Čínský Nový rok dřevěné Kozy 2015


Čínský Nový rok bude zasvěcen znamení Kozy, kterému se jiným jménem říká Ovce, a živlu Dřeva. Prozradíme vám, co nám přinese a jak se na něj připravit! 
Začátek čínského roku – proč tak pozdě?
I když kalendářní rok 2015 je již v plném proudu, v zemích Dálného východu se na novoroční oslavy teprve připravují. Ptáte se proč? Tradiční čínský kalendář je totiž založen nikoliv pouze na pohybech Slunce po obloze jako ten náš, ale také na pohybech Měsíce. Pohyby těchto dvou nebeských těles se při sestavování kalendáře vzájemně kombinují tak, že začátek nového roku vždy připadá na novoluní, obvykle v únoru. Čínský Nový rok 2015 začíná v jednom z nejpozdějších možných termínů – musíme si na něj počkat až do čtvrtku 19. února 2015.

Dvanáctiletý cyklus znamení
Čínské roky probíhají ve dvanáctiletém cyklu, každý rok je přitom zasvěcen jednomu ze dvanácti znamení čínského zvěrokruhu. Cyklus se začíná znamením Krysy a končí se znamením Vepře. Pořadí zvířat ve zvěrokruhu má svůj hluboký symbolický význam, který je opředen pověstmi. Jedno z nejčastějších vysvětlení mluví o tom, jak zvířata spěchala poblahopřát Buddhovi k jeho narozeninám. Jako první dorazila Krysa, další zvířata jsou ve zvěrokruhu uspořádány v tom pořadí, jak se jim povedlo Buddhu navštívit. Koza neboli Ovce je v tomto cyklu na osmém místě ze dvanácti – po Koni a před Opicí.

Koza nebo Ovce?
Proč se znamení, které nám bude v roce 2015 vládnout, říká někdy Koza a jindy Ovce? Tato dvě zvířata jsou si ve zvířecí říši velmi příbuzná a mají podobné vlastnosti. Jejich symbolika je tudíž velmi podobná. Skrze významové posuny pak došlo k tomu, že v některých zemích Dálného východu se mluví o Koze a jinde o Ovci.
To však ani náhodou neznamená, že jeden mluví o koze a druhý o voze – jedná se pořád o jedno a to samé znamení, takže si můžete sami vybrat, které jeho jméno se vám více líbí!

 

Šedesátiletý cyklus živlů
Aby to s dvanáctiletým cyklem střídání znamení nebylo tak jednoduché, rozlišují Číňané ještě pět živlů, a každý rok je vždy pod vlivem jednoho z nich – jedná se o Oheň, Vodu, Zemi, Dřevo a Kov. Kombinace dvanácti znamení a pěti živlů dává dohromady šedesátiletý cyklus, kdy každý rok je zasvěcen jiné kombinaci živlu a zvířete.
Rok 2015 bude pod vládou živlu Dřeva, čeká nás tedy rok Dřevěné Kozy (Dřevěné Ovce). Dřevo symbolizuje růst, rozvoj a rychlý posun kupředu, tyto vlastnosti se budou kombinovat s vlastnostmi znamení Kozy a prozradí nám, co nás v roce 2015 čeká a jaký bude.

Co nás v roce Dřevěné Kozy čeká?
Energie znamení Kozy neboli Ovce je klidná, harmonická a přeje atmosféře spolupatřičnosti, a takový bude i rok 2015. Platí to nejen pro naše životy, ale také pro politické dění ve světě – díky vlivu Kozy můžeme očekávat mírové řešení konfliktů a snahu o hledání souladu mezi znepřátelenými stranami. Rok Kozy bude spíš pasivnějším obdobím, které bude přát urovnávání starých konfliktů a dořešení problémů. Lidé budou mít schopnost spojit své síly v boji proti zlu a ve víře v dobro.
Rok Kozy je zasvěcen ženskému živlu jin, proto bude tento rok přát rodinnému životu a aktivitám v oblasti umění. Budeme schopni naslouchat hlasu svého srdce a řídit se svými pocity. Hrubá síla bude v roce Kozy v nevýhodě a k úspěchům se mnohem snáz dopracujeme díky své šikovnosti a inteligenci. Živel Dřeva se však postará o to, že příští rok navzdory své mírumilovnosti a klidu nebude vůbec nudný. V letech živlu Dřeva můžeme očekávat rychlý vývoj a růst nových projektů a velkou koncentraci nových příležitostí ke zlepšení našich životů!

 

Čínský horoskop pro jednotlivá znamení

 

 

Pokud nevíte, jaké jste znamení, nebo se chcete o svém znamení dozvědět více, zjistíte to zde: https://cestakduze.webnode.cz/cinsky-horoskop/

 
 

Krysa v roce 2015

Lidé ve znamení Krysy se narodili v těchto letech: 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Toto znamení odpovídá astrologickému znamení Střelce

Měsíc jeho vlády: prosinec

Hodina jeho vlivu:  23–01

Lidé narození v roce Krysy jsou činorodí a bystří a často zaujímají vedoucí postavení. Krysy bývají zvídavé, duchaplné a tvořivé a nejlépe se realizují v oblastech spojených s výživou a půdou. Často se spoléhají jen samy na sebe, a proto by se měly naučit využívat svých komunikačních schopností a získávat tak podporu i od svého okolí.

Krysa bývá někdy prospěchářská a skrývá svoje pohnutky a cíle a dokáže také dobře manipulovat s ostatními. Tito zrozenci milují život a dokážou užívat materiálních rozkoší, které život skýtá. Mají rádi společnost a nezkazí žádnou legraci. Rádi nakupují a libují si v náznacích luxusu a pohodlí, okouzlují je hezké věci, elegantní restaurace, tanec, hudba a dobrá společnost. Umí si vážit přátelství a svým přátelům a partnerům vždy velkoryse nabízejí pomoc a radu.

 

Partnerství a láska

Lidé narození v roce Krysy působí navenek vyrovnaně, klidně a svou zralostí okouzlují okolí. Je to dáno částečně jejich přirozenou uvážlivostí. Pod touto maskou však ve svém nitru podléhají emocím a stresům a ovládá je pocit skryté nespokojenosti. I ve společnosti se občas stáhnou do kouta, aby je nikdo nerušil v jejich úvahách. Jsou romantičtí a velmi společenští. Potřebují kolem sebe neustále cítit přátelství a lásku, a právě díky tomu bývají sentimentální a zranitelní. Nejlepšími partnery jsou Draci a Opice, jde o přátelské i milenecké pouto, které je silné. Přátelství a spolupráce se doporučuje se znamením Kohouta a Zajíce a Hada. Neutrální volbou je láska s Vepřem nebo Buvolem a Psem. Láska s Koněm a Tygrem přináší velké napětí a problémy.

 

Práce

Na rok Kozy se mohou tito zrozenci těšit, mnoho věcí, zvláště v oblasti jejich práce a podnikání, se vyřeší k jejich spokojenosti. Je pravdou, že se Krysy budou muset hodně přičinit, nicméně výcvik rychlého roku Koně je připravil na nové možnosti, kterých by se měli tito lidé naučit v novém roce plně využít. Zvláště v období jara a podzimu budou mít velké štěstí na nové možnosti a kontakty, díky kterým se mohou hodně posunout právě v profesní oblasti. Dařit by se mělo zvláště jedincům, kteří pracují v oblasti finančnictví, umění a komunikace. Na časy se blýská i v oblasti milostné, mnoho těch, kteří žijí singl, dostane možnost tento stav změnit. Také v rodinných a dlouholetých partnerstvích může dojít k ukotvení a vylepšení vzájemných vztahů.

