Horoskop na rok 2016

 

Od dubna 2011 stojí dlouhodobě disharmonicky aspekt transformační planety Pluta s Uranem, který přetrvá až do května 2018. Pluto je o moci, vnitřní síle, strachu z vlastního já, destrukci, bojovnosti, ale i sexualitě a Uran o náhlých, nečekaných změnách, potřebě volnosti, svobody, individuality, které přicházejí, a to ve smyslu pádu, boření stávajícího, revolucí a revolt. Jde o změny v ekonomice, majetku a celkovému hospodaření, jak v našich domácnostech, tak ve státní správě i ve světě. Je zde téma individuality, zvrácenosti, ale i hrdinství.

 

Pluto představuje moc nejen fyzickou, právní, ale i finanční a Uran nic nedrží, jedná se o vzduch, takže je zde borcení zásad, systémů a finančnictví. Uran projde zvěrokruhem za 84 let, Pluto za 249 let. A právě proto, že se jedná o dlouhodobé působení, dlouhý vliv, jedná se o tzv. generační působení a změny, které dlouhodobě „visí“ ve vzduchu a jsou nevyhnutelné, jsou nenápadné, plíživé a čím více my sami se budeme změnám bránit, tím bolavější budou. Každopádně tento vliv, který visí už několik let ve vzduchu nás nutí k vnitřnímu uvědomění si, potlačování emocí a potřebě individuality. Pluto je o moci, tlaku, ale i nátlaku, kdy dlouhodobě stojí v tvrdém, neústupném Kozorohu, kde se bude nacházet až do roku 2024. Pluto má vliv transformace, kdy něco končí, tvrdě, někdy násilně, ale jen proto, aby mohlo za nějaký čas znovu vzrůst, vzejít, stejně jako bájný pták Fénix. Uran je planeta náhlých, nečekaných změn, kdy věci a události přicházejí náhle, v ten nejméně vhodný čas a okamžik. Uran je rychlý, nečekaný a o to více překvapující. Spojením těchto dvou planet v tomto disharmonickém, napěťovém vlivu přináší mnoho napětí, změn, rozporů, revoluce a touze po změnách. Jde o přehodnocování nejdříve v naší mysli, které se posléze stane reálným. Je s tím spojeno mnoho nejasností, pochyb, zmařených plánů, snů a iluzí.

 

Na jaře 2016 se dostane Jupiter do opozice s Neptunem, což potrvá až do léta 2016. Jedná se těžko uskutečnitelné ideály, sny a touhy, které nebudou realizovatelné, jelikož se budou jevit jako nereálné, nemožné a to ve spojení s klamem, lží a podvody, kdy někteří budou čelit i krádežím, oklamání druhými a ti slabší jedinci to budou řešit únikem do jiných světů a to v podobě návykových a omamných látek jako je alkohol, cigarety, drogy, automaty, apod.

 

Z hlediska numerologie se vibrace z osmičkového roku 2015 mění na devítku, což je v tarotu karta Poustevníka. Jedná se o hodnocení, bilancování, nutnosti zastavení se a přemýšlení, co bylo, je a hlavně co bude. Jde o nová předsevzetí spojená s novým rokem, hodnocení uplynulého roku a touze po připravenosti na nové období. Nahlédněme tedy pod pokličku devítkového roku 2016, který máme před sebou. Devítka je poslední číslo v jednociferné řadě, kdy se něco ukončuje, chýlí ke konci a proto i rok 2016 bude o ukončování, respektive nutnosti ukončit věci stávající, co nějakým způsobem nefungují. Tento rok bude náročný, budeme stále celý rok přemýšlet, hodnotit, třídit a analyzovat do té největší hloubky. Energie tohoto roku budou o volbě, kdy budeme nuceni zvolit jednu variantu z mnoha ve smyslu buď anebo, chvi nebo nechci, mám nebo nemám, potřebuji či nepotřebuji a osud, situace a momenty nás budou nutit udělat definitivní a konečné rozhodnutí. Vztahy nefunkční, co nemají pevné základy, se budou ukončovat, zanikat a stejně tak přijde na řadu téma stěhování, změny v práci a ukončení všeho, na čem jsme lpěli a na čem jsme tak trvali. Bude se měnit hierarchie našich hodnot, kdy budeme měnit své názory, myšlení, věci, které pro nás byly v předešlých létech ta důležité najednou spadnou někam dolů a to, co jsme nepokládali za nutné a důležité, bude pro nás najednou stěžejní, bude se měnit náš žebříček hodnot, naše priority, změny, názory a postoje.

