Pavel Hanzal: Velká astrologická předpověď na rok 2015

nejlepším řešením, nesnažme se o extrémy.

Zvýšenou pozornost bychom měli věnovat období mezi 10. – 13.3.2015, kdy si pro nás vesmír připraví výbušnou směs díky konjukci Marta s Uranem, to vše v kvadratuře na Pluto. V tomto čase si dávejme pozor na rychlou jízdu, prudké a agresivní reakce, jakož i unáhlená rozhodnutí, které nebude snadné vzít zpět. V klidu nebudeme ani ve dnech mezi 5.4.2015 – 7.4.2015, kdy hrozí zvýšená nervozita a hádky způsobené přílišnou sebestředností a sobectvím, což může mít na svědomí Slunce přecházející přes Uran.

 

V souvislosti s Uranem bych rád upozornil na krásný trigon v době 15.6.2015 – 30.6.2015, kdy se Uran ve znamení Berana díky této astrologické konstelaci spojí s Jupiterem ve Lvu a během posledních dní zmíněného časového úseku s Venuší ve Lvu. Nejenom, že díky tomu budeme v těchto dnech velmi dobře odolávat Saturnským zkouškám, které jsou uvedeny dále v textu, ale zvyšuje se šance na sebeprosazení a prezentaci vlastních tužeb. Zatoužíme si užívat života plnými doušky, a je jen na nás, k čemu větší míru inspirace, kterou trigon také přináší, využijeme.

 

Saturn – náš učitel
Pozornosti by neměl uniknout ani Saturn, který se díky své retrograditě vrátí v čase 14.6.2015 – 18.9.2015 do znamení Štíra a prohloubí tak důraz na stabilitu našich citů. Nejde pouze o hluboké city, ale také psychickou stránku našich životů a podvědomí. Je to vhodná doba pro regresní terapie a očištění se od všech závislostí, které nám komplikují jak duchovní cestu, tak i mezilidské vztahy založené na hlubokých prožitcích. Ovšem současně varuji před povrchností a přelétavostí v tomto směru, neboť právě to nemá Saturn rád. Během pohybu Saturnu ve Štíru bychom měli cíleně pracovat na větší vřelosti, upřímnosti a otevřenosti, protože přílišné uzavření do sebe by bylo kontraproduktivní.

 

V souvislosti se Saturnem budou zajímavé dny v termínu 29.7.2015 – 8.8.2015, kdy se dostane do kvadratury s Jupiterem. Saturn a Jupiter jsou dvě zcela odlišné energie a tak musíme počítat s tím, že zmíněná kvadratura může způsobovat jednání ode zdi ke zdi. Jednou budeme potřebovat a vyžadovat jasnou strukturu, serióznost a řád, podruhé zase nadbytek, užívání si radostí a velkou míru pozitivity. Snažme se proto o vyváženost.

 

Dále v průběhu 17.11.2015 – 5.12.2015 se díky kvadratuře mezi Saturnem ve Střelci a Neptunem v Rybách připravme na to, že témata, mezi která patří duchovní praxe, umělecké činnosti a soucítění s druhými lidmi včetně pomoci v sociální sféře, můžou začít drhnout a zpomalovat se. Budou přicházet různé překážky a uspěje pouze ten, kdo ukáže dostatečnou cílevědomost, odhodlání a poctivou snahu.

 

Jupiter přejde do Panny
Přechod Jupitera ze znamení Lva do znamení Panny si pro nás vesmír nachystal na 11.8.2015. To je poměrně velká změna v energetickém vlivu, ale i tak můžeme tuto konstelaci úspěšně využít, v novém směru, který určuje znamení Panny spolu s Jupiterem. Zkusme si udělat pořádek v našem životě i okolí a začněme se více soustředit na životosprávu a zdraví celkově. Přesto vřele doporučuji rozumný a vyvážený přístup, neboť jakýkoliv extrém nebo přehánění by nám mohly uškodit.

 

Na zdraví se více soustřeďme ve dnech 13.9.2015 – 21.9.2015, kdy opozice mezi Jupiterem a Neptunem může nabídnout větší rozmach plísňových onemocnění, jakož i různých ekzémů. Speciálně pozor na konzumaci bílého cukru, bílé mouky a dalších potravin, které pomáhají rozmnožení Candidy ve střevech. Mimo zdravotní tématiky si dávejme pozor na to, co slibujeme, abychom to dokázali opravdu splnit.

 

Pro všechny, kteří potřebují přízeň hvězd v praktických pozemských záležitostech souvisejících s majetek, se nabízí termín 10.10.-18.10.2015, kdy postupně spolupracují Mars s Jupiterem skrze trigon s Plutem. Pokud se ovšem chcete vyhnout riziku ukvapenosti a prudkým reakcím, bude lépe, pokud s činy začnete až od 14.10.2015.

 

Pavel Hanzal, astrolog a terapeut

 

Převzato z: https://armorica-bara-selan.webnode.cz