Štír  24. 10. - 22. 11.

 

 

Charakteristika Štíra

Štíři bývají neuvěřitelnou zásobárnou energie, kterou disponují. Symbolizují neuvěřitelnou vnitřní sílu, odvahu a nezlomnost těla i duše. Pokud tyto vlastnosti tento zrozenec dokáže plně a pro sebe vhodně fyzicky i emocionálně využít, dobře je ovládnout a zvládnout, pak bývá pak velice úspěšným jedincem. Jestliže však není příliš schopen s touto jemu vlastní energií pracovat, může to následně vést k jeho typické rozmrzelosti, zádumčivosti a žárlivým scénám. Většina Štírů je schopna hlubokého, pronikavého a analytického myšlení. Mají potřebu přijít věcem a problémům na kloub. Chtějí všechno nebo nic, nedělávají kompromisy. Pro ostatní bývají atraktivní a vzrušující, disponují kouzlem osobnosti a obrovskou sexuální energií. Láska, sexualita a vztahy jsou pro Štíry velmi důležité. Tělesnou oblastí Štíra jsou genitálie, což může vysvětlovat jejich sexuální pověst, to však neznamená, že každý Štír by musel být nutně sexuálním maniakem. Pod jejich ohnivou maskou se často skrývá chlad, odstup a nedůvěra. Umírněnost není zrovna vlastnost, které by se Štírům dostávalo dostatečně. Musí se jí učit jak ve stravě, tak v konzumaci alkoholu, v práci, sportu i milostném životě. Štíři mívají vyvinutou silnou vůli, jakmile si něco usmyslí, potom jen velice těžko jim to někdo může vyvrátit nebo je svést z jimi jasně vytyčené cesty. Štír nedělá nikdy nic jen napůl, právě v tom je jeho síla, ale zároveň i slabost. Štír bývá nerad klamán, pokud už Vám jednou dá svoji důvěru, pokuste se ji raději nezklamat. Zraněný Štír dokáže dlouho plánovat pomstu a ublížit vám v tom nejméně čekaném okamžiku právě na tom nejcitlivějším místě.

Štíři jsou silné osobnosti s dostatkem energie a vůle, kterou však docela často skrývají pod poměrně nenápadnou až chladnou slupkou. Mívají silnou vůli a nezdolnou osobnost. Bývají aktivní a činorodí. Udržují si velice široké spektrum zájmů a chtějí v životě mnohé dokázat a něco znamenat. Svoje plány jsou však schopní tajit a i své soukromí si obvykle velice pečlivě a umně střeží. Tito zrozenci umějí být velkorysý a štědří, ale zároveň si dlouho pamatují případnou zradu. Dokážou být umínění a jen neradi mění svůj názor. Většinou mají velice silné sebeovládání a bývají nekompromisní. Bývají také dynamičtí, uhrančiví a opačné pohlaví k sobě přitahují jako magnet. Pro svého partnera dokážou udělat téměř vše, ale od lásky k nenávisti je u nich jen krok, proto nebývá nouze o krize a partnerské výbuchy.

 

Štír Žena

Žena zrozená ve znamení Štíra mívá nezkrotného, živelného ducha. Obvykle z ní vyzařuje ženský půvab stejnou měrou, jakožto samolibost a nadřazenost. Vyzařuje z ní sexualita, je označována jako femme fatale zvěrokruhu. Štírky se dokážou neskutečně rozběsnit, pokud si z nich snad chcete dělat jen legraci, či s nimi špásovat. Tato žena nedokáže muži odpustit slabost, potřebuje rovnocenného partnera, kterého může obdivovat a ke kterému bude dlouhodobě vzhlížet.

 

Štír Muž 

Často se říká, že muži zrození ve znamení Štíra jsou velmi vášniví a obvykle to také bývá pravda. Jejich chladný zevnějšek je obvykle jen maskou, pod kterou se skrývá dynamika a oheň. Tito muži mistrně ovládají rozum i city. Mívají však výbušnou povahu, která dokáže způsobit ránu na celý život. Nesnáší porážku, ale obvykle se dovedou chovat čestně. Každý Štír sám o sobě je zákonem a nezajímá ho, co si myslí ostatní lidé.Okolí někdy dokáže provokovat svojí samolibostí.

