Ryby (21. 2. - 20. 3.)

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010012-bc41ebe567/ryby.jpg

Charakteristika Ryb

Jejich živlem je voda a povahy bývají jemné, ušlechtilé, citlivé, klidné. Zajímají se o duchovno, rozvoj ve všech oblastech života a mívají také silně vyvinutou intuici. Jsou obdařeny jakýmsi šestým smyslem a schopností předvídavosti. Rády pomáhají ostatním, dokážou pochopit lidi kolem sebe, avšak s pochopením své vlastní osobnosti mívají obvykle obtíže. Ryby nejsou sobecké, myslí hlavně na druhé. Jsou také přizpůsobivé a vrozeně skromné. Jen obtížně v životě nacházejí rovnováhu mezi svými sny a tužbami a skutečnou realitou. Více druhým naslouchají, než sami mluví. Na vibrace ve svém okolí jsou citlivější než jiná znamení, vnímají energie a rozpoložení lidí kolem sebe velice silně. Je-li kolem nich klid, radost a pohoda, pak se i sami Ryby cítí šťastné a spokojené, bezproblémové. Pokud je však okolní nálada nervózní, podrážděná a vypjatá, pak nad sebou Ryby ztrácejí vládu, chovají se potom podrážděně až nepochopitelně labilně. Hlavní pohnutkou ke všem jejich reálným činům ve společnosti, bývá jejich soucit a schopnost porozumění problémům druhým. Ryby rády o druhé pečují. Jsou velmi senzitivní a lehce zranitelné. Dobrota Ryb bývá někdy zneužívána sobeckými a sebestřednými jedinci. Po takovémto zážitku se Ryba může stát zahořklou, nedůvěřivou a začne své skutečné pocity před okolím raději skrývat. Základem rybího světa jsou jejich představy a fantazie. Některé Ryby dokonce žijí ve svých snových světech tak dlouho, že se proberou až ve chvíli, kdy je realita každodenního života nemilosrdně dostihne. Ryby mívají rozporuplnou nesnadně dekódovatelnou povahu, která bývá pro okolí často špatně pochopitelná.

 

Horoskop pro Ryby na rok 2013

Nadcházející rok 2013 by měl být pro Ryby klidný a příznivý. Pokračovat by měly jejich již pozitivně nastavené trendy již z roku předcházejícího. Zrozenci ve znamení Ryb mají v tomto roce vyhlídky na úspěch zaručeny. Důležité však bude neztrácet odvahu, nedělat unáhlená rozhodnutí, postupovat s rozvahou a rozmyslem. Radost a úspěchy vám přinesou neotřelá a originální řešení. Pokuste se zbavit své nesmělosti a zažijete zajímavý a vzrušující rok. Pozor si dávejte na neuvážené osobní konflikty s rodinou i v práci, nemusely by se vám do budoucna vyplatit. Příznivé budou v tomto roce pro Ryby především zimní měsíce. Pozitivní změny můžete očekávat ve vztazích, lásce, zaměstnání i financích. Soustřeďte svoji pozornost především na rodinu, domov a přátele. Poskytnou vám dostatek klidu a přístav pohody. Je také dost možné, že vaše rodina se rozroste o nové členy. Přivítejte tuto změnu s radostí a užívejte svoji intuici ve věcech tvoření nových vztahů v rodinném kruhu. Na podporu rodiny se můžete spolehnout po celý následující rok. V roce 2013 z Vás bude do veškerého okolí vyzařovat klid a spokojenost. Nevzdávejte se svých ideálů a buďte si sebou více jisti. V tomto roce máte možnost zbavit se svých špatných návyků, poznat lépe sama sebe a dosáhnout změn ve svém životě a také vysněné seberealizace. Ve volných chvílích se věnujte se umění a kultuře.

