Kozoroh 22. 12. - 20. 1.

 

 

Charakteristika Kozoroha

Kozorozi jsou zemským znamením, reprezentující zralost, uvážlivost, bojovnost a kariérismus. Tito zrozenci jsou uvážliví a zároveň tvrdohlaví. Vše si musí vyzkoušet na vlastní kůži, jinak neuvěří.  Nemají rádi překotné změny a výkyvy, jsou zvyklý na rutinu, kterou si v životě zaběhli. Obvykle jsou schopní a bystří, mívají všeobecný rozhled, jsou stratégové. Postupují pomalu, ale jistě. Ačkoliv by to nikdy nepřiznali, obdiv a zájem jim dělají velice dobře. Nejsou lehkomyslní a typický Kozoroh nikdy nedovolí, aby mu emoce zatemnily mysl, jsou mistry sebezapření. Své vnitřní pochybnosti o sobě samých schovávají za zástěrku arogance a siláckých řečí a gest. Bývají systematičtí.  V záležitostech vzdělání, zaměstnání i lásky postupují po jasných postupných krocích a opatrně, s částečným odstupem. Vždy obdivují ty, kteří vědí, jak se dostat na vrchol. Sami se také snaží vyhýbat se překážkám, které je v dosažení úspěchu brzdí. V případě Kozoroha je to lehkomyslnost, lenost a vztek. Bývají dobrými obchodníky.

Ve společnosti jsou zábavní a rádi se obklopují lidmi, kteří jsou čestní, věrní a mají společné naladění a zájmy. Projevování emocí pro ně není typické, spíše dokazují svoji náklonnost svým přátelům a rodině svými činy a skutky. Pro ty, které mají rádi, udělají cokoliv, i kdyby pro to měli překonat spoustu velkých překážek.

Kozorohové bývají ambiciózní, pracovití a cílevědomí. Jejich živlem je Země, která jim dodává schopnost realistického a racionálního myšlení. Jsou spolehliví a konzervativní. Ničemu a nikomu jen tak nevěří, vše si musí vyzkoušet a prošlapat si svoji cestičku. Mohou působit odtažitě a arogantně, jejich citlivé jádro zná ve skutečnosti jen pár blízkých přátel. Mají touhu po úspěchu, a i když by to nikdy nepřiznali, obdiv okolí jim dělá dobře. Jejich nálady jsou proměnlivé, někdy propadají smutku a melancholiím, v takových chvílích potřebují podpořit, aby znovu nabili svoji sebedůvěru. Mají velké organizační a obchodnické nadání.

 

Kozoroh Žena

Tyto ženy bývají veselé povahy a příjemné ke svému okolí.  Jsou zodpovědné a houževnaté, dovedou tvrdě pracovat a nic nenechávají náhodě. Jsou spolehlivé a budují kariéru i zázemí. Pocit jistoty a bezpečí je pro ně důležitý, budou si pro život hledat takového muže, o kterého se budou moci opřít. Do vztahů se nevrhají bezhlavě. Dbají o svůj zevnějšek a ve společnosti nikdy nezůstanou bez povšimnutí. Takovéto ženě je někdy složité porozumět, má svoji hlavu.

 

Kozoroh Muž

Zrozenci ve znamení Kozoroha mužského pohlaví bývají velmi pracovití a mají rádi svoji obvyklou rutinu. Jsou pečliví, ctižádostiví a profesní život je pro ně vším.  Mají pevnou vůli a schopnost překonávat překážky. Svůj život si plánují a nic nenechávají náhodě. Mají výjimečný organizační talent, jsou odpovědní, ale nedůvěřiví, chtějí mít vždy vše pod kontrolou. Někdy mohou působit bezohledně.  Jsou realisté, kteří zbytečně neriskují.

 

Ohlédnutí za rokem 2014

Rok 2014 přinesl Kozorohům do života nové spolupracovníky, přátele a známosti. Roztřídili jste si své přátelé na opravdové kamarády a na lidí, na které není spolehnutí. Zejména jste si udělali pořádek s lidmi, kteří nemají jasno ve světě majetku a financí. Měli jste se posunout ve svém životě, najít si společenství , kam chcete patřit, kde můžete uspět. Rok 2014 pro vás byl rokem stability, bylo v něm důležité, abyste dobře pochopili sami sebe a naslouchali přáním své mysli a organismu, objevili svůj skrytý potenciál a naučili se ho využívat.