 

Zdraví

V oblasti zdraví je nutné být opatrnější na skladbu jídla, tento rok má klidnější „vibrace“, proto by Krysy mohly podlehnout hromadění a zásobování své lednice a spíže, což se může neblaze odrazit na jejich fyzické hmotnosti. Je jisté, že přibrat kila není žádný problém, ale těžké je se jich zbavit. Proto je důležitý také dostatečný pohyb a fyzická práce. Nesmí však přehánět své aktivity, ale spíše se naladit na energie tohoto roku, které jsou přátelské a spolupracující, proto i pro potěchu duše nemají Krysy zapomínat na společnost blízkých lidí a mají si užívat radosti ze společně stráveného času.

 

Láska

V této důležité oblasti se nebudou dít žádné velké bouře a změny, protože rok vlády Kozy s sebou většinou nepřináší žádná dramata. Je jisté, že by se neměly objevovat ani velké překážky pro ty, kteří se touží zamilovat a najít nový objekt lásky a přízně. Chce to možná jen změnit prostředí, poohlédnout se po jiném způsobu seznamování. V dnešní době internetu, Facebooku a skypování a celkového propojení světa to není problém. Najít spřízněnou duši není lehké, ale ti, kteří budou mít snahu, určitě uspějí.

 

 

Buvol v roce 2015

Lidé ve znamení Buvola se narodili v těchto letech: 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Toto znamení  odpovídá astrologickému znamení Kozoroha

Měsíc jeho vlády: leden                     

Hodina jeho vlivu: 0103

Tito lidé bývají otevření a od přírody pozitivně založení. Šíří kolem sebe vřelost a přátelství. Jejich tvrdohlavost, jediná stránka jejich osobnosti, kterou ostatní vnímají negativně, opravdu nahání hrůzu. Jakmile se pro něco rozhodnou, neexistuje takřka nic, co by je odradilo. Bývají velmi tvrdohlaví a cílevědomí, do ničeho se ale nevrhají bezhlavě. Jestliže něco opravdu chtějí, uplatní svou sílu a instinkt a beze strachu jdou krok za krokem za svým cílem bez ohledu na všechny překážky. Jsou to lidé věrní a silní, zároveň ale poněkud nepřizpůsobiví. Měli by se naučit více tolerovat ostatní. Díky své tvrdohlavosti dokážou ve svém životě mnoho věcí prosadit.

 

Partnerství a láska

Lidé narození ve znamení Buvola jsou vyrovnaní, mají velký smysl pro rodinu, a doma i v práci potřebují klid. Jsou citově založení a jejich silně pozitivní vztah k domovu a rodině se může někdy projevit jako panovačnost. Jsou přátelští, mírumilovní a dobře se s nimi pracuje. I přes svou tichou povahu milují večírky a společenské události. Za svou tvrdou práci si zaslouží oddech a zábavu, která by ale neměla narušit jejich soukromí a vnitřní klid. Bývají to lidé konzervativní a opatrní. Nenávidí stěhování a nejraději žijí na jednom místě. S velkou chutí zkrášlují svůj domov a hledí přitom stejně na pohodlí i okázalost. Romantickou lásku může Buvol zažít v náručí Kozy. Porozumění a soulad přináší partnerství s veselým Kohoutem a chytrým Hadem. Buvol dokáže zbožňovat a obdivovat Draka a Tygra, ale partnerství nebývá stálé. Nezklame jej Zajíc ani Vepř, pokud jejich láska pomine, zůstane přátelství, neutrální bude vztah s Koněm.

 

Práce

V této oblasti mohou přijít výzvy a nabídky, které bude muset rychle rozvážit. Energie roku Kozy je mírnější než v roce akčního, rychlého Koně, avšak typický zástupce tohoto znamení si musí vše dobře rozmyslet a než se rozhodne, může mu leccos utéct. Proto by měl být připraven na rychlé životní změny, po kterých sice touží, ale zároveň se jich obává, protože je příliš opatrný a také konzervativní. Možnosti a nové pracovní příležitosti se mohou vynořit s rychlostí blesku, proto je potřeba akčního jednání a rozhodování. Nejlépe se bude dařit dřevěným Buvolům, protože mají stejnou živlovou podstatu – dřevo, živel, který je vládcem tohoto roku.

Zdraví

 

Tito zrozenci sice nebudou v permanentním napětí, jak tomu bylo v loňském roce, přesto by neměli svoji pozornost oslabovat. Věnovat by ji měli i svému zdraví, především končetinám, neuškodí jim více pohybu a cvičení, starší generaci delší procházky. Mnoha lidem tohoto znamení mohou hrozit potíže s cévním systém a krevním tlakem. Při napjatějších situacích, které mohou přijít, je dobré pít bylinkové čaje, zvláště pak meduňku, ale i mátu peprnou pro dobré zažívání, a také doplnit větší dávku hořčíku, který uklidňuje nervovou soustavu, jež může být kvůli rychlému vývoji situace přetížená.

 

Láska

I v milostném životě může nastat velký obrat, ti, co jsou single, mohou potkat zajímavé partnery, kteří budou aktivní a sami projeví zájem a dají najevo svoji přízeň. Jediné, co musí tito zrozenci udělat, je vstřícné chování, protože jinak se zájem může rychle rozplynout. Tak trochu nedostatkem Buvola je jeho nedůvěřivost, proto může sám sobě brzdit i svůj milostný život. Jestliže dokáže tuto vlastnost změnit, může být tento rok vhodný začátek pro milostnou romanci, která může mít budoucnost. Ve stávajících vztazích ve většině případů nedojde k zásadnějším změnám, protože toto znamení je většinou konzervativní, a tak nepodléhá lákavým svodům flirtů a nových lásek.

 

 

Tygr v roce 2015

Lidé ve znamení Tygra se narodili v těchto letech: 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Toto znamení  odpovídá astrologickému znamení Vodnáře

Měsíc jeho vlády: únor   

Hodina jeho vlivu: 0305

Lidé v tomto znamení jsou pozorní a silní, a proto se jim daří zvládnout spoustu věcí najednou. Jsou povzneseni nad drobné a nepodstatné starosti všedních dnů, přízemním lidem mohou připadat extravagantní. To ovšem neznamená, že jsou Tygři pompézní či nudní, naopak bývají to vtipní, veselí a vzrušující společníci. Tygr je znám svou ostražitostí a zvídavostí. Jakmile se naskytne příležitost, je připraven k odvážnému skoku. Má vůdčí schopnosti a do řešení různých problémů a úkolů se vrhá s elánem a fantazií, které jen málokdo odolá. Tygři jsou sebejistí a výřeční a jejich určitou bezstarostnost vyrovnává síla a vynalézavost, s kterou dokážou věci řešit. Milují večírky, dobré jídlo, pěkné oblečení a těší je, jsou-li středem pozornosti. Jsou zábavní, mají smysl pro humor a vždy jsou ochotni vyzkoušet něco nového se zvědavostí a nadšením jim vlastním, což vždy nekvituje jejich okolí.