Rok 2013 Vám přináší vyřešení mnoha problémů, stabilizaci a nalezení podstatně většího vnitřního klidu. Je pravděpodobné, že existuje osoba, která Vám poskytuje duchovní či finanční podporu a přes tohoto člověka možná naleznete. Milé Ryby, nové zapojení v životě, a to pravděpodobně jak v oblasti pracovní, tak i duchovní. Pokud se Ryby nerozhodnou v první polovině roku 2013 cestovat bez platných jízdních dokladů, či nepřekročí předepsanou rychlost, nehrozí jim v roce 2013 žádné zbytečné finanční výdaje ani jiné problémy, naopak, zrozencům ve znamení Ryby se začne život ubírat tím nejkrásnějším směrem a Vy si, milé Ryby, budete pochvalovat, že se Váš život ubíral tou nejlepší cestou. Výrazně dařit by se mělo podnikatelům a politikům, užitečné pro Ryby bude studium historie, statistiky, archeologie a paleontologie, všech oborů sloučených se Zemí a poznáváním člověka, jeho historie a Vesmíru. Učitelé a přednášející najdou své posluchače, zejména pokud se těmito obory zabývají, studenti si zase přijdou na své zajímavým výkladem a při studiu těchto oborů budou úspěšní. Hlubokou inspiraci mohou rovněž najít umělci, kterým se otevírají šance na vytvoření či dokončení hodnotných děl. Pro zrozence ve znamení Ryb se rok 2013 jeví jako dobrý a úspěšný, jen je toho potřeba využít.

 

Domov a rodina

V domácnosti Ryb pokračují pozitivní tendence, vše, čeho jste dosáhli v roce 2012, Vám v roce 2013 podle hvězd může být ponecháno a navíc vše, čeho plánujete dosáhnout v roce 2013 a dosáhnete toho, bude posíleno. Je však třeba si to nějak pojistit a tento úkon, samozřejmě záleží jen a pouze na Vás. V květnu by byla pro Vás nejideálnější doba pro společnou dovolenou nejlépe v rodinném kruhu zcela dokonalá, nechyběly by pravděpodobně ani peníze, ani láska, ani výlety a příjemná rozptýlení. Jakékoliv akce v průběhu hlavních letních měsíců by měly dopadnout výborně, nicméně květnu se již žádný měsíc roku 2013 pro Ryby nevyrovná. Naopak, poslední dva měsíce v roce 2013 mohou přinést nějaké drobné neshody či nepříjemnosti, případně rodinné starosti, podle hvězd se však žádná tragédie nestane. Cokoliv, co má pro Vás v roce 2013 co společného se stěhováním, koupí nemovitosti či doplňků a zařízení do domácnosti dopadne dobře a snad i možná nadmíru úspěšně.

 

Láska a vztahy

Ryby jsou romantici, něžní snílci toužící po souznění a porozumění, jsou zrozeni pro lásku a její prožívání. Ke spokojenému životu potřebují pociťovat skutečné pouto s partnerem. Bývají oddanými a milujícími partnery. Něhu a vášeň dokážou poskytnout jen tomu, koho skutečně a hluboce milují. Ryby jen nerady mění partnery. Před krátkodobými románky dávají přednost dlouhodobému a pevnému vztahu s perspektivou. V lásce často více dávají, než berou, přinášejí oběti a nezřídka pro lásku trpí. Obvykle si navážou silnou závislost na lidi, které milují. Zradu a křivdu ve vztahu nesou extrémně těžce. V případě potíží či krachu vztahu hledají chybu u sebe a dlouho se vnitřně souží. Ty z Ryb, které do nového roku vstupují v trvalém a dlouhodobém svazku, by se v následujících měsících měly svému protějšku dostatečně věnovat, partnerská krize se jeví na obzoru v březnu a únoru. Od dubna napětí ve vztahu polevuje a do začátku léta 2013 se zcela vytratí. V déletrvajícím svazku lze v roce 2013 očekávat od jeho druhé poloviny spíše blahobyt, lásku, utužení spojení a spoustu krásných změn a překvapení, které Váš vztah mohou utužit. Společně trávené chvíle prohloubí vaši duševní spřízněnost. Jeďte na společnou dovolenou či alespoň prodloužený víkend do míst, která máte oba rádi a které Vás spojují. Abyste si udrželi láskyplný vztah, nezapomínejte na svého partnera, nezanedbávejte jej a hýčkejte si ho. Měsícem jako stvořeným pro lásku bude v tomto roce květen, naopak v bouři milostných eskapád a kotrmelců se můžou Ryby ocitnout v měsíci červenci roku 2013. 

Pokud se v roce 2013 rozhodnete pro zásnuby či uzavření sňatku, kdy jsou astrologické konjunkce podstatně více pozitivně nakloněny vyjma lásky i materiálním statkům, což samozřejmě v manželství není nikdy na škodu věci. Ryby, které partnera momentálně hledají, by měly hledat pozorně. Možná je to někdo, kdo se již nějakou dobu pohybuje ve vašem blízkém okolí. Buďte spontánní a nebojte se nových zážitků. Novou známost navážete bez obtíží, na velké projevy lásky příliš brzy si však raději dejte trochu pozor a načas.

