Blíženci 22. 5. - 21. 6.

 

 

Charakteristika Blíženců

Blíženci, to je vzdušné znamení dvojčat, které se projevuje ve veškerém jejich konání a činění. Není pro ně větším problémem měnit místa pobytu, přátele, milence, zaměstnání i volnočasové aktivity rychlostí větru. I jejich nálady se mohou střídat jak aprílové počasí. Bývají družní a společenští, mají rádi zábavu a spoustu lidí kolem, samota je pro ně tíživá a nepříjemná. Bývají obvykle dobrými baviči, prožité historky si rádi tak trochu přibarvují, ale není to projev lhaní, jen jejich veselé představivosti.

Tito zrozenci jsou bystří a intelektově zdatní, jejich vrozená zvědavost je nutí stále poznávat a řešit nové problémy, jejich dokončení však často brání sklon k netrpělivosti. Velmi rádi poznávají různorodé záležitosti, vynikají také skvělou pamětí a tak se dá říci, že jsou novodobými renesančními bytostmi. Po psychické stránce mohou být někdy mírně labilní a typická je také jejich nerozhodnost. Obvykle nebývají příliš dochvilní. Láska je pro ně hra, dokážou být ve vztahu velmi vynalézaví, tvořiví a zapojují fantazii. Velice rádi flirtují a v mládí bývají nestálí. Nesnášejí stereotyp, jsou-li už do něj z nějakého důvodu uvrženi, pak se z optimistického a veselého Blížence stává nevrlý a kousavý jedinec.  Co se týká uzavření partnerství, pak je tento zrozenec sice nestálý, ale když ho přesvědčíte o svých kvalitách, pak k Vám přilne a nebude Vás chtít opustit. V pozdějším věku si váží klidného domácího zázemí a jistoty.

 

Zrozenci ve znamení Blíženců často okouzlí společnost svojí veselou povahou a nenuceností. Jejich vnitřní svět je složitý, neboť jakoby jedno tělo obývaly dvě různé bytosti. Jejich pozitivy a přednostmi je energie, elán, nápaditost, tvůrčí a organizační dovednosti a diplomatické chování. Mívají vynikající paměť a zajímá je vše nové. Toto znamení je vzdušné, rychle mění nálady, místa pobytu, přátele a klidně i milence. V mládí jsou velmi nestálí, mají chuť a sílu poznávat vše nové, jsou schopni se bez větších obtíží přizpůsobovat novým situacím a událostem. Blíženci většinou nejsou schopni dosáhnout dokonalého vnitřního klidu, uvnitř jsou nervózní a neklidní, jakoby jim stále něco chybělo, co to však je, neví ani oni sami.

 

Blíženci Žena

Tato žena je mnohostranná, strhne Vás svojí optimistickou povahou a výřečností.  Blíženec žena nemá ráda monotónnost a stereotyp, stále potřebuje nové podněty a motivaci. Díky její proměnlivosti a nestálosti bývá těžké ji dokonale poznat a zaškatulkovat. Je to vzdělaná dívka nebo žena, která chce být vnímána jako individualita. Obvykle má všeobecný přehled a hovoří minimálně dvěma světovými jazyky. Miluje cestování a poznávání všeho nového. K pocitu spokojenosti potřebuje pořádnou dávku seberealizace. Ráda flirtuje a toho pravého vybírá dlouho, pro muže není lehce polapitelná.

 

Blíženci Muž

Muži Blíženci jsou zajímaví a šarmantní. Jejich dvojaká povaha je jejich neoddělitelným celoživotním rysem. Jsou mnohostranně nadaní, rychle vstřebávají informace, mívají všeobecný rozhled a jsou přístupní novinkám. Tento muž má rád společenské události, je mu příjemné být středem pozornosti a jeho povaha je neklidná, těžko předvídatelná. Má podvědomou potřebu zakrývat své pravé úmysly a na druhou stranu Vás dokáže znenadání odrovnat svojí upřímností.  

