Kozoroh 22. 12. - 20. 1.

 

 

Charakteristika Kozoroha

Kozorozi jsou zemským znamením, reprezentující zralost, uvážlivost, bojovnost a kariérismus. Tito zrozenci jsou uvážliví a zároveň tvrdohlaví. Vše si musí vyzkoušet na vlastní kůži, jinak neuvěří.  Nemají rádi překotné změny a výkyvy, jsou zvyklý na rutinu, kterou si v životě zaběhli. Obvykle jsou schopní a bystří, mívají všeobecný rozhled, jsou stratégové. Postupují pomalu, ale jistě. Ačkoliv by to nikdy nepřiznali, obdiv a zájem jim dělají velice dobře. Nejsou lehkomyslní a typický Kozoroh nikdy nedovolí, aby mu emoce zatemnily mysl, jsou mistry sebezapření. Své vnitřní pochybnosti o sobě samých schovávají za zástěrku arogance a siláckých řečí a gest. Bývají systematičtí.  V záležitostech vzdělání, zaměstnání i lásky postupují po jasných postupných krocích a opatrně, s částečným odstupem. Vždy obdivují ty, kteří vědí, jak se dostat na vrchol. Sami se také snaží vyhýbat se překážkám, které je v dosažení úspěchu brzdí. V případě Kozoroha je to lehkomyslnost, lenost a vztek. Bývají dobrými obchodníky.

 

Ve společnosti jsou zábavní a rádi se obklopují lidmi, kteří jsou čestní, věrní a mají společné naladění a zájmy. Projevování emocí pro ně není typické, spíše dokazují svoji náklonnost svým přátelům a rodině svými činy a skutky. Pro ty, které mají rádi, udělají cokoliv, i kdyby pro to měli překonat spoustu velkých překážek.

Kozorohové bývají ambiciózní, pracovití a cílevědomí. Jejich živlem je Země, která jim dodává schopnost realistického a racionálního myšlení. Jsou spolehliví a konzervativní. Ničemu a nikomu jen tak nevěří, vše si musí vyzkoušet a prošlapat si svoji cestičku. Mohou působit odtažitě a arogantně, jejich citlivé jádro zná ve skutečnosti jen pár blízkých přátel. Mají touhu po úspěchu, a i když by to nikdy nepřiznali, obdiv okolí jim dělá dobře. Jejich nálady jsou proměnlivé, někdy propadají smutku a melancholiím, v takových chvílích potřebují podpořit, aby znovu nabili svoji sebedůvěru. Mají velké organizační a obchodnické nadání.

 

Kozoroh Žena

Tyto ženy bývají veselé povahy a příjemné ke svému okolí.  Jsou zodpovědné a houževnaté, dovedou tvrdě pracovat a nic nenechávají náhodě. Jsou spolehlivé a budují kariéru i zázemí. Pocit jistoty a bezpečí je pro ně důležitý, budou si pro život hledat takového muže, o kterého se budou moci opřít. Do vztahů se nevrhají bezhlavě. Dbají o svůj zevnějšek a ve společnosti nikdy nezůstanou bez povšimnutí. Takovéto ženě je někdy složité porozumět, má svoji hlavu.

 

Kozoroh Muž

 

Zrozenci ve znamení Kozoroha mužského pohlaví bývají velmi pracovití a mají rádi svoji obvyklou rutinu. Jsou pečliví, ctižádostiví a profesní život je pro ně vším.  Mají pevnou vůli a schopnost překonávat překážky. Svůj život si plánují a nic nenechávají náhodě. Mají výjimečný organizační talent, jsou odpovědní, ale nedůvěřiví, chtějí mít vždy vše pod kontrolou. Někdy mohou působit bezohledně.  Jsou realisté, kteří zbytečně neriskují.

 

Ohlédnutí za rokem 2015

Rok 2015 byl pro mnohé z vás očistným rokem, v němž jste uzavírali staré záležitosti, ukončovali vztahy, řešili si své majetky. Ve všem, co vás potkávalo jste se učili asertivitě a diplomacii. Byl to také rok, který vám otevřel novou životní cestu a ukázal nové nasměrování. Dělali jste zásadní rozhodnutí, která měla a ještě budou mít důležitý vliv na vaši budoucnost v oblasti partnerství, nebo pracovních aktivit. Rozhodovali jste se, jak naložíte se svým životem učili jste se  při tom více věřit ve svůj vlastní potenciál. Vaším úkolem bylo otevřít se nové dimenzi a odhalit životní sílu, o které jste neměli tušení, že ve vašem nitru existuje. Dostali jste příležitosti a možnosti prožívat mnoho dobrodružných a barvitějších chvil. Také jste mohli zcela neobyčejným způsobem změnit své vyjadřování a směr myšlení a přeměňovat představy ve skutek. Vaše cesta určitě stála za to.

