Tajemství  života

(Přijala Světluška 21.10.2009 v 6.15)  

 

O tajemství života jste slyšeli vyprávět již mnoho příběhů, ale nikdy vám nikdo neprozradil, jak je to skutečné, a to mi prosím věřte, jednoduché. Co je to život? Život je cesta duše do vyšších a vyšších dimenzí vesmíru, aby jednoho dne úplně splynula s jeho podstatou a vrátila se zpátky do substance, že které byla odloučena. Děje se tak vždy s jejím souhlasem a ta cesta, na kterou se dobrovolně vydává a vše co prožívá v jednotlivých životech, které vy nazýváte reinkarnacemi, není ničím jiným, než cestou k návratu do božské podstaty. Ale to bude trvat ještě mnoho věků, než se tak stane.

Vy jste nyní v této existenci, v tomto životě, který jste si všichni zvolili a existence něčeho takového jako je životní plán, mu dodává patřičnou jedinečnost a dokáže ho okořenit a zpestřit o chvíle souznění i chvíle, kdy si uvědomujete opačné polarity vaší duše. Ano, jsme složení z polarit, které se vzájemně prolínají a kdykoliv se odkloníme od jedné, ta druhá polovina nám ji připomene. Proto je váš život úžasné dobrodružství a vy sami si volíte v jakých úrovních a jakých polaritách ho budete prožívat. Máte tu moc se rozhodnout, formovat své myšlenky a vaše pocity, váš emocionální projev vám přitom jasně ukazuje, s kterou částí polarity nejste v souladu. Takže pokud váš život neplyne a neodvíjí se podle vašich představ, a on se tak opravdu odvíjí, je na vás si upřímně přiznat, co uvnitř sebe skutečně cítíte a prožíváte. Pokud jste spokojení a máte pocit naplnění, je to odrazem vaší práce s pozitivními polaritami a souzníte a jste v jednotě s celým vesmírem, jehož jste součástí, ať si to uvědomujete nebo ne.

Pokud ovšem nejste spokojeni s tím, co v životě máte nebo nemáte a s tím jak se cítíte – je to vnitřní obraz vašeho nesouladu duše a srdce, a navenek se to projevuje jako nespokojenost a nesoulad. Opačné negativní polarity se hlásí a upozorňují vás na to, co se uvnitř vás děje, protože mnohdy vůbec nejste schopní si to vědomě přiznat. Takže vaše emocionální rozpoložení vám jasně ukazuje na to, co je třeba změnit.  

V tomto období mnozí z vás zažívají mnoho dramatických změn jak uvnitř sebe, tak i kolem sebe. Otřásají se vaše staré jistoty, hroutí se vše na čem jste ulpívali, mění se vaše vztahy i váš vztah k sobě samým. Z vaší duše a buněčné paměti se uvolňují záznamy z vašich minulých existencí z různých částí a dimenzí vesmíru. Jste unavení a zmatení, mnohdy máte pocit, že nemůžete dál, jakoby jste uvízli v nějakém kruhu. Vidíte a vnímáte vše kolem sebe, mnohdy znáte i řešení, rozumíte tomu proč se to děje, ale něco vás drží zpátky a vy přitom tolik chcete jinam. To jsou projevy vaší transformace, všichni jste se přesunuli do vyšších dimenzí a rozšířilo se vaše vnímání, někteří z vás postupují velmi rychle. Začínáte si vzpomínat na to kdo jste a proč jste tady. Vaše vědomí o vás samých prochází procesem obnovy a přeměny z materiálního pohledu a vnímání do pohledu a vnímání vašeho srdce a vaší duše. Ten skok je tak rychlý a vaše fyzické tělo se svojí zhuštěnou formou energie potřebuje čas, aby se přizpůsobilo novým vibracím. Proto ta únava, bolesti, zhoršení zdravotního stavu, vše je jen přechodné a čím více péče budete nyní věnovat svému fyzickému tělu, tím rychleji tyto symptomy zmizí. Vědomé protahování těla a práce s dechem vám udělají dobře a výsledky se brzy dostaví. Je potřeba rozhýbat energie.

Jak jsem se již zmínil uvolňují se staré záznamy vaší duše a s nimi i karmická pouta, která vznikla z vašich zkušeností. Mají různou podobu slibů a závazků, přesvědčení a mohou se dokonce aktivovat i stará prokletí, nařčení a jiné podobné záznamy. Mnohé z nich již dokážete velmi dobře odsekávat a rozpouštět, změnou svého vědomí o tom kdo jste. Někdy ovšem mohou být tato pouta tak silná, že na to sami nestačíte. Co dělat v tomto případě? Stačí požádat o pomoc a ona přijde v té podobě, v jaké ji budete potřebovat. Nic se neděje náhodou a Vesmír vám stále posílá vše, co právě potřebujete. Už to umíte rozeznat, přijmout a děláte vše co je třeba. Věřte více v sebe a důvěřujte životu, nic není nemožné, jste mistři transformace, poslové světla, léčitelé – uzdravujete svoji duši, léčíte své srdce a celou přenádhernou planetu Zemi. Kdyby tomu tak nebylo, nebyli by jste právě tady a teď, v tomto okamžiku, nebyli by jste součástí tohoto procesu, jedinečného svým způsobem a průběhem.