 

Budeme pod vlivem a rolí Poustevníka, který je moudrý, zkušený, ale nepochopený, který se cítí sám i přesto, že máme kolem sebe známé, rodinu a kamarády. Je zde ale nějaké ale, které nás uvnitř trápí a sužuje. Devítka je pod vlivem Neptuna a ten má rád sny, touhy, potřebuje snít a má rád romantiku, ale i jistoty. Rok 2016 bude o změně směru, našeho myšlení, jednání, ale směru, kterým se máme či chceme ubírat. Poustevník v tarotu analogicky je znamení Panny a ta je zodpovědná, umí a potřebuje se na věci, lidi a události dívat do hloubky, logicky a konkrétně, proto jde a půjde o hluboké zamyšlení nad smyslem našeho života a vlastní existence. Je třeba dát si své životy do pořádku a připravit se během celého roku na rok 2017, který bude o nových začátcích, možnostech a příležitostech. Proto je a bude nezbytné v dalších měsících vše nedořešené, nedokončené či nefungující, a to budˇuzavřít či změnit směrem pozitivním, funkčním a lepším, chytit to za ten správný konec. Budeme tedy uzavírat, měnit a zbavovat se starého, nefunkčního a zastaralého. Vše bychom měli dělat s úsměvem a víry v lepší zítřky.

 

Můžeme si všimnout, že věci, koníčky a zájmy, které nás dříve bavily, se nyní stanou nudné, nezajímavé a dokonce omezující. Budeme se rozčilovat kvůli maličkostem, budeme mít tendenci řešit proč a jak s potřebou vědět, co bude a to konkrétním směrem. Lidé, kteří Vás energeticky ubíjí, sužují a trápí, se zbavte, ať můžete svobodně dýchat. Ti, co Vás rozplakávají, trápí a omezují, zamyslete se nad tím, zda je dobré s takovýmto člověkem zůstávat. Tématem roku bude také otázka zdraví, což pocítí zejména ti, co je zanedbávali a v předešlých měsících a létech neřešili. Zvyšovat se budou alergie a těla budou absorbovat ve vzduchu a z potravin spíše ty negativní a nežádoucí látky, jak ty pozitivní.

 

Budeme nuceni si svůj život uspořádat, proto se už nyní pusťme do osvěty a konkrétních kroků. Sepište si na papír všechny své pozitivní vlastnosti, vlohy a talenty, vše, co umíte, máte a máte rádi. Využijte všechen svůj šarm a vrozené dispozice, které v sobě máte a které tam dřímají. Zapůsobte co nejlépe a v dobrém světle na své okolí, rodinu, přátele i kolegy, vyzařujte ze sebe radost a optimismus, nikoliv smutek a deprese. To, co budete vysílat, to také dostanete, tak ať je to jen to pěkné, příjemné a veselé. Rok 2016 bude o bilancování mezi pesimismem a optimismem, mezi radostí a smutkem, tak nezapomeňte, že nic není tak hrozné, jak se zdá. Náš úsudek a mysl bude v roce 2016 velmi bystrá, zkoumavá a vybíravá, s potřebou po kvalitě, nikoliv kvantitě. Nelitujte druhé, nelitujte sebe a na nikoho se nespoléhejte, jen sami na sebe, ušetříte si tak následného zklamání, kromě toho, že Vám ve skutečnosti nikdo a nikdy nepomůže, jen Vy sami. Je třeba převzít za sebe, za své jednání myšlení a skutky zodpovědnost a nést za do důsledky. Nikoliv ukazovat prstem na ty druhé, že oni za to mohou, každý jsme štěstím svého strůjcem. Buďte rozhodní a pevní v kraflecích, věřte si a běžte si za svými tužbami, sny a plány. Nedopusťte, aby Vás někdo omezoval, nemusíte být nikomu za nic vděční a nejste nikomu zavázání, co je dobré pro jednoho, nemusí bát dobré pro druhého a když dva dělají totéž, není to nikdy totéž. Každý z nás jsem jedinečná osobnost a individualita, každý jsme sám sebou a měli bychom zůstat a upřednostnit své zájmy a své já.

 

Pro portál Astrolife.cz zpracovala astroložka, kartářka a numeroložka Ilona Regina Grimová

Převzato z: www.astrolife.cz