 

Partnerství a láska

Tygři jsou emocionálně neklidní a nesmlouvavě se šplhají na vrchol. Jakmile ho však dosáhnou, cítí se nešťastní, nespokojení, osamělí, izolovaní, prázdní a smutní. Dovedou chránit sebe i své území a neváhají udatně bránit svou vlast před vetřelci a útočníky. Jsou to tuláci a držet se doma jim dělá značné problémy. Jsou nároční, dokážou využít příležitosti a mívají sklony k nevěře; neustále pokukují po nové šanci. Se samotou a osamělostí se ovšem vypořádat nedovedou. Emocionální soulad nalezne Tygr s lidmi narozenými ve znamení Psa a Koně. Skvěle si také rozumí s Vepřem, který se mu podřídí. Fascinovat ho mohou Opice, ale partnerství dvou silných osobností většinou nemá dlouhé trvání. Vyhnout by se měli Buvolům, Hadům a Krysám.

 

Práce

Mnozí Tygři si dokázali připravit dobrou půdu pro zajímavé profesní zaměření, a proto mohou v tomto roce začít zúročovat své podnikatelské, obchodní i finanční aktivity. Je důležité rozvíjet nejen obchodní kontakty, ale udělat si čas i na své profesní dovednosti a začít v roce Kozy, jejíž vláda je tak trochu vrtkavá, doplňovat i své znalosti formou různých přednášek, studia rekvalifikačních kurzů i seminářů z oboru. Bude více času na zvýšení pracovní odbornosti, což v budoucnosti jistě toto znamení dokáže skvělým způsobem zhodnotit. Pozorní musí být i ve svých výdajích, protože tento rok nepřinese takové zisky, na které si zvykli, proto by měli zacházet se svými finančními zdroji obezřetněji a také naplánovat větší výdaje tak, aby jim zbyla i určitá peněžní rezerva. Především by neměli zbytečně riskovat.

 

Zdraví

Konečně bude více času na odpočinek a příjemné aktivity, na které by Tygři neměli zapomínat. V loňském roce se většině lidí tohoto znamení dařilo, proto by si mohli dopřát určitě dovolenou, nejlépe jarní a také „velkou“ letní, na které se odreagují a také načerpají novou energii. V případě, že se Tygři cítí opravdu vyčerpaní, je pro ně vhodné, aby navštívili odborníky, kteří jim dokážou doporučit nejlepší metody k ozdravení těla i mysli. Mohou to být různé wellness a relaxační procedury, ale také vitamínové a minerální doplňky, které je postaví na nohy.

 

Láska

Jestliže jste neměli v uplynulém roce čas na rodinu a přátele, nyní je nejlepší doba to změnit a dát mnoho věcí do pořádku. Určitě se věnujte partnerovi, který to jistě ocení stejně jako vaše děti, a nezapomínejte ani na širší rodinu. Zvykli jste si na pozornost ostatních, ale ani v tomto roce Kozy nejsou vaše šance malé. Nebraňte se, choďte hodně do společnosti a rozhlížejte se kolem sebe, jistě najdete zajímavý protějšek, který vás dokáže zaujmout. Období tohoto roku je pro vás klidnější, proto si udělejte více času na svůj osobní život. Zapojte se také do rodinného klanu, podnikejte společné výlety, rodinné oslavy, ale také party „jen tak“.

 

Zajíc v roce 2015

Lidé ve znamení Zajíce se narodili v těchto letech: 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Toto znamení odpovídá astrologickému znamení Ryb

Měsíc jeho vlády: březen

Hodina jeho vlivu: 0507

Znamení Zajíce charakterizuje citlivost, tito lidé bývají vřelí, odolní, chytří a přizpůsobiví. Takové vlastnosti jsou zdrojem jejich vnitřní síly a jedinečnosti. Pro svou přátelskost, inteligenci a sebejistotu jsou lidé ve znamení Zajíce obdivováni a vítáni všude, kde se objeví. Mohou často budit dojem odtažitých pozorovatelů a této schopnosti využívají i pro svou práci. Jsou obdivuhodně tvořivě nadaní a mají smysl pro detail. Tvrdě pracují, jsou manuálně zruční a často mívají tvořivé koníčky, nesnášejí zbytečné vyrušování. V práci i životě dávají přednost rovným a hladkým cestičkám. Rádi cestují a s oblibou navštěvují muzea, galerie a doplňují si tak po celý život umělecké a kulturní vzdělání. Většinou jde o bystré lidi, kteří dokážou využít svého instinktu v běžném životě, v práci i lásce, a díky tomu dokážou vykličkovat z jakékoliv vyhrocené situace. Nemají rádi konflikty a raději ustoupí nebo nenápadně „vezmou do zaječích“. Zajíc je zvídavé a věčně mladistvé znamení. A stejně tak působí na své okolí jeho zrozenci – příjemně, nevtíravě a přátelsky.

 

Partnerství a láska

Zajíc je od přírody vyrovnaný, klidný a citově rezervovaný. Má obdivuhodnou schopnost vyléčit se ze všech psychických i fyzických bolestí. Lidé v tomto znamení budí často dojem odtažitých pozorovatelů a této schopnosti využívají jako básníci a spisovatelé, zabývající se lidskými osudy. Samotu ovšem nenávidí a nejlépe se cítí ve společnosti svého partnera či přátel. Nejvíce si v milostných vztazích a partnerství rozumí s Kozou a Vepřem. Nedorozumění mohou vznikat ve spojení s Krysou a Koněm. Vyhýbat by se měli především lidem narozeným ve znamení Kohouta a také divokým Tygrům a panovačným Drakům.

 

Práce

Toto není pro Zajíce nejpříznivější rok pro změny. V případě, že chtějí změnit svoji práci, dokonce zásadně, je pro ně dobrou radou zaměřit se na pracovní agentury, které jim dokážou poradit a rozpoznat jejich základní orientaci a také najít nový job, který by je nejen bavil, ale také přinesl i kýžený zisk. Lze říci, že ani v oblasti financí se nemohou tito lidé těšit na výrazné zlepšení, samozřejmě nemohou očekávat statisícové odměny, výhry atd., ale musí se hodně přičinit, aby si udrželi status quo. Proto je dobrou radou pro Zajíce, aby byli opatrní ve všech výdajích a spíše mysleli tzv. na zadní kolečka.

 

Zdraví

Čeká vás náročný rok, na to se připravte, vaše psychika může značně kolísat. Proto si udělejte volno a čas pro dobití „baterek“. Vaše znamení potřebuje dostatek pohybu, hledejte dostatečnou rovnováhou mezi prací a odpočinkem. Můžete se těšit, že věci vám půjdou lehce, přesto nepřeceňujte svoje síly. V rozumné míře dodávejte svému tělu pro povzbuzení vitamín C, pokud možno v přírodní podobě, a při velkých náporech vám může pomoci extrakt z rostliny nesmrtelnosti – ženšenu. Nechte se také občas hýčkat a dopřejte si masáž, nejlepší pro vás bude uvolňující nebo detoxikační, např. medová.

 

Láska

V důležité oblasti, kterou je partnerství a láska, by se mělo Zajícům poměrně dařit. Budou se těšit zájmu ostatních a jejich vztahy by měly být plné porozumění a pohody. I ti, kteří se cítí sami a opuštění, mohou mít konečně štěstí v nalezení toho pravého protějšku, s kterým si porozumí. Je důležité, aby dokázali využít všech možností, které se před nimi v tomto roce otevírají. Měli by být pozitivně naladění a otevření lásce a štěstí v osobním životě. Dařit by se mělo nejvíce Zajícům, kteří jsou narození pod vládou živlu dřeva, který ovládá právě tento rok.

