Vodnář 21. 1. - 20. 2.

 

 

Charakteristika Vodnáře

Vodnář je vzdušné znamení. Důležitými prioritami v životě jsou pro něj originální a nápadný životní styl a přátelství. Přátel však tito zrozenci naproti tomu nemívají mnoho, je to nejspíš tím, že dávají přednost kvalitě před kvantitou. Je těžké se s nimi sblížit, kličkují a neodhalí se nikomu jednoduše.  Obávají se totiž případného zklamání a zranění. Jsou idealisté a vizionáři, mají sklony předstihnout svou dobu, silnou touhu po pokroku a bývají humanisté. Jejich myšlení je netradiční a orientováno do budoucnosti, obvykle mívají předtuchy díky své silně vyvinuté intuici. Sice lpí na morálních hodnotách, ale tradiční přístupy jim nejsou vlastní. Stále mají snahu a touhu přicházet s něčím novým, neotřelým. Bývají špatně přizpůsobiví ostatním, razí si vlastní cestu a nepochopení ze strany společnosti je může skličovat.  Nesnášejí, když je někdo podceňuje. Jejich negativem je neustálé moralizování, druhé se snaží měnit a opravovat. Touto svojí vlastností také často narážejí a způsobují konflikty v mezilidských vztazích.

 

Pracovně se uplatňují v různých oborech, ale spokojenost nalézají jen v takovém zaměstnání, které jim umožňuje osobní rozvoj a pokroky. Jsou intelektuálně založení, v lásce a vztazích potřebují otevřenost, komunikativnost a také upřímnost. Představují prapodivnou až nepochopitelnou směsici praktičnosti, chladu, citu a občasného šokujícího nekonvenčního chování, ve kterém si libují.

  

Tito zrozenci jsou osobnostmi plné rozporů, není lehké se s nimi sblížit, ani jim porozumět. Představují těžko pochopitelnou směsici chladu, touhy po citu, praktičnosti a originality, někdy hraničící až s šokující nekonvenčností. Jejich povaha je komplikovaná, plná protikladů a tak často bývají nepochopeni. Jsou idealisté, humanisté a jejich myšlenky se upínají do budoucnosti, touží po pokroku, tradice jim nejsou příliš vlastní. Mezi Vodnáři najdeme mnoho intelektuálních typů, studium je pro ně přirozeností. Zakládají si na vzdělání, znalostech a společenském původu.

 

Vodnář Žena

 

Ženy narozené ve znamení Vodnáře bývají tajuplné a komplikované bytosti. Jsou to ambiciózní individualistky, které působí nadřazeně a chladně. Mají v sobě fluidum, které ostatní přitahuje, pochopit je bývá však krajně obtížné.  Mají sklony k extrémům a to jim v mezilidských vztazích obvykle hodně škodí. Mají skvělou intuici, potřebují svobodu a obdiv, kritiku nesnáší. Jejich myšlenky jsou často utopické, když zjistí, že se mýlily, jsou schopny propadat těžkým depresím.

 

Vodnář Muž

 

Muži Vodnáři se projevují bystrým myšlením, intelektuálními schopnostmi a tvrdohlavostí. S ostatními si příliš hlavu nelámou, vše posuzují ze svého hlediska. V myšlenkách i vztazích bývají poněkud neuspořádaní. Je pro ně těžké projevit city a navázat hluboký vztah, proto dávají někdy přednost povrchním románkům a krátkodobým známostem, tím pádem mohou často působit jako sukničkáři. Jsou vizionáři, idealisté a společenští tvorové, v citech a prožívání jsou však poněkud tajemní.  Nudit se s Vodnářem je skoro nemožné.

 

Ohlédnutí za rokem 2015

V roce 2015 jste zjistili, že je ve vás mnohem víc kreativity a že máte hodně dobrodružnou mysl. Pokud jste dokázali obě tyto vlastnosti spojit dohromady, podařilo se vám dosáhnout opravdu téměř každého cíle, který jste si vytyčili. Tento rok vám přinesl také vytřídění přátel, velké změny ve vztazích a ujasnění si své životní pozice, toho, kde chcete být a s kým chcete propojit svůj život. Učili jste se pochopit finanční inteligenci, jak se chovat k majetku, jak se chovat zodpovědně, dodržovat dané sliby, také trpělivosti, soustředěnosti a kompromisu v názorech. Tím se vám otevřely možnosti posunout se ve všech oblastech.

