Čo ku nám prichádza v roku 2015...

Milovaní, máme tu čas keď sa stretáva rok s rokom. Vtedy prehodnocujeme to, čo sme prežili a zároveň sme v očakávaní toho, čo nám prinesie, aký bude ten nadchádzajúci rok. Poďme spolu kuk, čo ku nám prichádza v roku 2015:

Prvý štvrťrok budú ešte doznievať energie z konca roka 2014. Čo sa prejaví vo vyplavovaní emócií, doznievaní všetkého, čo sme riešili v závere roka. Všetko má svoj čas pôsobenia. Tí, ktorý sme v uplynulom roku pracovali ako včielky pocítime miernu úľavu, výdych. Opadnú obavy a starosti o budúcnosť. Viacerým sa ukážu nové možnosti a vízie. Tu treba dbať o čistotu myšlienok, sme tvorcami svojho života. Tak ako myslíme, tak tvoríme svoj svet. V spoločnosti sa bude ukazovať všetko to, čo nebolo odhalené, budú sa viac tlačiť do popredia nepravdy a všetko čo nie je čisté ako to skutočne vyzerá bude odhalené. Byť k sebe úprimný nadovšetko. Je čas uzemniť všetko to, čo sme sa doteraz naučili a previesť to do reality. Začať naplno prežívať to duchovno v praxi, nebáť sa prejaviť svoju pravdu a svoj názor cez srdce. Spoločnosť a tento svet potrebuje inovácie v každom smere. Hlavne v nových myšlienkach, názoroch a hlavne v skutkoch, ktoré môžeme dať cez seba, cez to čo sme spracovali. Môžeme to dať von a ponúknuť aj tým, ktorý o tom ešte nevedia. Je čas vyjsť z ulity von.

Druhý štvrťrok sa bude niesť v znamení zmien nie len celospoločenských, ale aj celosvetových. Mení sa ovzdušie v kolektívnom vedomí a ľudia sa prebúdzajú. Prichádza doba, keď sa všetko začína prejavovať von zo seba, zo srdca. Do  spoločnosti, do sveta. Tieto zmeny budú viditeľné všade tam, kde o to viac sa stará pravda snažila umlčať to, čo je nové a má byť prejavené. Zmena je potrebná a nezadržateľná. Prichádza so zmenou myslenia cez srdcia ľudí. S oteplením prichádza prebudenie sŕdc, s teplými jarnými dňami prichádza aj lúč nového vedomia. Klíči von zo zeme. Všetky bolesti zabudnuté budú doliečené. Viacerí pocítime túžbu nových myšlienok a výziev. V tomto období, kto sa ešte nerozhodol, na ktorú stranu váh sa prikloní, tak toto obdobie nás aj poposunie tam, kde je naše miesto. V celospoločenskom merítku sa zmeny prejavia tak, ako bude potrebné. Hojnosť, integrita, pravdovravnosť. Preveria sa hlavne vzťahy, bude potrebné veľa vecí prepustiť a odpustiť.

Tretí štvrťrok a zároveň druhá polovica roka sa môže prejaviť trochu hustejšími energiami, ktoré nebudú chcieť povoliť. Pravda bude mať svojich oponentov, aj v spoločnosti aj v názoroch okolo nás. Obdobie leta bude o triedení zrna od pliev ešte viac ako v uplynulom roku. Triedení starého, ktoré sa môže zubami nechtami držať. V celospoločenskom merítku sa môže prejaviť pravda viac silou, ako myšlienkou. V tomto období bude potrebné nestrácať svoju vieru, svoju pravdu a svoje presvedčenia. Zostať verný svojim zásadám a ideálom. Tretí štvrťrok je o liečení ducha národov, ducha spoločnosti.Liečení a uzdravovaní všetkého, o čo žiadame a prosíme začiatkom roka. V tomto prípade sa prejaví čas pôsobenia všetkého na všetkých. Bude potrebné udržať v rovnováhe srdce a rozum, neplytvať energiou kde netreba, sústrediť sa na to podstatné.

Záver roka a štvrtý štvrťrok sa všetko to, čo bolo ťažké prenesie do uvoľnenia, výdychu na všetkých pozíciách. Všetko to, čo sme celý rok presadzovali, sa ukáže ako to pravé a pravdivé. Ukážu sa viditeľné zmeny v systéme, spoločnosti aj celosvetovo. Ukáže sa to, že naozaj sa oplatí vytrvať vo svojom presvedčení, názoroch, vo svojej pravde cez srdce. Vzťahy sú dôležité vo všetkom, aby pravda bola pravdou aj tam, kde nemá pevnú pôdu pod nohami. Znamená – všetko to, o čo sme sa snažili, sa nám ukáže ako pravdivé, ukážu sa výsledky našej práce. Celospoločensky aj celosvetovo.