 

Ohlédnutí za rokem 2014

V roce 2014 si Blíženci třídili své pracovní vztahy. Oddělovali jste zrno od plev, tedy to, co už nefunguje, a měnili to za funkční. Vše, co se týkalo práce, prošlo důkladnou prověrkou. Spolupracovníci, pracovní aktivity, které byly zastaralé a nepřinášely vám již žádný užitek, nebo stagnovaly, se postupně ukončily. V prosinci 2014 jste měli ukončit vše nevyhovující - uzavřít to a nechat odejít. Tím jste si otevřeli prostor pro nová a jiná pravidla v pracovní i partnerské rovině. Díky tomu se vám podařilo získat nový názor na věci a události, které se ve vašem životě momentálně dějí. Tento krok vám také pomohl získat nový vhled do událostí a získat tak lepší a zdravější názory na věc. Pokud patříte k těm Blížencům, kteří změnili okolí, nyní budete snadněji měnit i osoby kolem sebe, pokud to tak budete cítit. Čekají vás noví partneři, nové dohody a pracovní aktivity.

 

Blíženci v roce 2015

Milí Blíženci, vaše dlouhé čekání na úspěch, který přinesou vaše dlouhodobé, ať už osobní, nebo pracovní projekty, je u konce. Je však potřeba, abyste v tomto roce přešli ke konkrétním činům. Vyvarujte se mylné představě o životě a o tom, jak vám sám osud háže klacky pod nohy. Užívejte si život naplno. V první polovině roku se budete cítit velmi odvážní. Určitě to není na škodu a umožní vám to zrealizovat různé věci, na které jste si dříve netroufli, ale nesmíte si zaměnit odvahu s chutí naprosto zbytečně riskovat. V druhé polovině roku bude vaším nejlepším průvodcem intuice. Díky síle podvědomí vycítíte a pochopíte mnohem více než by se dalo zjisti rozumovou analýzou. Obavy o budoucnost jsou zbytečné, ale jednou za čas vás trochu potrápí. Začátek roku přeje novým dohodám a smlouvám ve vztazích. Je nutné dbát na veškeré úřední dokumenty, zejména v souvislosti s prací. Veškeré důležité informace by měly být obsaženy ve smlouvě. Na Čeká na vás několikaletý pracovní posun a je dobré mít všechno sepsáno písemně. I v soukromé rovině bude platit, že je třeba si ujasnit pravidla soužití. Saturn otevírá téma ciziny, zahraničí, rozšíření obzorů pomocí studia, vzdělávání ale i cestování. Bude otevřeno téma úřední záležitosti a komunikace. Nabízí se i pozitivní aktivita v souvislosti se zahraničím, zboří se hranice. Vše bude na dosah. První polovina roku přeje komunikaci, mluvení, psaní, cestám, cestování a řešení dopravního prostředku.

 

Rok 2015 pro vás,  tedy milí Blíženci, připravuje zajímavou skládanku vlivů a událostí. Světélkující součástí velkého hvězdného lega je Uran, trubadúr překvapení, který společně s Jupiterem krásně zapadá do harmonické konstelace přinášející vašemu znamení příjemné zvraty štěstěny. Nečekané příležitosti a divoká expanze však dělá vrásky realistickému Saturnovi, mračí se a má obavu, aby se kouzelná stavebnice ukvapeností nerozsypala.

Na rozdíl od předešlého roku vás totiž může Jupiter nakonec přece jen za přílišné přehánění klepnout přes prsty. Na druhou stranu pokud nepůjdete dopředu, může se stát, že vás někdo předejde. Jak tedy vyřešit tento kosmický hlavolam? Hvězdy doporučují vyvarovat se střemhlavosti, neposlouchat ani Neptunovy vábivé chiméry, naopak nechat kralovat rozum, jak vám náleží. Buďte věrni podstatě svého znamení!

Merkur vám dal dvojí dar - šarm a výmluvnost, také však určitou nerozhodnost a dualitu v momentech, kdy se po vás vyžaduje volba. I tento rok je před vámi několik cest - kterou se vydat a lze se vrátit? Lze jít po dvou najednou? Musíte zvolit jen jednu z nich. Naštěstí vám váš moudrý vládce hodlá být po většinu roku nápomocný, pouze v březnu, srpnu a na přelomu listopadu a prosince žádá o dovolenku.