Všechna nedorozumění a dřívější problémy na poli rodinných vztahů se jako mráčky na obloze v průběhu roku 2013 rozplývají a zůstává něžnost, porozumění, klid, stabilita a především láska s příslibem trvání vztahu do budoucna. Od poloviny října až do Mikuláše bude v domácnosti patrně panovat předvánoční ruch; je však možné, že mírně napjatá atmosféra bude způsobena něčím zcela jiným.  Podobně jako u předcházejícího vodního znamení, krásná doba pro procítění všeho pěkného a pro prohloubení pozitivních tendencí se skutečně málokdy astrologicky vyskytne, a proto si jej neváhejte vychutnat a dostatečně jej využít.

Štěstí v lásce, umělecké tvorbě a při procítění všeho pěkného mají Ryby v roce 2013 zejména v době od 09.01.2013-01.02.2013 a následně od 26.02.2013-21.03.2013, kdy Venuše přímo prochází právě znamením Ryb a přidává Vám půvab, krásu a osobní šarm. Další vhodná období na lásku, umění a harmonii následují pro Ryby v době od 15.04.2013-09.05.2013; od 03.06.2013-27.06.2013; od 11.09.2013-07.10.2013 a nakonec od 05.11.2013-31.12.2013. V tomto čase výhodně nakoupíte, pořídíte, prodáte či vytvoříte vše krásné a estetické; u starších Ryb Venuše způsobí spíše více dámských návštěv a umělecké společnosti.

 

Zdraví a energie

Ryby mívají křehkou konstituci a tak podléhají mnohým onemocněním. Trápí je obvykle potíže s oslabeným imunitním systémem. Toto oslabení mívá za následek nachlazení, chřipky, záněty a alergie. Často také mívají potíže s pohybovým aparátem, krční páteří, kyčlemi, chodidly. Potrápit je může revmatismus a bolesti kloubů. Podporu imunitního systému lze Rybám doporučit. Nejlepší cestou k této podpoře a následné prevenci různých onemocnění je zlepšit kvalitu přijímaných potravin, Jezte stravu bohatou na vitamíny, minerály, vlákninu, potraviny s nízkým obsahem cukrů a soli, stravu bohatou na vitamíny, minerály, vlákninu, potraviny s nízkým obsahem cukrů a soli. Pro udržení zdraví by se Ryby měly vyvarovat nestřídmosti a výkyvům v životosprávě. Dbejte na prevenci. V oblasti zdraví Ryby budou spíše spokojeni poté, co skončí březen roku 2013. V prvních dvou měsících hvězdy nevěští nic příjemného, bude-li nutné, věnujte se svému zdraví více než doposud zejména v lednu, únoru a březnu a především se snažte alespoň o jeden nový pozitivní zdravotní návyk. 

Zvýšené riziko zranění a úrazů na cestách je pro Ryby v roce 2013 zejména v době od : 01.06.2013 do 13.07.2013 a v době od 15.10.2013-07.12.2013, což jsou pouze tři poměrně krátká období, avšak s výrazným rizikem. V této době jsou zejména citlivější Ryby podrážděné a nervózní, mohou propadnout melancholii, sebeobviňování a následně i agresi. Ryby se v těchto obdobích hůře soustředí, plánování příprav na studium, rekvalifikaci či jakoukoliv profesní přípravu byste měly, milé Ryby, přesunout na vhodnější období.

Spolu s výkyvy psychických hladin může u citlivých Ryb dojít ke zhoršení Vašeho fyzického stavu zejména v době od 01.02.2013-11.03.2013, kdy Mars přímo prochází právě Vašim znamením a ještě více zvyšuje riziko zranění, v dobrém však ovládá sexualitu a přináší pravděpodobnost větších výkonů ve sportu a fyzicky namáhavých činnostech i větší nadšení pro milování. Větší sportovní a fyzicky náročnější aktivity mohou Ryby podávat v době od 20.04.2013-31.05.2013 a v době od 14.07.2013-27.08.2013, kdy mají Ryby podstatně více energie, odvahy a sportovní bojovnosti.

