Vodnář 21. 1. - 20. 2.

 

 

Charakteristika Vodnáře

Vodnář je vzdušné znamení. Důležitými prioritami v životě jsou pro něj originální a nápadný životní styl a přátelství. Přátel však tito zrozenci naproti tomu nemívají mnoho, je to nejspíš tím, že dávají přednost kvalitě před kvantitou. Je těžké se s nimi sblížit, kličkují a neodhalí se nikomu jednoduše.  Obávají se totiž případného zklamání a zranění. Jsou idealisté a vizionáři, mají sklony předstihnout svou dobu, silnou touhu po pokroku a bývají humanisté. Jejich myšlení je netradiční a orientováno do budoucnosti, obvykle mívají předtuchy díky své silně vyvinuté intuici. Sice lpí na morálních hodnotách, ale tradiční přístupy jim nejsou vlastní. Stále mají snahu a touhu přicházet s něčím novým, neotřelým. Bývají špatně přizpůsobiví ostatním, razí si vlastní cestu a nepochopení ze strany společnosti je může skličovat.  Nesnášejí, když je někdo podceňuje. Jejich negativem je neustálé moralizování, druhé se snaží měnit a opravovat. Touto svojí vlastností také často narážejí a způsobují konflikty v mezilidských vztazích.

Pracovně se uplatňují v různých oborech, ale spokojenost nalézají jen v takovém zaměstnání, které jim umožňuje osobní rozvoj a pokroky. Jsou intelektuálně založení, v lásce a vztazích potřebují otevřenost, komunikativnost a také upřímnost. Představují prapodivnou až nepochopitelnou směsici praktičnosti, chladu, citu a občasného šokujícího nekonvenčního chování, ve kterém si libují.  

Tito zrozenci jsou osobnostmi plné rozporů, není lehké se s nimi sblížit, ani jim porozumět. Představují těžko pochopitelnou směsici chladu, touhy po citu, praktičnosti a originality, někdy hraničící až s šokující nekonvenčností. Jejich povaha je komplikovaná, plná protikladů a tak často bývají nepochopeni. Jsou idealisté, humanisté a jejich myšlenky se upínají do budoucnosti, touží po pokroku, tradice jim nejsou příliš vlastní. Mezi Vodnáři najdeme mnoho intelektuálních typů, studium je pro ně přirozeností. Zakládají si na vzdělání, znalostech a společenském původu.

 

Vodnář Žena

Ženy narozené ve znamení Vodnáře bývají tajuplné a komplikované bytosti. Jsou to ambiciózní individualistky, které působí nadřazeně a chladně. Mají v sobě fluidum, které ostatní přitahuje, pochopit je bývá však krajně obtížné.  Mají sklony k extrémům a to jim v mezilidských vztazích obvykle hodně škodí. Mají skvělou intuici, potřebují svobodu a obdiv, kritiku nesnáší. Jejich myšlenky jsou často utopické, když zjistí, že se mýlily, jsou schopny propadat těžkým depresím.

 

Vodnář Muž

Muži Vodnáři se projevují bystrým myšlením, intelektuálními schopnostmi a tvrdohlavostí. S ostatními si příliš hlavu nelámou, vše posuzují ze svého hlediska. V myšlenkách i vztazích bývají poněkud neuspořádaní. Je pro ně těžké projevit city a navázat hluboký vztah, proto dávají někdy přednost povrchním románkům a krátkodobým známostem, tím pádem mohou často působit jako sukničkáři. Jsou vizionáři, idealisté a společenští tvorové, v citech a prožívání jsou však poněkud tajemní.  Nudit se s Vodnářem je skoro nemožné.

 

Ohlédnutí za rokem 2014

Na Vodnáře byl pod vlivem planet několik let tlak v oblasti bydlení. Přestěhovat se, zdokonalit své zázemí, změnit místo pobytu, to byla důležitá témata pro vás. Rok 2014  vás přinutil přemýšlet o pracovních aktivitách, najít si práci, která je vyhovující a usadit se v ní. Pokud i nadále trvá vaše přemítání v oblasti práce, začátek roku 2015 přinese kýžené nové aktivity. Bylo pro vás důležité, abyste si stanovili, co je váš cíl a čeho chcete dosáhnout. Měli jste objevit svou vnitřní svobodu a věnovat se činnostem, které vás baví a naplňují. tak jste se mohli zbavit svých naivních postojů. Pokud jste se v roce 2014 rozhodli dělat něco prospěšného i pro své okolí a zbavili jste se strachu, který vás brzdil, naučili jste se myslet pozitivně a vychutnávat si své úspěchy.

