Vodnář (21. 1. - 20. 2.)

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200010016-ee955ef8f5/vodn%C3%A1%C5%99.jpg

Charakteristika Vodnáře

Vodnáři patří mezi vzdušná znamení. Obvykle bývají idealisty s romantickou duší, které díky tomu jejich okolí může považovat za trochu dětské a naivní bytosti. Vodnáři věří ve své ideály a sny, rovněž se je snaží uvést do životní praxe. Jsou poměrně všestranní a také přemýšliví, nemají rádi nerozhodnost a pochybování. Svůj život i práci mívají dobře zorganizované. Je to ten typ lidí, kteří přemýšlí o budoucnosti a plánují jednotlivé kroky dalších postupů dostatečně dopředu. Vodnář má rád lidi a veselou společnost, v blízkém kontaktu však bývá opatrný a dá se říci, že i relativně zdrženlivý. Své city nedává jen tak jednoduše najevo, ale získáte-li si jeho přízeň, bude vás podporovat, mít vás v oblibě a bude patřičně hrdý na vaše úspěchy. V přátelství a partnerství bývá solidární a hledá v něm sílu i energii pro veškeré své konání. Bývá oblíben a na své přátele a známé mívá velký vliv. Jejich skutečná vnitřní povaha je hluboká a komplikovaná. Jsou velice bádaví a oduševnělí, ve stáří bývají studnou moudrosti, podpory a porozumění druhým. Oplývají schopností skvělé intuice a mívají dobrý vhled do řešené problematiky. Dokážou skvěle rozvinout a realizovat myšlenky, které by se ledaskomu mohly zdát na první pohled neuskutečnitelné a nereálné. Mají v oblibě vše neotřelé, originální a rádi experimentují.

K jejich dalším dobrým vlastnostem patří neokázalost, velkorysost, nezištnost a snaha zlepšit bytí na tomto světě ve smyslu celku, nikoliv pouhého jednotlivce. K jejich problematičtějším stránkám povahy patřívá skrývání a potlačování citů, občasná velmi nápadná rozmrzelost a zdánlivá lhostejnost ve chvílích, kdy se cítí vyčerpáni a nespokojeni. Často se uplatňují v zaměstnáních, která se nějakým způsobem dotýkají sociálních otázek, lidských práv, vzdělání a výchovy. Hojně jsou zastoupení v různých politických funkcích. Najdeme mezi nimi také spoustu skvělých myslitelů, filozofů, básníků a vědců.

 

Horoskop 2013 pro Vodnáře

Vodnářům zůstává hodně štěstí z roku 2012 i v roce 2013 a bude se jim dařit ve všech otázkách majetkových a finančních včetně otázek dědictví či výhodných nákupů. Čekají je nové úkoly a zejména nové podněty zejména v zaměstnání, ve Vašem hlavním povolání. Možná právě proto zůstane méně času na rodinu a Vaše okolí, milí Vodnáři, ale s tím je samozřejmě potřeba počítat. V roce 2013 byste měli úspěšně sklízet ovoce všech svých činů, které započali v průběhu předcházejícího roku. Ke zlepšení dojde v otázkách mezilidské komunikace, vztahů a financí. Všechny výrazné změny, které by mohly mít vliv na váš život, se udály již v minulosti, vyjma otázky partnerství. Nezadaní Vodnáři mají šanci letos najít svůj životní protějšek a to zejména v prvních měsících nového roku. Nezaměstnaným Vodnářům se letos naskytnou skvělé příležitosti k získání práce, ve které budou spokojeni a mohou se dlouhodobě uplatnit. V oblasti zdraví a energie v roce 2013 z hlediska horoskopu Vodnářům žádné razantnější obtíže nebo výkyvy nehrozí. Jen u starších Vodnářů je potřeba podstatně zvýšit pozornost vůči Vašemu zdraví, neboť by se mohla projevit delší dobu se skrývající chronická choroba, která se však může demonstrovat až v tomto roce. Mladší zrozenci tuto situaci nijak výrazně nemusí pocítit, neboť hvězdy říkají, že tyto případné komplikace by se měli týkat Vodnářů nad 50 let, ovšem pokud Vám nepřibude starost o staršího člena rodiny nebo někoho z Vašeho blízkého okolí, a to je potřeba zdůraznit, protože zejména starší rodinní členové mohou trpět rozličnými zdravotními neduhy. Budou potřebovat vaši pomoc, ale zároveň mohou být negativně naladěni a tím ovlivňovat i vás. Přesto jim pomoc neodmítněte, i když budete muset občas zatnout zuby a přes některé poznámky svých rodinných členů se raději přenést bez komentáře. Také je možné, že se ve druhé polovině roku 2013 rozloučíte s některým z členů rodiny, avšak je vysoce pravděpodobné, že se nebude jednat o někoho z Vašich přímých nejbližších.