 

 

Drak v roce 2015

Lidé ve znamení Draka se narodili v těchto letech: 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Toto znamení odpovídá astrologickému znamení Berana

Měsíc jeho vlády: duben

Hodina jeho vlivu:  0709

Draci překypují energií, která je žene neustále kupředu. Přestože působí dojmem rozmarných lidí, bývají praktičtí. Podstatou lidí narozených v tomto znamení je nepředvídatelnost. Jsou silní, oslniví a záhadní, ale nikdy nevíte, co v příští minutě udělají. Vzbuzují vzrušení a obdiv a obvykle mívají v životě štěstí, jsou to silné, magnetické osobnosti a v mnoha oborech zastávají ta nejvyšší místa. S velkým potěšením se pouštějí do všeho nového, jsou to lidé s divokou povahou, ale bývají čestní a k přátelům velkorysí. Nejsou to vyloženě rodinné typy, rodinu a domov však potřebují, ale vzhledem k jejich divoké a nezkrotné povaze to může být problém. Drak si zakládá na společenském postavení, rád se předvádí a má rád vše nové, jednotvárnost jej nemůže uspokojit. Díky svému šarmu se často dostává do popředí společenského života.

 

Partnerství a láska

Pod velkolepým zevnějškem a energií jang se skrývá nejistota a nervozita. Lidé ve znamení Draka milují přírodu, svůj druhý domov, kde se cítí v bezpečí. K životu potřebují rodinu a očekávají oddanost svých blízkých, které jsou na oplátku připraveni chránit. Tato ochrana může občas sklouznout až k panovačnosti, ale mít v těžkých dobách po boku silného Draka není vůbec špatné. V lásce si nejvíc rozumí s Opicí a Krysou, které jsou fascinovány jeho osobností a dokážou mu mnoho tolerovat. Neutrální, přátelské spojení naváže s Buvolem a Kozou, většinou nejde o dlouhodobé svazky. Vyhnout by se Draci raději měli Psům a Vepřům, v takových vztazích většinou trpí.

 

Práce

Nastává doba, kdy váš profesní úspěch může kolísat, někteří z vás mohou přehodnotit své profesní směřování a lze říci, že tento rok je vhodný jak k ustálení vaší pracovní pozice, tak ale i ke změnám. Nemusíte se také bát žádných nečekaných dramatických situací, a jestliže něco takového ve vašem zaměstnání nastane, určitě naleznete velmi brzo dobré řešení i východisko. Je také možné, že si budete chtít zvyšovat svou pracovní kvalifikaci, k čemuž je tento rok přímo ideální. Vše vám půjde snadněji a díky tomu se i vaše pozice může v budoucnosti posílit a také vaše profesní orientace zásadně změnit. Tento rok je vhodný i pro různé rekvalifikační kurzy, stáže a pracovní pobyty v cizině.

 

Zdraví

Ani v oblasti zdraví a tělesné vitality se nemusíte obávat žádných pohrom. Bude ale nutné, abyste věnovali trochu pozornosti a času svému tělu, které si to zaslouží. Dopřejte si aktivity, které vás těší a naplňují, oprašte staré koníčky sportovní, ale i tvůrčí. Také kolektivní a společenské sporty si zaslouží vaši pozornost. V tomto roce můžete posílit svoji akceschopnost také vhodným jídelníčkem, protože platí rčení: „Jsem to, co jím.“ I v případě časového stresu vynechte rychlá občerstvení a raději si připravte jídlo pro nabitý pracovní program doma. Dostatek zeleniny, ovoce i vlákniny podpořený pitným režimem nabije váš organismus energií a vy se budete cítit skvěle.

 

Láska

Energie tohoto roku je vyrovnanější než v roce minulém, což se promítne celkově i do mezilidských vztahů. Jako partner bývá typický Drak značně dominantní a také málo přizpůsobivý. Lze očekávat, že v tomto roce svoje diktátorské tendence zklidní, což samozřejmě kladně ovlivní i jeho osobní vztahy. V partnerství a lásce by se Drakům celkově mělo dařit. Někteří zástupci dračího znamení se mohou snažit párovat, ale i usadit, možný je i přírůstek do rodiny. I nové vztahy a seznámení mohou zpestřit a okořenit život těchto zrozenců, celkově by se neměla odehrávat žádná dramata, ale spíše pozitivní partnerské a rodinné události.

 

 

Had v roce 2015

Lidé ve znamení Hada se narodili v těchto letech: 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Toto znamení odpovídá astrologickému znamení Býka.

Měsíc jeho vlády: květen

Hodina jeho vlivu: 09 - 11

Hadi bývají pasivní intelektuálové, kteří rozvážně a pečlivě spřádají své plány a čekají na vhodnou chvíli. Had působí dojmem klidného a pomalého tvora, je ostražitý, inteligentní, má pevnou vůli a může být i nebezpečný, protože útočí znenadání. Dovede tvrdě pracovat, zřídkakdy však zastává vysoké funkce, spíše se drží v pozadí. Umí se ovládat a jeho instinktivní a břitký úsudek má na ostatní neuvěřitelný vliv. Tito lidé umí pečlivě skrývat své emoce a střeží si své soukromí, takže ostatní je mohou považovat za chladné a odtažité. Ve skutečnosti mají velkou potřebu přátelství, morální podpory a lásky, která je pro ně nepostradatelným zdrojem energie a síly. Jsou to umělecky založení a tvořiví lidé milující kulturu, zejména hudbu a tanec. Pokud jde o vkus, jsou spíše konzervativní a nepotrpí si na žádné výstřednosti.

 

Partnerství a láska

Lidé ve znamení Hada pečlivě skrývají své emoce a ambice, a jelikož jim nezáleží na tom, zda přitahují pozornost, okolí je mylně považuje za chladné a odtažité bytosti. Ve skutečnosti bývají vřelí, přátelští a soucitní. Dlouhé cesty a časté stěhování je rozčiluje. Dávají přednost domovu, svým dětem a rodině, k níž jsou hluboce připoutáni. Inteligentní Had potřebuje protějšek na úrovni, proto je pro něj dobrou volbou Kohout nebo pracovitý a schopný Buvol. Budou ho také fascinovat Draci, ale lásky jim většinou dlouho nevydrží. Stálé napětí bude ve spojení s Opicí a Tygrem, zcela vyhnout by se měli Vepřům.

 

Práce

Na obzoru jsou nové možnosti. Pro ty, kteří chtějí měnit svůj profesní život, přichází plodné období. Musíte být otevření změnám a nebát se, protože každá změna s sebou přináší i nutnost riskovat. Tento rok podporuje také vaši tvořivost a kreativitu, kterou můžete plně ve svém zaměstnání využít. Nový rok přinese také možné zlepšení finanční situace, dobré investiční možnosti, a když projevíte svoji odbornost a nápady, jistě si toho šéfové a vedení povšimnou a vaše ocenění se může projevit i zvýšením platu. Zástupci vašeho znamení, kteří jsou umělecky nadaní, se mohou napojit na inspirační zdroje a zažijí velký rozmach svojí tvořivosti.