 

Vodnáři v roce 2016

V roce 2016 můžete čekat nějaký velký úspěch. Týkat se bude buď něčeho spojeného se vzděláváním anebo se bude jednat o nějaký velmi výhodný obchod. V některých měsících (hlavně v těch jarních a pak ještě v říjnu) budete mít sklony trochu zmatkařit, ale v takových situacích se zaposlouchejte do svého podvědomí, to vám nejlépe napoví, jaký bude nejlepší další krok. Podle horoskopu bude velmi důležitou roli hrát to, s jakou vervou vůbec do dalšího roku vkročíte. To ovlivní celý jeho průběh. Letos budete postupovat vpřed, pomalým, ale jistým krokem. Bude to váš rok úspěchů a malých změn, které však povedou k velkému štěstí, poznání a harmonii. Máte se na co těšit, od začátku až do konce. 

 

První polovina roku 2016 bude pro vás ve znamení útlumu. Saturn vás bez varování opouští a to s sebou přinese pocity frustrace a méněcennosti. Neklesejte na mysli, protože už v druhé polovině roku se Saturn vrátí a vám se opět ve všem začne postupně dařit. S vědomím toho, že vás sice čeká horší období, ale že nebude trvat dlouho, se vám podaří uchovat si zdravý rozum a chladné uvažování. Díky tomu se vyhnete vážnějším problémům a komplikacím, které by mohly přijít v případě, že byste si přestali věřit a začali vše vzdávat. Jaro se bude ještě nést ve znamení nedůvěry, zejména pochybností v sebe. Naštěstí máte kolem sebe dostatek dobrých lidí, aby vám připomněli, proč je tak důležité nepolevit a stát si za svým názorem. 

 

Už dlouho tu nebylo to, aby vaše znamení sbíralo planetární užitek z mnoha stran. Saturn ve Střelci přirozeně podporuje vaše dospělé a zralé složky. Tím pádem přichází období výsledků a sklizně. A s nimi i prvek odpočinku, regenerace a tvoření vizí do dalších let. Pokud si představíte, že je všechno ve vás, a že tvoříte svojí představivostí, tak už vám nic nebude mizet, naopak, vše se k vám bude blížit. Vše co milujete, chce být u vás a s vámi. V otevřených konfliktech, kterých bude nepočítaně během léta víc, reagujte přímočaře a netahejte do toho žádné emoce. Jen fakta a vaše cílevědomost vám mohou pomoci vystoupit na vrchol a dělat už jen to, co vás baví. Tím více to bude patrné od 10. září, kdy Jupiter bude do Vodnáře posílat svoji rok trvající podporu ze znamení Vah, ve kterých i vám nabídne, abyste se ve svém vztahu cítily velmi pohodlně. Vztah je pro vás forma přátelství, ve kterém se toho děje poněkud více najednou. 

 

Ke konci roku můžete pociťovat jakousi vnitřní nespokojenost, či spíše nervozitu, která však pramení z toho, že jste museli za sebou spálit i pár mostů. Ačkoli to bolelo, bylo to správně, tak žádný strach, už prostě nechte minulost minulostí a těšte se z přítomnosti. V oblasti zdraví si dejte pozor na úrazy, objevili jste kouzlo adrenalinových sportů, co by pro vás nemuselo mít nejšťastnější dohru.

 

Z hvězdného éteru k vám pro rok 2016 letí poselství, které určitě s radostí uvítáte. Jsou to přísliby cesty ke svobodě a k životním změnám, jež mají díky Uranovi probíhat hladce a poskytovat patřičný prostor. Saturn rovněž pokračuje ve své štědrosti a hodlá se postarat o výsledky vašeho snažení, především v pracovní sféře máte předpoklad vzbudit pozornost těch, na kterých závisí váš postup. Nejexcelentnější je pro vás druhá polovina roku, kdy velkorysý Jupiter posílá na pergamenu se zlatou pečetí nejcennější poselství - osobní štěstí a naplnění v životě. Mnohé se vám povede a myšlenky v tomto roce odpoutáte od problémů mnohem rychleji, objevíte možnosti, které dosud ležely netknuté. Avšak nic není zadarmo a vaším úkolem je využití všech sil k nalezení něčeho nového, co by dovolilo plně rozvinout vaše schopnosti a tvůrčí potenciál. Hodně štěstí!

