Rok 2014 - rok DŘEVĚNÉHO KONĚ - Ludmila Djemelová

 

 

Feng-shui produkty zakoupíte v našem shopu www.obchodorient.cz

 

Podle tradičního čínského kalendáře vstupujeme 31. ledna 2014 do nového astronomického roku, který bude ovládán DŘEVĚNÝM KONĚM (Jia Wu). V čínské verzi je příchozí rok datován jako rok 4712. Dřevěný Kůň se po šedesáti letech opět ujímá vlády.

Rok DŘEVĚNÉHO KONĚ je spojován s aktivním jang a slibuje opravdu divokou jízdu. Abychom se udrželi v sedle, je dobré se na ni co nejlépe připravit. Bude to rychlý rok plný změn obzvlášť v kariéře a bude nás nutit přizpůsobit se různým přelomovým situacím. Je to také rok podporující kreativitu, kterou budeme k jeho zvládnutí opravdu potřebovat.

Hlavním tématem roku budou zvraty a naše schopnosti se jim přizpůsobit. Rok 2014 charakterizuje dynamika, kreativita, tvořivost a změna. To, co je skryté, vychází navenek.

Expanze v kariéře, podnikání i vztazích by měla být hladká, jednoduchá a plynulá. Aby se tak opravdu stalo, doporučuji vám zkontrolovat si předpověď pro vaše znamení zodiaku dříve, než se rozhodnete pro zásadní rozhodnutí.

Podobně jako v roce Hada bude finanční situace poněkud nestálá, i když jisté zlepšení lze očekávat.

V tomto roce nás čeká rychlé životní tempo a velké pracovní nasazení. Přicházejí nové vize i velké plány, které mají vynikající šance na prosazení a reální možnosti přinést úspěch a uznání.

Rok Dřevěného koně je nakloněn podnikání v oblastech reklamy a propagace, rok, kdy se můžete proslavit, získat pověst vynikajícího odborníka, uspět ve vědě a výzkumu a nakonec také rok nových začátků a úspěšně zrealizovaných projektů. K tomu, abyste z těchto energií vytěžili maximum, je nutné vymezit si hranice a vytvořit fungující systémy.

Mějte na paměti, že ať je předpověď roku 2014 pro vaše znamení lepší nebo horší, vždy jste pány svého osudu. Jakákoliv prognóza nemůže nahradit vaše osobní rozhodnutí a ani to, jakým způsobem se bude váš život a štěstí rozvíjet díky vaší osobní práci. Myšlenky zde uvedené jsou určeny pro vaši informaci a lepší orientaci v každodenním životě.

Přeji vám i vaší rodině hodně zdraví, lásky štěstí a prosperity.

 

 

Létající hvězdy pro rok 2014, rok Dřevěného koně

 

Létající hvězdy mění každoročně své pozice, a tak svým blahodárným nebo škodlivým vlivem postihují pokaždé jiné sektory. Osobní Feng Shui si nejlépe udržíte a posílíte tehdy, když změny vezmete na vědomí a použijete správné ochranné prostředky a stimulátory energie. Tím docílíte maximálního zisku z příznivého účinku dobrých hvězd a omezíte účinek hvězd negativních. Níže uvádím předpověď Létajících hvězd pro všech devět sektorů a navrhuji způsoby, jak získat nejlepší Feng Shui pro rok 2014.

V zájmu udržení dobrého Feng Shui a zaručení hladkého přechodu do nového roku je dobré umístit ochranné předměty ještě před jeho začátkem. Pokud to nebude z jakéhokoli důvodu možné, učiňte tak co nejdříve.

Oproti roku 2013 je v roce Dřevěného Koně postavení jednotlivých hvězd výhodnější a proto se dá škodlivý vliv nepříznivých hvězd kontrolovat snadněji. Stále však musíme být na jejich negativní vliv opatrní.

V tomto roce bude velmi aktivní oblast jihu, kterou je potřeba udržovat v klidu a nerušit ji zbytečnou aktivitou. Mohlo by to způsobit finanční ztráty, nehody nebo nemoci.

 

OVLÁDNUTÍ NEBEZPEČNÝCH A ŠKODLIVÝCH HVĚZD

Prvním krokem k harmonizaci energií pro rok DŘEVĚNÉHO KONĚ je ovládnutí nebezpečných a škodlivých hvězd. Existuje několik způsobů, kterými nás mohou ovlivnit. Účinek těchto hvězd je nejsilnější, pokud zasáhnou :
a) domovní vstup
b) ložnici nebo obývací pokoj
c) palác v němž sídlí vaše znamení
d) palác vašeho Trigramu
Pokud se vás týká některá z výše uvedených situací, je její zvládnutí obzvláště naléhavé. Pro jistotu použijte léčbu pro všechny špatné hvězdy v každém sektoru domova. Začněte vyhledáváním těchto hvězd v celém domě a vhodně rozmístěte nápravní prostředky. Pro správné zaměření používejte kompas a při měření vycházejte z energetického centra domova.

 

Hvězda TAI SUI – Nemoc

Nebezpečná hvězda TAI SUI se přesouvá na východ. Tato oblast bude po celý rok Koně mimořádně citlivá na jakékoli vyrušování. V ohrožených místech se vyvarujte hluku, přestaveb nebo rekonstrukcí. Nedodržení tohoto pravidla by mohlo způsobit finanční ztráty, spory nebo onemocnění. Pokud se v této oblasti nachází vaše kancelář, vstup do domu nebo ložnice, musíte být obzvlášť opatrní.
Abyste zvládli škodlivý vliv této hvězdy: Do zasažené oblasti umístěte
křišťálový krystal, který zmírní škodlivou energii a pomůže ji uvést do rovnováhy. Pokud máte domovní vstup v ohroženém sektoru, ochraňte ho dvojicí Psů FU a zavěšením zrcátka Ba Gua. V kanceláři si na pracovní stůl dejte Dračí želvu nebo Želvu na misce hojnosti, která chrání před intrikami. Škodlivé energie vyrovnává ochranný Tai Sui amulet nebo plaketa Ba Gua.
Další tip: Při práci a při jídle si nesedejte zády k východu. Vyhnete se tak intrikám a drbům.

 

Pět žlutí – Wu Wang

Nejnebezpečnější hvězda ze všech škodlivých hvězd se přesouvá na severozápad. Do oblasti severozápadu, která je spojena s ochrannými bytostmi, cestováním a kontakty, přináší hrozbu konfliktů, nemocí, ztrát, úrazů, překážek a neštěstí všeho druhu. Vyvarujte se zde zbytečné aktivity, hluku, rekonstrukcím a stavebním úpravám. Zvyšte svou opatrnost při cestování, a vždy mějte při sobě ochranný talisman.
Abyste zvládli škodlivý vliv této hvězdy: Pokud máte vstupní dveře na severozápadě, zavěste zde ochrannou plaketu
Cchi-Lin a Mincový globus. V ložnici si na noční stolek dejte kovovou Wou Lou nebo Wou Lou se dvěma čínskými mincemi. V kanceláři vás ochrání Mincový meč, který pomůže také proti finančním ztrátám. Vyšších zisků dosáhnete za pomocí několika zlatých Ingotů v severozápadní části kanceláře.
Další tip: Na severozápadě umístěte kovové předměty kulatého tvaru. Pokud je to možné, vyhněte se spaní v ložnici orientované tímto směrem. Zklidnit energii vám pomohou také barvy Kovu – bílá, šedá, světle modrá, stříbrná a zlatá.

 

Hádavá hvězda 3 – San Sha

Hádavá hvězda 3 se tentokrát nachází na jihovýchodě v těsném sousedství Pěti žlutí. Tohle její postavení může způsobit konflikty mezi muži a ženami v práci i doma. Navíc zde hrozí vznik chronických onemocnění. Nebezpečnou povahu této hvězdy plně vystihuje čínský název San Sha – Tři zabijáci. Hvězda sebou přináší tři druhy neštěstí – finanční ztráty, nemoc a hádky. Její zlá energie by mohla narušit vaši domácnost opravdu vážným způsobem, je proto nutné udržet postiženou oblast v klidu; vyvarujte se renovací, větších úprav dekorací, kopání a veškerých hlučných prací. Platí to nejen pro zahradu, ale také pro vnitřní části domu. Vzhledem k jejímu umístění na jihovýchodě je škodlivá energie zaměřena především na finanční prosperitu. Větší opatrnost při uzavírání a podepisování smluv vás ochrání před finanční ztrátou a soudními spory. V případě, že zde máte situovaný vstup do domu nebo firmy, hrozí krádeže a vloupání.
Abyste zvládli škodlivý vliv této hvězdy: Do jihovýchodního sektoru umístěte
stříbrnou sošku Buddhy a křišťálové krystaly. V oblasti vstupu vystavte sošku Nosorožce nebo Draka.
Další tip: V prostoru vlivu hvězdy si zajistěte dostatečné osvětlení , které zabrání stagnaci energie a udržujte tuto oblast v klidu. V průběhu roku sem nevěšte zvonkohry.

 

Loupeživá hvězda 7

Agresivní Loupeživá hvězda se pro rok 2014 přesouvá na severovýchod. Přináší sebou krveprolití a zranění prostřednictvím kovových předmětů – nožů, mečů, zbraní nebo nůžek. Její zhoubná energie nese vysoké riziko vloupání a krádeží, a to zejména v červnu, červenci, srpnu a říjnu. Buďte mimořádně opatrní, pokud je váš domovní vstup orientován k severovýchodu. Stejné pravidlo platí, sedíte-li tímto směrem nebo se v severovýchodním sektoru nachází ložnice. Nebezpečí požáru hrozí obzvláště v případě, když máte v této oblasti kuchyň. Zvýšené nebezpečí přináší tato hvězda pro nejstaršího muže v domě. Týká se především rizika zranění v horní části těla. Může ale způsobit také finanční újmy nebo právní problémy.
Abyste zvládli škodlivý vliv této hvězdy: Pokud máte na severovýchodě vstup do domu nebo do kanceláře, ochraňte ho dvojicí ochránců
Cchi-Lin nebo Dračích ochránců. V ložnici vystavte sošku Žehnajícího Buddhy anebo kaligrafii Buddha. V kanceláři vás ochrání Nosorožec nebo trojice Slonů s perlou.
Další tip: Pro zmírnění negativního vlivu Loupeživé hvězdy vystavte na severovýchodě dekorace v tmavě modré nebo černé barvě a vyvarujte se červené a oranžové.

 

VYUŽITÍ A POSÍLENÍ ENERGIE PROSPĚŠNÝCH HVĚZD

Energii dobrých hvězd je potřebné správně aktivovat takovým způsobem, abychom využili jejich blahodárný vliv ve svůj prospěch. Negativní účinek škodlivých hvězd je nejsilnější ve vstupu do domu, ložnici a v obývacím pokoji a právě v těchto prostorech se blahodárný dosah slibných a prospěšných hvězd násobí.

