Lev 23. 7. - 22. 8.

 

 

Charakteristika Lva

Lvi, to jsou rození vůdci a nepřehlédnutelné osobnosti s dávkou hrdosti, sebevědomí, ale i arogance a nabubřelosti. Rádi na sebe poutají pozornost a jsou středem zájmu společnosti.  Obvykle jednají s rozmyslem a diplomacií a i když se zlobí a hádají, většinou se přes tyto roztržky také rychle přenesou. Bývají skvělými přáteli, ale zákeřnými a silnými nepřáteli. Jsou idealisté, mají velké ambice a bývají plni tvůrčí energie. Do života si nenechají mluvit, mají své názory, které jsou neochvějné. Jejich negativem je neschopnost kompromisu a arogantní chování, propadnou-li svým negativním vlastnostem, pak následky mohou být katastrofální, jak pro jejich okolí, tak ve výsledku pro ně samotné. „Děti Slunce“ pak zůstávají neoblíbené a samotné. Jejich pozitivem je však jejich dobré srdce a touha pomáhat těm, kterým je ubližováno. Rádi si s opačným pohlavím zahrávají a flirtují, v lásce touží být obdivováni a respektováni takoví, jací jsou. Jsou skvělými milenci, ale jakožto dlouhodobí partneři poněkud problematičtí právě pro svoji sebestřednou povahu. Lásku však prožívají naplno a dramaticky a chtějí, aby o ní také všichni věděli. V práci se dobře cítí v řídící pozici. Mají dobrý organizační talent a jsou dynamičtí. Vyhledávají pracovní kontakty s dalšími ohnivými znameními. Neztrácejí sebevědomí a rozvahu ani v kritických situacích.

 

Lev, král zvířat, toto znamení dokonale vystihuje, Zrozenci ve znamení lva bývají výrazné osobnosti, které na sebe rády poutají pozornost, chtějí být středem pozornosti a nedělají kompromisy. Jsou vůdčí, ale zároveň i ochranitelští. Pokud na jejich bedra dopadne opravdová krize, pak jsou schopní ji nést s neuvěřitelnou silou a jakoby lehkostí. Lvi jsou dobří přátelé, ale velmi nebezpeční nepřátelé. Bývají originální, tvořiví a vitální. Jejich negativy jsou nesnášení kritiky, arogance a někdy nesnesitelné ego. V lásce jsou okázalí a nápadní, milují však naplno, všichni jim musí závidět. Mají rádi luxus a blahobyt, někdy jsou pro ostatní tak trochu směšní svojí marnivostí.

 

Lev žena

Tato žena má dost sebedůvěry i pýchy. Bývá arogantní, ale toto chování jí často prochází, protože si Vás nakloní svojí hravou povahou. Je rafinovaná a bývá obklopena houfem obdivovatelů.  Tyto ženy pečují o svůj zevnějšek, jsou rády obdivované, zbožňované a středem pozornosti. Jsou skvělými hostitelkami a milují komplimenty. Rády flirtují, ale na svého partnera jsou žárlivé. Jsou tvořivé, mají organizační a umělecké schopnosti, umí jednat s lidmi. Jsou temperamentní, energické a sebedůvěra jim rozhodně nechybí.

 

Lev Muž

Muži Lvi rovněž poutají ve společnosti pozornost a jsou vůdčími osobnostmi. Touží být uznávaní, obdivovaní a životě něco znamenat.  Tito muži o sobě zpravidla nemají žádné pochybnosti a dávají to také najevo. Mají rádi luxus, bohatství a touží po dobré životní úrovni. Umí tvrdě pracovat, děsí je však nuda a stereotyp. Jsou obvykle dobrosrdeční a štědří. Pro ženu, která se stane jejich publikem a nekriticky je obdivuje jsou schopni snést modré z nebe. 