 

 

Kozorozi v roce 2016

Vaše znamení prochází již po léta proměnou, takže vám mnohé připadá být důležité anebo máte tendenci věci naopak zcela ignorovat. Pluto vaším znamením prochází a něco zesiluje a něco jiného zase jakoby umrtvuje. Pro vás je nejlepší žít tento proces vědomě, stále si vybírat, stále volit co ano, a co ne, co vás podporuje a co vás naopak odvádí z vaší cesty. Rok 2016 je velice důležitý z hlediska tvoření si životního programu. V hloubi duše víte, jaký život chcete žít a tento vytoužený život je ve vaší moci uskutečnit. Sledujte tedy pozorně, co chcete skutečně získat. Saturn prochází Střelcem, Saturn je planetou záměru a Střelec je znamením směru, záměr a směr se potřebují potkat. Popřípadě se můžete dívat, proč jste toho či onoho ještě nedosáhli. Jakákoliv porce ticha je v tomto směru užitečná. Soustředění je tajemstvím každého výsledku, každého úspěchu. 

 

Rok 2016 bude pro vás celkem úspěšný, ale tentokrát nebudete mít všechny trumfy ve vlastních rukou, mnoho bude záviset na okolí. Proto je důležité, abyste si se všemi lidmi kolem vás udržovali co nejlepší vztahy. Pokud možno se také vyhýbejte různým konfliktům, do kterých mohou být zataženy státní instituce. Vaše průbojnost dokáže oslnit, jen si dávejte pozor, aby nebyla doprovázena zbytečnou arogancí. Byla by škoda ztratit část získaných bodů, když můžete mít se skromnějším přístupem všechny. Tento rok vám přinese tolik vytoužený mír a klid a přesně to je to pravé pro vás, po bouřlivějších dobách, které roku 2016 předcházely. Odpočiňte si a naberte nové síly, nabijte své tělo energií, která vás prostoupí tak moc, že ji budete předávat i všem ostatním. Nemusíte se ale bát, že by váš rok postrádal nějaké to vzrušení, nebo dynamiku. Příval elánu a energie ve vás znovu zažehne plamen, který vás nabudí k lepším výsledkům a vyšším cílům. Je jen na vás, jakým směrem se vydáte a za čím si budete stát, úspěch je zaručený.

 

Úvod roku bude pro vás hektickým obdobím, ale pokud se nenecháte vystrašit a ustojíte krizové situace, v druhé polovině roku se dočkáte odměny v podobě vysněné změny. Nebojte se přijmout pomoc, která se vám nabízí, budete ji potřebovat, zejména ve chvílích, kdy se zlobíte na celý svět. Měli byste si však uvědomit, že cesta k úspěchu nebývá snadná a vše, co přijde, ať už dobré nebo špatné, berte víc s pokorou. Vnitřně jste již dlouhodobě pociťovali nutnost změny a ta se konečně blíží, tak si to nepokazte zbytečnými výbuchy vášně a výčitkami vůči lidem, kteří za nic nemohou. Oporou vám bude zejména vaše polovička, horší to už bude s rodinou, která se někdy na jaře bude ozývat častěji a dožadovat se vaší pozornosti. Už začátkem podzimu se naštěstí situace stabilizuje a vy konečně pocítíte, že všechna rozhodnutí, přestože nebyly lehké, byly správné a posunuly vás vpřed. Po velmi dlouhé době opět pocítíte obyčejné štěstí a ještě i do práce začnete chodit s radostí. V oblasti zdraví můžete očekávat zhoršení imunity, kterou by bylo vhodné podpořit správnou stravou a také bude nutné, abyste zvýšili svou pohybovou aktivitu.