 

Hvězda 1 – Bílá

Hvězda Bílá bude v roce 2014 podporovat jihozápad a jeho energii vztahů, vědění a transformace. Podporuje finanční zisky stojící na základě využití kvalitního vzdělání, vědomostí a studia. Největší prospěch přinese oborům spojeným s wellness, relaxací a cestováním. Její síla musí být v tomto roce podložena poctivou prací, jinak nebude úspěch zaručený. Nic nelze ošidit a každá nedokonalost brzy vypluje napovrch. Pokud se v jihozápadním sektoru nachází dětský pokoj, mohlo by jeho umístění způsobit potíže se sluchem. Případnou stagnaci energie rozptýlíte zvonkohrou.
Posílení: Hvězda Bílá je spojena s kovem, vystavte proto na jihozápad dvojici čínských mincí Draka a Fénixe. Vhodně vybraná kaligrafie v bílé barvě podpoří pozitivní energie. Na pracovní stůl můžete umístit Dračí zvon, který zlepšuje soustředění. Pokud máte v tomto sektoru vchod do obchodu nebo kanceláře, je to příznivé znamení pro dosažení finančního zisku. Posilněte ho Mincovým globusem.
Další tip: Volte bílou nebo světle modrou barvu na stěnách a ložním povlečení.

 

Hvězda 4 – Romantika

Tato příznivá hvězda se letos přesouvá do Centrálního paláce (Energetického centra), kde nahradí škodlivý vliv Pěti žlutí z roku 2013. Bohužel, Energetické centrum není pro ni právě ideálním umístěním; můžete tady mít pocity stísněnosti a uvěznění. Díky tomu se mohou začít projevovat energie sobectví, což by mělo nežádoucí vliv na partnerské vztahy. Pokud se v Energetickém centru nenachází ložnice nebo kancelář, není potřeba mít z tohoto umístění obavy. Když máte v tomto prostoru dětský pokoj, budete možná u dětí pozorovat nechuť ke studiu anebo sklony k línosti. Nejsilnější vliv bude mít hvězda v dubnu, září a říjnu a také v lednu 2015.
Posílení: Do dětského pokoje dejte trojici bůžků
Fu, Lu, Šou nebo zavěste nástěnný amulet s jejich zobrazením. V ložnici zavěste kaligrafii Dvojité štěstí případně pár křišťálových srdíček. Dvojice Mandarinských kachniček posílí vaše partnerství. Do středu kanceláře dejte sošku Koně nebo si zde zavěste talisman Kůň aktivovaný speciálně pro tento rok.
Další tip: Do Energetického centra dejte vázu modrých nebo červených květů, v žádném případě bílých a žlutých. Energii centra můžete letos bez omezení aktivovat pálením
svíček, nejlépe v červené barvě.

 

Hvězda 6 – Nebe

V roce 2014 se hvězda Nebe přesune na západ. Je spojována s Kovem a kosmickým vlivem nebes. Její kovová energie bude v harmonii s kovem v západním sektoru Dětí a rodiny. Hvězda 6 je známá jako hvězda nepřímého bohatství, protože přináší neočekávané štěstí. Zaručený finanční a profesionální úspěch budete mít tehdy, pokud máte kancelář nebo vstup do firmy na západě. Při nadměrném zaujetí kariérou se ale může stát, že budete zanedbávat svou rodinu a přátele. Rovněž ložnice orientovaná na západ může způsobit spory zaviněné nadměrným soustředěním se na svoji profesi.
Posílení: Na noční stolek v ložnici dejte dvojici
Pi-Yao nebo svícen Jin Jang vyrovnávající mužskou a ženskou energii. Pro posílení partnerství noste přívěsky Drak a Fénix. V kanceláři aktivujte hvězdu kovovým zvonkem nebo soškou Koně.
Další tip: V roce 2014 prospívá západu zlatá barva, pomůžou Zlaté ingoty. Nezapomeňte na kvalitně strávený čas s rodinou a přáteli.

 

Hvězda 8 – Prosperita

V roce 2014 přelétá na jih a přináší bohatství, prosperitu, úspěch, prestiž a štěstí. Prosperita, finance a bohatství v kombinaci s energií jihu vytvářejí mimořádně aktivní a dynamické prostředí. Proto je dobré zachovávat v této oblasti po celý rok Koně klid a vyvarovat se rekonstrukcí, stavebních úprav a jiných větších zásahů. Tato hvězda je nositelem štěstí a vzrušujících příležitostí. Její aktivace vede ke skvělým výsledkům nejen v oblasti financí, ale dokáže posílit také rodinné hodnoty. Pokud máte jižním směrem orientovaný vstup do domu, kancelář, kuchyni nebo ložnici, neváhejte její vliv co nejvíce podpořit.
Posílení: Využijte dobrou příležitost a aktivujte účinky blahodárné hvězdy v jižní části ložnice vystavením páru
Mandarinských kachniček nebo křišťálových srdíček kvůli podpoře partnerství. Do okna zavěste broušené křišťály Feng Shui ve tvaru Slunce či Koule. Třínohá žába umístěná ve vstupu do domu vám přinese štěstí a blahobyt.
Další tip: Vyhněte se kovovým dekoracím, které oslabují příznivou vliv hvězdy Prosperita. V kanceláři můžete do jižního sektoru umístit trezor, nebo zde vymezit prostor pro ukládání důležitých dokumentů.

 

Hvězda 9 – Budoucí prosperita

Hvězda Budoucí prosperita sídlí v roce 2014 na severu a má příznivý vliv na bohatství a pracovní příležitosti. Při její správné aktivaci přichází sláva a uznání, stejně jako profesní a finanční růst. Nezapomeňte tedy její účinky maximálně využít. Aktivita hvězdy bude nejsilnější zejména v únoru, květnu, červnu, červenci a listopadu. Blahodárný vliv Budoucí prosperity mohou ke svému prospěchu využít také studenti, když si pracovní stůl nebo studijní kout umístí na severní stranu. Ložnice orientovaná na sever bude čerpat z výhod, které tato hvězda nabízí, a to nejen ve vztazích, ale také v otázkách početí budoucího potomka.
Posílení: Na severu kanceláře umístěte na sever
Pagodu, která vám pomůže dosáhnout plánovaných cílů. V severní části ložnice nebo obývacího pokoje vystavte Černou želvu, symbol úspěchu v kariéře a atribut dlouhého věku. Pokud máte vstup v severním sektoru domu, zavěste zde čínské mince na podporu přílivu financí.
Další tip: Oblasti severu prospěje posílení prvku vody. Vhodné je akvárium, fontána, nebo dekorace z čirého skla.

 

 

PŘEDPOVĚĎ PRO JEDNOTLIVÁ ZNAMENÍ V ROCE 2014

 

Feng-shui produkty zakoupíte v našem shopu www.obchodorient.cz

 

Jaké jste znamení dle vašeho datumu narození v čínském horoskopu zjistíte zde (poznámka Světlušky).

 
 
 

MYŠ (šu) je spojována s vodou, charakterizuje ji černá barva, důstojnost a postavení. Je spojována s klidem, mírem a rozjímáním. Myš je šaramantní i agresivní, bystrá i vynalézavá, jinak by se nestala prvním zvířetem zodiaku.

Lidé narození v tomto znamení jsou pohotoví, schopní využívat situace, inteligentní, ambiciózní a odhodlaní. Myš je přičinlivá, okouzlující a energická, někdy až perfekcionistka. Je dobrý taktik a organizátor, najde východisko z každého problému. Myš je vždy čestná. Potřebuje pocit bezpečí a střeží své soukromí.

Pro staré Číňany byla symbolem píle a bohatství. Vhodný partner se narodil v roce draka, tygra, psa nebo opice. Pro ty, jež se narodili v letech 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984 a 1996.

 

Myš v roce 2014

Pro Myš je rok 2014 poněkud nejistý. Zažije úspěchy i prohry. Je to způsobené tím, že znamení Myši je v rozporu s vládnoucím znamením Kon6ě. Přesto již od začátku roku začne sklízet výsledky práce, kterou trpělivě odvedla během celého roku 2013. Pozitivně se to projeví v její kariéře i společenském životě. Navzdory tomu, že tento rok nebude z pohledu Myši právě nejúspěšnější, její obliba bude stoupat.

Vztahy: Pokud budete aktivní a využijete výhody, které vám tento rok nabízí, můžete dosáhnout velkých změn ve svém společenském životě. Budete mít spoustu příležitostí k setkání s novými lidmi a k vytvoření nových skupin přátel. Neváhejte se zapojit do společenského života a buďte aktivní. Současně ale kontrolujte své výdaje, abyste neporušili rovnováhu svých finančních prostředků. Společenským aktivitám a prohloubení přátelských kontaktů bude nakloněný zejména duben. Sdílení a přijetí nabízené pomoci pro vás může být zpočátku neobvyklé, ale pokud se více otevřete druhým, bude to pro vás přínosná zkušenost. Ke svému překvapení možná zjistíte, že přijetí rady nebo pomoci, vás nepřipravuje o nezávislost. S podporou druhých můžete dosáhnout víc. Váš život bude přímo nabitý studiem a novými společenskými kontakty, co by ale mohlo vést k zanedbávání vašeho životního partnera a k narušení dosud harmonického vztahu. Buďte proto opatrní a dbejte na zapojení partnera do vašich společenských aktivit. Vyhraďte si také čas, který strávíte jen ve dvou. Procházka, klidná večeře, nebo výlet vám pomohou vztah upevnit. Naplánujte rodinnou dovolenou nebo společně strávený víkend. Buďte si jistí, že se setkáte s úspěchem.

 

Aktivujte jihozápadní část vaší ložnice, umístěte zde párové předměty a společné fotografie. Můžete využít také tradiční párové předměty, jako například Mandarinské kachničky nebo pár křišťálových srdíček. Buďte obzvlášť opatrní, pokud máte ložnici v jihovýchodním nebo východním sektoru. Dbejte na umístění postele ve vašem pozitivním, který je určený osobním číslem KUA. Pro větší stabilitu vztahu si v ložnici zavěste kaligrafii Dvojité štěstí v červené nebo bílé barvě.¨

 

Kariéra: V průběhu roku se objeví několik zajímavých příležitostí, které přispějí k rozvoji vašich profesních znalostí a dovedností. V případě závažnějších rozhodnutí důkladně zvažte všechny klady a zápory a nepodstupujte zbytečné riziko. Po celý rok pečlivě kontrolujte veškeré smlouvy. Nezapomeňte pročíst veškeré podmínky a poznámky uváděné malým písmem nebo pod čarou, nepozornost by se vám nemusela vyplatit. Pokud jste na pochybách, vyhledejte odbornou radu. Ve svůj prospěch můžete využít sílu hvězdy Budoucí prosperita, která se v tomto roce přesouvá na sever. Více se o ní dočtete v části věnované energii Létajících hvězd. Před podvody a manipulací vás ochrání soška Nosorožce.

 

Vzdělání: Po celý rok 2014 budete motivovaní k sebevzdělání a studiu. I když vydáte ze sebe to nejlepší, můžete nakonec zjistit, že studijní zaměření, pro které jste se původně rozhodli, není pro vás ideální. Pak bude lepší využít příležitost ke změně, která vám přinese prospěch.