 

Ohlédnutí za rokem 2015

V roce 2015 pro vás bylo velmi důležité koncentrovat se na normální život a na plnění svých každodenních povinností. Zjistili jste, že důležité je jen to, co má racionální podklad a nějakou minulost i budoucnost. Díky své  schopnosti rychle řešit různé závažné problémy, jste si uvědomili, že každý neúspěch vás spíše posílil, protože vám v mnoha případech ukázal různá nová řešení, která se dříve jevila jako nemožná nebo nesmyslná. Díky tomu jste si mohli nastavit hranice, pravidla, získali jste nové ambice, doplnili jste si vzdělání a podařilo se vám najít řešení většiny z nedořešených problémů z minulých období. Možná se vám podařilo dostat se až na vrchol svého snažení. Díky obrovské vesmírné posile, která k vám po celý rok přicházela, své lví síle, vytrvalosti a schopnosti dotáhnout věci do konce, jste mohli uskutečnit všechno, co jste chtěli. Začal vám také nový dvanáctiletý životní cyklu zrání a růstu vaší osobnosti, ve kterém budete pokračovat i v příštích letech.
 

 

Lvi v roce 2016

V letošním roce se budete cítit mnohem jistěji a bezpečněji než jak jste byli v minulých letech zvyklí. Díky tomu se vám také podaří dosáhnout i několika nečekaných úspěchů, které by jinak v dnech a týdnech plných stresů a nejistoty nebyly možné. Rok 2016 bude také velmi vhodný pro navazování nových známostí a přátelství, díky kterým se rozšíří okruh lidí, na které se v krizových situacích budete moci spolehnout. Pamatujte si, že za jedním úspěchem může hned následovat druhý. Prioritou vašeho znamení je plnokrevný život, chtějte prožít každý den jako okno pravdivosti a plné přítomnosti. Celých osm měsíců v roce vás bude provázet Jupiter, který do vašeho života přinese štěstí a spokojenost. Budete spokojení, vyrovnaní a osud vám bude hrát do karet. Díky tomu, že podvědomě budete nahlížet na svět pozitivně a plní optimizmu, se vám podaří vše, na co sáhnete. Nebojte se nových výzev, stejně tak jako starých, nedořešených restů. Pokud budete mít pocit, že jste narazili na překážku, na chvíli se zastavte a snažte si ji představit ze všech stran. Řešení, které naleznete, vám pomůže v každé svízelné situaci, která by vás mohla potkat.

 

Tak velmi toužíte po změnách, až se jich v tomto roce konečně i dočkáte. Zbavíte se všeho, co vás tíží na srdci a odstartujete novou, nepoznanou a hlavně vzrušující kapitolu svého života. Motivací v těžších chvílích vám bude uznání a podpora okolí, vyvarujte se však toho, abyste svou radost dávali najevo až příliš okatě, mohli byste tak ztratit pevnou půdu pod nohama a jistotu. Ve druhé polovině roku si budete muset dát zvlášť pozor na svou vznětlivost, přestože máte pocit, že všechno víte, přijmout názor i někoho druhého bude hrát ve váš prospěch více, než jít tvrdohlavě hlavou proti zdi. Své odpovědi si proto vždy pečlivě promyslete a neplýtvejte slovy, která už pak nevezmete zpět. Během léta uzavřete starý spor s rodinou či přítelem, a přestože něco z toho zabolí, věřte, že odteď už bude pouze dobře. Konec roku se bude nést ve znamení dobré nálady a štěstí jak v pracovním, tak i partnerském životě.

 

Co tedy chystají galaktičtí vládci v roce 2016 pro vás, chráněnce samotného Slunce, co se skrývá za vznosnou branou hvězdného koloritu a jaká poselství můžete spatřit v Perseidách? Magický Uran hlídající elektrokardiogram nebe signalizuje, že na grafech má každá hvězda odlišné písmo, nicméně přesto se shodují ve stejném výsledku - rok 2016 má být pro vás skvělý. Čekají na vás překvapení a šance, díky nimž se vaše zlatá monstrance osobnosti ještě více rozzáří. Saturn svým trigonovým aspektem tiše přizvukuje a přispívá úspěchy, které se mají stát pevnými pilíři vašeho života. Jeho působení je sice plouživé jako dým z Kainova ohně, o to pak však trvalejší a cennější. Ve stínu nezůstává ani vizionářský Jupiter a ve srovnání s minulým rokem vás navíc obdarovává větší otevřeností ke svému okolí, také svrchovanou elegancí písma a slov, kdo by vám odolal? Par excelence, hvězda štěstí je tedy nad vámi, jen vztáhnout paži a rozevřít dlaň - máte ji mezi prsty. 

