Poselství panny Marie

(přijala Světluška  11.10.2009 v 19.00 )   

Doba, kterou vy všichni na planetě Zemi právě teď procházíte, sebou nese „otisk těžkých energií“ z dob bojů o starý svět. Většina útoků pochází z minulosti a tím jak se „plácáte“ v těchto uvolňujících se energiích, aktivují se ve vás vzpomínky plné strachu. Nemají nic společného s tímto současným životem, ale pokud právě nyní nejste v harmonii, dokážou zasáhnout až přímo „děsivým“ způsobem – výbuchy vzteku, pláče, zloby a hněvu. Nemusí se týkat vás, ale mnohdy můžete být svědkem těchto projevů u někoho jiného. Za tím vším je otisk strachu. Moji milovaní, udržujte si tok svých myšlenek pokud možno naplněný harmonií a láskou. Tak bezpečně zvládnete a ustojíte všechny tyto „útoky“.  S láskou, něhou a trpělivostí se chovejte sami k sobě, vždyť procházíte hlubokou transformací jak v prostoru, tak i v čase, a to není nic jednoduchého. Mnoho věcí a skutečností vás mohou vyvést z míry, ale na druhou stranu je již nyní hodně toho, co vám dělá dobře a vyvolává ve vás pocit spokojenosti, klidu a bezpečí. Stejné je to i ve vztazích. Právě sem nyní upínejte svoji pozornost, to je cesta, jak zůstat nad věcí a udržet si maximální možnou hladinu vysokých vibrací – spojením srdce a duše. Ano, slyšíte dobře, spojit srdce a duši, to vás právě nyní učíme, přes odpuštění a odevzdání bolesti z minulosti do našich rukou, vám pomáháme otevřít se co nejvíce energiím lásky. I přes bolest se čistí srdce a vy sami si volíte, jakou cestou půjdete. Pro rychlejší a snadnější naladění používejte modlitby. Modlitba má velikou sílu a pomáhá otevírat vaše srdce. Mnozí z vás si to už plně uvědomují a modlitba je nedílnou součástí jejich života, to je moc dobře. Je úplně jedno zda zvolíte některou se známých modliteb nebo  s pokorou a upřímností vyslovíte jen své myšlenky a to, co vám leží na srdci. Všechny vaše modlitby, pokud jsou vyslány upřímně a ze srdce, jsou vyslyšeny. Všechny vám dávají sílu a moc léčit a uzdravovat bolest, nejen sama sebe, ale i jakoukoliv živou bytost a i vaši krásnou planetu, jejíž jsem já nyní ochránkyní a patronkou. Vše co vyšlete, se k vám vrací, podobné přitahuje podobné – to je zákon přitažlivosti. Otevřete své srdce modlitbě a její síla pomůže očistit vaše myšlenky od strachu a násilí a ukáže vám cestu k lásce a pokoře. Není třeba v tom hledat žádné složitosti – čím upřímnější bude vaše vyjádření, tím větší sílu dáte svojí modlitbě, bez ohledu na to, na co nebo na koho bude zaměřena. Vesmír odpovídá na každou upřímnou modlitbu.

Síla slova a myšlenky je moc, která vám byla svěřena. Díky ní máte moc měnit sebe i svět, ve kterém žijete a ovlivňovat také dění v celém Vesmíru. Když svá slova a myšlenky přestanete používat proti sobě, změníte svou cestu a v přítomném okamžiku budete schopni vnímat jejich sílu. V tiché modlitbě pak splynou vaše srdce a duše a vy budete zajedno sami se sebou i s celým Vesmírem. Síla poznání a moudrosti prostoupí celou vaši bytost a vy budete vědět co dál se svým životem. V tomto okamžiku jste zcela otevření a ochotní přijímat naše rady, lásku a léčení. To je to jediné, co postačí k pozvednutí vašich vibrací a vibrací celé planety Gaii(Země). Jste jako spojené nádoby, proto vše co uděláte nebo neuděláte, se projeví i opačně.

Mnoho žen teď prožívá nepříjemné období v oblasti vztahů – je to proto, že se mocně aktivují kódy ženské energie a ženy jsou mnohem vnímavější a citlivější než muži. Některé z vás jsme v minulých dnech přímo zavedli na posvátná místa, která jsou protkána proudy léčivé energie. Tato místa slouží jako akupunkturní body planety Země a přes ně je přímé napojení na vesmírné energie. Jsou to silné toky léčivé energie a právě v těchto místech došlo k vašemu napojení na onu síť. Přes vaše srdce se aktivovaly mocné léčivé kódy ženské energie, jejichž jste nositelky. V mnoha případech k tomu došlo i přes paprsky sluneční energie a mnohdy právě při západu slunce se mocně aktivovala vaše srdeční čakra. Mnohá z těchto míst jsou známá „mariánskou energií“ a jsou se mnou spojena, stejně jako s dalšími nanebevzatými mistry. Ano, záměrně jste byly přivedeny na tato místa, protože jejich energie a sluneční kódy ještě více napomohly očištění a otevření vašeho duchovního srdce a zvýšení vašich toků léčivé energie. Teď se umíte na tato místa kdykoliv napojit  pouhým vysláním myšlenky a udržovat si tak přímé spojení. Proč tomu tak je? Co se to vlastně děje? Proč se to stalo jen některým ženám?