 

V tomto roce pro vás vesmírný orloj odbíjí nadějným poselstvím, jehož startovní úder byl dán již na konci minulého roku. S trigonovým aspektem Jupitera máte všechna esa v rukávu, tento úžasný rozšiřovatel obzorů způsobuje, že na co sáhnete, to se daří. Máte před sebou velké šance a velkorysé nabídky a i když máte tvrdou slupku, vlivem Neptuna přicházíte v některých situacích až k dojetí. Samozřejmě je nutné počítat i s tím, že se některé kolečko ve velkém stroji času může porouchat a trochu to zaskřípá. Zde se vlády ujímá Uran, nečekané se stává skutečností a jste vystaveni zkoušce v podobě problému, se kterým si neumíte okamžitě poradit. Přítomná konjunkce Pluta říká, abyste se co nejvíce zklidnili a šli ve věcech do hloubky. V tom je vaše síla úspěchu! Věřte, že Pluto má dlouhé prsty, dokáže bezpečně sáhnout hluboko do ozubeného soukolí a nastavit správný běh. 


V první polovině roku pokračuje ve svém příznivém působení Jupiter, který má za lubem vylákat vás z vod melancholie a svým třpytivým koloritem ve vás rozsvítit větší expanzivnost. Jste sice vytrvalí a jako kamzík, který trpělivě šplhá na vrchol hory, dokážete i vy pomalu a neochvějně stoupat stále k něčemu lepšímu, ovšem Jupiter tomu dokáže dát teď větší drive. Jeho záměr je přivést vás ke štěstí a úspěchu a odměnit vás, jak si zasloužíte. Tento přívětivý mecenáš přeje hlavně vzdělávání a rozvíjení osobnosti, takže pokud, zejména vy, zrozenci 2. dekády (1. 1. - 10. 1.) a 3. dekády (11. 1. - 20. 1.), přemýšlíte nad studiem na vysoké škole, neváhejte a podejte si přihlášku. Štěstí vám může přinést také zahraničí, duchovní sféra nebo cestování. Již v lednu a únoru se rozhlíží moudrý Merkur ve vašem znamení, aby připravil plán šitý na míru, a ve společném objetí s mocným Plutem kyne osudovým rozhodnutím.


Milí Kozorozi, nikoliv tedy sisyfovská práce, všechno, co nyní ujednáte, promyslíte a podepíšete, ovlivní příznivě vaši další budoucnost. Démonický Pluto je nesmlouvavý, již dlouho vás vyzývá, abyste odkryli své hluboce zasuté potřeby, pustili je na světlo a dovolili jim žít. Jeho darem je pak neobyčejný vliv vaší osobnosti. Cesta k tomuto všemu samozřejmě není vystlána růžemi, rebelantský Uran nepřestává vystrkovat růžky a je stále připraven vypouštět bouřkové mraky. Vaše snahy se mohou dostat do rozporu například s rodinnými záležitostmi, s jinou autoritou v rodině jako třeba otcem, ve hře mohou být věci spojené s realitami, domem, pozemkem. Co se v tomto směru týče nejproblémovějšího období, dominuje měsíc říjen, kde je vidět nejvyšší tenze kvůli určitým rozhodnutím, zda například opustit rodný dům.
V poslední třetině roku se přidává svou nepříznivou kvadraturou také Jupiter, který má po své éře dobrých skutků nyní chuť trochu pozlobit nějakou tou překážkou. Přilévá do ohýnku hlavně 1. dekádě (22. 12. - 31. 12.) a 2. dekádě (1. 1. - 10. 1.) Kozorohů, přičemž se zaměřuje na duel tzv. kdo s koho, nejlépe na půdě povolání a společenského postavení. Jde o zkoušku, kdy musí osobní věci stranou, něco se může přitom rozbít, ale jak víte -střepy přinášejí štěstí!

 

 

Láska, vztahy

Máte to štěstí, že máte po svém boku lásku, která vám dává jistotu, proto nic neriskujte ani ve chvílích pokušení. V průběhu roku, zejména na začátku, je bude několik, ale žádné náhlé vzplanutí či vášeň vám nedá to, co jste si léta budovali, nezahazujte to pro vlastní hloupost. S rodinou mějte trpělivost, řeší závažné problémy, které se vás sice osobně netýkají, ale vaše pomoc je více než nutná. Nečekejte za to nic na oplátku, a přestože budete mít chvílemi pocit, že vás blízcí jen otravují a bombardují výčitkami, zkuste se na celou situaci podívat s nadhledem. Budete to muset být vy, kdo zachová chladnou hlavu a tím pomůže všem. Hlavně klid, na podzim už bude opět vše v pořádku.

