ROK 2016 – ROK OHNIVÉ OPICE

 

Rok 2016 bude podle čínské astrologie pod vlivem vlády ohnivé Opice. Ta nám začne vládnout 8. 2. 2016 a její vláda potrvá až do 27. 1. 2017, kdy od ní převezme žezlo ohnivý Kohout.

 

Jaká je charakteristika Opice?

Opice je velmi bystrá, inteligentní, obratná, všestranná, hravá a zábavná.  Dokáže být ale také velmi mazaná. Umí se velmi rychle zorientovat a poradit si v každé situaci. Můžeme ji vyslat vyřešit nějaký problém, o kterém toho moc nevíme. Když tam pošleme Opici, tak ta se i bez úvodních informací dokáže na místě velmi rychle zorientovat a najít řešení. Opice je velice prohnaná až vychytralá a nemá cenu s ní bojovat. Je vždy chytřejší než my. Je lepší s ní být zadobře, říká se, že tzv. „vidí za roh“. Opici se nevyplatí lhát, pozná to a prokoukne nás do morku kostí. Co Opice opravdu nesnáší, jsou konflikty a problémy ve smyslu „těžkosti“ a také řešení nepříjemných situací. Takovým problémům má tendence se spíše vyhýbat a neřešit je. Je pro ni důležitý pocit „hry“ při všem co dělá. Je to rozený stratég a nikdy neopomene využít příležitosti, která se jí naskytne. Díky své výborné intuici dobrou příležitost vždy neomylně rozpozná. Má ráda pochvalu, ocenění, publikum a potlesk. Někdy je to pro ni důležitější než peníze. Ráda se předvádí a je středem pozornosti. K jejím negativním stránkám patří určitý pocit nadřazenosti a často také egocentrismus a ješitnost. Někdy se uvádí, že Opice je lstivá a nepoctivá. To bývá, ale jen tehdy, je-li s ní špatně a nepoctivě zacházeno, nebo když se cítí zahnaná do kouta a okolnosti ji k takovému chování dovedou. Říká se, že Opice je nejhorší protivník, protože vidí neukázané a slyší nevyslovené. Opici je tedy rozhodně lepší mít s sebou než proti sobě.

 

Jaký je tedy potenciál roku 2016?

Nejprve si řekněme, na co rok 2016 navazuje. V roce 2014 nám vládnul dřevěný Kůň, byl to rok, ve kterém vládly velmi silné a aktivní energie, rok který měl velký potenciál přinést úspěch a výsledky. Rok Koně hodně sliboval. Záleželo na nás, jak dobře jsme byli připraveni. Dřevěná Koza, která vládla roku 2015, si měla ty výsledky a úspěchy, které dřevěný Kůň přinesl, užívat a vychutnávat. Koza se o ty výsledky neumí postarat, proto jsme si měli co nejvíce užívat radost, krásu, pohodu, příjemné chvíle a také třeba romantiku. Opice už začíná mít ochranářský charakter kovu, takové to „to je jenom moje“.

 

Pokud jste rok 2015 nezakončili užíváním si a dostali jste se do negativní fáze, že nevíte co se sebou a svým životem, bude to mít letos Opice docela těžké. Dřevěná Koza ji měla předat radost a pohodu. Pokud ji předá nejistotu a nerozhodnost, tak Opice „uteče“ a bude protivná a tím pádem pro vás může být letošní rok celkem náročný.

 

Jaké energie tedy budou letošnímu roku vládnout? Bude to energie kovu, což je prvek, který patří k Opici. Dále energie ohně, to je prvek, který vládne letošnímu roku a proto tedy říkáme rok ohnivé Opice. No a v neposlední řadě také prvek země, který nám přinese letošní letící hvězda. Letos budou v převaze tzv. jangové neboli aktivní energie. Bude nás to tedy nutit pořád něco dělat a být aktivní. Pokud máte ve svém astrotypu stejné či podobné energie které vládnou tomuto roku, měl by s vámi letošní rok rezonovat. V opačném případě vás může letošní rok trošku rozladit a budete se mu muset přizpůsobit. Zajímá vás  jak budou energie roku ohnivé Opice ovlivňovat jednotlivá zvířata čínského zvěrokruhu? Napište mi, ráda vám zdarma zašlu veškeré informace.

 

Jelikož Opice opravdu nesnáší řešit problémy ve smyslu těžkosti, velmi doporučuji ideálně ještě před začátkem její vlády vytáhnout ze skříně všechny kostlivce a pokud možno dořešit všechny problémy, které si táhnete třeba ještě z loňského roku. Opice sice ví, jak všechny problémy a situace vyřešit, ale musí mít možnost řešit je ideálně hravou, uvolněnou a nekomplikovanou formou.

 

Kde nám může rok ohnivé Opice pomoci?

