Automatická kresba, automatické písmo - channeling

 

 

 

Metoda, kdy dochází k příjmu informací lidským „médiem“ ze zdrojů, které jsou považovány za informace z jiné roviny nebo jiné skutečnosti, než je naše „běžná“ realita, se označuje jako channeling.

Mezi informačním zdrojem a přijímajícím se vytváří kanál, kterým informace proudí. Indikátor zviditelňuje informace. To může vykonávat proto, že je naše fyzické tělo „osázeno“ receptory. Pro přenos informací do „překladače“ slouží nervové dráhy, přenášející informace získané impulsními intuitivními receptory. Nervovým systémem procházejí informace jak z vnějšího, tak z vnitřního prostředí. Posléze dochází k jejich třídění a vyhodnocení. Ne všechny informace procházejí naším vědomím. Tedy ne všechny informace si uvědomujeme. Část informací získáváme „nevědomky“. Člověk má již v řídicím systému zabudovánu část programů, které pracují automaticky.  Rychlost a kvalita získávaných informací je u každého jedince jiná. Závisí na osobnosti jednotlivce a jeho duchovní síle. Obyčejné měření je pro každého. Vstup do „nehmotných“ informačních databází však již vyžaduje určitý stupeň poznání a „vážnost“ před „nebeskými“ silami. 

 

Převzato z:  www.skolaezoteriky

 

Na následujících podstránkách se můžete dozvědět více o využití channelingu v metodách automatického písma a automatické kresby. Najdete na nich také ukázky mého tvoření těmito metodami.