 

Ohlédnutí za rokem 2014

Od podzimu 2012, celý rok 2013 a 2014 Štírům dělal pořádek v jejich životě přísný Saturn. Pod vlivem této planety se vám zásadně změnil život. Vztahové a pracovní partnerství zaznamenalo mnoho citelných změn. Všechno, co bylo potřeba změnit, jste změnili. Bydlení, nevyhovující práce, problematické vztahy, toto vše prošlo prověrkou a došlo na pozitivní změny. Máte teď uklizený život - k takovému velkému úklidu dochází každých 29 let, kdy vstoupí Saturn do znamení Štíra. Každopádně byl pro vás rok 2014 ve všech směrech rokem přelomovým. Měl ve vás probudit velký pocit zodpovědnosti  jak k sobě, tak i k ostatním a přinesl vám i pár zatěžkávacích zkoušek. Jejich cílem bylo vám pomoci s vaším úkolem - najít ve všem, co chcete udělat, ten pravý smysl.
 

Štíři v roce 2015

Rok 2015 vám přinese další proměnu osobnosti. Síla, odvaha a rozhodnost, to jsou vlastnosti, kterými v tomto budete mít šanci okouzlit celé své okolí. Budete mít dokonalou schopnost najít řešení v složitých situacích, urovnat spory a vůbec být vůdčím duchem pro svou rodinu a okolí. Složité záležitosti vás budou těšit a budete je považovat za velmi zajímavou výzvu. Háček je jen v tom, že banální každodennost vás bavit příliš nebude a tam pak může dojít ke zbytečným hádkám a nebo dokonce i k menším problémům. Pokuste se objevit trochu kouzla i v obyčejnosti života. Pokud budete na sobě pracovat, přinese vám to znatelný pracovní a karierní posun. První polovina roku vám přinese pracovní změny spojené s budováním kariéry. Každá změna v souvislosti s pracovními aktivitami je pro dobro věci. Druhá poloviny roku bude tlačit do změny přátel a lidí v okolí. Prošli jste velkou vnitřní proměnou a ještě vás čeká další dlouhodobá očistná proměna. Díky vlivu Černé Luny  projdete velkou zkouškou, kdy vám někteří lidé přinesou velká zklamání. Lidé, kteří zklamou, budou muset odejít. Vstoupí vám do života důležité osoby, které vás posunou a budou hrát velkou roli ve vaší budoucnosti. Na jaře 2015, začátkem května, bude nutné některé situace ukončit a uzavřít, připravit si volné ruce pro záležitosti budoucnosti. Podzim přinese spoustu energie, nový životní posun a začátek nových projektů. Rok 2015 přináší Štírům prověrku v oblasti vztahů s osobami blízkými a kariérní úspěch. 

Konstelace roku 2015 pro vás milí Štíři připravují pestrobarevnou mozaiku zajímavých poselství a na vás je, abyste je správně rozkódovali. Při vaší schopnosti proniknout jako radar do těch nejskrytějších hlubin to zcela jistě není nadlidský úkol a podle hvězdného kompasu dokážete najít správnou cestu. Expanzivní Jupiter spřádá s tajemným Plutem hodně hypnotické příběhy a mohou být tak trochu pokušiteli, kteří někdy rozfoukávají vaše ambice až k nebesům. V porovnání s rokem 2014 se však tyto ambice začínají stěhovat z vaší osobnosti a touhy po vzestupu spíše do kolektivní roviny. Máte za úkol naučit se smiřovat s tím, že se některé osudové ideály prostě zhroutí. Nicméně jste fénixové zvěrokruhu a čím tvrději dopadáte, tím z tohoto pádu vycházíte větší!

Vaše aura má vyzařování obrovského magnetismu a přitažlivé tajuplnosti, jste totiž ti, kteří ze všech nejvíce chápou, že být člověkem znamená uznávat tabu. Proto také máte často v oblibě psát neviditelným inkoustem. Jste vyvolení pro silné citové zážitky, které jsou neocenitelným společníkem pro obnovu vašeho -JÁ- a rok 2015 v tomto směru rozhodně nevykazuje absenci.