 

Práce a kariéra

Rybám vyhovuje kolektivní práce. Nejsou přehnaně soutěživé a nemají rády povolání, kde je zapotřebí vysoké soutěživosti, agrese a ostrých loktů. Mnohem lépe se cítí v povoláních, která jsou založená na službě druhým. Uplatňují se jako lékaři, veterináři, ošetřovatelé, vychovatelé a učitelé. Často si volí zaměstnání v oblasti účetnictví, matematiky, výpočetní techniky. Prosperují též ve všech oblastech umění. V roce 2013 mají Ryby možnost se kvalitněji a kreativněji uplatnit ve své kariéře než doposud. Pro změnu povolání budou nejpříhodnějšími letní měsíce, především pak červen. Zbytek roku ukáže, zda vaše rozhodnutí bylo správné či liché. Dramatické změny v kariéře nejsou nutné, avšak zkuste se soustředit i v rámci práce sami na sebe. Pokud jste sklidili úspěch za své dílo v roce 2012, a to ať již umělecké, pracovní či vědecké, neměl byste očekávat stejnou odezvu i v roce 2013. Nikoliv, že by Vás, milé Ryby, okolí neoceňovalo či nedocenilo, ale lidé ve Vašem okolí si na Vaše tvůrčí schopnosti díky Vašim pěkným výsledkům již zvyklo, a Vy můžete tak trochu usnout na vavřínech. Pravděpodobně se Vám však již nepovede zopakovat stejný bravurní kousek i v roce 2013, avšak máte výborné aspekty na něco nového, originálního a neočekávaného, možná dostanete nějaký nápad, možná, že změníte styl práce či místo v zaměstnání, co Vám přinese skutečně neočekávanou možnost jak si finančně i osobně výrazně polepšit.

Od začátku podzimu 2013 mají Ryby život v zaměstnání zcela bez problémů, pokud podnikáte či pracujete ve vedoucí či kreativní pozici. V klasických zaměstnáních budou mít Ryby největší úspěchy od března do července ovšem jedině tehdy, pokud jsou s Vámi v zaměstnání spokojeni a nechtějí Vás elegantně přesunout na jinou, méně atraktivní pozici. V takovém případě se jedná s největší pravděpodobností o následek minulých činů, které za Vás hvězdy v roce 2013 rozhodně nevyřeší. V práci či zaměstnání se mohou objevit drobné situace, u kterých bude právě na Vás, milé Ryby záležet, jak se s nimi vyrovnáte. Učiníte-li tak pozitivním způsobem, vliv na Váš pracovní postup či aktuální pozici to nebude mít až tak velký, jako v případě negativních zpětných reakcí. Pokud v práci něco ztratíte, v roce 2014 se Vám vše bohatě vrátí i s úroky. 

 

Peníze a finance

S vašimi financemi to bude již od ledna poněkud nahnuté. Hlídejte si své příjmy a výdaje, dávejte si pozor na to, zda více neutrácíte, než vyděláváte. Nevydávejte finance za zbytečnosti a věci, které ve skutečnosti nepotřebujete. V otázce financí buďte opatrní a podaří se vám udržet rovnováhu. První půlrok roku 2013 je pro Vás podstatně lepší na vydělávání peněz než následujících 6 měsíců, takže by bylo nanejvýše vhodné odložit si nějakou částku jako železnou rezervu na druhou polovinu roku, kdy bude peněz asi méně nebo bude peněz stejně, avšak bude více výdajů. Všechny Ryby by si měly dát pozor na pokuty v hromadných dopravních prostředcích a případně si odložit peníze i na ně, pokud byste však byli neomylní a přeci jen byste cestovali bez prohřešku, zbude Vám více peněz na výdaj, který se ke sklonku roku 2013 pravděpodobně objeví. Pokud by se Vaše příjmy snížily pod úroveň, na kterou jsou zvyklí, nemusíte se i tak obávat, v tomto případě s nejvyšší pravděpodobností zasáhne sponzor či duchovní rádce a nepříjemná situace se jako zázrakem vyřeší.

Výhodné období na nákupy, prodej, cestování a obchodní transakce mají Ryby v roce 2013 v době od 06.02.2013-13.04.2013, kdy Merkur přímo prochází znamením Ryby a zvýrazňuje tedy Rybí úspěchy ve studiu, při jednání, obchodování a cestování. Další vhodná období jsou pro Ryby v době od 01.01.2013-19.01.2013; 02.05.2013-15.05.2013; od 01.06.2013-08.08.2013; od 30.09.2013-04.12.2013, tedy více než šedesát dní bez přerušení a nakonec od 24.12.2013-31.12.2013. Tato období jsou vysoce intenzivní, takže byste měli zbystřit pozornost a využít jich jak nelépe bude možné. V těchto obdobích se rovněž bude Rybám výrazně dařit při studiu i ve vyučování. Rybám hvězdy doporučují, aby vánoční dárky nakoupily již v listopadu, neboť v prosinci již výhodné období pro pořízení vánočních radostí již nemusí nastat.

