snaží najít na jednom či druhém břehu.


... A možná někdo z lidí na těchto březích díky Vám pochopí, a sám se stane řekou se svými břehy lidí, kteří potřebují pohladit.

 


 Převzato z https://smejo.wordpress.com