Cesta srdce

(Přijala Světluška 15.8.2010 ve 21.30)

Neobracejte se zády ke svému stínu. Je to jako kdyby jste odmítali svoji ruku, nohu nebo jinou část svého těla.Váš stín – vaše stínové Já, vám pomáhá pochopit, jakou úlohu ve vašem životě hraje bolest a nepřijetí. Kdykoliv se sami k sobě otočíte zády, vstupuje do hry vaše stínové Já, aby vám pomohlo pohlédnout pravdě do očí a přijmout skutečnost takovou, jaká je. Během svého života dáváte svému stínu různá jména a podoby, aniž by jste tušili, že je vybíráte vy sami. Stínové Já je vytvořeno z nedostatku lásky, ulpívání a bezmocnosti. V mnoha situacích se může stát právě tou nejsilnější částí vás samých, pokud byste se před něho dokázali postavit a pohlédnout mu do očí.

Co se stane, když to uděláte? Nevíte a přesto se toho bojíte. Bojíte se neznámého a nepoznaného. Přitom nemůžete vědět co se stane, ani to, co se nestane, pokud to nezkusíte a neskočíte do toho rovnýma nohama. Pak se z nejistoty stane jistota a vy už budete vědět jednou pro vždy, jaké to je doopravdy. Můžete být překvapeni, že to bude úplně jiné, než jste očekávali nebo si představovali. Bude to skutečné a pravé, a jen a jen vaše. Stínové Já není něco co má být zavrženo, odsouzeno a nenáviděno. Vzniklo z vaší bolesti a zapomnění. Právě ono vám pomáhá přijmout bolest a vzpomenout si na to, že jste to vy sami, kdo zapomněl a sám sobě si způsobuje bolestné odloučení od spojení s vlastní duší.

Křičte, plačte, vztekejte se, dejte průchod svým emocím, aby vyplavily bolest z vašeho srdce, pročistily a otevřely staré rány, aby se konečně mohly uzdravit. To že cítíte nespravedlnost, pohrdání, odsouzení, vinu nebo jste plní smutku či strachu, to všechno je vaše, to všechno patří k vám. To všechno jste si vy sami vytvořili během doby, kdy jste ztratili kontakt sami se sebou. Přestali jste naslouchat a důvěřovat sami sobě, více jste se začali spoléhat na moudřejší a zkušenější kolem sebe. Byli jste přesvědčeni, že tohle je ta správná cesta pro vás, tohle je ten správný život. Jenže když to tak tedy je, proč nejste spokojení, naplnění a šťastní? Proč v mnoha situacích místo radosti přichází smutek a ten zvláštní pocit vzduchoprázdna kolem vás. Proč máte pocit jako byste vy nebo ti kolem vás mluvili cizí řečí? A z toho najednou potkáte někoho, třeba poprvé v životě, s kým si báječně rozumíte a najdete společnou řeč. Proč se to děje a proč se v tom nevyznáte? Není třeba tomu porozumět rozumem, ale vnímat to svým srdcem.

Všechno, co k vám nyní přichází, s čím se setkáváte, co se vám nabízí, jsou možnosti pro vás, které vás mohou nasměrovat k cestě k vašemu srdci. Vy jste ti, co si vybírají a rozhodují co nebo koho si vyberou. Ve vašem srdci najdete všechny odpovědi, stačí když se zastavíte, ztišíte a procítíte danou situaci nebo myšlenku. Ta odpověď, kterou k vám vyšle vaše srdce, přichází z vašeho nejhlubšího nitra, z vaší duše. Když jí budete naslouchat, pak si vyberete to, co je v souladu s přáním vaší duše a co rezonuje s vaším srdcem. To je cesta, po které se teď učíte jít, a i když ne vždy se vám to podaří. Každý okamžik, kdy jste schopni tuto rezonanci zaznamenat a pocítit, rozdmýchává plamen lásky ve vašem srdci a on začíná zářit víc a víc. Ta zář k vám přitahuje všechno co potřebujete a oslovuje další s ním spřízněné duše.

Nezoufejte a nestěžujte si, že váš život právě není takový, jak si ho představujete. Nejprve prozkoumejte, zda se vaše přání a představy shodují s tím, co cítíte uvnitř sebe. Pokud ne, tak je změňte a znovu prozkoumejte, co na to říká vaše nitro… Pokud ano, tak buďte trpěliví a posilujte plamen lásky ve svém srdci. Zářit – to je jediný úkol, který máte jako lidské bytosti. Vaše světla se začínají spojovat dohromady a vytváří tak světelné řetězce lásky, které jednoho dne obejmou celou Gaiu. My všichni se už na tento okamžik těšíme. Zatím nás i vás ještě čeká spousta práce s odklízením starých vzorců a přesvědčení, které jste si nasbírali a přijali za své na své cestě k osvícení.

Chce to hodně trpělivosti a s trochou humoru se povznesete nad nudné a ubíjející záležitosti, o kterých už dávno víte, že je vlastně děláte jen ze zvyku. Tak si dovolíte je propustit, s úctou a láskou je odevzdáte. Uděláte si místo pro nové ve vašem životě a budete překvapeni, jak se věci dají do pohybu. S dětskou nezaujatostí a upřímností vykročíte vstříc dobrodružstvím, která jsou tu právě pro vás právě teď připravena. Objevujte, zkoumejte, radujte se a otvírejte nové dveře ke svým snům. Jsme s vámi a podporujeme každé vaše přání a touhu vyslanou s čistým úmyslem z vašeho srdce.

„ Kráčím po cestě lásky a světla a objevuji svou vlastní pravdu. Otvírám se lásce a přijímám pravdu, ať je jakákoliv.“

                                                      Nanebevzatí mistři  Kuthumi, Orion, Džawal Khul

(Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezkrácené  a nezměněné podobě, pokud bude připojena poznámka : pro www.cestakduze.webnode.cz zapsala Světluška)