To jsou otázky, které vás napadají a zcela správně.  Transformace planety Země postupuje velice rychlým způsobem, mění se způsob vašeho vnímání sebe samých, prostoru i času. Mnoho času již nezbývá k tomu, aby bylo dokončeno to, co je potřeba dokončit. Proto jsem se svolením vesmírné galaktické rady oslovila ty z vás, které jsou již připraveny a požádala vás o pomoc. Vy, které jste přišly na tato místo, mnohdy jste ani nevěděly, co tam vlastně děláte a pak se stalo něco zvláštního, jste se rozhodly naplno používat své léčebné schopnosti pro všechny potřebné i pro vaši planetu. Já Marie, jsem nyní ochránkyní a strážkyní planety Země a ženského kódu – kódu zrození a veškerého života.  Můj syn Ježíš, od kterého jsem ochranu nad planetou převzala, vám ukázal cestu k lásce a upřímnosti a také cestu vykoupení  a odpuštění. Síla vašich modliteb mu tehdy ulehčovala jeho utrpení. Nikdy se nezřekl sám sebe a své víry, tak jak miloval sebe, miloval i ostatní a stále miluje. I on společně s ostatními nanebevzatými mistry vám teď pomáhá v tomto velmi pro vás složitém období. Síla mužského a ženského kódu je v každém z vás. Již několik let se uvolňují z vašich buněčných záznamů všechny otisky a vzpomínky, které bránily tomu, aby oba tyto kódy ve vás byly v rovnováze. Mnoho žen na planetě Zemi je už připraveno postoupit dál. Jste již natolik silné a vytrvalé, že je možné ve vás aktivovat vyšší kódy ženské energie. Právě vy, kterým se to již stalo nebo v nejbližší době stane, jste se již dávno rozhodly, stát se nositelkami těchto kódů a prostřednictvím svého srdce je předávat dál. Tím napomůžete svým blízkým a všem bytostem kolem vás, mnohem rychleji uvolnit svoji minulost a tím pozvednete jejich vibrace. Dalším důvodem je i to, že vaše planeta také potřebuje tyto kódy ke zvýšení svých vibrací a uvolnění minulosti. Přes ně se i ona očišťuje a mnohem rychleji se transformuje léčení pro všechny, kteří jsou právě nyní zde.

Mnohé z vás mohou mít i zvláštní sny – ano, i ve snech může dojít k tomuto zaktivování. Vždy zvolíme ten nejbezpečnější a nejvhodnější způsob pro vás. Můžete také vidět růžové nebo zelené světlo, či jiné světelné úkazy. Mnohé z nich jsou vidět i na fotografiích. To vše jsou znamení o předání této energie. Po velmi krátké době nebo i přímo při předávání se u vás mohou objevit příznaky jako vnímání pulzace energie a tepla ve vašich dlaních, zvýšené vnímání emocí přes srdce, více si uvědomujete své duchovní srdce (uprostřed hrudi) – tlak, teplo, pocit lásky a dobra, klid. Jsou s vámi ve spojení bytosti světla a lásky, nanebevzatí mistři, ochránci a všichni, kteří vám teď budou ukazovat cestu. Takže můžete zažívat i zvláštní stavy, vidět barvy nebo bytosti, vnímat jejich přítomnost, slyšet hlasy. Vše je v pořádku a vaše srdce vám to potvrdí. Já sama jsem s vámi také ve spojení a potřebuji vaši pomoc.

Vy teď umíte ze svého srdce vysílat proudy zlatavě smaragdového léčivého a uzdravujícího světla na jakoukoliv situaci a jakoukoliv bytost. Stačí zavřít oči, zaměřit pozornost na své srdce a představit si, jak proud této energie vysíláte do místa, situace nebo bytosti, která potřebuje uzdravit. Stejným způsobem to umíte vysílat i ze svých rukou, na dálku i přímým přiložením na bolestivé místo. Vždy vás bezpečně povedeme a v žádném případě nemusíte mít obavy, že přijdete o svoji energii. Při tomto léčení vámi prochází vesmírná léčivá energie, na kterou se při tom napojujete, došlo k tomu zaktivováním vašich kódů. Vždy jsou u vás přítomni vaši ochránci, učitelé i já Marie.

Mnohé z vás už teď svým vnitřním zrakem vidí tento proces léčení a vše, co se při něm děje. Ty nádherné duhové barvy, které se objevují, jsou ony mocné kódy. Postupně budete lépe vnímat naše rady a vedení, vždy vám budeme pomáhat a stojíme při vás, potřebujeme vás. Mnohé z vás už nyní zaznamenávají má poselství, třeba jako tohle, již plně chápou svoji přirozenou schopnost léčení. Prosím předávejte má poselství ostatním a učte se pracovat se svým léčením a s energií vašeho srdce. Čím více lásky bude mezi vámi, tím rychleji se bude aktivovat léčení i u ostatních. Vím, není to lehký úkol a mnohé z vás se mohou setkat s nepochopením a odmítnutím. Nechejte své srdce, ať vás vede, ono vám ukáže tu správnou cestu k potřebným a mnozí si vás najdou sami. Předávejte tyto kódy svým srdcem a umocňujte je silou motlitby, slovem děkuji, prosím, miluji, láska a odpouštím. To vše upevňuje vaši víru a dělá váš svět místem lásky a bezpečí. To si přejeme všichni, to je cíl, ke kterému směřujeme – mít svůj ráj na Zemi. Děkuji.

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál

nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního odkazu

na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.