 

Vodnáři v roce 2015

V roce 2015 zjistíte, že je ve vás mnohem víc kreativity a že máte hodně dobrodružnou mysl. Když se obě tyto vlastnosti spojí dohromady, můžete dosáhnout opravdu téměř každého cíle, který si vytyčíte. Tento rok vám přinese vytřídění přátel, velké změny ve vztazích a ujasnění si své životní pozice, kde chcete být a s kým chcete propojit svůj život. První polovina roku přinese nové nasměrování vašich pracovních aktivit. Rok 2015  vám přináší mnohé i v pracovní rovině, budete se učit pochopit finanční inteligenci, jak se chovat k majetku. Do popředí vystoupí téma chovat se zodpovědně, dodržet dané sliby.  Otevřou se vám možnosti posunout se ve všech oblastech. V březnu se planeta aktivity přežene přes Uran a vy se nezastavíte, bude důležité dodržet všechny ujednání a dohody, hlídat si své peníze a majetek, splnit vše v souvislosti s pracovní aktivitou, neslibovat nereálné. Před začátkem léta prožijete něco výjimečného. Ve druhé polovině roku vám vstoupí do života důležitá osoba, ozve se někdo z let minulých. Zde je potřeba být obezřetní a nevracet zpět situace a osoby, které jsou již minulostí. Otevře se také téma úřady spojené s majetkem či penězi. Do srpna budete muset ukončit a uzavřít některé situace. Na konci podzimu se ozve minulost a vy se s ní budete muset nějakým způsobem vypořádat. Pozor, na vaši hašteřivou náladu, život ve sporech a hádkách není moc příjemný. Koncem roku je nutné si hlídat své zdraví spojené s úrazy.

Milí Vodnáři, dokážete vidět do budoucnosti s elektrickou jasností, takže možná už svým šestým smyslem tušíte, jaké energie k vám v roce 2015 odstartují z kolosálního hvězdného letiště. Uran, stejně tak jako v předešlém roce udává hlavní směr a vyžaduje nejvíce prostoru. Míří k vám s otevřenou náručí a nabízí dostatečné možnosti, abyste rozvinuli své mimořádné schopnosti. Že máte trochu obavu z jeho střemhlavého přistání? Žádný strach, nebude přehánět natolik, aby vaše vlohy nenechal dozrát, nezapomínejte na jeho inteligenci! Jupiter vám možná trochu zamotá hlavu usilovnou analýzou věcí mezi nebem a zemí, přece jen se svým přesunem do znamení Panny stává větším puntičkářem a na to nejste zvyklí. Na startu je však ještě Saturn, který vás na rozdíl od minulého roku chce vést k soustředění. Je to od něho velký dar, važte si ho a hlídejte si jeho let - nenechte ho zmizet v černé díře kyberprostoru!

Začátek roku 2015 je pro vás charakteristický svou expanzí a neobyčejným elánem, většina planet sympatizuje s vaším znamením a vyvolává ve vás touhu po čemsi třpytivě čistém a opravdovém, štítíte se předstírání, falešných úsměvů a škatulkování. Jste zvláštní a jedineční, v tomto období můžete na okolí působit dojmem, že umíte reagovat na nějaké záhadné signály, které oni nechápou nebo neslyší.  Uran s Jupiterem vás dostává do obrátek, surfujete po internetu, v knihovnách sháníte vědeckou literaturu a láká vás to tam, kde to zavání novými myšlenkami a experimenty. Váš unikátní styl komunikace a myšlení, nenapodobitelný rukopis a zvláštní extravagance vám otevírají nesčetné možnosti.

V první polovině roku si toho však přece jen můžete nabírat moc a tyto možnosti, jak naznačuje Jupiter svou opozicí, nedostačují na veškeré vaše představy. Slabou parketou se pak může jevit váš partnerský vztah, protože protějšek mračí čelo nad tím, že vaše nadšení a zájem se stáčí jiným směrem než k němu. Jste nesmírně svobodomyslní, tudíž vám tento faktor může připadat jako omezování a na obzoru jsou spory o tom, co je vlastně správné. Milí Vodnáři, než však znenadání vyhodíte své uranské pojistky, zamyslete se a přesvědčte se, jestli je pravda na vaší straně, abyste nechtěli vítězit za každou cenu. Také moudrý Saturn se přimlouvá, abyste se trochu přemohli a drželi se zpátky ve vztazích k ostatním, koneckonců nemlčí ani Venuše, která má vztahy v popisu práce.

Zrozenci 3.dekády ( 11.2. - 20.2.), hlavně vy buďte obezřetní a jak zmíněné planety prozrazují, nejkonfliktnější období připadá na léto. Nutno dodat, že Venuše se Saturnem spolu zrovna nejsou tím, čemu se říká -kosmičtí kámoši-, ale v této době spolu sdílejí stejné varování. Zaposlouchejte se do Saturnových rad, učte se trpělivosti, soustředěnosti k tomu, co říkají a cítí i ostatní kolem vás a také kompromisu v názorech.