 

V partnerství vedete stabilní vztahy, občas však nezaškodí prohlubování vzájemné důvěry, na které se rozvíjejí dlouhodobé svazky. Doba je ideální pro posílení vztahu, snažte se náležitě odpovídat na potřeby svého partnera. Neberte nic jako samozřejmost, ale zkuste prohlubovat dovednosti v porozumění a toleranci a dále pracovat na vašem vztahu. Užívejte si znovuobjevení hodnot a věcí, které se vám na vašem protějšku tolik líbili. Čeká vás nádherné období plné lásky a pochopení. Milenci se mohou těšit na krásné romantické léto a nezadaní na podzim skvělých flirtů, ze kterých se může vyvinout opravdová láska. Klid a pohoda, která vás obklopuje, vám otevírá nové možnosti k seznámení. Nic nehroťte, nikam nespěchejte a rozhodně totiž nemáte potřebu, že byste měli za každou cenu s někým být. A právě to k vám přitahuje ty správné, nekonfliktní a přirozené lidi. Nechte všemu volný průběh a uvidíte sami, jak všechno dopadne. Pokud přemýšlíte o dětech, pak přišla nejlepší doba k tomu, abyste začali přírůstek do rodiny plánovat. A i když parketa lásky nehraje v roce 2016 ve vašem životě prim, neznamená to, že Venuše pověsí svou svádivou tuniku na nebeskou bránu a nepřivodí vám letos žádné milostné záření.

 

 Jste od přírody opatrní a proslulí svou sofistikovaností, jakmile však přijmete pozvánku na festival rozkoše, váš fyzický zážitek dokáže být fascinující. Největší možnosti projevit své láskyplné vlohy máte na začátku roku, v květnu, srpnu a listopadu. Sálá z vás přitažlivost, přičemž zároveň ukazujete, že nejste loutka na hraní a neprodáváte sami sebe pod cenou. Pokud v létě plánujete dovolenou v zahraničí nebo přemýšlíte o nějaké delší pracovní cestě, v žádném případě to neodkládejte, protože právě zde se skrývá největší pravděpodobnost pro šťastné seznámení. Milí Kozorozi, pak stačí nasadit svou zdvořilost s frivolním smyslem pro humor a nelze minout objekt vašich snů. Astrální vládci prozrazují, že se jedná o velmi kultivovanou bytost, která vám dává najevo velmi nezištně své city, a jste pro ni tím, koho hodně dlouho hledala. Naopak méně plodným obdobím pro vzájemné sympatie a záležitosti lásky se jeví měsíc září, u manželských párů je tendence k nesouladu, takže především vy, zrozenci 1. dekády (22. 12. - 31. 12.), buďte více nakloněni kompromisům. Jinak vás Venuše s Jupiterem klepnou přes prsty.

Šťastný měsíc: listopad
Nepříznivý měsíc: září

 

 

Práce a peníze

Oddělte nepodstatné věci od zásadních, důsledné plánování vám pomůže dosáhnout vašich cílů. Začátkem tohoto roku budete cítit nejistotu s vlastním výkonem, který se bude zdát nad vlastní síly. S trpělivostí a vytrvalostí můžete dokončit své aktivity úspěšně, váš smysl pro povinnost a odpovědnost bude mít podporu od nadřízených a získáte plné uznání za své úspěchy. Nevzdáváte se snadno, ale nejblíže vás čeká více takových chvil, kdy budete o sobě pochybovat a budou vás opouštět nápady i tvořivost. Nepodléhejte panice a už vůbec ne sebelítosti, otevřeně se poraďte s kolegou, kterému důvěřujete a nebojte se občas některé úkoly svěřit jiným. Dejte si však v říjnu pozor na růst vlastního ega, co by mohlo vyvolávat nevoli kolegů. I v tom tkví tajemství vašeho budoucího úspěchu, vězte, že vaši nadřízení si totiž po celou dobu všímají každý jeden váš krok. V žádném případě nemíchejte práci a soukromí, v tomto mimořádně důležitém období, kdy vám i hvězdy přejí a posouvají vás k naplnění ambicí, by se vám to vůbec nemuselo vyplatit. Pokud si potřebujete vyčistit hlavu a zcela vypnout, snažte se raději chodit domů dřív a načerpat energii po boku své polovičky. Tam se můžete vymluvit a nestranný pohled na věc vám navíc jen a jen prospěje.