Váš společenský život bude v tomto roce zajímavý a bohatý. Pokud se rozhodnete angažovat se v rámci neziskových organizací a charitativních akcí, přinese vám to kromě zážitků a pocitu dobře odvedené práce i spoustu zajímavých a vlivných kontaktů. Mnoho dobrých nápadů a překvapivých příjemných momentů čeká Vodnáře v roce 2013 bez ohledu na občasné výkyvy, které však povedou ke stabilizaci celkového stavu nejen v životě obecně, ale zejména v jeho základních součástech. Nejkrásnější vzrušení přináší do života cestování, studium a moderní technologie podobně, jako u předchozích dvou astrologických znamení zvěrokruhu. V druhé polovině roku budou podstatně výraznější úspěchy v povolání a výraznější je i Vaše výraznější emocionální nasazení. V souvislosti s úspěchy v zaměstnání lze očekávat větší psychickou odolnost a výraznější pozitivní posun ve Vašem duševním stavu.


Domov a rodina
Od jisté doby, milí Vodnáři, prociťujete lásku ke svému domovu, k rodině, k vlasti a k životu vůbec, je pravděpodobné, že jste překonali krátké hluboké, nebo delší povrchní ovlivnění Vaší psychiky. Vodnáři bývají výborní vlastenci a je zcela jisté, že zažehnete láskou k vlasti, k národu,  že  se budete výrazněji zabývat politickými než rodinnými událostmi. Osudové zvraty Vodnářů výrazně napomáhají k tomu, aby dosáhli vysněných cílů v oblasti rodinné pohody a domova bez jejich přičinění. Možná konečně dosáhnete přesně takového domova, jaký jste si vysnili. V roce 2013 Vás bude něco, vnitřní hnutí či neklid nutit k tomu, abyste dosáhli vysněného co nejdříve a zařídili si rodinné hnízdečko takové, jaké jste si s partnerem představovali. Rovněž nezadaní Vodnáři, nebo ti, kteří již nežijí v partnerském svazku, se začnou poohlížet po teple rodinného krbu s náručí milované osoby. V roce 2013 pravděpodobně u Vás dojde ke změně v osazenstvu, s velkou pravděpodobností Vás na delší dobu někdo opustí, hvězdy však neví, zda to bude napořád, či se bude jednat o dlouhodobější odluku od milované osoby.

 

Láska a vztahy

Vodnáři bývají zdrženliví a své city většinou nedávají moc najevo. To však neznamená, že by jejich citový život nebyl hluboký a silný. Své rodině a partnerovi bývají zcela oddáni. Životního partnera si vybírají po dlouhém váhání, avšak ve chvíli, kdy vstoupí do svazku manželského, jsou věrnými a důvěřivými manželi. V roce 2013 by měli být Vodnáři ostražití a pozorní ke svému partnerovi, se kterým žijí v trvalém vztahu. Dejte si pozor na zbytečné nevěry a milostné úlety. Nezadaní Vodnáři mají velkou šanci užívat si života na počátku nového roku, který bude zřejmě velice rozmanitý, barevný až divoký. Pravděpodobnost seznámení a navázání nového důvěrného partnerského vztahu se Vodnářům naskýtá v období ke konci roku 2013. Nového partnera potkáte nejspíše v průběhu dovolených, výletů, cestování nebo společenské zábavy. Buďte obezřetní, abyste nenaletěli, dávejte si pozor na přehnanou důvěru k neznámým protějškům.