Ano, vy všichni jste dostali svolení, vy všichni tam uvnitř sebe nesete obrovskou touhu pomáhat a účastnit se zrození nové dimenze vaší existence. Život, který právě prožíváte je naprosto výjimečný, stejně tak jako každá chvíle v něm, již nikdy se něco takového nebude opakovat, již nikdy to nebude stejné. Stoupáte vzhůru za světlem a esence vaší duše zanechává nesmazatelnou stopu a otisk všude a ve všem, s čím se setká. Dostáváte průvodce, nikoliv vůdce, naslouchejte své vnitřní moudrosti a buďte v souladu se svým srdcem. Pak kamkoliv půjdete, kdekoliv se octnete, budete mít pevnou půdu pod nohama a rozhled a nadhled nad vším, co se bude dít. Budete rozumět a trpělivě si počkáte na další informace, protože už prostě víte, že vaše cesta směruje k naplnění toho proč jste tady.

Láska je odpovědí na všechno, je léčivou esencí vaší duše a otvírá nové dveře do dalšího kola transformace. Odpuštěním odevzdáváte do rukou božích své starosti a problémy a tím si otevíráte cestu k jejich léčení a řešení. Stejné je to i s těmi karmickými pouty, které mnohdy vznikly z ulpívání a jsou prostoupeny strachem. Strach je opačnou polaritou odvahy a je to obrovský potenciál tvořivé energie, vaší energie, právě té energie, kterou můžete vložit do nového projektu k uskutečnění vašich snů  a přání. Mnozí z vás teď navazují tam, kde v minulosti přestali a než se posunete dál je třeba oddělit se od všeho, co vás poutá k vaší minulosti, od všeho co není v souladu a láskou.

Všechno z minulosti co je potřeba vyléčit, se léčí právě teď, v tomto okamžiku, vaše dluhy se vyrovnávají a vy jste volní a svobodní, otevření a ochotní pomáhat a dělit se  s ostatními. Jenže mnozí z vás zapomněli, že uprostřed toho všeho stojíte vy sami se svými potřebami, touhami a svými sny. Ano, zapomínáte na to, že i vy je máte, nejen ti druzí a že máte plné právo na jejich naplnění a uskutečnění. Takže prosím vás, začněte sami u sebe, ptejte se sami sebe, buďte k sobě upřímní i když to bude bolet – i bolest očišťuje a naslouchejte prosím svému srdci. Jste jedinečné bytosti, které měli a mají tu odvahu podílet se na léčení planety Země. Není nic, co by vás mohlo zastavit, není nic, co by vám mohlo ublížit, pokud budete věřit sami sobě. Máte nesmírnou moc a sílu transformovat své myšlenky, tak se o to snažte, buďte pozitivní a vkládejte lásku do každého slova a myšlenky, do všeho co děláte.  

To je cesta k vašemu snu, to je cesta k léčení , to je cesta ke světlu. Vy sami jste zářící bytosti a všichni ukazujeme cestu těm, kteří jdou za námi. Máte svou svobodnou vůli a nekonečné možnosti, ale vždy, když přestanete být v souladu s boží vůlí, jste zastaveni a vráceni na křižovatku, kde jste odbočili nesprávným směrem. Tak vám vesmír pomáhá najít tu nejlepší cestu pro sebe, ostatní, pro všechny co jdou s námi. Jste poslové světla, bytosti lásky, odvážní bojovníci, kteří v jejich jménu napravují minulé omyly a pomáhají nastolit rovnováhu protikladů. Tak prosím začnete u sebe a buďte sami sebou. Otvírají se další dveře ke světlu a já smím, a rád budu vaším průvodcem, pokud to budete chtít a dovolíte, abych vám pomohl.

Mé jméno je Serapis Bey a budu vám nápomocný, kdykoliv se na mě obrátíte, pomohu vám v nových začátcích, zbavit se karmické zátěže a s odpuštěním. Zkontaktuji vás s říší krystalů a čistými energiemi, s vaší schopností zrcadlení a přijmutí sebe sama, pomohu smýt nánosy z vaší mysli a podpořím čistotu vašeho srdce, je mi ctí s vámi pracovat.

„Světlo naplňuje celou mou bytost. Kéž toto světlo přináší jasnost všem, které potkám.“     

                                                                                                               Serapis Bey

                                                                                                                           

  

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál

nekomerčním způsobem , pokud  bude připojena tato poznámka, včetně aktivního

odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.