V první polovině roku slibuje taktéž Jupiter, že vás podpoří a vše půjde podle vašeho scénáře, těšte se zejména zrozenci 2.dekády(1.6. - 11.6.) a v červenci zrozenci 3.dekády (12.6. - 21.6.). Máte před sebou větší popularitu a oblíbenost, rozum zpravodajů a výřečnost profesionálů, což vám zajišťuje mnohé úspěšné smlouvy. V této době máte také zvýšenou touhu po cestování, i kdyby se mělo jednat pouze o krátkodobé výlety.

Ani hyperaktivní Uran nesedí v koutku, nutí vás k pohybu a k tomu, aby se neustále něco dělo, chce si hrát a překvapovat. Větry hnané Uranem vás mohou zavát do nových směrů a situací, které jste neměli v plánu nebo se nevyskytovaly ani ve vašich nejbujnějších fantaziích. Pomocí internetu nebo na nějakých zvláštních místech se můžete seznámit s hodně neobvyklými lidmi, kteří jsou charakterističtí svou originalitou a máte vysokou tendenci navázat přátelství spojené s dobrodružstvím. Slabší oblastí v roce 2015 (kromě léta) jsou pro vás důležité smluvní vztahy, ať už pracovní nebo ty, které jsou pod pečetí manželství. Důsledný Saturn svou opozicí připravuje zkoušku a vaše rtuťovitá energie by se měla mít na pozoru hlavně co se týče dohod. Nezáleží ani tak na obsahu dohody, ale na tom, aby jste ji dodržovali. Provokatér Neptun nezůstává totiž pozadu a snaží se vás svou kvadraturou vlákat do svých hedvábných lstí klamu, lenošivého denního snění a falešných iluzí.

Motýlkové zvěrokruhu, nenechte se nesmyslně polapit! Snažte se dostát danému slovu, nevyhýbejte se povinnostem, naopak, plňte je co nejpečlivěji a nejpozorněji, nelze přetahovat deku přes hlavu. Vaše kariéra a partnerský vztah, zejména u vás, zrozenci 1.dekády (22.5. - 31.5.), by se mohly dostat do bludné mlhoviny, předejděte tomu a dejte přednost jasnějšímu světlu!

 

Láska, vztahy

Blíženci, touha být v blízkosti vyvoleného protějšku bude v tomto roce silnější než jindy. Cítíte, že po boku toho pravého můžete snáze držet Vaši mysl klidnou a vyrovnanou. Nápady a touhy, které jindy létají jako listí ve větru, pomůže stmelit pouze pravá láska. Horoskop napovídá, že zásadním tématem pro vás bude v tomto ohledu věrnost. Rovněž požitky a romantika jsou pro váš niterný život důležité. Můžete se proto připravit na důležité životní lekce, které v této oblasti během roku 2015 přijdou.

Milí Blíženci, na poli lásky se připravte na nové milostné zážitky a nejrůznější možnosti sebevyjádření v oblasti citů. V tomto roce znovu dosvědčujete, že láska a vy, to je duet, který nikdy nekončí. Jupiter napovídá, že vaše mentální akrobacie a merkurovský rtuťovitý úsměv vám zajistí četné výhry v milostném jackpotu, máte se tedy na co těšit! Přestože začátek roku může být poněkud pasivnější a Venuše se k vám v lednu i únoru otáčí zády, nepropadejte pesimismu a pocitům zklamání. V této době se vám zdá, že se láska ve vašem životě mění jako hlína v rukou, ale jak se říká, všeho jenom do času. Od jara nastartovává přející Mars váš sex-appeal na plný plyn a zve vás na centrifugu vášní. Někdo, kdo má hřejivou komunikaci, je chytrý a inspiruje váš smysl pro humor, vám má být velmi příjemným společníkem, hodně pravděpodobné je seznámení například v internetové kavárně. Jste připraveni bavit se, prožívat ohromující vzrušení, někdy zase cítíte potřebu klidnějších dnů a tzv. -vypnout-, přiznáváte, že život s vámi může být poněkud nestabilní? Potřebujete být neustále intelektuálně stimulováni svými protějšky či nápadníky, aby nedocházelo k nudě. Mírné varování přináší zejména pro 1.dekádu (22.5. - 31.5.) planeta Saturn, která doporučuje střízlivost hlavně u vás, kteří jste zadaní nebo žijete v manželském vztahu. Touha po dobrodružství a vymanění se z šedi stávajícího vztahu může být startem k ohrožení či zániku manželství. Celkově i pro nezadané Blížence signalizuje Jupiter a Neptun, že tento rok nenastává zrovna nejideálnější doba k vážným závazkům a je vhodné se vyvarovat silným citům.