V roce 2013 si Vodnáři nemohou stěžovat na nedostatek lásky. Pokud se správně rozhodnete a budete věnovat dostatek energie na navazování mezilidských vztahů, hvězdy praví, že sladká odezva na Vaše podněty přijde dříve, než si budete myslet. Vy, milí Vodnáři, co jste našli lásku již v roce 2012, nebo již žijete v déletrvajícím partnerském svazku, nemějte v roce 2013 o svůj vztah pražádné obavy. Podle hvězd vypadá doma vše na spoustu lásky a milování a pražádné důvody ke konfliktům či vypjatým situacím. Vy, milí Vodnáři, co jste v minulém roce ztratili milovanou blízkou osobu, budete bolest ze ztráty tohoto člověka pravděpodobně nosit v srdci celý rok, i když o tom pravděpodobně nebudete před světem hovořit. Všichni mladší se se ztrátou poměrně snadno vyrovnají a najdou si cestu, kterou budou svou bolest vyhánět z duše, pozor však na alkohol a přílišnou konzumaci tabákových výrobků, v takovém případě Vás podle hvězd čeká jistojistě úraz. Mládí je však pojem relativní a je třeba říci, že mladí jsme srdcem a skutky, nikoliv fyzickými projevy našeho těla, i když ve zdravém těle zase „řádí“ zdravý duch. Je důležité, abyste se v roce 2013 sladili s tlukotem srdce Matky Země.
Štěstí v lásce, úspěchy v umělecké činnosti, výhody při nákupech hezkých věcí, šatů, šperků a uměleckých předmětů mají Vodnáři především v době od 02.02.2013-25.02.2013, kdy Venuše prochází přímo Vaším znamením a zdůrazňuje Váš šarm a erotickou přitažlivost. Další vhodné období na lásku, štěstí, životní energii a harmonii v životě mají Vodnáři v době od  01.01. 2013-08.01.2013; od 22.03.2013-15.04.2013; od 10.05.2013-02.06.2013; od 17.08.2013-10.09. 2013 a nakonec v době od 08.10.2013-05.11.2013, kdy Venuše opět projde právě znamením Vodnáře již podruhé, kdy výrazně vyniknou pozitivní vlastnosti Vodnářů, stanou se středem pozornosti ve společnosti a s velkou pravděpodobností potkají novou lásku.

 

Zdraví a energie

Proti sezónním nemocem i dlouhodobým zdravotním obtížím bývají Vodnáři většinou odolní. Zdravotní neduhy, které se u nich objevují, se povětšinou týkají oběhového systému a krve. Zrozenci ve znamení Vodnáře trpívají vysokým krevním tlakem, mohou se u nich objevovat i poruchy srdečního rytmu. Zdravotní stav Vodnářů může být v roce 2013 mírně kolísavý, avšak bez závažnějších problémů těla či psychiky. Náchylní k nachlazením budete na podzim, největší zdravotní rizika na vás pak číhají především v měsíci září. Svůj zdravotní stav můžete vylepšit ozdravěním své stravy a dodržováním pravidelného pitného režimu. Slabosti organismu a bolesti kloubů odbouráte pitím detoxikačních čajů a pravidelným odpočinkem, doporučit vám lze zařazení do vašeho týdenního plánu nějakého druhu relaxačního cvičení či meditace. Ani vitamínovými doplňky jistě nic nepokazíte, ještě lépe uděláte, když budete vstřebávat vitamíny z čerstvého ovoce a zeleniny. Během zimy a jara byste na tom měli být energeticky dobře, nepřepínejte se však a raději zvolte odpočinkovou dovolenou, než ryze sportovní pobyt. Pokud se u vás v průběhu roku objeví zdravotní stavy, kterým nebudete příliš rozumět, a bude pro vás těžké najít příčinu obtíží, určitě neváhejte a vyrazte za specialistou včas. Diagnóza nebude nakonec tak složitá a vy se vyhnete dlouhodobějšímu postonávání.