Hned v prvních měsících roku se můžete setkávat s myriádou obrovsky silných životních momentů a lidských osudů, se kterým jste náhodně nebo i z vlastní vůle konfrontováni. Jupiter, král bohů, pestrostí událostí až přehání, můžete se ocitat ve šťastných i nepříjemně vyhrocených situacích, některé z vás čekají přátelství či blízké vztahy s mimořádně mocnými lidmi, také můžete být vrženi do světa velkých peněz tak, že jste v ohnisku profesionálů této oblasti nebo jste necháni napospas všem důsledkům, které velké peníze přinášejí.

Říkáte, že jste geniální v odhalování případného nebezpečí? Skutečně nehodláte hrát roli Proserpiny, která doplatila na hlad po zakázaném ovoci, máte přece ohromnou vůli, Pluto však umí velmi přesvědčivě lákat svým granátovým jablkem ke kousnutí. Od září se situace velmi zlepšuje, je patrné, že spoléháte na své síly a přednostně vy, Štíři 1.dekády ( 24.10. - 2.11.) a 2.dekády (3.11. - 12.11.) očekávejte příval úspěchů a zvýšeného štěstí!

Vaše znamení je po celý rok pod ochranou příznivých vibrací Neptuna a Pluta, což taktéž nelze podceňovat, protože tito -andělé strážní- vám chtějí pomoci uskutečnit vaše sny a přání, které v sobě už dlouho ukrýváte jako sladké tajemství. Nyní by měla tato přání vystoupit na povrch a vaše představy oživnout, protože jste je schopni vyjádřit velmi tvořivou a spontánní formou. Překračujete běžné hranice myšlení a komunikace, dokážete promlouvat o skrytých věcech a také otevřeněji o sexu, přičemž mají vaše slova na druhé doslova magnetický vliv.

Připravte se na neobyčejně kouzelné milostné vztahy a také splněná přání, která jsou spojena například s plánováním rodičovství nebo záležitostmi vašich dětí. Milí Štíři, máte rovněž skvělou dobu pro hloubková studia a některé formy výzkumných prací, využijte větší otevřenosti vaší jinak hermeticky uzavřené duše! Váš tvůrčí a myšlenkový potenciál se nyní stává gigantem, pomocí něhož můžete předat druhým něco mimořádného.

 

Láska, vztahy

Neodkládejte již dále nevyřešené problémy, urovnejte mezilidské vztahy, odstraňte z vašeho nitra zášť a začněte řešit to, co stále odkládáte. Teprve poté bude pro vás celý rok ve znamení hezkých zážitků a nezapomenutelných chvil, nejen s partnerem, ale i s lidmi, kteří jsou vám blízcí. Měsíce srpen a září budou otevřené lásce, a pokud jste nezadaní, potkáte zajímavou osobu, se kterou navážete hlubší vztah. Překvapivě zjistíte, že vás kromě tělesné přitažlivosti spojuje i stejné duchovní směrování a vyznávání shodného žebříčku hodnot. Není vyloučen i nečekaný sňatek. Váš vládce Pluto, jako planeta výbušných vášní a záhad, pro vás i v tomto roce splétá své hypnotické příběhy a střelbou amorových šípů zrovna nešetří ani snivý Neptun. Milí Štíři, i když své vnitřní emoce často skrýváte a jste neproniknutelní jako Einsteinova teorie relativity, hvězdy na vás prozrazují, že v roce 2015 obsadíte scénu lásky přímo mistrně! Hned únor může spustit aktivnější dění, Venuše s Marsem dávají o sobě vědět, největší plodnost milostných zážitků je však naprogramována až na druhou polovinu roku. V této době máte tendenci vyhledávat všechno, co je extrémní a jen zřídka se spokojíte s konvenčním sexuálním životem. Především u vás, zrozenci 1.dekády (24.10. - 2.11.) a 2.dekády (3.11. - 12.11.), přichází v úvahu intenzivní milostné dobrodružství s někým hodně zajímavým, srdečným a může z toho vzniknout vztah, v němž jste doslova pro sebe stvořeni. Podmínka tu však je - nesmíte se snažit ovládnout jeden druhého. V lásce chcete vyzkoušet všechno a vaše znamení je vnímáno jako sexuální explorer, výjimku však vytváří v létě Štíři 3.dekády (13.11. - 22.11.), které se snaží střídmý Saturn svou konjunkcí mírně usměrnit a chce vnést do milostného a partnerského života více řádu a důstojnosti. Zajímavou Saturnovou perličkou je to, že v případě nevěr a lhaní se mohou objevit zdravotní neduhy, především v oblasti močových cest a pohlavních orgánů. Že jste se teď trochu zalekli? Nemáte vůbec proč, pokud budete znát své hranice, je to na vás!