 

Finance: Tento rok není z finančního hlediska příliš příznivý. Hrozí vám finanční ztráty a rizika špatných investic. Po celý rok musíte o své finance pečovat velmi pozorně, abyste se vyhnuli zbytečným škodám. Vaše výdaje se zvýší nejen díky aktivnějšímu společenskému životu, ale také proto, že jste vystaveni nebezpečí při podepisování špatných smluv a nevýhodných úvěrů. Snažte se omezit své výdaje a vytvořit finanční rezervy. Buďte ve střehu a soustřeďte se na cíl, který jste si určili. Vaším spojencem ve finanční oblasti je Buvol. Využijte jeho podporu a v severní části kanceláře vystavte jeho sošku. Pro větší ochranu noste při sobě přívěsek s Buvolem.

 

Aktivujte příznivou energii hvězdy Prosperita a využijte některý z osvědčených Feng Shui tipů pro posílení finanční stability. Na pracovní stůl si dejte sošku Hada s perlou, jeho finanční chytrost vás ochrání před chybným rozhodováním.¨

 

Zdraví: Rok 2014 pro vás bude opravdu rušný a energeticky náročný. Budete se muset naučit pečlivě plánovat svůj denní rozvrh a vyhradit si dostatek času pro sport a relaxaci. Opatrnost je opravdu namístě, protože zdravotní problémy můžou zničit váš pracovní úspěch a ohrozit finanční stabilitu. Opatrní buďte zejména na potíže s ledvinami, močovým měchýřem a kardiovaskulárním systémem. Nezapomeňte, že na východ – směr zdraví, se přesouvá škodlivá hvězda Tai-Sui přinášející nemoci a další zdravotní problémy. Na východní stranu obývacího pokoje nebo ložnice zavěste ochranný Tai-Sui amulet. Severní část kanceláře posílíte vystavením sošky Černé želvy.

 

 

BUVOL (niou) je spojený s prvkem země a posvátnou žlutou barvou, která přivolává slávu a úspěch. Je pečlivý a přemýšlivý. Buvol je statný, tvrdě pracuje a odhodlaně čelí protivenstvím osudu. Je konzervativní, spolehlivý, vždy drží slovo, je schopný organizátor s logickým myšlením.

Často je též umíněný, zatvrzelý a pomalý v přijímání nových názorů. Nemá rád překvapení. Není extravagantní, má silný sklon k introverzi. Jako partner je něžný, touží po lásce a podpoře. Pro Číňany byl vždy symbolem jara, byl oceňován pro svou sílu a vytrvalost. Nejvhodnější partner pro Buvola se narodil v roce hada, králíka, vepře nebo kohouta.

Pro ty, jež se narodili v letech 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985 a 1997.

 

 

Buvol v roce 2014
Rok 2014 bude pro Buvola rušný a plný změn, kterým bude nezbytné se rychle přizpůsobit. Čeká na něj řada zajímavých příležitostí a záleží jen na jeho schopnostech, jak je využije. Zejména ze začátku roku se objeví velmi zajímavé možnosti, na které bude potřeba rychle reagovat. Jinak hrozí, že se za čas ohlédne nazpátek a s lítostí si uvědomí, že šance nevyužil.

 

Kariéra: Pokud chcete v tomto roce změnit své zaměstnání, budete mít dostatek příležitostí k získání lepšího postavení, než jaké máte doposud. Vždy si ale dobře rozmyslete, jestli máte na danou pozici dostatečnou kvalifikaci. Přecenění sil by se vám mohlo vymstít. Své kariéře věnujte každopádně zvýšenou pozornost a nárůst příjmů na sebe nenechá dlouho čekat. Soška Koně úspěchu nebo Nefritová pagoda jsou mocné amulety, které vám pomohou k dosažení vašeho cíle.

 

Finance: Vaše finanční příjmy porostou po celý tento rok. Mějte se na pozoru, pokud se bude jednat o větší investice. V případě potřeby neváhejte vyhledat odbornou pomoc, jinak vám hrozí velká finanční ztráta. Obchodní podmínky si důkladně zkontrolujte několikrát před tím, než se rozhodnete je přijmout. Pokud zůstanete obezřetní, bude pro vás rok 2014 přínosný. Buďte obzvlášť opatrní, pokud je vaše ložnice, pracovna nebo domovní vstup orientován na jihovýchod, který je v roce 2014 zasažen negativní energií Hádavé hvězdy. Mohla by být příčinou velkých potíží při případných nejasnostech ohledně investic. Chraňte své energie umístěním dvojice Psů FU nebo zavěšením ochranné kaligrafie Příkaz bohů.

 

Zdraví: Dbejte o své zdraví, zvýšená únava a drobné nemoci vás budou ohrožovat v průběhu celého roku. Pečujte o svou kondici a pravidelně cvičte. Pořiďte si členství ve sportovním klubu, choďte na procházky nebo běhejte. Také vaše stravování stojí za pozornost. Říká se, že fast-food občas neuškodí, ale měli byste se mu raději vyhýbat a dodržovat správnou životosprávu. Protože rok Koně pro vás bude náročný, nezapomínejte také na dostatečnou relaxaci. Zvýšená hladina stresu může vaše zdraví vážně narušit. Tradiční čínská medicína má řadu osvědčených způsobů k udržení zdraví a vnitřní energie. Pokud se chcete dozvědět víc, přečtěte si knihu Císařské tajemství zdraví a dlouhověkosti.

Vztahy: Vaše rodinné i partnerské vztahy mají po celý rok dobré vyhlídky, jen je potřeba nalézt rovnováhu mezi časem věnovaným práci a soukromí. Společná dovolená nebo celodenní výlet vám dodají potřebnou energii a přinesou řadu krásných zážitků, na které budete s radostí vzpomínat. Váš společenský život bude všestranně aktivní, posílíte vazby s přáteli a získáte řadu nových důležitých kontaktů. Společenské styky budou pro vás opravdu lákavé, přesto se snažte vyhradit si nějaký čas jen sami pro sebe. Odpočívejte, meditujete, věnujte se svým koníčkům. Na rozdíl od společenských kontaktů, kde všechno poběží hladce, bude váš partnerský vztah vyžadovat poněkud větší nasazení. Pokud chcete svůj vztah udržet vášnivý a harmonický, naplánujte si čas jen pro vás dva. Zorganizujte romantický víkend, nebo jiné zajímavé překvapení pro vašeho partnera. Využijte podpory prospěšné hvězdy Bílá, která bude po celý rok na jihozápadě v sektoru partnerských vztahů. Aktivujte tento prostor pálením svíčky Láska nebo Vyznání.

 

Celkově vás čeká úspěšný rok. Naučte se přizpůsobit změnám, dbejte na své zdraví a věnujte dostatek času partnerovi. Pak půjde všechno skvěle. Vaše finanční situace bude dobrá a úspěšní budete také po společenské stránce. Vaším příznivcem je Myš, využijte její podporu a noste při sobě přívěsek Myš.

 

 

TYGR (chu) žije ve znamení dřeva, jež předurčuje jeho silnou intuici. Z barev mu vládne zelená, symbol jara a relaxace. Tygr je personifikací síly, odvahy energie a všeho, co s tím souvisí. Je to rozený vůdce, plný optimismu a nápadů. Má rád překvapení a dokáže naplno užívat života.

Tygr je také náchylný dělat ukvapená rozhodnutí a může být netaktní až bezohledný. Tygr lehce navazuje známosti a vyhledává stále nová dobreodružství. Ideálním partnerem jsou nezávisle konající odvážlivci narození ve znamení draka, myši, koně nebo psa. V představách starých Číňanů byl tygr král suchozemských zvířat, partner draka (vládce vodních tvorů). Byl nejmocnějším a nejhrozivějším zvířetem, proto se stal vzorem odvahy a symbolem vojenské chrabrosti. Je účinným postrachem démonů a zlých duchů.

Pro ty jež se narodili v letech 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986 a 1998.

 

 
 

Tygr v roce 2014
Rok Dřevěného Koně bude pro Tygra velmi úspěšný a podaří se mu dosáhnout mnoha dlouho plánovaných cílů. Přestože byl konec roku Hada poněkud komplikovaný, není důvod k obavám. Všechny problémy se brzy vyřeší a nastane změna k lepšímu. Tygr sice bude muset vynaložit trochu úsilí, ale aktivita se mu vyplatí.

 

Kariéra: Rok Koně předpovídá setkání s novými důležitými lidmi, kteří pro vás mohou být v budoucnu velmi prospěšní. Vaší práce si všimnou nadřízení a dostanete od nich více důvěry a zodpovědnosti. Využijte to jako příležitost k dalšímu vzdělání a získání nových dovedností. Postup na firemním žebříčku na sebe nenechá dlouho čekat. Pokud hledáte nové zaměstnání, velmi dobře se připravte na přijímací pohovor. Snažte se udělat dobrý dojem a snadno tak uspějete před konkurencí. Nenechte si ujít vynikající příležitosti, které se vám budou v tomto roce nabízet. Pro Tygra je důležité podpořit zejména severozápadní sektor, který aktivuje navazování profesionálních kontaktů. Pro jeho aktivaci zavěste na severozápadní stěně své kanceláře kaligrafii Úspěch v bílé barvě. Snadnějšímu navazování kontaktů pomůže také soška stříbrného smějícího se Buddhy.

 

Finance: Nové pracovní příležitosti budou zdrojem vyšších finančních příjmů. Pro vás to bude velká motivace k aktivitě a převzetí větší zodpovědnosti v práci. Veškerá vaše aktivita bude pro vás v dlouhodobém horizontu prospěšná. Po finanční stránce se celkově jedná o dobrý rok. Vyšší důvěra zaměstnavatele ve vaše schopnosti se projeví ve zvýšení platu a zlepšení postavení ve firmě. Rok Koně také předpovídá zisk neočekávaných finančních částek, možná v podobě daru nebo výhry v loterii. I přes tuto pozitivní předpověď byste neměli nekontrolovatelně utrácet, to by vám mohlo spíše uškodit. Hvězdy doporučují získané částky rozumně investovat a vytvořit si tak finanční základ pro budoucnost.

 

Znamení Tygra je spojováno s prvkem Kov, ke kterému patří kovové materiály a zlatá, bílá a stříbrná barva. Na jihovýchod si umístěte v těchto barvách symboly hojnosti, například Zlaté ingoty, sošku třínohé žáby nebo čínské mince.

 

Vztahy: Váš společenský život bude opravdu aktivní. Obchodní úspěchy využijte jako příležitost k oslavě v kruhu rodiny a přátel. Rok Koně je pro vás šťastný a prospěšný, myslete při tom také na své nejbližší. Láska se dá projevit i drobnou pozorností, například přívěskem na klíče v podobě Mandarinských kachniček, svíčkou Láska nebo tradiční čínskou tušovou malbou. Předpověď pro rok 2014 je skvělá i v oblasti partnerství. Budete mít mnoho příležitostí k upevnění vztahu a k prožití romantických okamžiků. Ať už jste svobodní nebo zadaní, pocítíte zvýšený zájem o svou osobu od opačného pohlaví. To je skvělá příležitost pro vás, kteří hledáte partnera. Pro podporu stávajícího vztahu nebo nalezení nového, aktivujte jihozápadní sektor své ložnice. Umístěte zde párové předměty, například svícen Jin-Jang pro vyrovnání mužské a ženské energie. 