V lednu, v době od 01.01.2013-31.01.2013 prochází planeta Mars přímo znamením Vodnáře, zvyšuje sice riziko zranění, ale zejména u mužů pozitivně ovládá sexualitu a přináší pravděpodobnost větších sportovních i pracovních výkonů i větší nadšení pro sex a milování. Je důležité zachovat si pozitivní přístup ke svému tělu, a tedy zejména ke svému tělesnému zdraví Vám zajistí jeho stabilitu – pokud ji narušíte, lze předpokládat, že se Vám, zejména v oblasti konzumace alkoholu a tabákových výrobků Vaše neposlušnost projeví.
 Zvýšené riziko zranění či úrazu na cestách a při sportu je pro Vodnáře v roce 2013 zejména v době od  20.04. 2013-31.05.2013 a v době od 28.08.2013-14.10.2013. V tomto období snadněji podlehnete různým virózám a infekcím, zánětům, případně  se fyzicky poraníte, nebo Vám bude naplánována nepříjemná operace.
Větší fyzickou aktivitu mohou Vodnáři v roce 2013 podávat v době od 12.03.2013-19.04.2013; od 01.06.2013-13.07.2013 a od 08.12.2013-31.12.2013, kdy máte více energie a odvahy a i sportovní bojovnosti. Vodnářům se i za minimálního úsilí v roce 2013 zdraví upevňuje a zlepšuje, hvězdy značí i možné vyléčení dlouhodobého zdravotního neduhu a zlepšení psychické kondice.

 

Práce a kariéra

Zrozenci ve Vodnáři bývají obvykle aktivní, činorodí a v zaměstnání oblíbení a úspěšní. Úspěchů dosahují díky svému přesvědčení pro věc, píli, schopnosti analýzy a víře v konečný úspěch. V roce 2013 byste mohli najít práci svých snů, práci, která Vás bude bavit. V oblasti práce a zaměstnání by pro Vás měl v roce 2013 nastat čas relativního klidu a naplnění. I ve chvílích, kdy budete mít pocit, že jste prací zahlceni a máte jí nad hlavu, tak v žádném případě nepolevujte a plňte své úkoly svědomitě a detailně. Dávejte si trochu pozor na své kolegy, je dost možné, že budou mít tendence na vás část svých pracovních povinností nenápadně přehodit. V roce 2013 se Vodnářům vyplatí investovat do své kariéry spíše svou energii, důvtip a pracovitost, čas a především komunikativnost. Díky tomuto přístupu je pro Vás zvýšena pravděpodobnost finanční odměny, odměny ze strany svých kolegů či dokonce zvýšená pracovní pozice či přeřazení na jinou, lepší práci s odpovídajícím vyšším platovým ohodnocením. Takto příznivé konstelace v oblasti pracovního uplatnění Vodnáři neměli již několik let a rozhodně v následujících letech mít podle hvězd nebudou. Od léta je pro Vás Vodnáře šance na pracovní úspěch ještě vyšší a lze říci, že téměř s jistotou budete,  milí Vodnáři, za Vaši snahu a pozitivní přístup náležitě odměněni. Nezaměstnaní Vodnáři, a také ti z Vodnářů, kteří hledají nové pracovní uplatnění, mají právě teď šanci najít odpovídající pracovní pozici. Narazíte na takové zaměstnání, které bude splňovat vaše představy, bude vás uspokojovat po stránce pracovní i stránce finančního ohodnocení, a ve kterém se též můžete dlouhodobě uplatnit. Mezi Vodnáři často najdeme dobré obchodníky a podnikatele. Letos budou tito zrozenci zvažovat i možnost investic a vstupu do rozjetého podnikatelského plánu. V takovémto případě se rozhodněte dle své intuice a vaše rozhodnutí se vám vyplatí, ať už bude kladné nebo záporné. 