O tomto roce lze bez nadsázky říct, že patříte mezi vyvolená znamení, která dostávají mimořádné požehnání hvězd a nejsou tolik zatížena dominancí těžších zkouškových vibrací. Neznamená to však, že vás vesmírní trubadúři připraví o dynamiku a obléknou vám uniformní šat šitý monotónní nití - naopak váš erb olemují krajkou úžasných změn a vzrušující pulzace. Je to rok, ve kterém na vás nejsou kladeny příliš velké nároky a požadavky, oplýváte zajímavými nápady i elánem, díky čemuž vám jde všechno hezky od ruky.

Prioritně u vás, zrozenci 2. dekády (3. 8. - 12. 8.), způsobuje moudrý Saturn svým harmonickým působením, že mnohem silněji než kdy předtím víte, co chcete, tudíž svou energii a síly investujete velmi efektivně. Je patrno hlubší soustředění se na nějakou vznešenou ideu, toužíte se vzdělávat, získávat nové obzory, obohacovat druhé svou kreativitou a čím dál hlouběji v sobě zakořeňujete nové zájmy. Velmi přínosný je také vliv Urana, který přináší nečekaně zajímavé kontakty s cizinou, nezvyklé projekty, šance díky širšímu využití internetu a také například exotické cesty. Na přelomu března a dubna vás navíc velmi příznivě podporují i Mars s Merkurem, takže máte zelenou pro uzavírání právních dohod nebo například vytvoření s.r.o. či akciovky. Pro důležitá ujednání nevolte květen, Venuše je v tomto čase poněkud umíněná a pokouší se s vámi hrát nepříjemné šachy. Její laskavost je ta tam, loví dlouhými prsty své figurky, aby vytáhla tvrdohlavou dámu z kamene a dala vám šach. Ale žádný strach, milí Lvíčci, její špatná nálada nepotrvá dlouho, v červnu už po ní nebude ani stopa.

Na podzim se, zejména zrozenci 1. dekády (23. 7. - 2. 8.) a 2. dekády (3. 8. - 12. 8.), těšte na pohlazení Jupitera, který hodlá významně obohatit vaši myšlenkovou sféru, do úst vám vkládá perly a zažehuje ve vás umělecký talent. Tvořte věci pro krásu, komunikujte, podepisujte smlouvy, vstupujte do manželství, splňte si, co vás napadá. Každopádně si vás vaše okolí více zamilovává, protože hudba vašich myšlenek a slov má zakončení, které vyvolává potlesk

 

 

Láska, vztahy

Hodně z toho, co jste považovali za smysl svého života, vám najednou přijde zbytečné. Hlavně první měsíce budete mít pocit, že jste ztratili svůj směr a je pravděpodobné, že uděláte něco, čím své vztahy buď ohrozíte, nebo dokonce úplně pohřbíte. Věřte však, že jako všechno ostatní, i toto má svůj smysl, jinak byste nikdy nemohli nahlédnout do svého nejhlubšího nitra a zjistit, po čem opravdu toužíte a co vás dělá šťastným. Po jaru vám cestu zkříží někdo z minulosti, ale dejte si pozor, tyto úmysly nebudou čisté. Snažte se nějaký čas vyhledávat samotu, abyste v sobě mohli nechat volně plynout myšlenky. Ne vždy je řešením svěřit se se svým problémem všem okolo, jste ten typ člověka, který se velmi snadno nechá ovlivnit.

 

Rok 2016 je ideálním obdobím k řešení rodinných problémů a nedorozumění. Snažte se rozlousknout veškerá možná místa sváru a uvést věci na pravou míru. Se všemi plány a prací, které máte, nezapomeňte na svého partnera, zapojte více své ohnivé energie, kterou ho můžete ovlivňovat, užijte si erotického ohně a vášně. Pokud už delší dobu toužíte po dětech, je tento rok  tím pravým k projednání a zvážení rozšíření vaší rodiny. Váš vztah je ve výborné kondici a někdo další by ho mohl jedině obohatit. Osoby bez partnera mohou v prvním čtvrtletí zapřemýšlet, jak by ten protějšek měl vypadat a pak rozvinout nadšení pro jeho získaní, kdy to bude všechno snadnější. Pokud ještě hledáte, pak hledejte více v první polovině roku. Hvězdy vám budou nakloněny a vy máte velkou šanci potkat někoho, kdo by rozhodně za potkání stál. A možná že nejenom za potkání…

 