 

Zdraví

Znamení Hada má sklony k problémům nervového aparátu a také zažívání, což přímo souvisí s postojem k životu. Dobrou radou pro vás je – obklopujte se pokud možno pozitivními a optimisticky založenými lidmi a snažte se ze svého života eliminovat negace. V případě, že se cítíte unavení, si dovolte odpočívat, navštivte místa, která máte rádi. Vaše znamení bývá umělecky založené, radost vám udělá koncert, návštěva divadla, kina. Také ve svém jídelníčku udělejte místo zdravým potravinám – méně tučného masa, raději konzumujte ryby, kvalitní kuřecí anebo krůtí maso. Místo brambor a knedlíků volte rýži nebo zeleninu, prospějete tím nejen svému zažívacímu systému, ale budete se celkově cítit lépe.

 

Láska

Více času si udělejte i na různé resty v rodině, dejte svému partnerovi najevo, že je pro vás stále zajímavý a žádoucí. Neobávejte se vyslovit slova uznání a lásky, uvidíte, že vše se vám mnohonásobně vrátí v podobě domácí pohody a klidu. Vaše znamení bývá pro druhé velmi charismatické, takže většinou nemíváte se seznámením problémy, možná je pro vás těžší vztah udržet. V případě, že jste si jistí, že je vedle vás „ten pravý“, otevřete stavidla své výmluvnosti a svojí přízní a láskou nešetřete. Ti z vás, kteří jsou single, mohou zvláště v období května nalézt přitažlivý protějšek, někoho, s kým by mohl být partnerský vztah dlouhodobější.

 

 

Kůň v roce 2015

Lidé ve znamení Koně se narodili v těchto letech: 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Toto znamení odpovídá astrologickému znamení Blíženců.

Měsíc jeho vlády: červen

Hodina jeho vlivu: 11 - 13

Lidé ve znamení Koně jsou cílevědomí a pro dosažení svého cíle užívají všech dostupných prostředků. Občas se jeví jako sobci, jindy jsou velkorysí a ochotně se zapojí do jakékoliv práce, jsou manuálně zruční a pracovití. Nejsou však trpěliví a nade vše si cení svojí svobody. Jsou obdařeni silnou intuicí, bývají vnímaví, pozorní a citliví k novým vývojovým trendům. Obvykle mají umělecké nadání, jsou přátelští, inteligentní a vyzařují energii, aktivitu a mládí a jsou ochotní pomoci ostatním vždy, když je to třeba. Nebezpečím pro ně může být jejich nevyhraněnost, nesoustředěnost a neochota usilovat o cíle, jejichž dosažení vyžaduje notnou dávku trpělivosti. Chodí rádi do divadla a na koncerty, do galerií a muzeí, ale před obdivováním cizího peří dávají raději přednost vlastní tvorbě. Mnohem lépe jim také svědčí role řečníka než posluchače. Nejšťastnější jsou při jakémkoli intelektuálním nebo fyzickém klání, protože jsou soutěživí a rádi vyhrávají.

 

Partnerství a láska

Potřebují hodně něžné a láskyplné péče a klidné, stabilní prostředí, v němž se mohou svobodně pohybovat. Těmto lidem nic nebrání, aby vydělávali spoustu peněz a zastávali vysoké funkce, oni si však nadevše cení své svobody, a to i ve vztazích. Jen neradi se vážou v manželství, musí k tomu být opravdový důvod. I v případě, že žijí v pevném partnerství, rádi si uchovávají svoji svobodu, koníčky, přátele, cesty. A jejich protějšky by to měly chápat a tolerovat. Chtějí všechno nebo nic. Nejlépe si toto znamení rozumí s Tygry a Psy, je zde předpoklad dlouhodobého a harmonického partnerství. Napětí a problémy se mohou objevit v milostných vztazích s citlivým Zajícem a také s Kohoutem. Pomáhat a podporovat se budou s Kozou, a partnerství, kterému by se měli určitě vyhnout, je s lidmi ve znamení Krysy.

 

Práce

Po vládě vašeho znamení si odpočinete, ale už v únoru a březnu se mohou začít rýsovat slibné pracovní možnosti. Pozice, kterou jste chtěli, se může uvolnit, buďte připraveni ke změnám, které budou každopádně pozitivní, i když náročné. Buďte flexibilní, protože ti z vás, kteří budou připraveni, mohou zažít skvělý pracovní boom.

Na druhé straně je pro vás důležité, abyste se v tomto roce učili lépe vycházet se svými financemi. Je možné, že vaše výdaje se zvýší, učte se proto šetřit a více přemýšlet o tom, za co peníze vydáte. Jestliže dokážete zkrotit svoje náklady, je možné, že si budete moci nakonec dovolit více – dovolenou snů, vyřídit hypotéku nebo leasing auta. Každopádně se vám vyplatí střízlivý odhad vašich možností, ke kterému vám dopomohou odborníci, finanční poradci.

 

Zdraví

V tomto roce se nemusíte obávat zdravotních problémů. U starších ročníků a lidí, kteří jsou nemocní, může dojít ke zlepšení, vibrace roku Kozy je pro vaše znamení pozitivní. Vaše znamení má většinou tuhý kořínek, protože máte rádi pohyb a sport a příliš se netrápíte věcmi, které nemůžete vyřešit. Váš naturel je sice nervní, ale stresy a nálady dokážete zvládat lépe než ostatní znamení, protože jste v základě optimisty. Máte rádi dobrodružství a zážitky a to dává vaší psychice i duši pozitivní podněty, které v konečném důsledku působí i na vaše tělo. Pro vaše znamení se doporučuje konzumace řasy spirulíny, také různé přípravky pro výživu kloubů, vitamíny a stopové prvky, nejlépe vitamín C a E, prospívá vám také vápník.

 

Láska

Lidé ve znamení Koně mají většinou pro ostatní velké kouzlo, působí přátelsky, svěže a mladistvě. Problémem je ale jejich svobodomyslnost, a také nechuť vázat se v pevném vztahu, proto mívají často s láskou problémy. V tomto roce se zřejmě mnoho nezmění, energie roku Kozy je vrtkavá, takže Koně budou chtít spíše volnost a zábavu. Je důležité, aby si uvědomili své jednání včas, aby svým protějškům nedávali zbytečné naděje a nezlomili jim srdce. Srdeční záležitosti a jejich „trvalé“ řešení zřejmě většina zástupců tohoto znamení odsune do budoucnosti.

 

 

Koza v roce 2015 

Lidé ve znamení Kozy se narodili v těchto letech: 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Toto znamení odpovídá astrologickému znamení Raka.

Měsíc jeho vlády: červenec

Hodina jeho vlivu: 13–15

Zrozenci tohoto znamení jsou inteligentní a opatrní, bývají sice přátelští, ale neváhají dát najevo své potřeby. Podstatou lidí narozených v roce Kozy je slušnost, neradi vyvolávají nesnáze. Jsou to dobří posluchači, kteří vyslechnou všechny strany sporu a najdou schůdné řešení. Mají fantazii a než se do něčeho pustí, musí mít možnost si v klidu vše promyslet. Kozy mají pro ostatní dostatek chápavého soucitu, což z nich činí osoby zranitelné, a proto často trpí stresem a vnitřními obavami. Celkově jsou založené spíše intelektuálně a dávají přednost tradici před módou, zejména pokud jde o jejich oblíbené činnosti, kulturu a vaření. Kozí zrozenci bývají vynikající kuchaři s podrobnými znalostmi o jídle a víně a také výborní hostitelé, pyšní na svůj domov. Jsou tvořiví, mají fantazii, a než se do něčeho dají, měli by mít možnost vše si dobře promyslet a vyslechnout všechna stanoviska. Díky tomu vyřeší novým způsobem mnoho starých problémů, protože bez ohledu na vnější dojem jsou to lidé vysoce přizpůsobiví a v obtížných situacích výborně přežívají.

