Cviky ve stoje II.

 

7. Dvojitý trojúhelník
Cvik č. 7 a rozpíná hrudník a uvoľňuje napětí v horní časti hrudníku. Je vhodné pro děti, zejména v období růstu i pro všechny s nesprávným držením těla. Posiluje zádové svaly a chrání před kulatými zády. Protahuje  svaly a šlachy na zadní straně nohou. Cvičení je vhodné také při alergiích, které souvisejí s dýchacími cestami,zejména při astmatu. V poloze v předklonu prokrvujeme hlavu a mozek – tento cvik může částečně nahradit stoj na hlavě. Prokrvením hlavy působíme proti vráskám a předčasnému šedivění – cvičení patří mezi omladzující cviky.

- postavíme se do stoje spatného, trup máme vzpřímený, ruce volně podél těla

- s nádechem obloukem zapažíme, propleteme prsty a ruce vytočíme dlaněmi k tělu

- s výdechem se pomalu předkláníme ( pohyb vychází z pánve), až se hlava úplně

   vyvěsí a čelo přiblížíme ke kolenům. Současně při tom zapažujeme, až se

   propletené prsty dostanou co nejvýš nad hlavu.

- po celou dobu dýcháme klidně a v této pozici vydržíme tak dlouho, dokud je to

   příjemné

- s nádechem se zvolna napřímíme

- s výdechem uvolníme ruce a připažíme

- cvik několikrát opakujeme


 

8. Trojúhelník – úklon do boku

Cviky č.8 – č.11 protahují zkrácené bederní svaly, všechny svaly na vnitřní straně stehen a vazy kyčelních kloubů, paže. Hluboký dech působí až do nejhlubších vrstev svalstva kolem páteře. Cvičení je vhodné při vadném držení těla. Pokud trpíte zácpou, doporučeje se před cvičením vypít 1 až 2 šálky mírně osolené vlažné vody.

- postavíme se do stoje spatného, trup máme vzpřímený, ruce volně podél těla, nádech

- s výdechem se začneme uklánět doprava, obratel po obratli  a  pravou ruku pomalu

   suneme po pravé noze, až se dotkneme kotníku. Dlaň levé ruky současně suneme

   po trupu vzhůru co nejblíž levému podpaží. Hlavu vytočíme tak, aby pohled

   směřoval k levému lokti.

- po celou dobu dýcháme klidně a v této pozici vydržíme tak dlouho, dokud je to

   příjemné, dechovými pohyby prohlubujeme působení cviku na páteř

- s nádechem se zvolna napřímíme a cvik si zacvičíme na druhou stranu

- cvik několikrát opakujeme na obě strany


 

9. Trojúhelník - úklon s rukou v upažení

- postavíme se do stoje spatného, trup máme vzpřímený

- s nádechem ruce upažíme, dlaně směřují dolů

- s výdechem se začneme pomalu uklánět v pravo a pravou ruku pomalu

  suneme po pravé noze, až se dotkneme kotníku, levá ruka zůstává natažená , směřuje

  vzhůru a mírně ji protáhneme  a díváme se do levé dlaně

- po celou dobu dýcháme klidně a v této pozici vydržíme tak dlouho, dokud je

   to příjemné

- s nádechem se zvolna napřímíme a vrátíme se do stoje s upažením

 - s výdechem připažíme

- cvik si zacvičíme na druhou stranu

- cvik několikrát opakujeme na obě strany

 

 

10. Trojúhelník - úklon s rukou ve vzpažení

- postavíme se do stoje spatného, trup máme vzpřímený,

 - s nádechem uzpažíme,  dlaně směřují vzhůru

- s výdechem se začneme pomalu uklánět v pravo a pravou ruku pomalu suneme

   po pravé noze, až se dotkneme kotníku. Současně vzpažíme levou ruku a mírně

   ji protáhneme,  spolu s hlavou je klopíme do vodorovné polohy, pohled směřuje

   dopředu

- po celou dobu dýcháme klidně a v této pozici vydržíme tak dlouho, dokud je

   to příjemné

- s nádechem se zvolna napřímíme a vrátíme se do stoje s upažením

- s výdechem připažíme

- cvik si zacvičíme na druhou stranu

- cvik několikrát opakujeme na obě strany


 

11. Trojúhelník - předklon s rukou k opačné noze

- postavíme se do stoje spatného, trup máme vzpřímený, ruce volně podél těla

- s nádechem upažíme, dlaně směřují dolů

- s výdechem se začneme předklánět , trup i paže vytáčíme doprava a nataženou

  levou rukou se dotkneme pravého kotníku, pravá ruka zůstává natažená a mírně ji

  protáhneme vzhůru, hlavu otočíme a díváme se do pravé dlaně

- po celou dobu dýcháme klidně a v této pozici vydržíme tak dlouho, dokud je

   to příjemné

- s nádechem se zvolna napřímíme a vrátíme se do stoje s upažením

- s výdechem připažíme

- cvik si zacvičíme na druhou stranu

- cvik několikrát opakujeme na obě strany


 

12. Stoj na jedné noze - Čáp
Cvičení má vynikající účinek na ochablé svaly nohou, zlepšuje schopnost koncentrace, působí na vytváření rovnováhy nervového systému, harmonizuje psychiku. Cvičení působí účinně i na kolena, stehna, lýtka a zádové svaly.

- postavíme se do stoje spatného, trup máme vzpřímený, ruce volně podél těla

- pohled upřeme na pevný bod před sebou a plně se na něj soustředíme

- přeneseme váhu těla na levou nohu, pravou nohu ohneme, vytočíme kolenem vně

  a chodidlo opřeme o levé stehno, když získáme stabilitu upažíme a chvíli v této

  poloze setrváme

- zvolna přejdeme do vpažení a chvíli takto setrváme

- vrátíme se do upažením ohneme paže před hrudníkem, spojíme dlaně a opět takto

  chvíli setrváme

- po celou dobu cvičení klidně dýcháme

 - vrátíme se zpět do základního postavení a cvik provedeme na opačnou stranu

- několikrát opakujeme na obě strany


 

13. Orel
Cvičením zlepšujeme rovnováhu těla i mysli, posilujeme smysl pro rovnováhu a schopnost soustředit se, protahujeme svalstvo celého těla. Cvičení příznivě působí na mužské pohlavní orgány a odporučuje se při potížích s prostatou.

- postavíme se do stoje spatného, trup máme vzpřímený, ruce volně podél těla

- pohled upřeme na pevný bod před sebou a plně se na něj soustředíme

- upažíme, ohneme paže , před hrudníkem překřížíme levé předloktí pod

   pravé a obtočíme tak, abychom mohli spojit dlaně. Současně překřížíme

   pravé stehno přes levé a pravé chodidlo obtočíme zezadu kolem levého lýtka.

- dýcháme pravidelně a klidně, vydržíme v této poloze, dokud je nám to příjemné

- vrátíme se do základního postoje a cvik provedeme na druhou starnu

- cvik několikrát opakujeme na obě strany 

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek je možné šířit dál nekomerčním způsobem, v nezkrácené  a nezměněné podobě, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.