 

Kozorozi v roce 2015

Milí Kozorozi, ve svém životě budete moci změnit opravdu mnoho, rok 2015 bude pro vás očistným rokem. Máte totiž poměrně jasnou představu, jací byste chtěli být vy a co očekáváte od lidí kolem sebe. Podle horoskopu vám však druhá z těchto vlastností může přinášet v roce 2015 nemalé problémy. Zjistíte totiž, že svět se netočí pouze kolem vás. Nemůžete plánovat do budoucna, ale spíše přemýšlet, kterou životní kapitolu ukončit. Nevyřešené problémy, které se časem nahromadily začnou vylézat na povrch a bude třeba je řešit. Některé situace najednou začnou být problémové. V roce 2015 se můžete setkat s pomluvami či s lidmi, kteří vám budou chtít škodit. Přijde zhodnocení chování z let minulých. Výzvy budou přicházet od lidí, kteří vám nastaví zrcadlo vašeho vlastního chování.  Na druhou staranu, také  budete mít hodně zametenou cestičku a budete obklopeni i spoustou přejících lidí, kteří vám v případných drobných nesnázích velmi rádi pomohou. Vybudujte si zázemí, které vám dá hodně volnosti, abyste byli schopní předvést vaše schopnosti okolnímu světu.  Významnější problémy, které by se během roku mohly objevit, budou nějakým způsobem spojeny s cestováním, takže asi nejrozumnější by bylo ho omezit jen na to naprosto nezbytné minimum. Bude potřeba naučit se asertivitě a diplomacii. Otevře se vám i téma zdraví, týkající se buď přímo vaší vlastní osoby nebo osoby blízké.

První polovina roku 2015 pod vlivem Saturna přináší urovnání majetkových a finančních záležitostí. Jedná se o úřední záležitosti zejména v souvislosti s majetkem, které vlastníte s další osobou či institucí. Na povrch vyplavou nesrovnalosti ve finanční oblasti. Pořádek v sexuálních partnerech, zálety a flirty Kozorohů budou také odhaleny. Druhá polovina roku přinese téma rozšíření vzdělání, touhu po učení. Saturn bude působit v oblasti víry, duchovních směrů a filosofie. Leden 2015 otevírá novou životní cestu, nové nasměrování. Díky vlivu karmického Pluta ve spojení se Sluncem v Kozorohu přináší pro vás osudové rozhodnutí. Toto zásadní rozhodnutí bude mít důležitý vliv na vaši budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit. Začátkem července 2015 budete muset učinit rozhodnutí, jak naložíte se svým životem, ukončíte životní kapitolu.

Také pro vás připravili přední hvězdní autoři svou velkou knihu 2015 a chtějí, aby vám její pestré stránky byly přínosem. I když na první pohled svým obsahem připomíná uplynulý rok 2014, jakmile zalistujete stránkami, objevíte pro tento rok významnou kapitolu navíc. Je psána talentovaným Jupiterem, který každým dalším odstavcem zvyšuje vaši víru ve vlastní potenciál. Pluto mu souhlasně přizvukuje a svou konjunkcí je připraveno k transformaci vaší osobnosti, ani rebelování nevyzpytatelného Urana mu v tom nezabrání!

Vaše ryze pozemské znamení se pomalu, ale jistě posunuje k výšinám. Máte za úkol otevřít se nové dimenzi, přičemž můžete odhalit životní sílu, o které jste neměli tušení, že ve vašem nitru existuje. Milí Kozorozi, vstupte do 13.komnaty a objevte dveře nového života!

Saturn, vaše vládnoucí planeta, vás v tomto roce podporuje jen krátce v létě, spíše se chce stáhnout, dát prostor vaší expanzi a možnosti předvést, co dokážete. Tento moudrý strážce času ví, že nastává doba, kdy vaše obohacení se o větší bezprostřednost může posunout o hodně dál. V jádru jste uvážliví a ve vašem erbu je vepsáno kráčet spíše pomaleji, jste pečliví, spolehliví a namísto špuntů od šampaňského vidíte před sebou tvrdou realitu, máte-li však ale nyní navíc požehnání od Jupitera, nechte ho, ať vám pomůže vystřelit nějakou tu petardu odvázanosti!