K překonání problémů, které se vám mohou dostat ve vztazích do cesty, buďte sebou jistější a nedávejte na pomluvy. Jinak celý rok dává předpoklady k dosažení harmonie ve vztazích a posílení přátelství. Pro lásku jste přímo stvořeni, umíte okouzlovat, magnetizovat, vyzařovat nadpřirozenou laskavost, a váš protějšek se ve vaší blízkosti hřeje jako ve slunečních paprscích. Kdo jednou pozná milostný brífink Slunce, těžko odolává a přestože v sobě každý nosí svou dávku přirozeného opia, je toto omámení mnohem silnější. Rok 2016 vás předurčuje k nalezení skutečné lásky a solidního milostného vztahu, ze kterého se nakonec vyklube trvalý partnerský vztah. Svádivá Venuše může infikovat vaše srdce hned v lednu, například na nějakém zábavném večírku či třeba na dovolené na lyžích. Saturn prozrazuje, že se především u vás, zrozenců 2. dekády (3. 8. - 12. 8.), může jednat o zamilování se do protějšku s věkovým rozdílem, každopádně šipky vašich kompasů budou přitahovány týmiž póly. Vlivy těchto štědrých dárců se střídavě prolínají s menšími útlumy po celý rok. Venuše je stále připravena vyhodit ze svého hvězdného šátku nějaký ten klenot, ovšem tady pozor, milí Lvíčci, její nejdražší cetkou je žárlivost. Faktem je, že jediné, co by vás mohlo rozladit, je právě partnerova žárlivost. Divíte se? Není slepý, aby neviděl, jak po vás mnozí mlsně pokukují. Přesvědčte tedy miláčka o své lásce a Uran vám zajistí, že se budete znovu pohybovat v přízni nádherných snubních vzletů. 

Šťastný měsíc: duben, září
Nepříznivý měsíc: květen

 

 

Práce a peníze

Co se týče pracovní sféry, jste plní elánu a váš optimismus je až nakažlivý. Jaro hlásí výbuch energie, která je charakteristická tvořivostí a hravou expanzí, čímž jste naprosto okouzlující. Pokud to však vyžaduje situace, dokážete v okamžiku působit majestátně a hrdě jako luxorská sfinga. Především při důležitých jednáních, vystoupeních na schůzích nebo obhajování svého projektu vám moudrý Saturn zajišťuje vážnost. Pokud jde o práci, tento rok bude dobrým rokem a je možné, že výsledky překročí své nejoptimističtější očekávání. Vaše profesní činnost vám přinese uspokojení a možná zvýšení platu nebo povýšení. Situace je zvlášť dobrá pro ty, co pracují jako nezávislí samostatně rozhodující pracovníci nebo na vedoucích pozicích. Pokud se vám nelíbí aktuální práce, bude to dobrý čas najít jinou v prvním nebo posledním čtvrtroku. Plňte si své povinnosti na sto procent za každých okolností, ale zároveň se naučte krýt si záda více, než dosud. Budou i potíže, i profesní dilemata, zejména v prvním pololetí, ale pokud se budete neustále držet jen faktů a do svých rozhodnutí nebudete tahat emoce, úspěch vás nemine. Energie máte dostatek, proto se nebojte zabrat na plné obrátky a dělat například i přesčas, pokud vás o to vaši nadřízení požádají. Jde totiž o zkoušku, po které pokud uspějete, přijde povýšení, i finanční přilepšení. 

 

 

Osobní zrada vám sice letos nehrozí, ale mnohem nebezpečnější by bylo, pokud byste až příliš ulétli. Během léta budete mít totiž pocit, že jste hotový mistr světa a pokud se včas nevzpamatoval, budete to právě vy, kdo udělá zásadní chybu. Tento rok pro vás může být nesmírně důležitý a průlomový, především vás, Lvi 3. dekády (13. 8. - 22. 8.), zahrnuje novátorský Uran velkou fascinací pro myšlenku ukázat světu něco nového, neotřelého. Můžete například prorazit na trh s novým výrobkem, založit vzdělávací kurzy zaměřené na nějakou vzdálenou filozofii nebo třeba založit naprosto originální webové stránky propojené významně se zahraničím. Velmi příznivým obdobím se jeví srpen a podzimní měsíce, kdy excelentně zapůsobíte i vy, zrozenci 1. dekády (23. 7. - 2. 8.) a 2. dekády (3. 8. - 12. 8.). Neprojevit se a stát ve druhé řadě, by vám v této době prospívalo asi jako slunečnici ve stínu. Hlavní zájem se soustředí na umělecké a estetické vyjádření, Jupiter zahajuje své korunovační blues také pro oblast financí. Ať jste malíři, dekoratéři, hudebníci, advokáti, manažeři, mluvčí nebo obchodníci s parfumerií či módním oblečením, máte zelenou.