Vesmírní trubadúři mají za lubem odnaučit vás alespoň z části přehánět, pokud budete pozornými žáky, dozrajete k poznání, kterým správným směrem se dát a co ze zahlcujících zájmů můžete vypustit. Věřte, že to, co je ve vás mimořádného, nakonec zvítězí, vystoupí na povrch a rozsvítí se jako briliant!

 

Láska, vztahy

Mladé Vodnáře čekají radostné události jako svatba či narození dítěte, nezadaní si pravděpodobně v měsíci březnu naleznou konečně toho pravého, těšte se na lásku, která bude tak intenzivní, jak jste dosud nepoznali. Pro partnerské vztahy se jeví jako kritické období srpen a listopad, kdy vás planety Jupiter s Venuší vyzývají, abyste správně rozpoznali hodnotu manželského života a důležitost sdílení pocitů. Varování se týká i nadřazeného chování, více byste ztratili než získali. I pro rok 2015 platí, že je váš duch stejně nepředvídatelný jako vítr a je patrna proměnlivost vašeho prožívání lásky. Nemáte ve svém erbu zrovna otevřené vyjadřování citů, ovšem leden a únor jsou velmi posilujícím obdobím pro vaši větší spontánnost a v této době nechcete vnímat ani žádné sexuální tabu. Jupiter naznačuje, že mnozí z vás chtějí setřást dozvuky nějakých překážek, které bránily plné expanzi radosti v lásce a jejichž semínko bylo zasazeno již v roce 2014. Nyní chcete dohnat vše, co bylo zameškáno nebo přibrzděno, už žádné pořádání depresivních orgií marnosti! Pozor však na přílišné přehánění, nelze opomíjet uranskou kletbu, která někdy nerozlišuje přátelství a lásku a může způsobit pěkný zmatek. Vodnáři 3.dekády (11.2. - 20.2.), zejména vy buďte opatrnější a to především v letních měsících, v této době vás má na mušce i přísný Saturn. Co se celkově vašeho znamení týče, přináší tento rok velmi vzrušující a neobyčejné navazování kontaktů s druhým pohlavím, dokážete svými slovy zazářit a fascinovat, vaše zpočátku neprůhledné city se najednou změní až v magické porozumění. Společně toužíte po prostoru, cestování do zajímavých míst, žádné luxusní hotely, to raději střed džungle, prostě neobvyklost - a to je právě tím, co vašeho protějška na vás uchvacuje. I když se neženete do svatebních radovánek a závazného soužití, na intenzitě prožitků to neztrácí. Kocháte se naplno láskyplnými tahy velkého planetárního štětce!

Šťastné měsíce: leden, únor
Nepříznivé měsíce: srpen, září

 

Práce a peníze

Jste odborníci na nové nápady a na pracovišti nesnášíte rutinu, přičemž pro tento rok to platí dvojnásobně. Hvězdné konstelace signalizují, že si dáte záležet na etickém pracovním prostředí, špičkovém pracovním vybavením a hlavně na volnosti pro své geniální výstřednosti. Uran, váš vládce, je spojován s bleskem a vy jako jeho chráněnci se rozhodně svými super rychlými překvapivými rozhodnutími nezapřete. Ta první mohou přiletět skutečně jako blesk z čistého nebe hned v lednu. Objevují se kariérní příležitosti a vaše originální hlavičky mohou přijít také na možný druh činnosti, ke které by měl jen málokdo jiný odvahu. Vodnáři 2.dekády (1.2. - 10.2.), vaši astrální pomocníci dávají zřetelně najevo, že jste v silné pozici dostat, co chcete. Druhá polovina roku hlásí svou přízeň pro vaše finance, Jupiter vyvolává aktivity s hypotékami, daněmi a pojištěním. Co se týče činností, v kurzu jsou esoterické zájmy. Nutné je, abyste si při svém počínání všímali detailů a vyhnuli se akorát obdobím na přelomu května a června, pak také na přelomu září a října při podepisování smluv. Merkur je totiž retrográdní, takže může leccos zestagnovat. Dejte si před těmito obdobími do pohotovosti flash disk, abyste si mohli také zálohovat počítačové soubory. Také v této době nekupujte drahou elektroniku, přístroje mají tendenci se snadno porouchat.

