Být Láskou -Vypni a staň se svým vlastním bytím

(Přijala Světluška 19.1.2010 ve 20.15)

 

Odevzdej všechny pochybnosti o své nedokonalosti  a nedostatečnosti do rukou andělských pomocníků světla. Pak uslyšíš zpívat andělské chóry na oslavu tvého znovuzrození. Ze světla jdete do tmy, abyste se znovu zrodili do světla. Období tohoto přechodu se může podobat jakémusi uvíznutí v šedém tunelu a přesvědčením o vlastní neschopnosti pohnout se z místa. Zdání klame, všechno je jak má být a vše, ač se zdá být jiné, se vám doslova mění před očima. Ze dne na den probíhají neuvěřitelné změny, kterým se vy sami mnohdy navenek bráníte a přitom uvnitř sebe dobře víte, že všechno, co se právě odehrává ve vašem životě, je v pořádku a má hluboký smysl, který se zatím nijak neprojevil. Všechno má svůj čas a kdykoliv se snažíte něco uspěchat nebo přeskočit, vracíme vás zpátky na startovní čáru. Je důležité si uvědomit, že opravdu nic se neděje náhodou a všechno, co nyní potřebujete, si přitahujete do svého života. To je zákon přitažlivosti.

Skládáte  mozaiku svého vlastního Já a mažete mylné představy o tom, kdo jste byli nebo nebyli, abyste se konečně stali tím, kým opravdu jste. Nalezení smyslu života je vaším cílem a cestou k opětovnému nalezení sebe sama, svého Já Jsem. Procházíte různými situacemi, setkáváte se s různými informacemi, proudí k vám nové příležitosti k otevření vaší mysli a srdce. Mnohé z nich vás nadchnou a velmi je vítáte, před mnohými byste nejraději zavřeli dveře. Moji milí, všechno to vám pomáhá prohlédnout a rozhrnout vaše závoje zapomnění. Všechno je láska a ona vám ukazuje cestu, jak neočekávat, nesoudit a posuzovat, ale přijímat vše takové jaké je, nemám teď na mysli takové, jaké se to jeví vám, prostě takové jaké to skutečně je. Pak spatříte podstatu toho, co vstupuje do vašeho života, pochopíte boží záměr a zaplaví vás vlna vděčnosti a lásky. Opravdu je o vás postaráno a paprsek světla vaší duše začíná zářit, jak nikdy před tím.

Jako krůpěj ranní rosy, tak i vy začínáte odrážet duhové záblesky podstaty vaší duše a umíte již naplno prožívat okamžiky souznění a splynutí se svým středem. Dokonce se již umíte v něm dobře ukotvit a po nějakou dobu v něm i zůstat. To všechno svědčí o vaší touze jít za světlem a stát se světelným paprskem lásky. Děláte veliké pokroky moji milí, vy všichni, kteří si volíte cestu světla, jste unášení mocným proudem a více a více si uvědomujete své bytí. Získáváte větší pocit svobody, otevřenosti ke komunikaci a jasný úsudek o tom, co chcete nebo nechcete prožívat. To všechno vám pomáhá uvolnit zbytky strachu a přeměnit je v tvořivou energii a láskyplným přístupem, kterému se učíte z každodenních lekcí, se otvíráte a přijímáte své bytí jako něco, co jste si zvolili.

Je to vaše cesta k tvoření a tvořivosti a tím, jak si stále více uvědomujete dopad svých slov a myšlenek na všechno co děláte, ve vašem životě vzniká obrovská touha tvořit a vytvářet, být součástí svého snu. Obrovský potenciál, který jste dostali do vínku pro tento život na této planetě, si konečně začínáte uvědomovat a také se s ním učíte zacházet. Vaše největší síla spočívá v jasné víře v to, kdo jste, bez pochybností a nesmyslných úvah, to vše již patří minulosti. Jste již ochotní vidět sama sebe v jasném světle a přijímat se takoví, jací jste. Stavíte si své hranice kolem svého prostoru tvořivosti a již si je umíte udržet. V mnoha oblastech vašeho života se nyní objevují staré, nedořešené situace, záležitosti a konflikty. To před čím jste zavírali oči, utíkali, odmítali přijmout, se nyní ukazuje, aby to mohlo být jednou pro vždy uzdraveno a vyléčeno pro dobro všech.

Odměnou je vám větší pocit svobody a jasnější pohled na běh událostí. Něco se opravdu děje a vy jste toho součástí, právě teď a tady je vaše místo. Čím více se tomu budete bránit, tím více se budete vzdalovat sami sobě a o to větší bude vaše touha po sjednocení. Není nic, co byste nezvládli, nic, co by vám ublížilo, nic, čemu byste nerozuměli. Jedinou překážkou k tomu všemu jste vy sami. Tak se nadechněte a skočte rovnou do života a přestaňte se bát, že to nezvládnete. Není co nezvládnout, jediné co můžete zjistit je to, že tudy cesta nevede nebo že, tohle se mi nelíbí a už to dál nepotřebuji ve svém životě, tak dovolím, aby to odešlo. Nic horšího vás opravdu nečeká, než tato zjištění, která vám pomohou vybrat si jinou možnost nebo se vydat jinou cestou. Vy sami rozhodujete o tom, jak to bude nebo nebude, vy sami tvoříte svůj život a svoji budoucnost. Nabídka se neustále rozšiřuje a vy jste ti, kteří si vybírají a volí možnosti.

Oprostěte se od svých úvah a soudů, jsou to úvahy a soudy vašeho ega a vaše srdce říká něco jiného. Zkuste se ještě více otevřít životu a prostě jen být součástí toho všeho, stejně tomu tak je, i když si to vy nemyslíte. Pak k vám po řece života připluje všechno, co potřebujete a vy budete rozumět tomu, co vám řeka vypráví. Mluví totiž řečí vašeho srdce – jazykem lásky.

Mluvte Láskou, staňte se Láskou, dávejte Lásku a Láska bude váš život, neboť kdo žije Láskou, stává se Láskou“.     

                                                                                                     Archanděl Michael

 

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál

nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního

odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.