 

Zdraví: Rušný a aktivní rok vám nedá mnoho příležitosti k tělesnému pohybu. Bude nezbytně nutné vyhradit si v diáři čas na sport, procházky nebo fitness. Při velkém časovém nasazení v práci bude sice organizace dne trochu náročná, ale buďte kreativní. S obchodním partnerem můžete přece vše potřebné projednat také při společném sportovním tréninku. Chcete-li si udržet zdraví a kondici, musíte si udělat závazek, že se o ně budete doopravdy starat. Dostatek pohybu a kvalitní strava dokážou zázraky.

 

Celkově bude pro vás rok Dřevěného Koně příznivý a svých cílů dosáhnete s lehkostí mistra. Vaším příznivcem v zodiaku je Vepř. Pro svou osobní podporu využijte některý ze symbolů tohoto šťastného znamení.

 

 

KRÁLÍK (tchu) žije ve znamení dřeva a zelené barvy jara, spojované s novým životem. Je pečlivý a uvážlivý. Králík je poctěn šťastným osudem jako symbol dlouhověkosti, prý vznikl z měsíční esence, a proto je podřízen Luně. Je nadán dobrými způsoby, půvabem a velkou citlivostí.

Králík vystupuje uvážlivě a mluví jemně. Vede klidný a spokojený život, má rád klasické pohodlí. Je však též pesimistický, nejistý a nenávidí změny. Jako dobrý hostitel a bavič věří sám sobě. V podnikání může výt náladový a úskočný. Je schopen se lehce přenést přes problémy a stojí vždy oběma nohama pevně na zemi. Ve vztazích s jinými vyžaduje důvěru, bezpečí a něžnost. Nejvhodnějšími partnery jsou pro něho lidé ve znamení ovce, hada, buvola nebo vepře.

Pro ty jež se narodili v letech 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987 a 1999.

 

Králík v roce 2014
Přestože pro králíka bude tempo roku Koně nezvykle rychlé a náročné, čekají ho vzrušující časy. Čeká ho hodně novinek, změn a aktivit najednou. V kariéře má dobré vyhlídky a jeho diář bude nabitý společenskými událostmi.

 

Kariéra: Vaše kariéra bude v tomto roce těsně propojena se společenským životem a aktivitou. Tempo bude opravdu závratné. Budete mít příležitost navázat kontakty s důležitými lidmi z finančního světa. Rok Koně bude náročný a mnohdy se budete cítit přímo zavalení jeho rychlostí a množstvím přicházejících příležitostí. Neustále budete nuceni pracovat intenzivněji, než je pro vás obvyklé. Přesto se snažte držet krok s událostmi a soustřeďte se na dosažení co nejlepších výsledků. Zřejmě občas budete prožívat stresovou zátěž a pocítíte přepracovanost, pokuste se však udržet tempo a zachovat klid. Brzy uvidíte světlo na konci tunelu. K překonání těžkých situací vám pomůže aktivace energií pomocí zvonku nebo zvonkohry. Na pracovní stůl si postavte Dračí zvon nebo si na jejím severu zavěste zvonkohru. Pokud uvažujete o změně zaměstnání nebo hledáte pracovní místo, rok Koně je vám nakloněn. Soustřeďte se na svůj cíl a brzy najdete ideální pracovní pozici.

 

Finance: Zvýšenou pozornost věnujte penězům. Postup na kariérním žebříčku a společenské vytížení povedou ke zvýšení výdajů, čím by se mohla brzy narušit vaše finanční stabilita. Stanovte si předem limity pro investice a vyvarujte se dluhů. Pro udržení financí na uzdě vyzkoušejte některý z Feng Shui tipů. V peněžence noste čínské mince svázané červenou stužkou a na stůl si postavte pokladničku ve tvaru Zlatého ingotu. Menší Zlaté ingoty můžete dát také do jihovýchodní části vaší pracovny nebo obývacího pokoje.

 

Vztahy: Vaše laskavá povaha, znalosti a dovednosti budou v tomto roce působit na druhé jako magnet. Budete zváni na množství společenských akcí a uděláte dobře, když tato pozvání využijete. Rodinný život bude probíhat v klidu a pohodě. Věnujte dostatek času svým blízkým a dbejte na to, abyste vzali v potaz jejich názor při všech důležitých rozhodnutích. Vždy dbejte na to, aby se vaši blízcí cítili dobře a měli dostatek vaší pozornosti. Naplánujte společné rodinné akce; výlety, filmovou noc, hraní her. Nebude to sice při vaší pracovní vytíženosti a aktivním společenském životě jednoduché, ale úsilí se odrazí na rodinné harmonii a spokojenosti. Vaše romantické vyhlídky jsou báječné, ale pokud jste zadaní, vyvarujte se nezávazného flirtování. V kombinaci s aktivním společenským životem by vám to mohlo způsobit vážné problémy ve stávajícím vztahu. I když jsou vyhlídky vašeho vztahu v tomto roce dobré, věnujte mu čas a energii. Pokud budete svého partnera zanedbávat, může dojít ke sporům a nedorozuměním. Drobnosti, kterými vyjádříte svou pozornost partnerovi, vám pomohou udržet vztah v harmonii. Vyzkoušejte přívěsek Srdíčka z jadeitu nebo přívěsky Partnerství.

Zdraví: Řada nových aktivit, společenské vytížení, noční život a zběsilé pracovní tempo není nic, co by klidnému založení Králíka prospívalo. Spěch, nedostatek spánku, pracovní stres a množství lahůdek na společenských akcích může snadno narušit váš trávicí systém a způsobit žaludeční potíže. Péče o sebe, relaxace, přiměřený pohyb a správné stravování bude vaším velkým úkolem po celý rok. Pracujte na cílené podpoře svého zdraví. Vyhledejte si své osobní číslo KUA a zaměřte se na podílení zdraví v oblasti, která se vás osobně nejvíce týká. Na noční stolek v ložnici dejte Wou-Lou z přírodního materiálu, která vám dodá energii. Zařaďte si do svého každodenního programu relaxace, procházky a meditace.

 

Celkově je rok Dřevěného Koně úspěšný, ale velmi náročný. Pozor na nadměrnou únavu z práce i množství společenských akcí. Držte so pod kontrolou také své finance. Silným směrem je pro vás východ, který je v tomto roce zasažený negativním vlivem hvězdy Tai-Sui. Pro svoji ochranu před jejím škodlivým vlivem si na pomoc přivolejte Psa, vaše spřízněné zvíře zodiaku. Na východ pracovny nebo do obývacího pokoje si dejte jeho sošku a noste při sobě přívěsek s jeho podobou.

 

 

DRAK (lung) jako jediné mytologické zvíře čínského zodiaku je vtělením zázračné síly. Působí ve znamení klidné země a žluté císařské barvy spojované se šťěstím a dobrým osudem. Je pečlivý a přemýšlivý. Drak je rozeným vládcem, reprezentantem čínského císařství, obdařen mocí a štěstím. Je v centru každé společnosti, nadaný přitažlivostí a nevyčerpatelnou energií. Může být bojechtivý a rozmarný, a také neracionální.

Upřímnost a poctivost spolu s vrozeným štěstím pomáhají drakovi zařídit vše podle vlastního přání. Umí vydávat příkazy, ale někdy zapomíná na ty podřízené, kteří nejsou schopni s ním udržet krok. Je perfekcionista a idealista, často podrážděný a tvrdohlavý. Dynamický i snobský. Drak se nerad podřizuje, ale stejně tak nemá rád slabost, proto hledá partnera, jenž bude nezávislý a dá mu dostatek prostoru pro seberealizaci. Nejvhodnější jsou lidé narození ve znameních koně, tygra, opice či myši. Číňané věří, že lidé narození v roce draka budou obdařeni vynikajícími vlastnostmi, proslaví se a získají vysoké postavení i bohatství.

Pro ty jež se narodili v letech 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988 a 2000.

 

Drak v roce 2014
Rok Koně může být pro Draka mimořádně úspěšný, přesto ho v průběhu roku čeká řada rizik, kterým je by se měl s opatrností vyhnout. V některých oblastech života to bude mít Drak poněkud těžší, ale s potřebnou dávkou odhodlání a vytrvalosti ho čeká celkově dobrý rok.

 

Kariéra: Pokud uvažujete o změně zaměstnání, najdete dostatek příležitostí k vynikajícímu uplatnění také na jiném místě. Neberte ale své úmysly jako záminku vyprovokovat šéfa tak, aby vás vyhodil z práce. To není cesta, která by vedla k úspěchu. Pokud nejste v zaměstnání spokojení, počkejte, až se situace vyřeší sama. Po celý rok Koně budou přicházet nové zajímavé projekty, ale neměli byste nic uspěchat a raději postupujte po malých krůčcích. Podstupování zbytečného rizika by vám přineslo jen problémy. Pokud máte vstup do domu, kancelář nebo ložnici v severním sektoru, využijte tuto příležitost k aktivování hvězdy Budoucí prosperita (viz tipy v sekci Využití energie prospěšných hvězd). Buďte zvlášť opatrní, pokud se některá z těchto místností nachází na jihovýchodě, svou zhoubnou energii sem vysílá škodlivá Hádavá hvězda. Pořiďte si sošku Nosorožce nebo Draka, kteří vám poskytnou potřebnou ochranu.

 

Finance: V průběhu roku budou vaše finanční příjmy poměrně dobré. Vaše výdaje ovšem narůstají a je potřeba se zamyslet nad tím, kde utrácíte zbytečně. Jen tak dosáhnete vyrovnaného rozpočtu. Pokud se jedná o velké nákupy, nejlepší pro vás bude získat co nejvíce informací a zajistit si výhodné podmínky. Budete překvapeni, jak velké částky se vám během roku podařilo ušetřit. Rok Koně není pro Draka ideální k rozsáhlým finančním transakcím. Veškeré smlouvy musíte pečlivě kontrolovat. Při závažných rozhodnutích raději využijte služeb odborníka. Financím věnujte pozornost ve všech ohledech, jen tak se vám podaří udržet si potřebný náskok. Příliv bohatství aktivujte soškou Koně nebo Buddhy na třínohé žábě. V kanceláři si zavěste kaligrafii Tin-Ju, nebo Li, které pomáhají udržet získané finance a nastartují podnikání.

 

Vztahy: V osobním životě vás čeká zvýšená aktivita a navázání nových sociálních kontaktů. Setkáte se s řadou zajímavých lidí, z nichž někteří zůstanou vašimi dobrými přáteli i v budoucnu. Váš zájem o společenské dění narůstá, máte chuť poznávat nové lidi a věnovat se dalším činnostem. Prožijete spoustu fantastických okamžiků s rodinou a přáteli. Váš společenský život bude opravdu aktivní. Neztrácejte při tom z pozornosti svůj rozpočet a hlídejte si nadměrné výdaje. Po celý rok Koně narůstá riziko pomluv, intrik a drbů. Nic z toho si neberte osobně, zachovejte chladnou hlavu a vzniklé situace řešte až poté, co se uklidní emoce. Vždy nejprve zjistěte veškerá fakta a rozhodnutí dělejte až na jejich základě. Velmi slibně se jeví romantická část vašeho života. Budete ale muset pracovat na komunikačních dovednostech a na rozvíjení vztahu s partnerem. Není to nic, čeho byste se měl obávat, jedná se jen o další způsob, jak posílit vztah. Nezadaní Draci mají v průběhu roku Koně velkou šanci na navázání perspektivního vztahu. Rodinnou harmonii vám pomůže udržet trojice mocných bůžků Fu, Lu, Šou. Pokud nemáte vhodné místo na vystavení sošek, můžete na zeď zavěsit nástěnný talisman s jejich vyobrazením. Nejlépe se uplatní v obývacím pokoji nebo jídelně. Pokud chcete přivolat lásku, aktivujte jihozápadní část ložnice kaligrafií Dvojité štěstí a do okna zavěste pár křišťálových srdíček.