 

Vaše vládnoucí planeta Saturn vás obdarovává mimořádnou zodpovědností a spolehlivostí, takže v oblasti své profese patříte často mezi nejlepší. Dá se říct, že pracoviště je hlavním centrem vašeho života a dokážete v něm mít všechno perfektně zorganizované. Začátek roku 2016 se ukazuje jako nebývale přínosný po stránce pracovních smluv, projektů a finančních investic. Merkur, Jupiter a Pluto jsou vašimi excelentními pomocníky a dávají vám kredit, který nesmíte promarnit. Silné sebevědomí a skvělé výsledky vám nyní ulehčují tah na vedoucí pozici a prioritně vy, Kozorozi 2. dekády (1. 1. - 10. 1.), kteří chcete víc než to, co lze koupit za peníze, se můžete nyní dočkat kýženého zadostiučinění. Jupiter nabádá, abyste se do svých záměrů pohroužili naplno, protože od podzimu se vám už tolik dařit nemusí. Nejvíce favorizovány jsou v tomto roce profese jako bankovnictví, systémoví analytici, inženýři, manažeři nebo vychovatelská sféra. První polovina roku přeje také zvýšeným finančním příjmům, přičemž je signalizována výhodnost spolupráce s cizinou. Od poslední třetiny roku se připravte na komplikovanější pracovní atmosféru a možnou situací, kdy vám bude chtít někdo tzv. házet klacíky pod nohy. Pravděpodobně vás bude štvát i to, že chce mít někdo víc bez jakékoliv námahy.

 

Letos tedy máte z finančního hlediska velmi dobrý rok, přinese vám mnoho skvělých příležitostí. Leden až březen budete mít šťastnou ruku ve svých obchodních transakcích. Zde je důležité, aplikovat tyto síly tak, aby se projekty úspěšně proměnili v realitu. V červenci se vyhněte podepisování smluv, v srpnu a září přinesou vaše snahy pozitivní výsledky. Dejte si pozor, protože v oblasti financí na vás čeká možná zrada, kterou budete muset včas odhalit, pokud nechcete o své peníze přijít. Příliš jste se nechali unést trendem investic a půjček, na které vás namluvil údajný přítel. Bohužel, vás čeká nemilé vystřízlivění, které se neobejde bez následků. Zamyslete se, jak moc je nutná změna ve vašem myšlení, i celkový přístup k penězům, nejste přece žádný finanční žralok, abyste tak chovali. Díky své práci a postupu se vám podaří do konce roku postupně vše ztraceno opět našetřit, ale žádné velké nákupy či investice letos nebudou možné. Zapomeňte na bezhlavé utrácení, nastavte se na skromnější režim a odložte všechny velké plány o bydlení či koupi auta do dalšího roku.


Šťastný měsíc: duben, listopad
Nepříznivý měsíc: březen

 

 

Domov a rodina

Z pohledu domácího zázemí pokračují v tomto roce rušivé vlivy, které zvyšují neklid a ohrožují stabilitu zajetých rodinných kolejí. I když se sourozenci a většinou příbuzných máte vztahy harmonické, přece jen v atmosféře s vaším protějškem, dětmi nebo rodiči, může čas od času něco zaskřípat. Zvratový Uran si libuje v nepříjemných překvapeních a sype z hvězdného rukávce rozčilující momentky. Dejte si na tohoto uličníka pozor zejména v září, kdy může být narušen chod vaší rodiny například nečekaným odloučením a odjezdem kvůli vašemu společenskému poslání či povolání. Určitě si domov potřebujete nastavit jako svůj prostor, své pohodlí, své energie, své území. Bez toho by domov nebyl domovem. Do 9. září pracujte na detailech, nedělejte zbytečné kompromisy. Mohou se také objevit problémy skrze některého z vašich rodičů a tím zkřížení některých vašich plánů, což přináší zmatek. Na renovaci a zvelebování obydlí nejste v tomto roce zaměřeni, díky vašemu enormnímu pracovnímu nasazení potřebujete spíše využít volný čas k regeneraci. Co tak si dát záležet na naplánování hezké dovolené? Vyhýbáte se sice masové rekreaci, ale taková letní chatička v horách nebo noblesní hotýlek s hrstkou vybraných hostů vám rozhodně prospěje. Důvěřujte přejícímu Jupiterovi, určitě vám pomůže z nabídkové tomboly vybrat tak, abyste se cítili skvěle. Užijte si to.