Velcí planetární frekventanti si vás v roce 2016 zařazují mezi své oblíbence a oproti minulému roku vám dopřávají značné odlehčení, čímž trefují hřebík na hlavičku. Lehkost bytí, to je totiž vaše krédo, nic lepšího vás nemohlo potkat! Opět můžete s plnou intenzitou vyzařovat laskavost, bavit lidi kolem sebe a sršet originálními nápady. Jste nejlepšími znalci lidské povahy ze všech znamení a duševními démony rychlosti, není tedy divu, že dokážete přitahovat ostatní jako magnet. Vaší vládnoucí planetou je přece fascinující Uran, a i když není jeho náplní dělat z vás nějaké kybernetické hrdiny, hypnotický vliv vám přece jen připisuje.
Zejména vy, Vodnáři 2. dekády (1. 2. - 10. 2.) a 3. dekády (11. 2. - 20. 2.), dokážete letos svou komunikací a myšlenkovými pochody přímo okouzlovat. Inteligentní Merkur je vám hned od ledna příznivě nakloněn a hodlá až do března plnit rčení co slovo, to perla. Společně s Uranem dávají zelenou úspěšným domluvám a písemnostem, také nečekaným příležitostem, které jsou spojeny například s cestami. Nepředvídatelnost a příjemná překvapení, to je Uranův záměr. Pokojný Saturn totiž může nad vámi rozprostírat delší dobu klamnou fólii klidu a dávat pocit, že se nic neděje, ovšem přiletí záblesk Urana, a světe div se!

Čeká vás mnoho nových, zajímavých kontaktů, což ve druhé polovině roku potvrzuje i velkorysý Jupiter, který svým trigonovým aspektem dává příslib spojení i s hodně vzdálenými místy, cizí kulturou a filozofií. Mělo by se vám podařit zabezpečit si finanční situaci, což vyřeší mnohé zátěže z minulosti a také máte šanci potkat lidi, kteří vám mohou vyjít vstříc při realizaci vašich snů. Díky esencím Jupitera se vám snáze rozšiřují obzory, zdokonalujete svůj duchovní růst, zajímáte se o umění z různých koutů světa, ale také shledáváte potřebu zdokonalit se ve výuce cizích jazyků. Váš vládce Uran bdí nad tím, abyste přemýšleli s elektrickou jasností a zrodily se ve vás průkopnické názory. 

 

 

Láska, vztahy

Vždy jste byli šťastní tehdy, jestliže i vaši blízcí byli šťastní, ale letos si budete nárokovat trochu štěstí i sami pro sebe. Dejte si však pozor, abyste to neudělali nešťastným způsobem a hned v úvodu roku se vyvarujte situací, kde byste chrlili jednu výčitku za druhou. Ať už půjde o váš osobní vztah nebo ten rodinný, nemáte právo dodatečně vyhazovat ostatním na oči něco, co jste kdysi udělali jen tak z lásky. To přece není fér. Je možné, že na začátku pocítíte monotónnost ve vztahu, ale nemusíte se bát, v tomto roce pocítíte i pravé emoce. Rok 2016 je pro vás po stránce lásky a milostných záležitostí velmi uspokojivý. S příchodem února se ve vás zintenzivňuje touha po romantice a neobyčejných momentech erotického souznění, představy dle vzoru hollywoodského filmu mají přednost před realitou všedního dne, ta vás tak trochu děsí. Snažte se něčím okořenit vztah a pozitivních výsledků se dočkáte v březnu a dubnu. V průběhu léta prožijete šťastné chvíle z náklonnosti svého partnera a pocitů naplnění čtením vašich přání a představ. Pokud si nejste jisti vztahem se svou polovičkou, řekněte to otevřeně, ne v náznacích a zkuste najít řešení. Pokud nebude, volte pauzu, která sice může vést i ke konci, ale pokud k tomu dojde, tak věřte, že to bude správně. Poslouchejte více hlas svého srdce a hvězdy vás už navedou. Velký flirt, ba až milostné vzplanutí na vás čeká na podzim, ale pokud jste zadaní, odolejte, nestojí to za to.