Opice je velmi chytrá, dokáže si poradit v každé situaci a ví jak danou situaci řešit. Vidí také jednoduché příležitosti a měla by je umět využít. Umí odhadnout, co a jak se bude vyvíjet. Když nám někdo něco nabídne, měli bychom rychle a aktivně jednat. Opice nám ty příležitosti bude ukazovat, ale využít už je musíme sami. Opice vždy ví JAK, a umí ukázat cestu k cíli, jít už po ní musíme ale sami. Intuitivně bychom také měli poznat, co je a není dobrá nabídka. Pokud se nám do něčeho nebudete chtít a uvidíme v tom jen složitost a problémy, tak to raději nechme být.

 

Pokud jsme v roce 2015 něco získali (a nejde tu jen o majetek) měli bychom se také podívat na to, co s tím můžeme udělat dál a jak to zlepšovat či rozvíjet. Je to také velmi vhodný rok na různé investice a zhodnocování (nejedná se ale jen o zhodnocování peněz, ale také například majetku, znalostí, zkušeností, vzdělání atd.)

 

Opice se umí také velmi dobře prezentovat a dokáže zaujmout. Ocenění, potlesk a pochvala jsou pro ni velmi důležité. Je to pro ni také velmi silná motivace a nakopnutí, potřebuje vědět, že je prostě nejlepší ;-). Můžete tedy tento rok využívat i příležitosti k prezentaci sebe sama, reklamě, PR atd. Musíte ovšem vsadit na jistý výsledek. Pokud budete mít jakékoliv pochybnosti, zda sklidíte úspěch, raději nic neukazujte, kritika či posměch pro vás může být letos hodně zdrcující.

 

Opice se umí postarat hlavně sama o sebe. Měli byste tedy letos pečovat co nejvíce o své zájmy, postavení, příležitosti, majetek, finance atd. A věnovat pozornost hlavně tomu, jak to pro sebe chcete vy a zaměřit se více na své vlastní potřeby. Není to o sobeckosti či egoismu, ale o tom, že jste něco získali a chcete to ochránit a posílit a také si vytvořit silnou pozici na další období, která přijdou.

 

Než se do něčeho pustíte, tak vše pečlivě zhodnoťte, podložte fakty a až potom se rozhodujte. Kůň s Kozou v minulých letech jednali hodně na základě emocí, ale Opice už více přemýšlí. Používejte více logiku, systémy a pravidla. Ověřujte a kontrolujte si věci, věnujte pozornost detailům. Měli byste poznat a vědět, co se vám hodí a tomu dát energii a naopak říct NE, všemu co už se vám nehodí a co nepotřebujete. Vše co už vám nepřináší žádný prospěch, byste ze svého života měli vyloučit.

 

Velice důležité budou letos také osobní vztahy. A to nejen ty partnerské, ale všechny vztahy 1+1 (JÁ + TY), třeba i ty v byznyse, rodině, či vztahy v rámci skupin a kolektivů. Měli bychom si dávat pozor, abychom byli s každým zadobře. I ve vztazích bude důležité také ocenění, pochvala a uznání. Pokud někoho nebudeme uznávat a dávat mu najevo, že je „blb“, může to rychle vyvolat konflikt. Ale pozor! Musíme to myslet vážně (tu chválu o obdiv), dotyčný jinak velmi pravděpodobně rychle pozná, že lžeme ;-). Kdykoliv povedete jakoukoliv debatu, dejte každému najevo, že on je ten pravý, že on je přesně ten, ke kterému hovoříte. Dívejte se lidem zpříma do očí, oslovujte je jménem apod.

 

Opice nám také může pomoci při hledání nového partnera, pomůže nám identifikovat, zda ten partner pro nás je nebo není dobrý a také by nám měla pomoci intuitivně poznat, zda nového partnera jsme či nejsme schopni přijmout. Vztahy by měly být v tomto roce všeobecně více hravé a neměli bychom řešit velké a komplikované problémy (např. rozvody mohou být opravdu docela těžké).

 

A kde nám může rok ohnivé Opice naopak uškodit?

Můžeme mít tendence k přehlížení problémů a nechuť řešit složité a komplikované situace či problémy. Opice má před řešením takových problémů tendence opravdu utíkat a nechat je tzv. „vyhnít“. Problémy a nepříjemné situace letos pokud možno řešte raději hned, jakmile se objeví a dřív než vám přerostou přes hlavu. Snažte se věci spíše předjímat dopředu, měli byste vždy vědět, jak je máte řešit.

 

Pozor také na situace, kde se objeví finanční problém. Tam je opravdu nutno hned zasáhnout, protože Opice může od tohoto problému utéci pryč a z počátečního finančního neúspěchu se může stát finanční katastrofa. A čím hůře se pak situace bude vyvíjet, tím méně se vám do ní zřejmě bude chtít zasahovat.

 

Můžete mít také větší problém se pouštět do věcí, úkolů či aktivit, které vám budou připadat nezajímavé a nezábavné. Pokud budete muset dělat něco, co vás moc nezajímá či nebaví, naplánujte si po takové činnosti vždy nějakou zábavu. Opice má tu vlastnost, že když ji něco dlouhodobě nebaví, tak má tendence to buď bojkotovat, nebo schválně udělá nějaký průšvih.