Šťastné měsíce: červenec, říjen, prosinec
Nepříznivý měsíc: leden

 

Práce a peníze

Otázky kariéry a finančních záležitostí se pro vás v tomto roce stávají zvýšeně aktuální. Koncem února roztáčí energický Mars své ohnivé tornádo a mnozí z vás se rozhodují, že v pracovní oblasti půjdou svou cestou. Síla této rudé planety udržuje ještě i celý březen vaši aktivitu a odhodlání, veškeré kroky ohledně profese si rozhodujete sami, aniž byste se ptali na názor druhých - je vám totiž úplně jedno, co si o vás druzí myslí. Zejména v první polovině roku však neopomíjejte vliv Jupitera, jak už bylo zmíněno, vede k přehánění. Vy, kteří chcete setrvat v zaměstnaneckém poměru, můžete doplatit na své přílišné přesvědčení, že pouze vaše názory jsou nejlepší a připravit se tím o povýšení do vedoucí pozice. Pokud navíc působíte v technickém, strojírenském nebo právnickém oboru, stejně tak jako třeba u policie či manažerství, mějte se na pozoru dvojnásobně. Největší pravděpodobnost komplikací signalizuje měsíc duben, což zároveň platí i pro záležitosti finanční. Buďte velmi opatrní vzhledem k různým nabídkám půjček, nebo byť i třeba k lákavým finančním transakcím, mohli byste splakat nad výdělkem! I když se vám nechce poslouchat názory druhých a máte vlastní hlavu, dejte alespoň nyní na radu hvězd a veškeré důležité kroky ohledně peněz odložte na druhou polovinu roku. Pokud chcete začít podnikat, je pro vás toto období skutečně nejvhodnější, přičemž úplnou alfou omegou pro úspěch se rýsuje spojenectví v podnikání s důvěryhodnou osobou.

Šťastné měsíce: březen, říjen
Nepříznivé měsíce: leden, duben

 

Domov a rodina
Váš domov je místem, podle kterého se pozná, jak vycházíte se svými nejbližšími nebo i například sousedy, buď je nabitý jiskřivou atmosférou, nebo ho citelně ovládá zdrženlivost a chlad. Přesně tak je tomu i v tomto roce, takže v obdobích harmonie vnášíte pod domácí střechu ohromné potěšení, překvapujete své miláčky kulinářskými vychytávkami, snažte se o společné sdílení nějakého umění jako například návštěva koncertů a galerií, také umíte ostatní nadchnout k romantickým výletům. Mimořádně hezkým obdobím je květen, kdy Venuše s Neptunem tkají zlaté nitky štěstí pro rodinné soužití a naznačují, že se svými nejbližšími se cítíte nejkouzelněji, zejména ve společnosti svých dětí. Rýsuje se dovolená na nějakém vzdáleném cizokrajném místě, kde nechybí moře a romantika. Každopádně chcete svým ratolestem splnit, co jim na očích vidíte a to se týká i aktivit ve školním roce, například přihláška do nějakého uměleckého kroužku. Naopak kandidáty pro vypjaté situace jsou měsíce srpen a září, ve kterých máte tendenci být podrážděnější a planetární konstelace vám ubírají na náladě a schopnosti sdílet potěšení. Hněvivý Mars snadněji vyvolává v tomto období vztek, jste na své potomky přísnější a jejich sentimentální výstřelky hůře tolerujete. Tyto měsíce mohou signalizovat rovněž problémové období co se týče vaší matky, pokud mezi vámi už předtím něco elektrizovalo, nyní je hlášena kulminace problému.