Šťastný měsíc: červenec, říjen
Nepříznivý měsíc: březen

 

 

Zdraví

V tomto roce nemusíte prodělat žádnou zdravotní absenci, protože vyhlídky jsou pro vás výborné. Akorát v lednu v některých chladných dnech dbejte na teplé oblečení, mohlo by dojít k pohybovým potížím. V březnu využijte léčivou energii Neptunu, může vám stabilizovat zdraví, nebo kdo bude mít nějaké problémy v tomto období je šance odhalit jejich kořeny a dojít k úspěšnému vyléčení. V prosinci si dávejte pozor na prochlazení od nohou. Stres a množství práce vám hned začátkem roku podlomí zdraví a naruší imunitu, pokud nechcete, aby jedna viróza střídala druhou, budete muset přehodnotit své zvyky a návyky. Ale s trochou snahy nebude těžké opět nastartovat svou obranyschopnost. Zamyslet byste se měli i nad svými aktivitami, loni se vám podařilo zredukovat váhu a zařadit do jídelníčku více zdravých jídel, což však zcela pokulhává, je pohyb, proto trpí i vaše páteř. Zkuste si proto promyslet, jaký druh pohybu nebo sportu by vás mohl bavit, neměl by to být totiž krátkodobý plán, jinak svému zdraví moc nepomůžete.

 

Jako zástupci zemského živlu jste dáváni do souvislosti s pevností a vytrvalostí organismu, tudíž s pohybem, s čímž je spojena kostra těla a klouby. V tomto roce byste si měli tyto partie obzvláště chránit, a to především v jeho druhé polovině, abyste předešli problémům jako je bolest či otékání kolen, kloubů, bolest v kříži, revmatismus či počínající deformity na páteři. Je nejvyšší čas na preventivní cvičení, několikrát denně prováděné protahování udržuje vaše tělo pružné, zvláště pokud vykonáváte sedavé zaměstnání. Jupiter svou problematickou konstelací ve znamení Vah napovídá, že pokud vás zlobí bolest kolen hlavně z vnitřní strany, mohou být strůjcem ledvinové potíže. Pokud se, především u vás, Kozorozi 1. dekády (22. 12. - 31. 12.) a 2. dekády (1. 1. - 10. 1.) objeví tyto syndromy, neodkládejte lékařské vyšetření. Nejslabším obdobím tohoto roku, co se týče ohrožení zdraví, se stává měsíc říjen, kdy se k problematickému Plutu s Uranem připojuje specialista na úrazy - Mars. Nemusí se jednat pouze o úrazy kolen či kosterního aparátu, ale také o různá zranění na hlavě. Milí Kozorozi, vězte, že v tomto čase je pro vás nejlepším tahem vypnout a oddat se zvýšenému odpočinku. Zajděte si na masáž, do sauny nebo naprogramujte horké koupele a termální lázně, hvězdy vám to doporučují. 

Šťastný měsíc: duben, listopad
Nepříznivý měsíc: říjen

 

 

Váš kámen pro zdraví v roce 2016: Malachit - podporuje vytrvalost a dodává organismu energii, chrání proti křečím a pohybovým neduhům.


 

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2016: Hvězdy vám přejí především v oblasti vyššího vzdělávání. Rozšíření obzorů spojené například s dalekou cestou může mít osudový vliv na váš další život.

 

 

Rada pro Kozorohy: Nejlepší pro vás bude žít svůj proces proměny co nejvíce vědomě, stále si vybírat, stále volit co ano a co ne. Zamýšlet se nad tím, co vás podporuje a co vás naopak odvádí z vaší cesty. Rok 2016 je velice důležitý z hlediska tvoření si životního programu. V hloubi duše víte, jaký život chcete žít, tak to poslouchejte. Věřte, že tento vytoužený život je ve vaší moci uskutečnit. Sledujte tedy pozorně, co chcete skutečně získat. Váš záměr a směr se potřebují potkat, a pokud se tak nestane, zastavte se a ztište se, soustřeďte se na klid a mír v sobě, jen tak uvidíte, proč jste toho ještě nedosáhli. Je jenom na vás, jakou cestu si zvolíte, vaše pohoda a klid se tím nijak nezmění. Je jen na vás, jakým směrem se vydáte a za čím si budete stát. Úspěch je zaručený, užívejte si znovuobjevení hodnot a věcí objevováním sama sebe.

 

Afirmace: Věřím v život podle mých představ.
 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz, www.horoskopyproradost.cz, www.vestirna.com, https://horoskopy2016.cz, www.horoskop.cz

 

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala a napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.