Celkovo rok 2015 je o dokončení čistenia tam, kde to ešte nie je ukončené. Kto pracoval v uplynulom roku intenzívne, ten pocíti výdych a úľavu. Kto nepracoval, nechcel počuť pravdu, u toho turbočistenie pokračuje z uplynulého roku. Platí to aj pre spoločenské udalosti. Toto prichádzajúce obdobie vytriedi zrno od pliev úplne. Všetko, čo nebolo pravdou, sa ukáže v pravom svetle. Pre nás všetkých je to čas, keď ako ľudia máme začať pomaly a isto vychádzať z ulity. Tí, čo sme pripravení ukazovať cestu aj iným, svojim životom, názormi, vyžarovaním, cez seba samých. Zostúpiť z hlavy do srdca a úprimne prejavovať svoje názory, myšlienky, pravdy cez srdce.

 

Rok 2015 nenechá nikoho chladným. Nič neostane na svojom mieste to, čo sa nepohlo dlhé obdobie. S novými energiami, ktoré prichádzali v uplynulom roku sa začína pomaly a isto prejavovať všetko to nové v skutočnom reálnom živote. Cez nás všetkých, ktorí dovolíme tejto novej pravde, novému vedomiu sa plne ukotviť a integrovať v spoločnosti. My sme tí, na ktorých sme čakali.

 

Celkovo nadchádzajúci rok bude mierne bolestivý pre ego, ktoré sa u niektorých bude ešte silou a mocou držať. Ozdravujúci a liečivý pre tých, ktorý budú vedení  svojou dušou, srdcom a okolnosťami napredovať.Plne transformačný pre všetkých, ktorí v uplynulom období nastúpili a pokračujú cestou srdca a duše. A úplne inovačný, plný zmien pre všetkých – spoločnosť, svet, národy, planétu v merítku globálneho uvedomovania potreby presvetliť všetko tmavé, preliečiť všetko bolestivé a otepliť všetko to, čo potrebuje lásku a svetlo. Preložené do bežnej reči – všetci, ktorí sú na ceste vedome aj nevedome – ceste srdca a duše, akýmkoľvek spôsobom budú a sú vedení k tomu, aby sa cez nich dostávalo nové vedomie ku všetkým hľadajúcim. Všetkým, ktorí to potrebujú. Pravda a integrita budú v popredí všetkého diania a zmien v spoločnosti. Preto sa nedajme odradiť počiatočnými ťažkosťami. Veď umierajúci kôň najviac kope. Zostaňme verní svojim ideálom, presvedčeniam, pravdám, ktoré filtrujme cez srdce. Aby sme boli celiství a v rovnováhe. Vysielajme to všetko von zo seba, k našim blízkym, do spoločnosti, k Matke Zemi. Nech tie semienka nových myšlienok, smerov, vízií sa tento rok 2015 naplno integrujú do spoločnosti, sveta, vedomia všetkých ľudí. Kde budú postupne klíčiť, rásť. Ich výsledky uvidíme, tak ako my, aj tí čo prídu po nás. My sme ten začiatok aj koniec.

 

Tak si vážme v tomto nadchádzajúcom roku seba samých, jeden druhého, všetko okolo nás.Buďme vďační za všetky príležitosti, výzvy, okolnosti ďalšieho rastu. Lebo s pravdou a integritou prichádza Nebo na Zem. To bola, je a bude naša úloha, kým sme tu. Priviesť, ukotviť, uzemniť a naplno žiť Nebo na Zemi. V pravde, láske, v poznaní. V harmónii seba samých a so všetkým okolo nás.

 

Tak nám všetkým želám rok plný nových úžasných možností, zmien, výziev.

 

Nech dokončíme to, čo sme nedokončili, a nech naplno začneme to, k čomu smerujeme, k čomu sme vedení. Skrze Pravú pravdu, skrze Pravú lásku cez srdce.

 

S láskou pre nás

Elina

 

26.12.2014 napísala Elina. Tento článok môže byť ďalej šírený, kopírovaný v neskrátenej, neupravenej podobe a len pre nekomerčné účely pokiaľ bude pripojená celá táto poznámka aj s aktívnym odkazom https://www.facebook.com/eva.brieskova