 

Partnerství a láska

Kozy jsou většinou lidé jemní, trpěliví, optimističtí, aktivní a plodní. Jsou známí svou moudrostí, s níž se drží zlaté střední cesty, vždy se snaží být i vůči partnerovi objektivní. Jsou velice citliví ke svému okolí a vždy ochotně naslouchají stížnostem a smutkům svých přátel. Utrpení druhých berou vážně a posilují tak svou morální poctivost. Někdy bývají přecitlivělí a sebemenší nedorozumění zveličují, což jim přináší zbytečné partnerské problémy. Porozumění najdou ve vztazích s Koněm, Vepřem a také Tygrem. Okouzlení, napětí a také boj zažívají ve spojení s Drakem. Nejhorší bývá láska s Buvolem, provázejí ji časté hádky a nedorozumění. Oporu mohou najít v upovídaných Opicích a citlivých Zajících.

 

Práce

Konečně je tu rok vlády vašeho znamení. V oblasti práce máte skvělé vyhlídky, v tomto roce můžete využít všech svých dovedností a profitovat z nich. Postup bude i u těch, kteří již dlouho setrvávají ve vyježděných kolejích. Nespokojenost a také touha vyniknout bude tyto jedince nutit ke zviditelnění. Budou chtít maximálně využít svého profesního potenciálu, a jestliže jejich snaha nenajde pozitivní odezvu, mohou ji hledat na jiném pracovišti. Mnoho zrozenců tohoto znamení si bude chtít zvýšit svoji kvalifikaci, tento rok bude velmi vhodný pro studium i vzdělávání, lépe však v druhém pololetí, v září a říjnu. V důsledku zlepšení pracovních možností dojde i k zlepšení finančnímu, což náročné Kozy jistě uvítají. Celkově lze zhodnotit rok z hlediska zaměstnání a materiálního zabezpečení jako skvělý, protože štěstí bude zcela na vaší straně. Když se budete snažit.

 

Zdraví

Kozy se většinou těší dobrému zdraví, nejčastější potíže mají v oblasti plicního systému (potíže s dýcháním, časté nachlazení a infekce), kterým podléhají snadněji než ostatní znamení. Proto se musí chránit zvláště v přechodových obdobích zima–jaro, podzim–zima. Každopádně by měly po celý rok svému tělu dopřávat co nejvíce vitamínů, stopových prvků a také ovoce a zeleniny, které obsahují dostatek vlákniny. K pohybovým aktivitám se tito jedinci nemusí nutit, jsou od přírody pohybliví a nesnášejí lenošení a nudu. Problémem naopak může být jejich přílišná hyperaktivita a také nedostatek času pro relaxaci a odpočinek. V tomto roce by se měly Kozy naučit lépe zacházet se svým časovým rozvrhem, protože si tím ušetří mnoho stresu.

 

Láska

Pro nezadané zástupce tohoto znamení nastává rok, kdy se mohou konečně seznámit s někým, kdo bude plně opětovat jejich city. Je to čas jako stvořený pro romantiku a lásku, a to pro všechny věkové skupiny bez rozdílu. I ve stávajících partnerstvích se „blýská na časy“, může dojít k jejich proměně, porozumění, zájem i touha se mohou znovu obnovit. Jediné, co budou muset Kozy druhým věnovat, je čas strávený v kruhu rodiny. Vyplatí se jim také citová investice, která se jim v podobě zájmu a přízně blízkých lidí mnohonásobně vrátí zpět. Rok, který je před vámi, přinese zcela jistě zlepšení milostných i rodinných vazeb a větší spokojenost v osobním životě a touhu i vůli a sílu věci harmonizovat a měnit.

 

 

Opice v roce 2015

Lidé ve znamení Opice se narodili v těchto letech: 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Toto znamení odpovídá astrologickému znamení Lva.

Měsíc jeho vlády: srpen

Hodina jeho vlivu: 15–17

Tito lidé jsou energičtí, fyzicky i duchovně, a často se nedovedou ve svých vášních ovládat. Tam, kde je Opice, se vždycky něco děje, jsou to vůdčí typy, ale jen nerady přiznávají vlastní chyby, a tak ze všeho raději viní ostatní. Lidé narození v roce Opice jsou chytří, rychlí, zábavní a smyslní. Mají divoký, rtuťovitý temperament a mohou být neuvěřitelně nepořádní a neukáznění. Nervozita, nadměrná aktivita a nedostatek trpělivosti jsou důvodem, proč se Opice často vystavuje nejrůznějším nebezpečím a ohrožuje tak své šance na úspěch. I přes vrozenou netrpělivost si dělají velké plány, organizují nejrůznější události a ovládnou vždy každý večírek. Obvykle příliš neutrácejí, ale vzhledem k četným koníčkům a zájmům ani moc neušetří. Jestliže se nudí, jak v práci, nebo v partnerství, nikdo a nic nedokáže udržet jejich pozornost a zájem.

 

Partnerství a láska

Tito lidé zůstávají po celý život nadšení jako děti. Chovají se k ostatním bezprostředně a nemají rádi žádné složité vazby. Rádi se baví, proto dávají přednost partnerům a také přátelům, kteří je dokážou rozesmát, protože nesnášejí nudu. Také se těžko rozhodují pro pevný vztah, nemají rádi závazky, protože nejsou příliš rodinnými typy. Raději žijí svobodným životem, milují společnost a večírky, kde se mohou před ostatními předvádět. Bývají lepšími přáteli než partnery, i když samozřejmě existují výjimky. Nejlepším partnerem pro toto znamení je Drak, většinou naleznou vzájemné zalíbení také s Krysou. Ocenit mohou trpělivost a také obdiv znamení Vepře a Hada. Také citlivý Zajíc mívá pro Opice velké pochopení. Neutrální bývá vztah s Koněm a Kohoutem. V přátelském, ale i pracovním vztahu je bude vždy podporovat Buvol. Naprostou katastrofou může skončit láska s Tygrem.

 

Práce

Rok vlády Kozy je pro jedince narozené ve znamení Opice proměnlivý, někteří budou chtít zásadně změnit svoje pracovní místo a budou se poohlížet po lepším uplatnění. Ideální dobou pro změny bude měsíc březen, proto je vhodné veškeré pohovory a vstupní testy naplánovat na tuto dobu. Opice si musí uvědomit, co opravdu chtějí, a pak se pustit za svým snem. Příznivé vyhlídky budou mít i v podnikání, nové nápady jim přinesou vyšší zisky, nesmí se bát riskovat a pustit se i do neprobádaných oblastí. Tito lidé jsou tvořiví a nemají problémy s novými nápady, jen může být problém uvést novoty do praxe. Opice budou moci lépe plnit svoje finanční závazky, proto lze říci, že tento rok jim přinese zlepšení profesní i materiální.

 

Zdraví

Opice mívají sklony k nestřídmosti, zvláště pak ve chvílích stresu a napětí se mohou uspokojovat vydatnými porcemi jídla, sladkostmi a dalšími nezdravými pochutinami. Nezřídka sáhnou i po alkoholu nebo utišujících prostředcích, na kterých pak mohou být dlouhodobě závislé. Rok Kozy přináší klidnější vibrace, přesto se musí neklidná Opice přimět k lepší skladbě svého jídelníčku – vynechat těžká kořeněná a slaná jídla, přílohy nahradit zeleninou. A především se snažit napětí a stres „rozchodit“ a také si dopřát, zvláště na přelomu zimy a jara, v březnu, trochu odpočinku. Pár dnů na venkově, v přírodě, daleko od hlučícího davu a starostí dokáže tyto lidi znamenitě zklidnit.

