Myšlenky srdce - tyto obrázky vytvořené automatickou kresbou jsou inspirované myšlenkami z knihy Myšlenky srdce od Louise L. Hay. Jsou doplněné jejími moudrými texty. Všechny obrázky si můžete prohlédnout ve fotogalerii zde. Všechny obrázky jsou chráněné autorským zákonem.

 

Řád vesmíru

Hvězdy a planety obíhají po dokonalých drahách a v souladu s řádem Vesmíru, a tak se pohybuji i Já. Vesmír je v dokonalé harmonii, a takový jsem i Já. Svou lidskou myslí možná nechápu vše, ale vím, že z hlediska Vesmíru jsem v pravý čas na pravém místě a dělám to, co je správné. Vybírám si pozitivní myšlenky. Každá přítomná zkušenost, kterou prožívám, je dalším krokem na mé cestě k vyššímu vědomí.

 

 

Jaká jsem a co je důležité

Jsem nádherná a cítím se skvěle.

Nejvíce odporujeme tomu, co se potřebujeme nejvíce naučit. Pokud neustále  říkáme  „nemohu“ nebo „nebudu“, pravděpodobně hovoříme o něčem, co je pro nás důležité.

 

 

Vaše srdce

Naše srdce jsou pramenem naší vnitřní síly. Dokážeme tvořit snadno a bez námahy, dovolíme-li svým myšlenkám proudit z láskyplného prostoru srdce. Přiznejme si svou vnitřní sílu, najděme svůj poklad vnitřní moudrosti v myšlenkách svého srdce. Rozhodněme se uvést své myšlenky do souladu se vším, co slouží našemu nejvyššímu dobru.

 

 

Vesmírná harmonie

Vše je dokonalé, vše se vzájemně prolíná, jedno souvisí s druhým. Vlna porozumění a lásky se neustále přelévá od jednoho k druhému v nekonečném oceánu moudrosti Vesmíru.

 

 

Nekonečná studnice lásky

Hluboko ve mně existuje nekonečná studnice lásky. Nechávám tuto lásku vyvěrat na povrch. Naplňuji mé tělo, mou mysl, mé vědomí a celou mou bytost. Vyzařuji lásku a láska naplňuje můj život.

 

 

Nekonečná cesta věčností

Jsem na nekonečné cestě věčností. Prožívám nádherné dobrodružství a nic podobného už nikdy neprožiju.

V nekonečnu života je všechno dokonalé, úplné a celistvé. Dokonalý, úplný a celistvý je i cyklus Života. Je čas počátku, čas růstu, čas bytí, čas uvadání a čas konce. Život se věčně mění. Neexistuje začátek ani konec, jen neustálý běh a koloběh hmoty a zkušeností. Život nikdy neustrne na místě, protože každý jeho okamžik je nový a čerstvý. Každý konec je novým začátkem.

 

 

Žiji v láskyplném Vesmíru plném hojnosti a jsem za to vděčná. Vše co potřebuji, ke mně přichází v pravou dobu a na pravém místě. Jsem ochotná se otevřít neomezenému bohatství, které je naprosto všude. Přiznávám si bohatost a plnost svého života. To vše si zasloužím a nyní jsem ochotna to přijmout a mít. Jsem součástí celistvosti Života, a proto přede mnou leží nekonečné pole možností. Jsem šťastná, že tomu tak je. A tak tomu je!

 

 

Svoboda

Uvědomuji si, že všechno, co potřebuji, ke mně přichází v pravou dobu a na pravém místě. Uvolňuji se, jsem svobodná, jsem uvolněná, jsem v míru, zbavuji svou mysl napětí a odporu. Žiji mírumilovným životem…

 

 

Bohatství Vesmíru

Udělejte místo novému, protože bohatství Vesmíru je dostupné všem, tedy i vám. Vesmír je nevyčerpatelný. Počítejte hvězdy, zrnka písku na dlani nebo listy na stromě, kapky deště na okenní tabulce, jadérka v rajském jablku. Neodmítejte bohatství, usmívejte se a děkujte, dáte tak vesmíru najevo, že jste připraveni přijímat vše, co vám bude sloužit k dobru. Vesmír zbožňuje symbolická gesta.

 

 

Mandala zdání a důvěry

V nekonečném vesmíru se nachází vše, co potřebuji. Důvěřuji božskému plánu, který obsahuje vše, co mému životu může dát smysl. Naslouchám svému srdci a rozhoduji se na základě svých zkušeností a své intuice.

 

 

Uvítací mandala

Vítám ve svém životě vše nové, přijímám všechny změny a vidím v nich způsob, jak svůj život změnit k lepšímu. Nadšeně se otvírám všemu novému ve svém životě.

 

Pro stránky www.cestalduze.webnode.cz  vytvořila Světluška.

Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezkrácené  a nezměněné podobě, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.