Tento rok vás skutečně vybízí, abyste prožili mnohem více barvitějších a dobrodružnějších chvil, než jste byli v minulosti zvyklí. Mnozí z vás budou zvýšeně cestovat, což přinese neobyčejné naplnění. Je velmi pravděpodobné, že uskutečníte dalekou cestu, která se zároveň ukazuje jako užitečná mise, vědecké a lékařské obzory mají zelenou! Kosmičtí mentoři zdůrazňují rovněž studium v zahraničí a možnost přeorientování se na hlubší životní směr.

V otázkách víry může vzniknout nárůst změny vyznání. Pronikavý vliv na váš duševní život má i zjemnělý Neptun, jeho laskavá vibrace vám vyhovuje, protože postavení ve vodním znamení Ryb je v souhlasu s vaším zemským slunečním znamením. Tento nenapravitelný snílek vás obohacuje fantazií, plodnými myšlenkami, směrováním k různým vynálezům, malířství a celkově umění.

Především vy, zrozenci 1.dekády (22.12. - 31.12.), můžete neobyčejným způsobem změnit své vyjadřování a směr myšlení, kterým dokážete v tomto příznivém období přeměňovat představy ve skutek. Cesta k cílům však není ani v tomto roce pro vaše znamení rovná a bez výmolů. Uličnický Uran dává o sobě i nadále vědět a svou kvadraturou tu a tam působí napětí ve vašem osobním životě, takže přicházejí chvíle, kdy jste rozčilení a máte sto chutí do něčeho bouchnout.

Alarmujícím obdobím se ukazuje především nástup jara, kdy se k Uranu přidají i Mars s Venuší a signalizují možné problémy v rodinné sféře nebo například mrzutosti s dědictvím. Plutova konjunkce potvrzuje určité konflikty, ale zároveň vás obdarovává neskutečnou silou čelit problémům tak, jak by to žádný jiný nedokázal.

 

Láska, vztahy

Kozorozi by se pro tento rok měli připravit na tesklivé nálady a vzpomínání. O to horší bude vyrovnat se s takovými pocity, pokud se před vámi objeví stará láska nebo nedořešený partnerský vztah z minulosti. Horoskop proto radí, připravte se na dlouhá rozjímání a meditaci nad vašimi životními hodnotami. Takové myšlenky vás mohou obvykle přepadnout před spaním. Ovšem letos se klidně projeví znenadání tam, kde byste to nejméně čekali, třeba jako náhlý záblesk na bujarém večírku. Nelekněte se prázdnoty nebo nejistoty, která se vás dotkne v takovém okamžiku. Propast pochyb překonáte snáze, když si uvědomíte, že jste důležitou součástí života rodiny, přátel a dokonce i širší společnosti. Horoskop vás nabádá k tomu, abyste život vnímali jako jednu z nitek hustého koberce, který tvoří celý svět, jež vás obklopuje. Myslete na to, jak můžete pomáhat ostatním. Upřímné dobro, které do světa pošlete, se vám vrátí v jiné podobě zase zpět.

Na milostné a partnerské parketě se v roce 2015 obohacujete o větší bezprostřednost, takže máte mnohem větší šance pro navazování bližších kontaktů s opačným pohlavím. Přející Jupiter vám otevírá dveře především ve druhé polovině roku a vy zjišťujete, že dokážete ze sebe dávat daleko více než v minulosti. Najednou jste přesvědčeni, zejména vy, Kozorozi 2.dekády (1.1. - 10.1.), že všechno dokážete a že je ten pravý čas k expanzi. Z touhy vymanit se ze zajetých kolejí ve vašem vztahu a bortit vše, co zůstávalo nehybné, můžete i leccos přehnat. Hlavně vy, kteří žijete v manželském vztahu, můžete zezkratovat své rodinné štěstí. Pro vás, nezadané, je situace podstatně příznivější, protože vás vaše nově nalezené obzory nebudou stát žádné problémy. Kosmičtí trubadúři napovídají, že se zamilujete nejprve z rozumu, ale později zjistíte, že mezi vámi a protějškem existuje také sexuální přitažlivost. Propojení vlivu Venuše a Marsu a jejich smyslné proudění na vaši osobnost je nejmarkantnější v říjnu. Budete cestovat a nacházet sympatii tam, kde byste ji nejméně čekali. Snažte se užívat romantických chvil, aniž byste hned mysleli na závazky či sliby, uvolnění a milostná dobrodružství na vás zapůsobí jako úžasná vzpruha. Na konci roku mohou mnozí z vás analyzovat a řešit dilema lásky ve spojitosti s nějakým vzdálenějším místem, přičemž vznikne otazník, zda se vázat na minulost či se přiklonit k budoucnosti. Rádi byste spojili obojí dohromady, ale to nejde, řiďte se tentokrát srdcem!