 

Láska

Opice by měly v novém roce zlepšit vztahy s ostatními lidmi. Budou klidnější a otevřenější k naslouchání, takže vzájemné diskuze mohou příznivě ovlivnit jejich život. Možná dojde i k určitým posunům v rámci zkvalitnění vztahů, někteří jedinci tohoto znamení se mohou rozhodnout zpečetit svůj svazek a vydají se před oltář. Může také dojít k závažným krokům, jako je sestěhování a společné soužití, což lze doporučit nejlépe během měsíce června. Společenské znamení Opice se bude v tomto roce vyhřívat na výsluní zájmu ostatních, takže i ti, kteří jsou sami, se mohou potkat a seznámit se s pohledným protějškem, do kterého se zamilují.

 

 

Kohout v roce 2015

Lidé ve znamení Kohouta se narodili v těchto letech: 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Toto znamení odpovídá astrologickému znamení Panny

Měsíc jeho vlády: září

Hodina jeho vlivu: 17-19

Kohouti bývají obezřetní, střízliví, konzervativní, silní, rozhodní. Jsou velmi inteligentní a pilní, často usilují o vedoucí postavení. Bývají to lidé, kteří usilovně studují a dovedou rychle sbírat a využívat informace a právě tato schopnost je hlavním zdrojem jejich úspěchu. Uvažují rychle, někdy mluví bez ohledu na možné důsledky a vytvářejí si tak nepřátele. Bývají to nadaní řečníci a diskutéři. Jelikož úspěch do velké míry chápou jako stav, kdy mají vše, po čem touží a co si podle vlastního přesvědčení zaslouží, chovají se často sobecky a u ostatních tím vzbuzuji značnou nelibost. Na druhé straně, když jim na někom záleží, umí být velmi přátelští a pohostinní a uplatňují svoje diplomatické nadání. Dokážou také dobře ovlivňovat veřejné mínění, a získat tak lidi na svou stranu, čehož někdy také zneužívají k vlastnímu prospěchu.

 

Partnerství a láska

Lidé tohoto znamení se snaží emoce držet pod kontrolou, pěstují si pověst klidného až samolibého člověka, odpovídající představě, kterou sami o sobě mají. Ve chvíli zklamání a bolesti mohou vybuchnout a bývají občas pokládáni za přehnaně kritické a popudlivé osobnosti. V nitru jsou citově založení, touží po lásce a přátelství, ale ne vždy se jim je podaří získat a především udržet kvalitní partnerský vztah. Kohouta zaujme bystrý Had, ale i mazaná Krysa a rychlý Kůň. S Tygrem bude sdílet vzájemnou vášeň, velké charisma má pro tyto zrozence také znamení Draka. Naprostým zklamáním většinou končí milostné vztahy se Zajícem, který je příliš citlivý a vztahovačný. Vepř je pro Kohouta málo akční a s Opicí může být dobrý kamarád.

 

Práce

Pracovní tempo tohoto roku bude mírnější, než tomu bylo v loňském roce vlády rychlého Koně. Energie roku Kozy je nevypočitatelná, ale přece jen mírnější. Kohouti se lehce přizpůsobí díky své inteligenci a tvárnosti každé změně, v tomto roce budou muset pilovat vlastnosti, jako je trpělivost a snaha dokončit práci v daném termínu. V letošním roce by se měli také více soustředit na osobní rozvoj, vzdělávání a oborové studium, což mohou v následujícím roce přátelské Opice skvěle využít. Pro ty, kteří chtějí změnit svoje zaměstnání, je nejvhodnější dobou přelom dubna a května a také konec září a počátek října.

 

Zdraví

V tomto roce si většina Kohoutů oddechne od náporů práce i stresu, jejich psychika se zklidní a výsledně se zlepší i jejich zdraví. Budou mít více času na sebe i rodinu a přátele. Mohou se naučit účelněji využívat svůj čas i energii, což ocení v budoucím roce, který pro ně bude opět náročný. Kohouti bývají fyzicky zdatní, mají rádi pohyb a sport a ti mladší i různé adrenalinové sporty, proto pozor na nehody a úrazy. Ve stravě by měli doplňovat draslík a vápník v přírodní formě v podobě salátů a mléčných výrobků. Aktivní osoby tohoto znamení by neměly zapomínat ani na odpočinek a relaxaci. Kohoutům prospívají bylinkové koupele s levandulí pro zklidnění nervové soustavy, masáže, a také cvičení do-in, tai-či i jóga.

 

Láska

V oblasti vztahů může tento rok být příjemný a uspokojivý, protože Kohouti budou mít více času na své blízké, a komunikace, která vázla, se nyní může znovu obnovit. Rodina a děti budou v popředí zájmu, čímž se u mnohých zklidní i napjatá domácí atmosféra. Kohout je společenský, přesto může více vyhledávat klid a samotu, proto ho večírky a různé party nebudou tolik přitahovat. O seznámení s novými objekty lásky projeví Kohouti zájem nejspíše s příchodem jara, kdy načechrají svá peříčka a vyrazí do ulic. Vhodnou dobou bude také doba máje, květnového měsíce, kdy se Kohouti všech věkových skupin mohou zamilovat. Vcelku půjde o vyrovnaný rok, kdy nehrozí žádná velká milostná dramata.

 

 

Pes v roce 2015

Lidé ve znamení Psa se narodili v těchto letech: 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Toto znamení odpovídá astrologickému znamení Vah

Měsíc jeho vlády: říjen

Hodina jeho vlivu: 19–21

U těchto lidí najdeme silný vztah ke všemu tajemnému, zajímají je různé záhady a mystika. Psi jsou bdělí, jako první varují před blížícím se nebezpečím, a jakmile nastane čas jednat, chovají se velmi odvážně. Přestože osoby narozené v roce Psa budí dojem tichých a vyrovnaných lidí, v jejich nitru panuje často neklid. Jsou aktivní a nudí je, když je něco příliš snadné nebo když se věci řeší moc dlouho. Jejich cesta k úspěchu bývá dlouhá a někdy se může zdát, že jsou odsouzeni jen k lopotné dřině. Smysl pro věrnost kolegům, přátelům i partnerům je klíčovou vlastností lidí narozených v tomto znamení. Jejich city je snadné zranit, a jelikož mají dobrou paměť, jejich rány se hojí dlouho. Hodně si věří, a tak na sebe berou více úkolů, než mohou zvládnout. K životu přistupují pozitivně, rádi se baví, ale práce je pro ně vždy na prvním místě, i když si rádi najdou čas i pro společnost blízkých a přátel.

 

Partnerství a láska

Toto znamení je velmi citlivé a právě díky tomu jedná často velmi emocionálně. Psi proto mohou vytvářet ve vztazích časté problémy a nedorozumění, jsou vztahovační a také si libují v roli oběti. Partnerství berou velmi vážně, proto prožívají veškeré potíže silně a rozchody jsou pro ně velmi traumatické. Jsou romantičtí a věří na lásku na celý život, a jestliže se zklamou, většinou se uzavírají do sebe a nesnadno vstupují do nových vztahů. Nejsnadněji navážou partnerství s Tygry a Koni, tato partnerství mohou být trvalá. Přitažliví pro ně bývají i umělecky založení Zajíci, zvláštní přitažlivost panuje mezi Psem a Hadem, který je pro něj velkou hádankou a výzvou. Spíše přátelské vztahy navazuje se Kohouty. Napjaté vztahy mívá s Drakem, Kozou a také Buvolem.