 

Zdraví: Rok Koně je skvělou příležitostí pro práci na sobě a péči o své zdraví. Kvalitní strava, dostatek pohybu a čas na koníčky, to je dokonalý recept na spokojený život. Můžete si třeba koupit kolo a začít jezdit na vyjížďky po okolí. Nebo si pořiďte členství ve fitness centru. Choďte se psem na procházku. Fantazii se prostě meze nekladou. Vyberte si pohybovou aktivitu, která vám bude vyhovovat. Hlavní je začít a hlavně vytrvat. Očistěte a aktivujte energii okolního prostoru kvalitními vonnými tyčinkami ze setu Feng Shui, speciálně vyrobenému přímo pro tyto účely. 

 

Shrnutí: Celkově je pro vás rok Koně dobrý, a pokud si udržíte stabilní tempo, můžete z něho získat maximum. Váš směr je jihovýchod a přítel v zodiaku Kohout. Protože je v tomto roce jihovýchod zasažen negativním vlivem Hádavé hvězdy, budete pomoc Kohouta obzvlášť potřebovat. O Kohoutovi se totiž traduje, že dokáže „rozklovat“ všechny hádky a nesváry. Pokud vystavíte sošku Kohouta (nebo také Fénixe) na jihovýchod bude vás chránit před pomluvami a spory. Chodíte-li často na pracovní jednání, noste přívěsek Kohout stále při sobě.

 

 

HAD (še) největší hádanka čínského zvířetníku, žije ve svém vlastním světě. Řídí se znamením ohně a červenou barvou, tradičně spojovanou se štěstím a dobrým osudem, sílou a rodinným blahobytem. Má schopnost odpočinku a intuice.

Had je mazaný, ale šarmantní taktik. Nenaslouchá radám od nikoho, ani to nemá zapotřebí, obvykle má totiž pravdu. Rád se inspiruje novými myšlenkami a intelektuálními rozhovory. Pracuje nezávisle a pružně řeší své úkoly, má vynikající paměť. Had je velice společenský a oblíbil si život v luxusu. Rád ochraňuje své přátele a dává přednost dlouhotrvajícím vztahům. V lásce dokáže okouzlit  každého, je romantický, ale též majetnický a žárlivý. Pro sebe ovšem žádá dostatek volnosti, proto musí hledat partnera, který mu to umožní, nejlépe narozeného v roce ovce, králíka, kohouta nebo buvola. Číňané věří, že především dívky narozené v roce hada budou mít šťastný život.

Pro ty jež se narodili v letech 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989 a 2001.

 

Had v roce 2014
Rok Koně bude pro Hada opravdu pestrý, ale jeho rychlé tempo a množství příležitostí jej může poněkud vyvádět z rovnováhy. Had je perfekcionista zvyklý na dokonalost. Tohoto cíle se mu ale v tomto roku nepodaří vždy dosáhnout. To však neznamená neúspěch, bude mít naopak mnoho příležitostí k jeho dosažení.

 

Kariéra: Vaše kariéra bude v roce Koně úspěšná, si musíte jen pro každý projekt vyhradit omezený čas a ten dodržet. Pokud strávíte na projektu příliš mnoho času, možná pak zjistíte, že je pozdě a nedodrželi jste důležité termíny, nebo že vám unikly jiné podstatné informace nebo události. Někdy může být snaha o dokonalost na škodu. V blízkosti vašeho pracovního stolu zavěste kaligrafii Wu-Wei tak, abyste na ni dobře viděli. Její vyzařování vám pomůže najít rovnováhu. Větší lehkost při plnění pracovních úkolů zabezpečí také dvojice Smějících se Buddhů. Tento rok pro vás bude příležitostí k prokázání vašich schopností a dovedností. Brzy zjistíte, že vás nadřízení více oceňují a dávají vám větší důvěru a zodpovědnost. Pokud se chystáte změnit zaměstnání nebo hledáte nové, budete muset své tempo přizpůsobit rychlému Koňovi. Jinak se může stát, že najdete novou práci a dřív než se stačíte rozhlédnout, tak bude pryč. Do životopisu neváhejte vypsat všechny své znalosti a zkušenosti, čím významně zapůsobíte na budoucího zaměstnavatele.

 

Finance: Vaše finanční situace bude po celý rok Koně dobrá. Naplánujte si rozpočet, a pokud budete schopni ho dodržovat, podaří se vám ušetřit značnou sumu peněz. Po celý rok se raději vyvarujte velkých finančních investic. Vaším dlouhodobým cílem je vytvořit si finanční rezervy pro případné nenadálé situace. Při vašem snažení pomůže soška Hada s perlou umístěná na jihu. Pokud se chystáte k větším nákupům, vyplatí se vám strávit nějaký čas zkoumáním ceny, čím získáte nejlepší podmínky i cenovou nabídku. Aktivujte sílu hvězdy Prosperita na jihu a Budoucí prosperita na severu vašeho bytu nebo kanceláře.

 

Zdraví: Tempo roku Koně pro vás bude skutečně náročné. Naplánujte si proto dovolenou raději dopředu. Pokud budete chtít zvládnout vše potřebné, odpočinek bude opravdu nezbytný. Příliš velké nasazení a tvrdá práce mohou oslabit váš imunitní systém. Lehká onemocnění jako nachlazení, nebo chřipka by se mohla objevit častěji a ještě více vás zbrzdit na cestě za splněním vašich plánů. Větší pozornost věnujte také svému jídelníčku. Pro udržení pevného zdraví je důležité pravidelné stravování a dostatek vitamínů. Léčivá síla křišťálových krystalů a očistné světlo svíček vám pomohou nastolit celkovou rovnováhu a dodají energii pro další aktivity.

 

Vztahy: Někdy budete mít pocit, že si některé aktivity nemůžete finančně dovolit. Ve skutečnosti tomu tak není a neměli byste se zbytečně omezovat. Hlídat si rozpočet je jistě správné, ale nic se nemá přehánět. I když máte tendenci vytvářet rezervy, nemusí to být za cenu přílišného sebeomezování. Naopak, účast na společenských akcích vám pomůže získat zajímavé obchodní kontakty. Věnujte zvýšenou pozornost svému partnerskému. V roce Koně hrozí více hádek a sporů, a to většinou kvůli maličkostem. Někdy je lepší si v klidu rozmyslet, co chcete říct, protože unáhlené jednání může ve vztahu napáchat nevratné škody. To ještě neznamená, že nemáte vyjádřit svůj názor, nebo že byste měli vždy přistoupit na partnerovy argumenty, spíše se snažte o klidné řešení, které povede k oboustranné spokojenosti. Pokud jste nezadaní, nejspíš zaznamenáte nárůst pozornosti opačného pohlaví. Bohužel, vztahy navázané v roce Koně, nebudou mít většinou dlouhého trvání. Užívejte si života a nesnažte se nic uspěchat. Věnujte dostatek času své rodině a přátelům, posílíte tak vzájemné vazby. Hádavá hvězda na jihovýchodě bude mít po celý rok velký vliv na vaše rodinné a přátelské vztahy. Ochránkyně rodiny Kuan-Yin vám pomůže zklidnit emoce a udržet rodinu v harmonii. Na jihovýchod dejte sošku Kuan-Yin, nebo zde zavěste nástěnný amulet s její podobou.

 

Shrnutí: Celkově je rok Koně pro Hada náročný a bohužel nezaručuje úspěch ve všech oblastech života. Rychlé tempo Koně vám příliš neprospívá. Dbejte proto o své zdraví a vyhraďte si dostatek času na relaxaci. Vaším příznivcem v zodiaku je Opice a podpůrný sektor jihovýchod. Ten je ale v tomto roce oslaben škodlivou energií Hádavé hvězdy. Její negativní vliv se zvyšuje zejména v případě, že máte v tomto sektoru ložnici, domovní vstup nebo kancelář. Na svou ochranu použijte kaligrafii Opice a neustále při sobě noste přívěsek s její podobou.

 

 

KŮŇ (ma) patří ohni a jihu a s nimi spojované červené barvě, přinášející štěstí, sílu a rodinný blahobyt. Je intuitivní, má schopnost relaxace, je symbolem rychlosti a trpělivosti. Kůň stojí pevně na zemi, je vřelý, usměvavý a povídavý, otevřený a proto často obdivovaný. Ale pozor na jeho proměnlivost ? přátelskost se může snadno změnit v neomalenost. Jako dobrý vypravěč je rád v centru pozornosti, zajímá se o záležitosti druhých a ti se mu často svěřují. Někdy ovšem není schopen udržet tajemství. Je impulzivní, často se nadchne novými myšlenkami, ale ne vždy je dokáže realizovat. V práci se soustředí vždy jen na jeden problém. Má pevné zdraví a velkou psychickou odolnost. Kůň je romantický, pod lehkovážností ukrývá vnitřní pochybnosti a vyžaduje povzbuzení, něžnost a pochopení, nejlépe od partnera zrozeného v roce opice, tygra, draka nebo psa.

Pro ty jež se narodili v letech 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990 a 2002.

 

Kůň v roce 2014
Pro Koně je tento rok plný příležitostí a nadějných vyhlídek. Pokud si zachová rozvahu, může prožít přímo památný rok nabitý významnými událostmi. Neměl by ale brát jako samozřejmost pomoc a dobrou vůli druhých. Její nedostatečné ocenění se mu může vymstít.

 

Kariéra: Vyhlídky na úspěch v kariéře jsou v tomto roce opravdu skvělé. Přišel čas sklízet uznání za předchozí tvrdou práci. Může vám to přinést nečekané povýšení. Hvězdy předpovídají, že se dočkáte pomoci z nečekaných míst. Všechny tyto skutečnosti zaručují velké finanční zisky. Pokud nejste spokojení se svým současným zaměstnáním, nebo právě hledáte práci, máte velkou šanci najít ideální pracovní pozici. Při vaší dostatečné aktivitě může být nová pracovní smlouva více než atraktivní. Zisk z takovéhoto kontraktu bude přesahovat daleko do budoucnosti a přinese vám prospěch na řadu let dopředu. Budete moct pracovat na svých dovednostech a využít veškerý osobní potenciál. Důležité smlouvě se vyplatí věnovat maximum pozornosti. Podepište ji kvalitním plnicím perem Drak.