Cesty a studia
Pro zrozence ve znamení Vodnáře nejsou v roce 2013 specifické nehody či havárie v souvislosti s hromadnými dopravními prostředky, což jistě každého Vodnáře potěší. Oproti roku 2012 se u Vodnářů zejména mohl výrazně zvýšit životní optimismus, což se pozitivně projeví zejména v oblasti práce a zdraví, ovšem ani cestování není výjimkou, odpadají mnohá omezení týkající se krátkých studijních cest nebo zahraničních pobytů. Více štěstí na cestách a při studiu si mohou Vodnáři užít spíše v první polovině roku, ale ani druhá rozhodně nebude k zahození. Pokud by vznikl jakýkoliv problém, v první polovině roku 2013 se vše zdárně vyřeší, plánujete-li dovolenou, směřujte její uskutečnění právě na tento čas. Dáte-li přednost odpočinku v druhé polovině roku, snažte se spíše relaxovat než podávat náročné túry či fyzicky vyčerpávající sporty, nemuselo by se Vám to vyplatit. 


Přátelství a plány do budoucna
Rok 2013 je pro Vodnáře příznivý spíše pro krátkodobá přátelství a známosti vzniklé z různých náhodných příležitostí. Zimní měsíce jsou ideální pro Vodnáře na utužení vztahů se „starými známými“, avšak intuice Vám napoví, které přátele si ponecháte a vztahy s nimi upevníte a kteří lidé se již ve Vašem okolí nebudou vyskytovat tak často nebudou, rovněž tak se rozhodnete, se kterými známostmi budete chodit do společnosti a které si necháte jako své „tajné patrony“. V roce 2013 se Vám vyplatí mít minimálně tolik neoficiálních přátel jako těch oficiálních, stabilita všech vztahů je však výrazně podporována kosmickými vlivy. Změnám se však nelze vyhnout, je možné, že se z vlastní vůle s někým rozloučíte, pravděpodobně to však bude člověk nebo skupina osob, o jejímž opuštění jste již uvažovali dlouho. 


V čem přeje štěstí Vodnářům
Je důležité, zejména pro Vodnáře, si uvědomit, že mnoho z toho, co se stalo v roce 2012, se dá napravit. Ve druhém půlroce roku 2013 Vodnářům přetrvávají šťastné vlivy planety Uran,  takže je docela možné, že, milí Vodnáři, zažijete nečekané zvraty událostí ve Váš prospěch, zažijete zajímavé události a možná i jasnovidecké vize či krátké náhledy do budoucnosti. Rozhodně se Vodnářům bude dařit ve všem, co má společného s moderním a zajímavým životním stylem souvisejícím se Zemí a přírodou, zabýváte-li se astrologií, astronomií či kartářstvím, Vaše úspěchy mohou být fenomenální.


Dobrá rada
Zůstaňte, milí Vodnáři, srdcem mladí v roce 2013 budete skutečně šťastní. Rozhodně nebuďte smutní z toho, co se již nedá vrátit. Život jde rozhodně dál a smutnými vzpomínkami nezměníte rozhodně nic k lepšímu, spíše naopak, jsme tím, na co myslíme. Pokud tedy budete vytahovat ze svého podvědomí a ze svých vzpomínek stále negativní pocity, rozhodně si můžete přivodit minimálně zhoršení psychického stavu. Neotálejte tedy a pozitivně využijte každý den, abyste sami sobě i světu ukázali Vaši šikovnost a schopnosti. Váš život zůstane naplněn a Vodnáři zůstanou se sebou spokojeni – a to je nejdůležitější.

 

 

Části textů převzaty z: www.horoskop-2013.cz, www.horoskopyzdarma.cz. Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.