 

Práce

Hned počátkem nového roku znamení Kozy se budete snažit zvládnout pracovní úkoly svižným tempem. Chcete postoupit a vaše snaha se vám v tomto roce opravdu vyplatí. Oprašte staré známosti a kontakty, buďte aktivní, a je jisté, že v tomto roce může nastat velký zlom ve vaší profesi. Můžete konečně nalézt zaměstnání, které bude odpovídat vašim nárokům a uspokojí vás i finančně. Skvěle se bude rozvíjet i vaše stávající kariéra, můžete dosáhnout viditelného posunu, ale je potřeba dát o sobě vědět, umět si říci, co chcete. V tomto roce budete mít štěstí i na výhodné půjčky, úvěry a nákup zařízení do domácnosti atd.

 

Zdraví

Ve znamení Psa se většinou rodí dobrosrdeční a veselí lidé, i když samozřejmě existují výjimky. Největším problémem tohoto znamení bývají potíže v oblasti zad a pohybového aparátu. Důležitým úkolem tohoto roku bude, aby se tito zrozenci naučili hospodařit s energií a zbytečně nezatěžovali svoji psychiku i tělo. Jde o časový plán a harmonogram, který by se měli naučit dodržovat. Pokud to dokážou, budou mít dostatek času jak na práci, tak i na soukromý život, své přátele a koníčky. Budou spokojeni, což se odrazí celkově i na jejich zdraví a fyzické vitalitě. Ve stravě a jídelníčku se doporučuje dodávat dostatek selenu a také vápníku, pro pročištění organismu popíjet bylinkové detoxikační směsi.

 

Láska

V tomto roce mohou mít štěstí zvláště nezadaní, a to v podobě nové lásky, která je může potkat v období jara nebo léta. Proto by zrozenci znamení Psa měli co nejvíce vyhledávat různé společenské události, při kterých budou mít příležitost seznámit se s novými lidmi. Vhodnou dobou ke změnám v osobním, partnerském životě je také období podzimu, zvláště pak měsíce října. Celkově lze říci, že vztahy s ostatními lidmi se mohou při troše snahy zlepšovat, nedorozumění a také nezájem je nutno nahradit vstřícností i časem stráveným s blízkými lidmi. Mnoho problémů se pak může pozitivně změnit.

 

 

Vepř v roce 2015

Lidé ve znamení Vepře se narodili v těchto letech: 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Toto znamení odpovídá astrologickému znamení Štíra

Měsíc jeho vlády: listopad

Hodina jeho vlivu: 21–23

Lidé narození v roce Vepře jsou mírní, optimističtí, inteligentní a velkorysí, ale zároveň ostražití, pasivní a nesmělí. Ačkoli bývají obdařeni uměleckým nadáním, bojí se, že se zesměšní. Trpí pocitem, že svět je nebezpečný a plný nástrah, a proto se raději drží stranou. Jen velice málo věcí u nich vyvolá tvrdohlavost, ale pakliže se tak stane, získávají bojovného ducha a nejsou ochotni se smířit s porážkou. Jsou citliví, jemní a velkorysí k přátelům. Nejsou to výstřední osobnosti a veškeré smyslové požitky včetně umění berou velice vážně. Rádi objevují přírodu, ale nejšťastnější jsou doma. I když bývají nesmělí, je pro ně společenský život velmi důležitý a skvěle se cítí na večírcích. Bývají to nenároční lidé, kteří většinou nemívají nepřátele, umějí odpouštět a dovedou poměrně rychle překonat zklamání. Jsou nároční zejména sami na sebe, a pokud neuspějí v tom, co si předsevzali, podléhají silnému vnitřnímu stresu.

 

Partnerství a láska

Lidé ve znamení Vepře jsou srdeční a k druhým je poutá upřímná náklonnost. Přestože se na veřejnosti chovají rezervovaně, uvnitř se jim rodí hluboké city, které si většinou nechávají pro sebe. Rozkoš jim působí téměř všechno, dokonce i intelektuální či filozofické záležitosti, které ostatním připadají příliš abstraktní. Pokud se jim nedaří a mají pocit, že nedovedou řádně zastávat své povinnosti, propadají melancholii. Jsou to báječní a nenároční lidé, umějí odpouštět a dovedou poměrně dobře překonat citovou ztrátu. Harmonii a lásku prožívají Vepři nejvíce s Kozou a Zajícem. Velkou přitažlivost pro ně mají rychlí Koně. Napjatý vztah prožívají s povahově odlišným Tygrem a Opicí. Ve vztahu s Hadem budou trpět. Zajímavá je pro ně Krysa, ale je příliš komplikovaná a svéhlavá.

 

Práce

Optimistické znamení Vepře si může v tomto roce polepšit. Ti, co už na své kariéře pracovali v minulém období, mají na čem stavět a budou na ně čekat další růst a expanze a také nové příležitosti. Může dojít k impulsům, které tyto zrozence popostrčí k rychlému jednání a změnám. Vyvstanou před nimi nové výzvy, projekty a větší pracovní nároky, které by se měli snažit zvládnout. Vygradování přijde během dubna, kdy budou mnozí Vepři postaveni před rozhodování, kam ve své profesní kariéře dál směřovat. Posun může nastat i v oblasti jejich financí, lze očekávat zlepšení materiálního ohodnocení, ale je důležité, aby se nebáli a řekli si o zvýšení platu nebo o další výhody, jako jsou různé odměny a příspěvky.

 

Zdraví

Tito lidé bývají většinou gurmány a dopřávají si rádi stravu, která pro ně není nejzdravější. Dobrým doporučením je rozšířit škálu jídelníčku o více zeleniny, ovoce, vlákniny. Nahradit tučné maso dietnějším bílým masem, jako je kuře, krůta, ale také sladkovodními i mořskými rybami. Vepř je znamení náruživé ve všem, do čeho se pustí, proto by měl myslet i na odpočinek a aktivity, které zharmonizují jeho energii, a také se donutit k relaxaci. Dobrým doporučením jsou např. koupele s přidáním bylinkových extraktů, akupresura a také detoxikační, např. medové masáže, ale i různé čaje, které pomáhají pročistit tělo.

 

Láska

Vepři bývají pro druhé přitažliví a sympatičtí, většinou nemívají nouzi o zájem druhého pohlaví. Někdy však netaktností a také nepřiměřeným afektovaným chováním mohou své protějšky odradit. Po celý rok budou mít příležitost mnohé věci napravit a udělat si ve svém partnerském životě jasno. Nezadaní jedinci budou mít dostatek možností, zvláště pak v březnu a dubnu, najít někoho, kdo jim bude vyhovovat a s kým mohou mít dlouhodobější vztah. Důležitou věcí, kterou by se měli tito lidé naučit, je umět přijmout odmítnutí a netrápit se, když jejich partnerské vztahy skončí, a snažit se o pozitivní pohled do budoucnosti a očekávat, že láska se v jejich životě znovu objeví. Rok Kozy pro ně může být velmi úspěšný v oblasti milostných vztahů a uspořádání partnerského života.

 

Převzato z: www.astrohled.cz a https://zeny.iprima.cz