Šťastné měsíce: duben, květen
Nepříznivý měsíc: říjen

 

Práce a peníze

Copak přišpendlí rok 2015 na nástěnku kariéry pro vaše znamení? Hvězdy se shodují, že jde o zkouškový rok, kdy vás sice Fortuna může vymrštit hodně vysoko, ale záleží jen na vás, jestli si pozici udržíte a vykročíte do světla, abyste mohli vzlétnout s orly, či se necháte ukolébat a ostatní vás předeženou. Nejhorší, co můžete udělat a platí to především pro vás, Blíženci 1.dekády (22.5. - 31.5.), je zavřít se mezi čtyři stěny a stát se povrchními k zodpovědnosti a povinnostem. Saturn se svým aspektem opozice vás má po většinu roku na mušce a věřte tomu, že se nenechá ošidit. Klade těžké zkoušky, ale zvládnete-li jeho drsný výlet, bohatě odměňuje. Díky Jupiterovi a Uranu máte dar zvýšit své znalosti na nejvyšší úroveň a dospět ke geniálnímu řešení otázek, přidává se i váš vládce Merkur, jehož největší rozpětí ochranných křídel zaznamenáte v květnu a červnu. Máte řadu příležitostí skvěle se vyjádřit, díky čemuž vyděláte peníze, a to ať jste operátoři v call centrech, pracovníci telemarketingu, taxikáři či řidiči kamionů. Máte talent pro obchodní záležitosti, ale pozor, aby z vás pokoutný Neptun neudělal nakonec jen ztracené obchodníky se sny vinou odchylování se od reality. Buďte důslední a naučte se říkat -NE- v situacích, které to budou vyžadovat. Pak se teprve může objevit možnost nové kariéry, může to být cokoli od povýšení po novou práci, za kterou se musíte stěhovat. Hodně štěstí!

Šťastné měsíce: květen, červen
Nepříznivý měsíc: listopad

 

Domov a rodina
Běžně pro vás bývá domov a rodinný krb oázou pro uklidnění nervů po hektickém dnu, kdy uděláte zastávku, nadechnete se, načerpáte nové síly a opět zvedáte kotvy. Ani tento rok tomu není jinak a obzvláště v jeho druhé polovině dlouhé hodiny doma trávit nedokážete. Přicházíte a odcházíte, a pokud přece jen někdy zůstáváte dlouho pod rodinnou střechou, jste jako na trní. Neposedný Uran vás ovlivňuje touhou trávit čas se svými nejbližšími spíše mimo domov a vymýšlet zajímavé aktivity na odreagování a srovnání roztěkaných myšlenek. Zrozenci 2.dekády (1.6. - 11.6.), vy se v tomto směru opravdu vyřádíte! Zvláštní záliby, překvapení pro děti, humorné triky a pravděpodobně se s chutí pustíte i do jakéhokoliv experimentu. Pokud by vás však napadl experiment v podobě rekonstrukce bytu či domu, od srpna do října na něj raději zapomeňte, tuto činnost je lépe nasměrovat na první polovinu roku. Platí to taktéž pro případnou koupi nemovitosti, pokud ji správně nenačasujete, přinese spíše starosti než radost. Veledůležitým momentem se ukazuje společná letní dovolená, na kterou vyjeďte v kompletní rodinné sestavě. Romantické místo, které poskytuje zábavu i dokonalou relaxaci, dodá rodinné atmosféře ten pravý šmrnc. Že by Uran chystal zase nějaké překvapení? Trefa!