 

Finance: Nejen v kariéře, ale také v oblasti financí očekávejte velký úspěch. Na vašem účtu přibude do konce roku velmi zajímavá částka. Nemusí se jednat výhradně o příjem ze zaměstnání. Vynikající vyhlídky máte i v oblasti investic a větších nákupů. Uvažujete-li o větších transakcích, nezapomeňte se poradit s profesionálem a pečlivě zvažte výhody a nevýhody každé investice. Spěch a unáhlená rozhodnutí by mohly zapříčinit finanční ztrátu. V žádném případě byste neměli omezovat své vydání na rekreaci a dovolenou. Takový vklad do odpočinku upevní rodinné vztahy. Pokladnička Ingot nebo přírodní Wou-Lou s mincemi vám pomohou shromáždit zisky a vytvořit pevný základ budoucího bohatství.

 

Vztahy: Čeká vás spousta příležitostí k upevnění rodinných vztahů a rozvíjení společných zájmů a aktivit. Tyto možnosti byste měli naplno využít. Vztahy nejlépe upevňují společné zážitky a zkušenosti.Budete mít plné ruce práce, ale vyhraďte si dostatek času na relaxaci a setkání s přáteli. Svět vám má v tomto roce opravdu co nabídnout. Bohatý společenský život a množství zajímavých akcí na vás čeká v průběhu celého roku. Kromě možnosti posílení vztahů v rodině a s přáteli získáte řadu nových kontaktů, a to i s velmi důležitými lidmi. Přes veškerou aktivitu a ruch okolo vás nezapomínejte na vděčnost a vždy oceňte pomoc od druhých. V opačném případě se může stát, že se k vám ostatní otočí zády. Zavěšením křišťálové koule Feng Shui podpoříte harmonickou komunikaci a vyhnete se zbytečným nedorozuměním. Vaše romantické vztahy budou na vzestupu a nezadaní Koně budou mít řadu příležitostí k seznámení. Ať už žijete v dlouhodobém vztahu, nebo si najdete nového partnera, vždy si udělejte čas na okamžiky strávené ve dvou. Neustálý společenský ruch by pro váš vztah nemusel být přínosem.

 

Zdraví: Budete mít skvělou kondici. Vaše aktivní povaha vám nedovolí zahálet a vy uděláte maximum pro udržení své formy. Nezapomeňte, že cvičení není vše, důležitá je i zdravá strava. A hlavně, pozor na přejídání.

 

Shrnutí: Čeká vás příjemný a úspěšný rok plný společenských aktivit a zajímavé práce. Bude tedy moudré, když si vyhradíte dostatek času pro sebe a svou rodinu. Čeká vás fantastický rok. Váš prospěšný sektor je jih, který je v tomto roce posílen šťastnou hvězdou Prosperita. Využijte její blahodárný vliv. Vaším příznivcem v zodiaku je Koza/Ovce. Aktivujte oblast jihu její soškou a na cestách při sobě noste přívěsek s její podobou.

 

 

OVCE (nebo též koza) je spojována se zemí a žlutou barvou úrodné půdy, která přináší prosperitu a úspěch. K tomu napomáhá její rozvaha a pečlivost. Vyznačuje se vřelostí, vlídností a tvůrčími schopnostmi. Někdy projevuje značnou dávku pesimismu. Je velice pečlivá a často myslí na jiné. Nerada vyvolává problémy a stane-li se to, snaží se ze všech sil situaci napravit. Vyhýbá se konfliktům, dává přednost klidnému řešení problémů a respektuje cizí názory. Bývá až příliš citlivá, nedělá ukvapená rozhodnutí, a tak někdy promešká vhodnou příležitost. Ovce ráda cestuje, je to rozená tulačka. Sní o prostém životě ve volnosti a přírodě. V práci nemá ráda přesný rozvrh a stres, její kreativita žádá svobodu v rozhodování. Ovce je emocionální, náchylná k slzám, stydlivá při setkání s neznámými lidmi. Partner musí být schopen ochraňovat její zranitelnost, ale současně jí též umožnit rozvíjet její tvůrčí schopnosti. Nejvhodnější k této roli je člověk narozený ve znamení kohouta, hada, králíka nebo vepře.

Pro ty jež se narodili v letech 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991 a 2003.

 

Ovce/Koza v roce 2014
Rok Koně je pro Kozu plný příležitostí. Záleží jen na jejím rozhodnutí, zda tento rok prožije aktívně a spokojeně, nebo zcela klidně a uvolněně v rodinném kruhu. 

 

Kariéra: V práci i podnikání půjde vše hladce a budete připraveni převzít mnohem větší zodpovědnost než dosud. Bude to příležitost k zhodnocení dosavadních zkušeností. Rok Koně je velmi dobrý pro plánování postupu v kariéře. Pokud chcete změnit zaměstnání, nebo právě práci hledáte, může se před vámi tento rok otevřít zcela nový svět pracovních příležitostí. Ke svému prospěchu objevíte možnosti uplatnění, které jste dříve nebrali v úvahu. Pokud se rozhodnete pro budování kariéry, je pro vás nezbytné aktivovat dvě důležité oblasti – sever ovládaný hvězdou Budoucí prosperita a jih s hvězdou Prosperita. Obě vám mohou přinést vytoužený úspěch. Podrobné informace najdete v sekci Létající hvězdy.

 

Finance: Po finanční stránce je tento rok pro vás značně perspektivní. V kariéře půjde všechno hladce a záleží jen na vás, jak nabízené příležitosti využijete. S dostatečnou motivací dokážete překonat všechny překážky a splnit si své sny. Dosáhnout cíle pomůže Devítipatrová pagoda. Postavte ji na pracovní stůl nebo do jeho blízkosti.

 

Vztahy: Rodinný život bude potřebovat pečlivé plánování, abyste zvládli vše potřebné a abyste měli možnost užívat si ho spokojeně. Pro aktivaci oblasti Dětí a rodiny použijte Lotosový svícen, který ji prozáří a naplní harmonickou energií. S radostí a chutí se budete věnovat domácnosti. Údržba domova vás bude nejen těšit, ale ke svému překvapení zjistíte, že díky ní se vám podařilo uspořit zajímavé částky. Rodinnou pohodu si budete užívat po celý rok, snažte se ale zorganizovat společné výlety tak, abyste načerpali energii v přírodě. V partnerství dejte pozor na zbytečná nedorozumění. Zejména na začátku roku by mohlo docházet ke zbytečným rozmíškám. Případné neshody vyřešte co nejdříve a nenechávejte je dlouho nevyjasněné. Udržet harmonii a rovnováhu vztahu vám pomohou doplňky Feng Shui. Do okna ložnice můžete zavěsit pár křišťálových srdíček, nebo si na noční stolek postavte pár Mandarinských kachniček. Váš společenský život bude v tomto roce na vrcholu. Zúčastníte se zajímavých akcí a poznáte nové lidi. Zjistíte, že je to pro vás užitečné a bude vás to těšit. Rád pomáháte druhým a v průběhu roku k tomu budete mít dostatek příležitostí. Poskytnutí dobré rady nebo nabídka nezištné pomoci prospěje mnoha vašim známým. Váš partnerský vztah bude plynout příjemně a v poklidu. Společně prožité okamžiky ho posílí a vy z toho budete moci těžit ještě v dalších letech. Protože váš společenský život bude velmi aktivní, nezapomeňte do něj zapojit partnera, kdykoli to jen bude možné. Pokud jste nezadaní a hledáte partnera, máte tento rok příležitost najít celoživotní vztah.

 

Zdraví: Průběh celého roku Koně bude klidný a harmonický. Máte tendenci se většinu času zdržovat doma a věnovat ho úpravám domácnosti. Vaši fyzickou kondici může zhoršit méně pohybu, co se obvykle projeví ve zvýšení tělesné váhy. Vyberte si vhodnou sportovní aktivitu a pravidelně se jí věnujte. Ideální je turistika, plavání nebo tanec.

 

Souhrn: Tento rok je zcela ve vašich rukách. Pokud toužíte po úspěchu a bohatství, neváhejte vyjít ven a jít za svým cílem. Pracujte tvrdě, soustřeďte se na cíl a zvítězíte. Nebo naopak, nasaďte klidné tempo, vychutnávejte si volný čas, rodinu a setkání s přáteli. Ať se rozhodnete tak nebo tak, čeká vás fantastický rok. Užijte si ho. Váš prospěšný sektor je jihozápad a podpůrné znamení zodiaku Kůň. Jihozápad je pod vlivem šťastné hvězdy Bílá. Pokud máte v tomto směru ložnici, domovní vstup nebo pracovnu, je vám její energie obzvlášť dobře nakloněna. Kůň je vládcem roku a díky tom vám může přinést mnohem větší prospěch než obvykle. Chcete-li využít jeho sílu, noste při sobě přívěsek s Koněm, nebo dejte jeho sošku na jihozápad vašeho pokoje nebo sever kanceláře.

 

 

OPICE (chou) je zrozená ve znamení kovu a bílé barvy, tradičně spojované s podzimem, čistotou a zralostí. Je přemýšlivá, tvořivá, agilní a chytrá. Opice je často považována za nejinteligentnější bytost zvířetníku. Má dobrou paměť a neusiluje o maličkosti. Je velice společenská, plná šarmu a humoru. Neskrývá své emoce. Dokáže zachovat tajemství. Odpouští, ale nezapomíná. Je vždy ploná energie a tvůrčích nápadů. Opice je přizpůsobivá a schopná osvojit si nové dovednosti. Rychle reaguje a málokdy nesplní své úkoly. Někdy bývá i ješitná a k druhým neuctivá. Ideální je pro ni partner narození ve znamení psa, koně, draka nebo myši.

Pro ty jež se narodili v letech 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992 a 2004.

 

Opice v roce 2014
Rok Dřevěného Koně bude pro Opici poněkud nejistý a ovlivněný řadou nečekaných aspektů. V některých oblastech života se jí bude celkem dařit, ale mnohdy bude tento úspěch provázet riziko přepracování. Přestože je na tom Opice v roce Koně poměrně dobře, bude mít tendenci si nalhávat, že je její situace lepší než ve skutečnosti.

 

Kariéra: Vyhlídky v kariéře a podnikání jsou v tomto roce poměrně příznivé. Velmi dobře využijete změny, které přináší rok Koně a uplatníte je ve vaší firmě. Celkově se tempu roku přizpůsobíte snadněji než některá jiná znamení zvěrokruhu. Přesto vás nečekají nijak závratné změny, ale díky několika zajímavým úkolům získáte i náležité finanční ohodnocení. Vaše očekávání na postup v kariéře by neměla být tento rok příliš vysoká. Pokud se upnete na získání nějaké konkrétní vysoké pozice, nejspíš nedoceníte skutečný růst, kterého jste v průběhu roku dosáhli. Tento rok má pro potenciál velkých kariérních změn a může je na vašem současném pracovišti nejen nastartovat, ale také ukázat zcela novou cestu. Trojice Rybek štěstí vám pomůže aktivovat energie úspěchu a posune vás blíže k cíli. Nové zaměstnání naleznete snadno. Své rozhodnutí dobře zvažte a přesvědčte, jestli je nabízená pozice pro vás ta pravá a jestli skutečně míříte správným směrem. Výše platu by neměla být hlavním a jediným parametrem, který rozhodne o vašem budoucím pracovním životě. Ujasnit si kritéria týkající se vaši kariéry pomůže soška Buddhy s drakem. Buddha symbolizuje moudrost a rozvahu, Drak úspěch v kariéře.