 

Dozrál také čas pro nezadané, v průběhu roku hned několikrát může být úspěšné vaše rozhodnutí najít si stabilního partnera, např. v lednu, dubnu, červnu a říjnu. Vychutnejte si setkávání s novými lidmi a prožívejte nové zkušenosti. O kontakty a seznámení s druhým pohlavím nebudete mít nouzi, nechávejte však věcem volný průběh. Víte, že vás přitahuje hravá dětinskost, určitá pošetilost a hlavně to, když se můžete pohybovat mimo vyježděné koleje. Na přelomu května a června vaše energičnost rozkmitá zájem druhých na plné obrátky, takže se připravte na to, že i když se neradi vážete, může si vás hodně zajímavý protějšek omotat pavučinou lásky. Samozřejmě, jako praví Uranovi chráněnci, přesto uplatňujete politiku otevřených dveří, žádné embargo na svobodu nedopustíte. Příjemná setkání na vás číhají při cestách, na přednáškách nebo třeba i v knihovně. Vábivá Venuše dokáže být skutečně rafinovaná. Co se týče pohodové atmosféry, je dopřána taktéž manželským vztahům, takže žádné excesy ve vzduchu nevisí. Prioritně vy, zrozenci 1. dekády (21. 1. - 31. 1.) a 2. dekády (1. 2. - 10. 2.), můžete vychutnávat uvolňující atmosféru a příjemné teplo sounáležitosti.

Šťastný měsíc: červen, září
Nepříznivý měsíc: červenec

 

 

Práce a peníze

Nyní nadešel čas, abyste dobyli své kariérní cíle, máte hodně kreativity a neměli byste jí plýtvat. Vaše schopnost plodit novátorské myšlenky je velké plus na poli vašeho povolání a často dokážete své spolupracovníky a nadřízené dostat do němého úžasu. Jako byste vlastnili univerzální klíč od Pandořiny skříňky plné geniálních nápadů, nadčasový Uran se skutečně činí. Nepřehlédnutelnou jiskrou disponujete hned od začátku roku, nicméně Mars svou kvadraturou ze Štíra přináší v této době napětí a způsobuje, že v pracovním éteru se roztahuje závist, čímž vám vaši kolegové tak trochu vysávají energii. Zejména vy, Vodnáři 2. dekády (1. 2. - 10. 2.) a 3. dekády (11. 2. - 20. 2.), si s tím však dokážete mistrně poradit. Ve chvílích, kdy se na vás budou komplikované situace a problémy doslova valit, neváhejte dát každému jasně najevo svůj postoj. Začátkem roku zjistíte, že ne všechno můžete dělat neustále jen a jen vy a dáte na radu kolegy, který vám připomněl, že někdy prostě musíte důvěřovat, aby bylo důvěřováno vám. V únoru si díky píli a vytrvalosti zasloužíte odměny, pracovní štěstí vás bude v tomto roce provázet často a březen už vypadá daleko optimističtěji. Vaše skvělé výsledky vás katapultují k povýšení a dalšímu postupu, takže se navíc ještě pouštíte do potřebného prohloubení svých znalostí a to v poněkud širším měřítku nežli jen ve svém oboru. V květnu a červnu se můžete cítit unaveně, zpomalte tempo, váš workoholismus je nakažlivý. V létě se už nespoléhejte jen na svou intuici, důležitá rozhodnutí musíte umět podložit i faktem, případně osobní zkušeností. 

 

Dobrou zprávou je, že ve svém okolí nemáte žádného zrádce ani vysloveného nepřející a tak si nemusíte v každé chvíli hlídat záda. Je ale lepší držet si odstup a zachovat profesionální tvář. Výsledkem vaší snahy bude změna, která vám sice nezaručí extrémně postupy nebo zisky, ale do vašeho pracovního života vnese smysl a pohodu. Expanzivní Jupiter ve druhé polovině roku napovídá, že vaše zdokonalování je spojeno se zahraničím, ať jsou to cesty, pobyty nebo studium přes internet. Nezaměstnanost nebo ztráta pozice vám tedy rozhodně nehrozí a co se týče finanční stránky, zde se rovněž nemusíte obávat, že dojde k nějakým propadům. Zmíněný Jupiter není žádný lakomec a vaše konto má v úmyslu spíše navýšit než rozfoukat, máte se na co těšit. V létě bude krásná dovolená spojena se zvýšením mzdy a dalších výhod, v tomto období se povede taktéž podnikatelům, kteří znásobí své zisky. V říjnu můžete získat větší podíl na zodpovědnosti v práci, což mohou v  prosinci těžko nést spolupracovníci, se kterými bude třeba si upravit vztahy.