Šťastné měsíce: duben, červen
Nepříznivé měsíce: září, říjen

 

Zdraví
Veškeré vaše zdraví těla se odvíjí od zdravého a vyrovnaného stavu vaší mysli. Potlačte nedůslednost a věnujte se prevenci. Neměli byste to přehánět s pracovním nasazením, nepřepínejte se tolik. Nezapomínejte odpočívat, jinak vám z toho všeho půjde hlava kolem. Vězte, že snadněji podléháte přepracování a vyčerpání, což by mohlo mít za následek únavový syndrom nebo úraz, který vám hrozí nejvíce na podzim. Vyvarujte se nezdravých jídel, vyhledávejte bio potraviny. Tento rok je ideální pro odstranění škodlivých návyků jako kouření či alkohol, ideální konstelace jsou i pro hubnutí.

Rok 2015 se pro vaše znamení, co se týče zdravotního náhledu, vyznačuje smíšenými vlivy, kdy můžete být tzv. jednou nahoře a jednou zase dole. Na jedná straně vám rozjiskřuje energii pohotový Uran a v 1.polovině roku Jupiter ze znamení Lva, na straně druhé může vlivem Saturna a podivínského Neptuna vaše energie zase slábnout. Poněvadž jste pohybliví a proměnliví jako rtuť na teploměru, může se vám tuto vesmírnou směsici dařit daleko lehčeji zvládat než by tomu bylo u většiny vašich zvěrokruhových kolegů. Přesto je vhodné, abyste se snažili různým výkyvům předcházet a nepodceňovali prevenci. Neptun svým neharmonickým aspektem kvadratury způsobuje snižování vaší imunity, jeho pohyb je velmi pomalý, takže váš organismus déle zadržuje tekutiny, tělo se více zavodní a stagnuje, takže můžete mít větší sklon k infekcím. Hned lednem a únorem může Neptuna podpořit i Mars a odstartovat náchylnější období k bakteriálním infekcím, střídavým teplotám, takže jeden den budou nižší, druhý den vyšší, jeden den budete téměř zdraví, druhý den nemocní, pozor na vaši tendenci často se nedoléčit. Mohou se připojit také pálivé bolesti, zčervenání nebo problémy s kůží. Největším kandidátem k infekci jsou samozřejmě horní cesty dýchací. Váš nervový systém také zrovna není na medaili, přičemž jako krizovější období vedle ledna a února mějte na paměti i říjen, zejména vy, zrozenci 1.dekády (22.5. - 31.5.). Pokud však budete k sobě pečovatelštější, Uran se postará o překvapivá zlepšení! Zapojte do svého režimu dechová cvičení, okysličíte tak krev a zklidníte nervy. Častěji větrejte, psychiku pohlaďte dobromyslí a eukalyptem, obojí je vhodné i jako prevence při virózách.

Šťastné měsíce: duben, květen, červen
Nepříznivé měsíce: leden, únor, říjen

 

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2015: Ochrana hvězd se projeví v podobě optimismu a šťastných kontaktů, máte šanci navázat nové zajímavé přátelství, jehož originální průběh vás bude až překvapivě nabíjet štěstím.

 

Rada pro Blížence: poslední léta vám přinášela dost životních zkoušek a vzrušení je velmi pravděpodobné, že rok 2015 přinese do vašeho osobního života zásadní změny. Je proto vhodný k tomu, abyste se na chvíli zastavili a zkusili zvolnit tempo. Zjistíte najednou, jaké to je vidět věci kolem sebe jinak, než jako z rychlíku. Najdete krásu i v obyčejných věcech, které jste dosud opomíjeli a možná naleznete i novou lásku. A to právě díky vnitřnímu klidu, který umožní vaší duši rozkvést a lákat toho pravého partnera na sladký nektar upřímné lásky. Pozice planet vám pomůže stanovit priority, ovšem pečlivě zvažte, jestli je následování hvězd přesně to, co potřebujete. Někdy je lepší vedle hlavní cesty, kterou nám osvětlují hvězdy, pečovat i o boční cestičky, které nás dlouhodobě vedou za vyšším cílem.

 

 

 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz, www.vestirna.com, www.horoskopy-vestirna.com, https://www.astrokarty.cz, https://www.horoskopy-na-rok-2015.cz, https://horoskopy.etarot.cz, www.horoskop-2015.cz, https://horoskop2015.7x.cz

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.