 

Planeta jupiter nadále pozitivně ovlivňuje vaše finanční záležitosti. Budete projevovat odvahu riskovat a zvyšovat svoje příjmy, proč byste měli čekat, že k vám přijdou sami. To bude nést i svoje riziko, kterému se vyhnete, když v lednu a prosinci se zachováte konzervativně. V květnu docílí zaměstnanci zvýšení příjmů, což se projeví na pocitech většího sebevědomí a větší míry zodpovědnosti sama za sebe. Až do září poplujete na této vlně prosperity a osobního rozmachu. Jste naučení šetřit a přemýšlet nad každou korunou, díky čemuž máte na účtu dostatečnou finanční rezervu. Letos se vám však, zejména v druhé polovině, začne dařit, čímž se výrazně zvýší výše vašeho konta. V žádném případě však nepodlehněte šílenství a nedejte se oklamat pocitem, že jste daleko za vodou. Nedělejte zbytečné investice a rozhodně nevěřte nabídkám cizích obchodníků, kteří by chtěli na vás jen vydělat. Koupi nemovitosti odložte až na další rok, raději se zaměřte na krátkodobé investice, které budete umět rychle zúročit. Bez porady s odborníkem, kterému důvěřujete, však rozhodně nic nepodnikejte. Pokud nikoho takového neznáte, tak prostě jen šetřete, byť bezúročně, i zde totiž platí - kdo nic neriskuje, sice nic nezíská, ale ani neztratí.


Šťastný měsíc: srpen, září
Nepříznivý měsíc: únor, prosinec

 

 

Domov a rodina

Tento rok svými příznivými vibracemi vypovídá, že do rodinného kruhu vysíláte výjimečně příjemnou a hřejivou atmosféru. Ne, že by tomu bylo v minulém roce jinak, ale nyní dokážete dávat jakoby ještě něco navíc. Dokážete zmagnetizovat svá zlatíčka tvořivostí a dávkou takové zábavnosti, jako byste měli v sobě zabudovány herní konzoly. U svých potomků však vedle zábavy neopomínejte ani vzdělání, zaměřte se hlavně na jazykové školy. Nuda, to je pro vás prostě postrach a při jejím závanu se můžete cítit až klaustrofobně. Rozpínavý Jupiter prozrazuje, že se vyřádíte i ve zvelebování svého královstvíčka, máte skvělé nápady na dekorování interiéru vkusnými bytovými doplňky. Váš zájem se soustředí také hlavně na to, aby byly provedeny úpravy, kterými vaše bydlení hezky zapůsobí i na vaše okolí. Přemýšlíte nad líbivou fasádní omítkou? Určitě vašemu domu zvolíte kabátek v zářivých hřejivých barvách, rovněž se snažíte, aby ožila a prokoukla předzahrádka a okenní parapety, v dubnu jsou nejvíce roztočeny vaše obrátky. Na konci léta už mlsáte třešničky na dortu jako odměnu za svou píli. Samozřejmě nezapomínáte ani na to užít si zasloužený odpočinek. Uran vás láká do dálek, kde se už i harmonický Jupiter postará o kouzelné prožitky a pohodu. Užijte si odpočinku někde ve stínu palem nebo na břehu moře pozorováním východu či západu slunce. Do září běží doba velmi příznivá pro všechno, co souvisí s úklidem, pořádkem, metodou. Od září se nabízí více spolupráce a společné kooperace partnerů a rodinných příslušníků. 