Šťastné měsíce: květen, říjen
Nepříznivé měsíce: srpen, září

 

Zdraví
Nezanedbávejte svůj zdravotní stav a neberte zdraví jako samozřejmost. I když fyzicky nemusíte vnímat žádné problémy, psychika může přece jen trochu zakolísat. Jste příliš citlivá a emoční povaha, takže různé úzkosti a deprese nejsou vyloučeny. Prospěje vám pobyt u moře nebo na horách, turistika, plavání a solná jeskyně, posílíte tak svojí odolnost proti nemocem. Vyhýbejte se přílišnému rozčilování, spěchu a dbejte na dostatečný odpočinek. Začátkem léta pozor při řízení auta, může hrozit dopravní nehoda, také hrozí zranění předměty, pozor při stěhování. Skrýváte v sobě velmi extrémní temperament a stejně tak jako ve vztazích, tak i v oblasti zdraví zastáváte heslo VŠECHNO NEBO NIC. Máte dobrou fyzickou odolnost a dokážete svůj intenzivní náboj proměnit ve vulkán sršící energie, na druhé straně, pokud jste nemocní, snažte se najít skulinku, kterou byste unikli do samoty. Ponory do sebe sama a mlčením jako byste hluboko uvnitř sebe objevovali příčiny, které generují nemoc. I když rok 2015 nehrozí nikterak vážnými zdravotními problémy, přece jen není na škodu hlídat si své slabiny, což je u vašeho znamení vylučovací ústrojí, zejména tlusté střevo, konečník, taktéž reprodukční trakt a oblast krku. Jupiter ze znamení Lva v první polovině roku naznačuje také silnější tendenci k větší zátěži srdíčka a Saturn, byť svým krátkým působením v létě, tento fakt potvrzuje. Saturnova konjunkce rovněž napovídá, že za vším může stát snížená funkce štítné žlázy, takže tu máme opět bludný kruh, kdy se projevují problémy zmíněného vylučovacího ústrojí např. zácpou. Zbystřete především vy, zrozenci 3.dekády (13.11. - 22.11.), mořské řasy, ryby, třešně a také akupresura či jodové koupele mohou významně pomoci! Alkohol a toxiny jsou pro vaše tělo velkou zátěží. Milí Štíři, co tak po každé bouřlivější párty naordinovat půst? Buďte si jisti, že tento krok obnoví vaše napájení a opět budete sršet elánem! Ve druhé polovině roku jsou vám všechny planetární energie nakloněny, takže prevence vám půjde jedna radost.

Šťastný měsíc: březen
Nepříznivé měsíce: duben, srpen

 
 

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2015: V tomto roce máte potkat spřízněnou dušičku, se kterou budete mít společné cíle. Díky vašemu charismatu a síle osobnosti se vytvoří pouto mezi nebem a zemí.

 

 Rada pro Štíry: během toho roku  budete moci oživit a přehodnotit vaše životní cíle. Vyberte jeden z nich – ten, který je pro vás nejdůležitější, a jednejte. Je více než pravděpodobné, že se vám při cestě za naplněním vašeho snu, bude mísit osobní a profesní život. Udělejte vše proto, aby tyto dvě nezbytné součásti vašeho života, zůstaly nepropojené. Pokud by se navzájem ovlivňovali, je velké riziko, že by tím jedna z nich trpěla. Buď by při rozvoji vaší kariéry utrpěl váš osobní život, nebo byste kvůli osobnímu životu nepostoupili profesně. Budujte svůj sen, ale buďte opatrní, abyste si udělali dostatek času na vaši rodinu a přátele. To je totiž skutečná hodnota až do konce vašeho života.

 

 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz, www.vestirna.com, www.horoskopy-vestirna.com, https://www.astrokarty.cz, https://www.horoskopy-na-rok-2015.cz, https://horoskopy.etarot.cz, www.horoskop-2015.cz, https://horoskop2015.7x.cz

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.