Přímé, automatické psaní

Automatické psaní je metoda, kdy písemný projev vychází z hlubin osobnosti, kdy necháváme slova volně plynout, necenzurovaná, aniž bychom je po sobě průběžně četli, prostě jako jakýsi spontánní komentář.

Jak byste měli s automatickým psaním začít? Zklidněte se, soustřeďte. Pro začátek si můžete představovat, že ten, kdo text vytváří je v dětském věku nebo vaše duše osobně. Vy sami, vaše vědomí, funguje pouze jako zapisovatel. Zapište si nějakou otázku, na niž byste si přáli z hlubin vytáhnout odpověď, jako například: „Proč moje práce nedošla dodneška uznání?“

Obraťte se na svoje moudré, upřímné jednoduché „já“ a pobídněte je k odpovědi. Nejprve nechte vnitřní hlas promlouvat přímo k sobě, posléze dovolte jednotlivým slovům, aby se vynořila, postupně, jedno po druhém. Nepředbíhejte v myšlenkách, nesnažte se rozebírat, co už jste napsali. Když vás napadne nějaký nezvyklý výraz, zapište ho. Každé následující slovo nechte prostě vyplout napovrch, nesnažte se ho vymýšlet. Nezastavujte se, abyste si přečetli, co už máte napsáno. Vy přece píšete podle diktátu! Vaše moudré „já“ začíná…..

 

Automatické, přímé psaní je řečí naší duše. Kdykoliv tohoto nástroje použijete ať už ve formě psaného dialogu či v podobě psaní v první osobě, bez oprav a úprav. Obdržíte nejsprávnější náhled. Když budete do deníku psát rychle, jako byste vrhali myšlenky na papír, postihnete podstatu toho, co se vás týká nejvíc.

 

Zpracováno podle knihy:  Cestou intuice – P. Peirceová

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál

nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního

odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.