Šťastné měsíce: leden, listopad
Nepříznivý měsíc: červen, září

 

Domov a rodina
Rodina a domácí krb pro vás představuje přístaviště pro uvolnění a zábavu, ale nepatříte mezi ty, kteří svůj dům nebo byt považují za prioritu. Potřebujete pro sebe spoustu prostoru a volnost, prostě kdykoliv přijít a odejít. Rok 2015 není příliš silným obdobím pro vaše budování domova a očividně více odmítáte činnosti jako jsou různé opravy domu, malování a zvelebování životního stylu. Ne, že byste byli líní, ale vaše nadšení a fantazie jsou směrovány na jiné cíle, mimo to nejste ani nároční a spoustu věcí, co mají například vaši přátelé, příbuzní či sousedé, prostě nepotřebujete. To, v čem si na poli domácnosti libujete, jsou různé podivné drobnůstky jako třeba pomocníci se zajímavými zvuky a světýlky, takže např. při přípravě slavnostního oběda jste jako v palubní kuchyni hvězdné lodi Enterprise. Co se v tomto roce týče využití volného času s vašimi nejbližšími, Uran zaručuje neotřelé a zajímavé nápady k různým společným toulkám, hodně dobrodružných výletů, které provází překvapení. Malinko usedlejší může být snad jen 1.dekáda (21.1. - 31.1.) vašeho znamení, nicméně se traduje, že typický Vodnář se klidní až po padesátce. Ke svým dětem jste neobyčejně kamarádští a dokážete se naladit na jejich některá pošetilá přání. Tento rok vám servíruje mnoho zábavy a ať se jedná o stanování nebo bungee jumping, vše prožijete s patřičnou extází!

Šťastné měsíce: duben, listopad
Nepříznivé měsíce: srpen, září

 

Zdraví
Připravte se na rok, kdy toho budete mít opravdu hodně a kdy budete mít co dělat, abyste svoje zdraví udrželi na stejné úrovni, na níž právě je. V první polovině roku 2015 hlídejte hlavně to, co jíte, ale nezapomínejte na pohyb, začněte s posilováním či sportem. Budete mít zvýšený zájem o vše, co může vést k prevenci a posílení zdraví, mnozí z vás absolvují různé kurzy pro zdraví nebo se dokonce pustíte do studia zdravotní problematiky. Pokud jste dlouhodobě nemocní, můžete očekávat příznivý posun k lepšímu. Po zdravotní stránce vám hvězdy dávají příslib, že bude tento rok příznivější než rok minulý. Pokud dodržujete zdravou životosprávu, máte ve svém programu zařazeno cvičení a nevystavujete své tělo excesům, máte šanci těšit se skvělému zdravíčku! Fyzická aktivita je vaším velkým spojencem, protože na jedné straně pomáhá zlepšit nebo předejít problémům krevního oběhu a za druhé uvolňuje od stresu. Váš vládce Uran vás totiž nabíjí vysokofrekvenčním nervovým napětím, které doprovází vaši duševní aktivitu, přičemž může mít často za následek nedostatečný spánek rušený podivnými sny a nervozitu. Vaše mysl a tělo musí být volné jako vítr. V první polovině roku se rozmarný Jupiter rozhoduje mít přece jen nějaké požadavky a nabádá vás předcházet únavě pomocí zeleniny, ovoce a vitamínů, taktéž žádá, abyste dbali o přísun vhodných potravin pro podporu červených krvinek. Milí Vodnáři, samozřejmě nezapomínejte na svou největší slabinu, kterou jsou vaše kotníky a jejich křehkost. Pokud jdete tancovat, bruslit nebo třeba lyžovat, dbejte na vhodnou a bezpečnou obuv. Jak bylo již ale zmíněno, vážné zdravotní průšvihy vám nehrozí, zatěžující Saturn vás na rozdíl od minulého roku pouští ze svého sevření a místo klacků pod nohy vám hodlá být oporou!

Šťastné měsíce: květen, listopad
Nepříznivé měsíce: duben, srpen

 
 

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2015: Spokojenost přinese kladné vyřízení různých písemností a žádostí, které se týkají například hypotéky nebo dědictví. V těchto záležitostech lze očekávat solidní podporu kompetentních osob.

 

Rada pro Vodnáře: pokud během tohoto roku pocítíte velký tlak, který na vás bude působit ze všech stran vašeho života, posbírejte všechny svoje síly a energii a postavte se všemu, co na vás útočí, svojí plnou silou. Když si nebudete vědět rady, zastavte se a naslouchejte svému vnitřnímu já. Vyjádřete svůj názor bez obav před ostatními kolem vás a chopte se příležitosti, která vám přijde do cesty. Kdo ví, možná vás zrovna tahle příležitost dovede k vysněnému úspěchu. Pamatujte si, že hvězdy vám pomohou najít vaše ambice a životní ideály a poodhalí vaši kreativitu a talent.

 

 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz, www.vestirna.com, www.horoskopy-vestirna.com, https://www.astrokarty.cz, https://www.horoskopy-na-rok-2015.cz, https://horoskopy.etarot.cz, www.horoskop-2015.cz, https://horoskop2015.7x.cz

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.