Cviky v sedě s nataženýma nohama I.

1. Procvičování prstů
Cvičením prokrvuje dlaně a prsty, cvik má také příznivý účinek na klouby prstů je účinnou prevencí proti artróze a artritidě kloubů.

- předpažíme, dlaně směřují dolů

- ruce pevně sevřeme v pěst s palcem uvnitř

- pak prsty roztáhneme do širokého vějíře

- cvik několikrát opakujeme


 
2.
Kroužení v zápěstí
Cvičením posilujeme klouby zápěstí, získáváme v kloubech větší pružnost, zlepšujeme krevní oběh v pažích a posilujeme svalstvo paží.

- předpažíme, dlaně směřují dolů

- ruce pevně sevřeme v pěst s palcem uvnitř

- kroužíme pěstmi v zápěstí zvenku dovnitř, několikrát opakujeme
- kroužíme pěstmi v zápěstí zevnitř ven, několikrát opakujeme3. Klopení rukou v zápěstí
Cvičením uvolňujeme zápěstí a posilujeme svaly paží.
 - předpažíme, dlaně směřují dolů

- střídavě klopíme a zvedáme ruce v zápěstí

- cvik několikrát opakujeme4. Vytáčení rukou v zápěstí
Cvičením účinně prokrvuje celé ruce, procvičujeme zápěstí, lokty a ramenní klouby.

- předpažíme, ruce ohneme v zápěstí tak, že svírají s pažemi pravý úhel - dlaně směřují dopředu

- v této poloze vytáčíme dlaně střídavě dovnitř a ven

- cvik několikrát opakujeme

- na závěr se uvolníme v lehu na zádech
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

5.
Procvičování prstů na nohou

Základní pozice pro následující cviky – sedíme na podložce s nataženýma nohama, dlaně opřeme za tělem o podložku, prsty směřují dozadu.

- vztyčíme chodidla a mírně přitáhneme špičky prstů směrem k bércům

- prsty uvolníme

- cvik několikrát opakujeme

Cvičením zlepšujeme pohyblivost prstů a chodidla, zpevňujeme klenbu nohy.
 


6. Sklápění a přitahování chodidel

Cvičením č.6,  č.7 a č.8  zlepšujeme pružnost a pohyblivost kotníků, také je zpevňuje, protahuje svaly lýtek a chodidel. Také povzbuzuje návrat žilní krve v hlubokých žilách bérce. Působí preventivně proti křečovým žilám.
 - vztyčíme chodidla a přitáhneme je směrem k bércům

- sklopíme chodidla a přitáhneme je co nejblíže k podložce, napneme špičky

- cvik několikrát opakujeme7. Kroužení nohama v kotnících snožmo

- nohy máme u sebe a kroužíme chodidly několikrát doprava a potom doleva

 

8. Kroužení nohama v kotnících roznožmo

- nohy máme mírně roznožmo a kroužíme chodidly nejprve dovnitř a ven, potom

  obráceně ven a dovnitř

 

9. Protáčení kotníků

Cvičení působí příznivě na kotníky a drobné klouby nožní klenby, zlepšuje rozsah pohybu v kotnících.

- ohneme levou nohu, koleno vytočíme vně, lýtko levé nohy položíme na pravé stehno

  a držíme ho levou rukou

- pravou rukou uchopíme prsty levé nohy a kroužíme chodidlem s největším rozsahem

  pohybu v kotnících

- několikrát opakujeme a pak cvičíme na opačnou stranu

- ohneme pravou nohu, koleno vytočíme vně, lýtko pravé nohy položíme na levé stehno

  a držíme ho pravou rukou

- levou rukou uchopíme prsty pravé nohy a kroužíme chodidlem s největším rozsahem

   pohybu v kotnících

- na závěr se uvolníme v lehu na zádech

 

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezkrácené  a nezměněné podobě, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.