Šťastné měsíce: duben, říjen
Nepříznivé měsíce: červen, listopad

 

Práce a peníze

I když jsou pro vás pracovní otázky důležité a dokážete být neuvěřitelně houževnatí, abyste svým povoláním zlepšili životní standart rodiny, nebude v tomto roce pro vás přece jen kariéra a peníze středem vesmíru. Samozřejmě nezapomínáte, že sebedisciplína je nutná a jste si vědomi svých povinností, koneckonců byste bez reálné pracovní náplně ani nevydrželi. Vaše fyzická energie se zvyšuje zejména v dubnu, kdy Mars přispívá velkou výdrží a způsobuje, že dokážete na nějakém svém důležitém projektu pracovat dlouhé hodiny, přičemž podstatou tady je, že ho zcela jistě dokončíte. Plodné měsíce jsou taktéž květen a červen, neboť se zvyšuje vaše komunikativní aktivita. Častěji hovoříte s klienty a zaměstnanci, zdokonalujete webové stránky, vytváříte si výborné kontakty. Také ve finanční oblasti můžete nyní zaznamenat úspěchy, pokud chcete vyřídit hypotéku nebo půjčku, Jupiter je vám nakloněn. Zdá se, že všechno klape tak, jak má, ale jak bylo již zmíněno, jsou zde změny ve vašich prioritách. Nejste žádnými malými kolečky ve velkém stroji, jste stavitelé zvěrokruhu a umíte si vybudovat kariéru, ale také jako znamení šířky a hloubky začínáte toužit po větším naplnění a smyslu života. Postupně podléháte vábivé siréně Neptuna a Jupitera, pokud jste navíc zrozenci 1.dekády (22.12. - 31.12.) a 2.dekády (1.1. - 10.1.), půjčujete si od těchto dobrodějů ty nejfajnovější 3D brýle a vzápětí mnozí z vás změní své zaměření, hodně štěstí!

Šťastné měsíce: květen, červen
Nepříznivý měsíc: září

 

Domov a rodina
Potřebujete vědomí pevného zázemí a představa, že byste měli vést kočovnický život s častým stěhováním vás děsí. Jisté základy jsou jisté základy, o opaku vás nikdo nepřesvědčí. I když tyto pevné základy může tento rok rozrušit menší zemětřesení, nepřestáváte plánovat nové kroky ohledně vašeho domu a nezaskočí vás ani totální rekonstrukce, kterou si situace může vynutit. Pokud se ale rozhodujete o rozsáhlých opravách, neplánujte jejich počátek pokud možno na březen, i když vás k tomu bude zřejmě energický Mars tlačit. Touto dobou byste měli spíše více odpočívat, udělat si čas na děti, prostě zchladnout. Jaro je celkově vhodné pro společné aktivity s potomky, snažte se tohoto času využít. Jako rodiče jste přísní a spravedliví, chcete, aby vás vaše děti poslouchaly a respektovaly, také vám dělá radost, když vám ukazují, jak vás milují. Ukažte jim tedy i vy svou lásku a snažte se jim věnovat hodně naplno pokaždé, jakmile to půjde. Co se týče fungování vaší domácnosti, připravte se, zejména Kozorozi 2.dekády (1.1. - 10.1.) na možnost nečekaných problémů. Zlobivý Uran si může nepříjemně pohrávat s vašimi nervy, je proto vhodné jeho nepředvídatelnostem předcházet. Dbejte například na revizi elektřiny, otopného systému a buďte zvýšeně opatrní při manipulaci s různými domácími elektrospotřebiči. Na světlo se také mohou dostat různé změny rozhodnutí ohledně dědictví.