Šťastný měsíc: duben, září
Nepříznivý měsíc: únor, květen

 

 

Zdraví

V tomto roce nemusíte prodělat žádnou zdravotní absenci, protože vyhlídky jsou pro vás výborné. Akorát v lednu v některých chladných dnech dbejte na teplé oblečení, mohlo by dojít k pohybovým potížím. Stačí, aby někdo nemocný kolem vás prošel, a hned jste nemocní i vy, což pocítíte už na začátku roku 2016. Budete také muset zapracovat na své imunitě a také prevenci, hygienické návyky nevyjímaje. Co se týče drobných sezónních zátěží, může se nástupem jara neharmonický Mars ze znamení Štíra postarat o sníženou obranyschopnost organismu a zkoušet to na vás s chřipkou nebo nějakým zánětem. Sluníčko už sice začíná hřát, ale de facto jen šálí smysly a snadno pak může dojít k prochlazení a následné nemoci. Vitamínová prevence je tou nejlepší volbou. Na nepříjemné chřipkové viry a také známou obtěžující jarní únavu však platí i sklenka dobrého svařeného vína, tak si ho dopřejte. V březnu využijte léčivou energii Neptunu, může vám stabilizovat zdraví, nebo kdo bude mít nějaké problémy v tomto období je šance odhalit jejich kořeny a dojít k úspěšnému vyléčení.

 

V červnu a červenci můžete trochu více pociťovat únavu zad, což lze připsat vaší letošní hyperaktivitě. Dobrá masáž však hned všechno napraví, takže žádné chození po území negativna vám nehrozí. Během léta vás zas potrápí kožní problémy, ale místo samoléčby nákupů drahých krémů, raději vyhledejte lékaře, protože to má souvislost se žaludkem a trávením. Lékem se nevyhnete, ale ani úpravě životosprávy, proto se držte pokynů lékaře. Podzim i zimu už prožijete ve zdraví, užijte si každý jeden den, ale jen proto, že se cítíte dobře, nepolevte z nových návyků, nadále o své zdraví dbejte a přidejte i více aktivního odpočinku v přírodě a na čerstvém vzduchu. V prosinci si dávejte pozor na prochlazení od nohou. Po zdravotní stránce vás tedy rok 2016 nehodlá sužovat žádnou kanonádou bolestí a fyzických neduhů. Jste nabiti pozitivní energií, která vám nedovoluje připouštět si ani ta nejmenší případná oslabení, jež se o vás tu a tam pokouší. Přesto, zejména vy, Lvíčci 3. dekády (13. 8. - 22. 8.), si dopřejte více odpočinku. Jsou dny, kdy nepotřebujete jíst ani spát, jste takový sluneční energizér. Chcete toho vyjiskřit co nejvíce, a pak máte pocit, že vám čas uniká rychleji než těkající éter z rozbité láhve. Známé rčení, že nic se nemá přehánět, je tady na místě.


Šťastný měsíc: duben, květen
Nepříznivý měsíc: leden, prosinec

 

 

Váš kámen pro zdraví v roce 2016: Růženín - harmonizuje celkově organismus, je typickým kamenem rekonvalescentů.

 

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2016: Vaší doménou je v tomto roce komunikace a zejména v jeho druhé polovině máte možnost úspěchu díky vašemu uměleckému vyjádření. Taktéž se těšte na zakotvení v milostném vztahu.

 

Rada pro Lvy: Prioritou vašeho znamení je plnokrevný život, zážitky, plnost života nepočká. Nečekejte, až jednou, žijte teď, přímočarost a otevřenost vašeho srdce se vám nabízejí čím dál více. Uvědomte si, že vše ve svém životě si řídíte vy sami, svým vědomím, svojí pozorností. Snažte se prožít každý den ve své pravdivosti a v plné přítomnosti. Celých osm měsíců z roku 2016 vás bude provázet Jupiter, který do vašeho života přinese štěstí a spokojenost. Když budete spokojení a vyrovnaní, osud vám bude hrát do karet. Díky tomu, že podvědomě budete nahlížet na svět pozitivně a plní optimizmu, se vám podaří vše, na co sáhnete. Nebojte se nových výzev, stejně tak jako starých, nedořešených restů. Pokud budete mít pocit, že jste narazili na překážku, na chvíli se zastavte a snažte si ji představit ze všech stran. Řešení, které naleznete, vám pomůže v každé svízelné situaci, která by vás mohla potkat. Jste skvělí, a i se tak cítíte, váš dobrý pocit se odrazí ve všem, co budete v roce 2016 dělat.

 

Afirmace: Všechno co potřebuji se skrývá ve mně.

 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz, www.horoskopyproradost.cz, www.vestirna.com, https://horoskopy2016.cz, www.horoskop.cz

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala a napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.