 

Finance: Vaše finanční situace bude po celý rok stabilní. Je možné, že získáte nečekaný bonus, odměnu nebo vyhrajete v loterii. Máte však vysoká očekávání a neoceňujete dostatečně dosažený pokrok. Navíc je jihovýchod sektor Bohatství v tomto roce zasažen škodlivou Hádavou hvězdou. Její negativní vliv roste, pokud máte v tomto místě ložnici, kancelář nebo domovní vstup. Vchod ochraňte dvojicí Mocných lvů nebo Psů FU. V kanceláři vám prospěje zavěšení ochranných křišťálů pro Feng Shui nejlépe ve tvaru koule, která svou jinovou energií zjemňuje škodlivé vibrace a zlepšuje komunikaci. Při utrácení peněz buďte opatrní. Pečlivě uvažte všechny dražší nákupy. Snadno byste se mohli dostat do platební neschopnosti. Do peněženky si dejte repliky tří čínských mincí svázaných červenou stužkou. Zajistíte si tak trvalý dostatek peněz.

 

Vztahy: Váš společenský život bude potřebovat více soustředění. Vaše chování ve společnosti je mnohdy matoucí a vzbuzuje nejrůznější zneklidňující očekávání. Měli byste se více zamyslet nad signály, které ke svým společníkům vysíláte. V opačném případě by tyto protichůdné informace narušili radost ze setkávání a poznávání nových lidí. Stejně tak vaše snaha o zviditelnění někdy působí příliš egocentricky a nepřispívá k uvolněné atmosféře. Snažte se více zaměřit na druhé, projevit skutečný zájem a nevztahovat veškeré situace ke své osobě. Tato oblast vašeho života úzce souvisí severozápadem a škodlivým vlivem hvězdy Wu-Wang (Pět žlutí). Pokud nebudete opatrní, doslova vám ukradne veškerý úspěch a oblíbenost. Přečtěte si proto pečlivě doporučení k ochraně proti jejímu negativnímu vlivu a maximálně je využijte. Vaše partnerství má šanci dospět hlubšímu vzájemnému propojení. Čekají vás láskyplné okamžiky ve dvou i plánování společné budoucnosti. Jste-li nezadaní, máte dobrou šanci na získání vhodného partnera. Buďte ve vztahu otevření a přestaňte se zaměřovat výhradně na sebe. 

 

Zdraví: Klidné a spokojené tempo vašeho partnerského života sebou přinese i jisté zlenivění a pohodlnost. Společné jídlo a relaxace jsou jistě skvělé, ale nedostatek pohybu se může negativně podepsat na vaší kondici i fyzickém zdraví. Zařaďte do svého programu pravidelnou tělesnou aktivitu a dbejte na zvýšenou konzumaci ovoce a zeleniny. Zdravý životní styl, který vás udrží fit, oceníte zejména v chladných zimních měsících. Prospěje vám také cestování. Vzdálení se rytmu každodenního života a pohled na osobní situaci z venku zlepší vaší psychickou kondici.

 

Kariéra: Pokud se vám podaří zachovat si opatrnost a věnovat péči a pozornost druhým bude pro vás rok Koně poměrně úspěšný. Vaše podpůrné znamení zodiaku je Had a silný směr jihozápad spojený s partnerstvím a šťastnou hvězdou Bílá. Máte-li v jihozápadním sektoru ložnici, kancelář, nebo domovní vstup, bude vám její energie obzvlášť nakloněna. Na severozápad, do oblasti Přátel a podpůrných bytostí, si dejte sošku Hada. Jeho moudrost a klidná energie ochrání před nedorozuměními a špatným pochopením vašeho jednání ve společnosti. Přívěsek Had noste při sobě vždycky, kdykoli se pohybujete mimo domov.

 

 

KOHOUT (ti) je ovlivňován prvkem kov a k němu patřící bílou barvou, související s podzimem, čistotou a uvážlivostí. Kohout se vyznačuje elegancí, pohotovostí a inteligencí. Je rád v centru pozornosti a dbá o svůj zevnějšek. Jeho nedostatkem je až přílišná chvástavost a přehnaná kritičnost. Odmítá pracovat pod tlakem, je skeptický, rád věci promýšlí a dochází k unikátním řešením. Není příliš dobrý v udělování příkazů, ale vyniká jako individuální podnikatel. Drží slovo a je vždy spolehlivý. Kohout je velký individualista podléhající emocím a nedbá příliš na dobře míněné rady. Jeho přímost ho často dostává do potíží. Je odvážný, přátelský a má rád zábavu a dobrou společnost. Rád se dvoří a neustále navazuje nové romantické vztahy, proto bude pro něj ideálním partnerem ten, kdo bude neustále podněcovat jeho lásku a obdiv, nejlépe narozený ve znamení hada, vepře, ovce či buvola. Číňané připisují kohoutovi pět ctností. Na hlavě nosí korunu, to je znamení literárního ducha+ ostruhy na nohou označují jeho schopnost válčit+ je odvážný protože se nevyhýbá setkání s nepřáteli + když najde zrno, vždy svolá všechny slepice, čímž projevuje dobrosrdečnost a přejícnost+ nikdy také neztrácí smysl pro čas a je na něho spolehnutí.

Pro ty jež se narodili v letech 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 a 2005.

 

Kohout v roce 2014
Vaše skvělé organizační schopnosti vám pomohou zvládnout velké nároky roku Koně tak, že budete předem připraveni na každou nastávající situaci. Abyste se nenechali rozptýlit rychlým tempem Koně, sepište si seznam svých cílů a pravidelně ho revidujte. Pokud se objeví nové přání, neváhejte ho do seznamu připsat.

 

Kariéra: Ochota přijmout změny vám pomůže k tomu, že své profesionální cíle nejen dosáhnete, ale i překročíte. Vše půjde skvěle. Rok Koně bude mimořádně rychlý a spoustu lidí to vyvede z míry. Ne však Kohouta. Pokud se necháte vést intuicí a využijete příležitostí, které se vám nabídnou, zaručeně dosáhnete úspěchu. Čeká vás období plné změn a pracovních úspěchů. Potěší vás růst společenské prestiže a přízeň okolí. Pokud se chystáte změnit zaměstnání, nebo hledáte práci, bude to poměrně náročné. Nehledejte chyby u druhých a za svá rozhodnutí převezměte stoprocentní zodpovědnost. Vaším příznivcem v zodiaku je Drak, který je obdivován pro své schopnosti, moudrost a úspěchy v kariéře. Využijte jeho sílu a vystavte sošku Draka v severní části vaší kanceláře nebo obývacího pokoje. Pomůže vám při správném rozhodování.

 

Finance: Finance budou oblastí, které je po celý rok Koně nutné věnovat zvýšenou pozornost. Jinak byste mohli na konci roku zjistit, že vaše dluhy jsou mnohem větší, než jste se domnívali. To nejlepší, co můžete během roku 2014 v oblasti udělat, je dobře uvážit nezbytnost větších výdajů a zkontrolovat si podmínky smluv. Pokud se vám to podaří, zvládnete rok po finanční stránce bez potíží. Stromek štěstí a hojnosti umístěný na jihovýchodě vám pomůže aktivovat energii peněz. Co nejdříve si pořiďte repliky čínských mincí svázané červenou stužkou a dejte si je do peněženky.

 

Vztahy: Rok Koně bude plný příležitostí k účasti na rodinných akcích a oslavách. Se svými blízkými prožijete opravdu nezapomenutelné chvíle. Rodinnou harmonii a podporu zdraví a hojnosti vám zajistí trojice bůžků Fu, Lu a Šou. Vystavte je v jídelně nebo obývacím pokoji, kde budou mít nejlepší možnost pečovat o blaho vaší rodiny. Čeká vás období znovuobjevování starých zájmů a koníčků. Pokud jim uděláte ve svém životě prostor, stanou se pro vás zdrojem nečekané radosti a potěšení. Váš společenský život bude opravdu aktivní a všestranný, plný setkání s rodinou a přáteli i navazování nových kontaktů. Vašeho společenského života se ale týká jedno důležité doporučení – vyvarujte se žárlivosti a hádek. Může vám to způsobit velké problémy v partnerském vztahu, které nebude možné pokaždé napravit. Pokud se vám podaří zaujmout pozitivní postoj, ušetříte si spoustu starostí. Vyvarujete-li se žárlivosti a zachováte klid ve stresových situacích, váš partnerský život zůstane klidný a spokojený. I stabilní a dlouholetý vztah může zničit žárlivost. Naplňte čas strávený s partnerem láskou a pozitivními zážitky a vyvarujte se hádek. Očistný plamen svíčky vám pomůže zbavit negativních myšlenek a lépe zvládnout své emoce. Nejprve palte svíčku Bezstarostnost, která vás zbaví se strachu a negativity a potom svíčku Láska, díky níž se vám podaří obnovit harmonii vztahu.Pokud jste nezadaní, poměrně snadno se vám podaří najít nového partnera. Buďte však opatrní na předčasné závazky a raději zaujměte bezstarostný postoj. To je vaše cesta k úspěchu.

 

Zdraví: Rok Koně bude náročný po všech stránkách, proto o sebe nezapomeňte dobře pečovat. Máte tendenci všechno zařídit a o každého se postarat, a to by vás mohlo zmáhat víc než obvykle. Co třeba rozdělit domácí práce rovným dílem mezi všechny členy domácnosti? Zaručí vám dostatek času na relaxaci. Nebo si některé činnosti vyměňte s dětmi, oni uklidí a vy vyvenčíte psa. A hned budete mít dost pohybu na čerstvém vzduchu.

 

Shrnutí: Pokud se vám podaří zvládnout pocity žárlivosti a vyhnout se hádkám, čeká vás příjemný a úspěšný rok. Váš příznivec v zodiaku je Drak. Využijte jeho sílu, moudrost a klid ve svůj prospěch a vystavte jeho sošku na západě. Chcete-li z jeho šťastné energie získat maximum, noste stále při sobě přívěsek Drak. Západní směr je v roce Koně podporován šťastnou hvězdou Nebe. Doporučení k její aktivaci najdete v sekci Létající hvězdy.

 

 

PES (kou) žije ve znamení země a císařské žluté barvy, která mu přináší štěstí a prosperitu. Je klidný a pečlivý. Pes je zřejmě nejlaskavějším symbolem čínského zvěrokruhu. Má silný pocit odpovědnosti, vše bere velice vážně. Starší pejsci jsou však pokládáni za nejhorší cyniky. Pes je odvážný a vždy je připraven bránit nespravedlivě napadané. Je velice citlivý k problémům druhých, často přebírá jejich úkoly a projevuje velkou péči o svou rodinu a blízké. Je spolehlivým pracovníkem, vyhýbá se konfrontaci a dokáže úspěšně urovnávat konflikty. Je schopen pracovat v kolektivu, ale může být i dobrým vůdcem. K lidem se chová vždy přátelsky, málo kdy se jim však úplně otevře. Nemá rád žárlivé scény, vyhovuje mu něžný a důvěryhodný partner, nejlépe narozený ve znamení tygra, myši opice nebo koně.