 

Opice většinou hned odhalí každou lež, podvod a klam. Takové praktiky, ať už v osobním životě či v práci mohou vést k velkým konfliktům. A věřte, že konflikty ve spojení s energií kovu a ohně mohou být opravdu hodně ostré a vyhrocené.

 

Opice má také výbornou paměť a velmi dobře si pamatuje, třeba to, kdy ji kdo ublížil, co jí kdy kdo řekl špatného atd., a to klidně několik let zpátky. Může se tedy stát, že na vás letos někdo vytáhne něco z minulosti, na co jste už dávno zapomněli. Proto jsem v úvodu doporučovala co nejdříve vytáhnout všechny kostlivce ze skříně a pokud možno vše dořešit.

 

Jelikož Opice není moc empatická, mohou letos převládat spíše sobecké zájmy. Nicméně energie země, která letos také vládne, by Opici měla přece jen trošku empatie dodat a vyrovnat silné zaměření Opice na sebe a svoje vlastní potřeby.

 

Co říci na závěr?

Rok 2016 by měl být rokem zajímavých příležitostí, ale také ochrany toho, čeho jste již dosáhli. Bude přát jen připraveným. Dívejte se kolem sebe a poslouchejte, kdo co říká, příležitosti mohou přijít z různých stran. Většinou byste intuitivně měli poznat, zda je pro vás ta příležitost dobrá, či ne. Zprvu možná nebudete hned vědět, jak danou příležitost využít a kde začít. V takovém případě se vždy zamyslete a měly by se vám ukázat nějaké možnosti, jak s danou příležitost naložit. Letos byste určitě neměli jen tak sedět doma a zahálet. Energie ohně vám dodá vášeň a zaujetí pro danou příležitost. Opice pak chytré nápady, jak tuto šanci využít. Nezoufejte, když se to nepodaří hned napoprvé a zkoušejte to dál.

 

Je to rok kdy můžeme hodně získat, ale na druhou stranu také o hodně přijít, pokud nebudeme respektovat, že to, co jsme až doteď získali, si musíme chránit a opatrovat. Všichni bychom měli být letos opatrnější na to, co máme a více si to bránit a chránit pro sebe. Měli bychom se také snažit přijímat věci, situace a problémy takové, jaké jsou, brát je jako realitu, kterou nezměníme a na základě toho hledat řešení. Slovo problém byste ze svého slovníku měli letos zkusit raději vypustit a nahradit ho slovem příležitost. Pohlížejte na problémy spíše jako na příležitosti, které vám dávají šanci k růstu a šanci něco se naučit, někam se posunout.

 

U všeho, co letos budeme dělat, bychom pokud možno měli mít pocit hry a zábavy Stejně jako Koza, která vládla loňskému roku, tak i Opice si ráda užívá života. Ona sama se musí cítit dobře a být v pohodě a moc nehledět, co na to okolí.

 

Snažte se dělat jednoduché věci, v lehkém, hravém a nekomplikovaném módu. Dělejte hlavně věci, které vás baví a přinášejí vám radost, vnitřní naplnění a pocit štěstí. Věci, které vám jdou bez velké námahy a posunou vás k něčemu novému. Letos by do našeho života či naší kariéry určitě mělo něco nového přijít (např. nový byt, nový dům, nové auto, nové kanceláře, ale třeba i dítě atd.). Ale musí to být něco nové, co nám přinese radost a co bude sloužit k rozvoji. Ať už k rozvoji našemu, našeho vzdělání, majetku, podnikání, rodiny či čehokoliv jiného.

 

Dávejte si také pozor, abyste si v tomto roce svou životní cestu či svou kariéru, zbytečně nerozmělňovali. Abyste to, do čeho se pustíte, byli skutečně schopni naplnit, a neberte si na sebe víc, než jste schopni zvládnout.

 

Ohnivá Opice je rychlá a aktivní, rychle reaguje na všechny impulzy. Buď bude hodně spokojená, nebo hodně naštvaná. Jaký ten letošní rok bude, záleží na každém z nás. Každá energie má své pozitivní a negativní stránky a záleží vždy na nás, na co se zaměříme. Energie roku nám jen přináší podmínky, které můžeme využít a které nám pomohou k tomu, abychom i v tomto roce mohli být šťastní a spokojení. Jak řekl Lev Nikolajevič Tolstoj: „Štěstí nezávisí na věcech, které máme kolem sebe, ale na tom, jak se na ně díváme“.

 

Ze srdce vám přeji radostný a úspěšný rok ve společnosti hravé a potměšilé Opice. A buďte letos přece jen trochu více opatrní, obezřetní a raději stále ve střehu, aby vás třeba nepřevezl nějaký „chytrák“ :-).

 

 Zuzka

 

Převzato z: www.zuzanazeidlerova.cz

 

Čínský horoskop pro jednotlivá znamení v roce 2016 najdete zde.