Šťastný měsíc: duben
Nepříznivé měsíce: březen, červenec

 

Zdraví
Vaše emoce a psychika mají velkou sílu a vliv na vaše zdraví! Snažte se o pozitivní ladění svého nitra a o nekonfliktní atmosféru se svými nejbližšími. V první polovině roku se mohou objevit zdravotní problémy, zejména s trávením. Potíže vás přinutí přehodnotit váš dosavadní život, pochopíte, jak je důležité dodržovat zásady zdravého životního stylu. Neberte na lehkou váhu svou životosprávu, omezte ostřejší koření, kávu, silný čaj a přemíru sladkostí. Pohyb v jakékoliv podobě pro vás bude velmi prospěšný, pusťte se do toho!Vaše zdraví může být spojeno s vašimi náladami a tím, jak vidíte realitu, přívaly saturnovského pesimismu prostřídaného melancholií rozhodně vaši energii neposílí. Pravdou je, že jsou mezi vámi i ti, kteří tzv. klamou tělem - pod smuteční vrbou Kozoroha schovávají jiskřivé červené rubíny. Říkáte, že patříte mezi ně, protože energie máte víc než dost? Ale i vy, houževnatí kamzíci, kteří potřebujete méně spát než ostatní a jste plni pracovního zápalu, potřebujete odpočinek spojený s neméně důležitou správnou životosprávou. Pluto stejně tak jako v předešlých letech vás sice může obdarovávat nadlidskými výkony, ovšem stejně tak může ve spolupráci s nevyzpytatelným Uranem vést k přepínání sil a vyhoření vašich baterií. Pokračuje taktéž zvýšená tendence k úrazům, takže buďte opatrní jak při domácích pracích tak např. při sportování, a to zejména v měsíci březnu, kdy si úrazový Mars podává ruku s Uranem a ze znamení Berana si na vás dělá laskominy. Pamatujte, že jóga a chůze je pro vás v této době daleko vhodnějšími sporty než třeba hokej! Slabším obdobím se jeví také měsíce listopad a prosinec, které aktivují zvýšenou náchylnost k problémům kůže a sliznic, jejich suchost a zvýšené trhlinky, hydratace kůže je tedy v zimě nutná. Pokud se cítíte ve stresu a unaveni, popřemýšlejte nad relaxačními a antistresovými masážemi, které vyváží vaše tělo, rok 2015 vám prozrazuje, že tajemství úspěchu je v klidu!

Šťastné měsíce: září, říjen
Nepříznivé měsíce: březen, listopad

 
 

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2015: Štěstí je zakódováno ve vašem rozvoji osobnosti a vyšším poznání. V tomto roce můžete přijít s myšlenkami, které naprosto změní obraz společnosti.

 

Rada pro Kozorohy: díky vaší kreativitě a přirozenému nadání se dostanete v roce 2015 do středu pozornosti. Podaří se vám růst a rozvíjet své schopnosti. Uvědomte si ale, že přátelé, rodina i kolegové v práci tu nejsou jen od toho, aby plnili vaše přání. Snažte se jim lépe porozumět a zjistíte, že se vám vstřícné jednání vyplácí. Pokud na ostatní netlačíte, udělají vám radost sami od sebe.  Nezapomínejte ovšem na svůj osobní život, kupte si knihu, třeba i elektronickou, a začtěte se do fiktivního příběhu. Zaměstnáte tak vaši fantazii a uvědomíte si, o jakých hodnotách je skutečný život. Přestaňte se honit za penězi a pracovními úspěchy a můžete v tomto roce více než jindy zjistit, jak cenný je klid, odpočinek a především vaše zdraví. Nepřipravujte se o maličkosti, které dělají život krásným. Nebuďte pouhým divákem života kolem vás.

 

 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz, www.vestirna.com, www.horoskopy-vestirna.com, https://www.astrokarty.cz, https://www.horoskopy-na-rok-2015.cz, https://horoskopy.etarot.cz, www.horoskop-2015.cz, https://horoskop2015.7x.cz

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.