Méně vhodné období na prodej, nákupy, obchody a cestování je pro Ryby v době od 16.05.2013-31.05.2013; od 24.08.2013-08.08.2013 a především v době od 05.12.2013-23.12.2013, kdy byste měly, milé Ryby, odložit nákupy a obchodní transakce na minimum.  

 

Cesty a studia

Výrazná možnost nově se zapojit do života, práce, ale i do nových koníčků, studia jazyků či jiných aktivit se ukazují zejména tam, kde byste to neočekávali, v nových a nevyzkoušených věcech, zkrátka „za hranicemi všedních dnů“. Delší pobyt v zahraničí by mohl znamenat počátek zcela nové životní kapitoly, podobně tak i jiné samostatné pobyty mimo domov. Tyto pobyty však mohou být, a to je důležité, překaženy záměrně partnerem Ryb z důvodu  oprávněného strachu z narušení dosavadního partnerského vztahu. U starších zrozenců Ryb to může znamenat pouze strach o partnerův zdravotní stav, neboť na cestách se mohou projevit skryté neduhy nebo již vyléčená onemocnění, která by se Rybám mohla v roce 2013 zejména na zahraničních cestách projevit. Budete-li cestovat, milé Ryby, v roce 2013 i na kratší vzdálenosti, berte si s sebou skutečně všechny léky či doplňky stravy, které potřebujete či které užíváte, a to se týká i mladších ročníků, pro ty však může být zejména v druhé polovině roku pobyt v zahraničí největší atrakcí roku. 

 

Přátelství a plány do budoucna

Okolo Ryb je velmi často situace složitá a zamotaná a je velmi těžké pojmenovat ty přátele, kteří jsou pro Vás skuteční přátelé, a kteří nikoliv, ba dokonce, zda se mezi nimi nenacházejí nějaké skryté lásky. U Ryb má sen a realita k sobě velmi blízko, a to oběma směry. V roce 2013 by nemělo Ryby ani napadnout navazovat záměrná navazování „dlouhodobých“přátelství. Jakékoliv tajné vztahy či tajné akce mohou v roce 2013 Rybám dokonale zamotat život. V přátelství vydrží již déletrvající kamarádství a s vysokou pravděpodobností s některými z nich prožijete nádherné chvíle zejména na sklonku léta. Co se týká snů Ryb a plánů do budoucna, hvězdy zrozencům v tomto vodním astrologickém znamení radí pracovat na již započatém a realizovat již dávné sny a implementovat je do života,  nepouštějte se raději do momentálních náladových přání, neboť podle hvězd pravděpodobně nedopadnou podle očekávání. Budete-li se držet reality, rozhodně se nedočkáte žádných zklamání, ba naopak, budete velmi spokojeni. 

 

V čem přeje štěstí Rybám

V prvním půlroce roku 2013 se více, milé Ryby, věnujte domu, bytu, zahrádce a rodině a ve druhém polovině pěstujte spíše své koníčky. Především pak žijte kulturním životem, navštěvujte kina, divadla, sportujte, čtěte knihy, navštěvujte zajímavé kulturní akce a především, pokud máte, věnujte se dětem a domácím mazlíčkům – zlepší Vám to náladu a zejména obrátí Vaši energii pozitivním směrem. Věnujte se rovněž sami sobě a snažte se nalézt více vnitřního klidu, budete to potřebovat. 

 

Dobrá rada

V roce 2013 neexistuje znamení, kterému by bylo jen a pouze dobře, avšak Ryby budou patřit mezi vodní znamení, kterým bude nejlépe, rok 2013 přeje Vodnářům a Rybám a vzhledem k tomu, že z hlediska klasické astrologie je rok 2013 rokem Vodnáře, budou se Ryby cítit doslova jako „Ryby ve vodě“. Sněte a pracujte na svých snech, pracujte a budete odměněni, těšte se z toho, co již máte a zapomeňte na minulost, kterou nevrátíte. Ve všech oblastech vztahů si ponechte radost, úctu a vděk za vše, co již máte a nežehrejte a neobviňujte. Pracujete-li ve tvůrčích profesích, jste-li umělci, vše, čemu se budete věnovat s dostatečnou pílí, se Vám rychle promění v krásná díla. Na uznání okolí si však budete muset pravděpodobně počkat až do příštího roku 2014.

 

 

Části textů převzaty z: www.horoskop-2013.cz, www.horoskopyzdarma.cz. Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.