Pro ty jež se narodili v letech 1934, 1946, 1958, 1970, 1982 a 1994.

 

Pes v roce 2014
Ke svému překvapení si Pes v roce Koně uvědomí, co vše se v posledních letech dokázal naučit. Bude mít možnost uplatnit všechny své znalosti a zkušenosti. Tento rok pro něj bude velmi aktivní a uspokojující. Čeká ho řada příjemných překvapení a odměn, a to jak v kariéře, tak v soukromém životě.

 

Kariéra: V průběhu celého roku k vám budou přicházet nové a zajímavé příležitosti. Velmi pravděpodobně vás čeká kariérní postup a také růst příjmů. Nadřízení ocení váš přínos pro firmu a vy získáte větší respekt a pozdvihnete svou práci na vyšší úroveň. Pokud hledáte práci, nebo uvažujete o změně místa je tento rok pro vás velmi nadějný. Nejspíš objevíte možnosti, které byste dříve nehledali, anebo byste je považovali pro vás za nemožné. Vše se vyvíjí velmi slibně. Jste velmi opatrní, a tak možná cítíte, že ve své kariéře potřebujete větší oporu. Dejte si na pracovní stůl nebo do severní části kanceláře Trojici slonů s perlou. Poskytnou vám stabilitu a potřebnou pomoc.

 

Finance: Díky uznání nadřízených a většímu respektu k vaší práci nejspíš poroste i váš finanční příjem. To vám umožní zrealizovat i větší životní plány, rekonstrukce nebo investice. Pokud se rozhodnete, může se váš zvýšený příjem stát pevným základem pro zabezpečenou budoucnost. Abyste ve finanční oblasti dosáhli svého maxima, aktivujete západní a jihovýchodní sektor své kanceláře, nebo obývacího pokoje. Na západ použijte stříbrné předměty, jako např. sošky Buddhů, nebo zavěste křišťály pro Feng Shui. Jihovýchod ochraňte proti škodlivému vlivu Hádavé hvězdy podle doporučení v sekci Létající hvězdy. Zejména, pokud zde máte ložnici, domovní vstup nebo kancelář, mohla by vám její negativní energie výrazně uškodit.

 

Vztahy: Pes je svým založením domácí typ. Jeho rodinné vztahy budou jako obvykle fungovat naprosto skvěle. Současně však rok Koně přinese příležitost rozhýbat se, vyjít do společnosti a cestovat. Rozpočet vám letos dovolí vycestovat i na delší dobu, využijte ji ke společnému trávení času s rodinou a upevnění vzájemných vztahů. Aktivní společenský život přispěje k řadě nových přátel a zajímavých kontaktů. Plánů a nabídek bude spousta a je jen na vás, abyste si správně vybrali. Vaše společnost bude opravdu žádaná a vyhledávaná. Nezáleží na tom, jestli žijete ve vztahu, nebo jste nezadaní. V obou případech vás čekají báječné okamžiky ve dvou. Vše půjde hladce a bez problémů. A když se vaše milostné nebe zatáhne drobnými mráčky hádek, neváhejte vzít svého partnera na výlet nebo na procházku. Za chvíli se vše urovná. Jste-li nezadaní, čeká vás spousta příležitostí navázat nový partnerský vztah. Tento rok byste mohli potkat někoho opravdu výjimečného. K partnerství se ve Feng Shui váže jihozápadní sektor. Ten je v roce Koně pod vlivem šťastné hvězdy Bílá. K ochraně a posílení vašich vztahů použijte doporučení, která se týkají její podpory. Stejně tak můžete využít tipy, které najdete v sekci Láska a partnerství

 

Zdraví: Rok Koně je v znamení aktivit a společenských událostí. Jejich atraktivita vás zaručeně zvedne ze židle a nenechá vás v klidu. Společné výlety, kulturní akce, tanec; to vše pro vás rok Koně připravil. Pokud k tomu přidáte dostatek relaxace, procházky, zdravou stravu a pravidelný přísun vitamínů, čeká vás opravdu skvělý rok. Ve většině případů jsou vám hvězdy nakloněny, ale jedno varování tu přece jen je. V průběhu roku hrozí zvýšené riziko krádeže a vloupání. Pokud máte v domě zabezpečovací systém, nechte prověřit jeho fungování. Pokud ještě tohle zařízení nemáte, co nejdříve si ho pořiďte. Prevence je nejlepší lék. Pro ochranu svého majetku využijte sílu talismanů Feng Shui. Na vstupní dveře zavěste ochranné ZrcátkoBa Gua a před vchod nebo do předsíně postavte čelem ke vstupu dvojici Ochránců vchodu.

 

Shrnutí: Celkově vás čeká úspěšný a šťastný rok. Vše přijímejte s lehkostí a nadhledem, jinak můžete zabrzdit příliv šťastných událostí. Jste velmi produktivní, tak to využijte. Vaším příznivcem v zodiaku je Králík a astrologický sektor severozápad. Ten je bohužel v roce 2014 silně poškozen negativní energií hvězdy Pět žlutí. Ujistěte se, že jste využili všechna doporučení na ochranu před jejím vlivem. Nejvíce škody vám může způsobit, pokud se v této oblasti nachází váš domovní vstup, ložnice nebo kancelář. Nezapomeňte si na pomoc přivolat Králíka a na severozápadě vystavte jeho sošku. Noste při sobě přívěsek s jeho podobou.

 

 

VEPŘ (ču) je předznamenán klidným aspektem vody a černé barvy spojované s vážností a úctou. Je mírný a přemýšlivý. Vepř je optimistický a myslí si o druhých jen to nejlepší. Není pomstychtivý a druhým vždy odpouští, toleruje cizí názory, nezklame důvěru a dokáže se zasadit o správnou věc. V práci není ambiciózní a dokáže udržet rovnováhu mezi prací a hrou. Někdy se ve své touze po společnosti nechá až zneužívat. Nerad riskuje a nespoléhá na sílu. Pracuje raději pomaleji ale spolehlivě. Vepř je intelektuál a rád získává vědomosti. Je též estetik se smyslem pro dobré způsoby a chutné jídlo. Je to citlivý, romantický snílek, trochu naivní a pečlivý, jenž spoléhá na slovo druhých. Jeho ideální partner by měl být narozen ve znamení kohouta, buvola, králíka nebo ovce a neměl by od vepře vyžadovat projevy okázalých citů. Pro Číňany je vepř symbolem blahobytu, nenáročnosti a plodnosti.

Pro ty jež se narodili v letech 1935, 1947, 1959, 1971, 1983 a 1995.

 

Vepř v roce 2014
Rok Koně bude pro Vepře přímo vynikající. V průběhu uplynulého roku Hada zažil Vepř opravdu těžké chvíle, ale nic z toho ho nedokázalo zbavit důvěry v příchod štěstí a lepších dnů. A tato důvěra se naplní, přicházejí opravdu lepší časy.

 

Kariéra: Vaše kariéra se po celý rok Koně bude vyvíjet velmi slibně. Dovednosti a znalosti, které jste si osvojili v minulých obdobích, vám budou velmi užitečné a vaše okolí jimi bude přímo oslněno. Tento přínosný rok vám dá spoustu příležitostí k pozdvižení kariéry na mnohem vyšší úroveň. Pokud hledáte práci, nebo uvažujete o změně místa, věřte, že vás obchodní smysl dovede k nečekaně lukrativní příležitosti. Aktivujte sever a šťastný vliv hvězdy Budoucí prosperita pro nalezení své ideální práce pomocí Buddhů úspěchu případně Arowany.

 

Finance: Přestože vaše příjmy porostou, budete nuceni své výdaje pečlivě sledovat. Sklony k utrácení peněz za příjemné požitky by mohly vyčerpat vaše konto rychleji než byste čekali. Pokud se vám podaří udržet útraty na uzdě, na konci roku vás příjemně potěší vysoká částka na účtu. Veškeré smlouvy si před podpisem několikrát zkontrolujte a v případě větších investic požádejte o pomoc nezávislého odborníka, jinak byste mohli zjistit, že jsou vaše úrokové sazby neobvykle vysoké. Soška Koně, Zlaté ingoty nebo Třínohá žába vám pomohou udržet výdaje na uzdě.

 

Vztahy: Rok Koně bude pro vaše vztahy dobrý, téměř stejně jako ve všech ostatních oblastech života. Přece jen se najde pár maličkostí, kterým byste měli věnovat pozornost. Vyhraďte si dostatek času pro sebe. Potřebujete ho nejen kvůli odpočinku, ale také k zamyšlení nad tím, co od života očekáváte a jaké změny chcete udělat. Také členové rodiny a přátelé vás budou žádat o pomoc a radu častěji než je obvyklé. Vaše rady se osvědčí natolik, že žádostí o podporu bude neustále přibývat. V průběhu celého roku budete těžit ze zvýšené společenské aktivity. Bude to skvělá příležitost k setkání s novými lidmi a k získání nových obchodních spojení, které přinesou užitek též v příštích letech. Některé společenské akce budou tak vynikající, že si na ně zachováte vzpomínky po zbytek života. Vychutnejte si proto každý okamžik. Partnerský život se bude odvíjet v klidu a harmonii. Nezadaní Vepři mají velkou šanci najít toho pravého partnera. Stačí se jen rozhodnout. Tradiční čínský horoskop dokonce předpovídá hledání štěstí „broskvového květu“, to znamená velký úspěch v milostných vztazích. A kdyby to náhodou nevyšlo, tak v Čechách se přece říká, že „pro jedno kvítí slunce nesvítí“. Brzy přijde další příležitost. Trojice nesmrtelných ochránců Fu, Lu, Šou nebo bohyně Kuan-Yin podpoří rodinnou harmonii. Pokud chcete najít partnera nebo posílit stávající vztah, dejte na jihozápad vaší ložnice pár Mandarinských kachniček. 

 

Zdraví: V zaujetí širokými možnostmi uplatnění vám hrozí, že zanedbáte péči o své zdraví. Pokud se chcete udržet v kondici, nezbude vám nic jiného, než věnovat zvýšenou pozornost nejen pravidelnému pohybu a stravování.

Domov naplněný vitální energií vám dodá sílu a pomůže zvládnout náročný rok Koně. Do oken zavěste křišťály pro Feng Shui, pročistí a zharmonizují cchi proudící vaším prostorem.

 

Shrnutí: Čeká vás skvělý rok, dokážete vyřešit všechny problémy z minulosti a celkově se vám bude dařit skvěle. Bude to úspěšný rok, během kterého si splníte velkou část svých přání a navážete řadu zajímavých kontaktů. Vaším příznivcem zodiaku je Tygr a astrologický směr severozápad. Protože v roce Koně je severozápad zasažen škodlivým vlivem hvězdy Pět žlutí. Měli byste být obzvlášť opatrní, pokud se zde nachází vaše ložnice, kancelář nebo domovní vstup. Pomoc vám poskytne váš příznivec Tygr. Vystavte kaligrafii Tygr v severozápadním sektoru a noste při sobě přívěsek s jeho podobou.

 

 

Zdroj textu: https://www.fengshui-interiery.cz/fsAstrologie.aspx