 

Letos si budete moci dovolit zrealizovat velkou, již dlouho odkládanou investici. Ať už půjde o koupi nemovitosti, nebo jinou důležitou věc, odložte vše až na léto. Začátkem roku podléhejte nepromyšleným ztrátám. Během jara si totiž pořádně zmapujte situaci a všechny své možnosti, a nezapomeňte, že i na konečné rozhodnutí potřebujete dostatek času vše ještě jednou zvážit. Nespokojte se s jednou nabídkou a využijte rady více odborníků. Poslední slovo byste měli udělat až po poradě se svou polovičkou, protože se jí to týká. V květnu to nepřehánějte s výdeji na zábavu a hlídejte si peníze, aby se rychle nerozkutáleli. V průběhu léta nikomu nepůjčujte peníze. Také věnujte zvýšenou pozornost na krádeže, které se mohou týkat právě vás, kdy byste mohli přijít nejen o peníze, ale i věcné předměty. Během celého roku byste se jinak měli ve všem ostatním uskromnit, abyste pak dokázali pokrýt případné díry v rozpočtu. Pokud vám budou k smlouvám nabízet i výhodné pojištění, na to raději neskočte a vybavte si pojistku na vlastní pěst s tím, že přesně víte, co zahrnuje. Konec roku slibuje mírný finanční vzestup.

 

Šťastný měsíc: březen, listopad
Nepříznivý měsíc: květen, červenec

 

 

Domov a rodina

Jste stále v pohybu a nemáte nijak zvláště silný vztah k tomu, abyste své obydlí vnímali jako pevný bod ve svém životě. Doma se můžete cítit naprosto všude, ať je to v moderním velkoměstě nebo nejzazším koutku přírody, kde před vámi ještě nikdo nebyl. Nejraději byste objali celý svět. V tomto roce máte mnoho možností k cestování, což vám nesmírně vyhovuje, na jednom místě nesetrváváte příliš dlouho a na rodinné půdě se spíše jen tak mihnete. Máte milion známých, a když už jste doma, vypadá to u vás jako na hlavním nádraží, jste skvělí hostitelé, kteří nezkazí žádnou zábavu. Největší návštěvní rej je nasměrován na přelom února a března, kdy společenská Venuše dohlédne na to, abyste se příjemně vyřádili. V průběhu roku se najdou i skulinky na občasné zvelebení vašeho domova, protože nápady a představy o modernizaci bytových prostor vám skáčou jako z nebe. Zařizujete se moderní technikou, digitálně řízenými světelnými zdroji, také byste chtěli realizovat renovaci pomocí lehkých kovových skeletů a skla, prostě bydlení nového tisíciletí. Váš vládce Uran způsobuje, že se vaši nejbližší s vámi rozhodně nemají šanci nudit. Nechybí živé, zajímavé debaty, společné výlety a atmosféra je plná nových impulsů, rok 2016 vám opravdu přeje. Přibývá prostoru na to, abyste mohli vnímat ve své rodině dostatek přátelství a jeden druhému dovolili, být sám sebou. 

Šťastný měsíc: únor, březen
Nepříznivý měsíc: květen, červenec

 

 

Zdraví

Bezproblémové planetární vlivy se vztahují samozřejmě také k zdravotní stránce, takže se, milí Vodnáři, nemusíte v tomto roce bát nějakých závažnějších chorob nebo chronických onemocnění. Se sezónními neduhy se ale přece jen setkáte, přičemž se nejčastěji mohou přihlásit bolesti v krku a průdušky. V chladném počasí se teple oblékejte, nezapomínejte na rukavice, teplé ponožky a pokrývku hlavy, protože je důležité, aby byly vaše končetiny a hlava chráněny. Co se týče období, které by mohlo znamenat větší náchylnost k nějakým komplikacím, poukazuje Mars svým negativním vlivem na leden, únor. Přes lednové nachlazení se přehoupnete do února, kdy v sobě budete cítit sílu a odhodlání. V květnu můžete trpět nervovou nebo emocionální krizí, snažte se zastávat konstruktivní postoje, které vám pomohou udržet rovnováhu. Období od léta do konce roku vaše zdraví zaznamená posílení a bude v utěšeném stavu. V letních měsících červnu a červenci vám hrozí vypětí z přemíry duševní činnosti. Mohou se dostavit bolesti hlavy, špatný spánek, někdy i bušení srdce, proto je základní prevencí to, abyste uměli i relaxovat a své vzletné mysli dopřáli odpočinek.

 

Navíc má u vás mentální tlak spojitost i s citlivými místy, které jsou vašemu znamení obecně přiřazeny a těmi jsou holeně a lýtka. Pokud tedy setrváváte ve větším nervovém vypětí, problémy těchto partií jsou často duševním protestem proti tíživému životu. Dobrodiním je pro vás čerstvý vzduch a také aromaterapie, jako uklidňující esenci volte pelargonii neboli geránii. Nicméně v zimě si můžete naordinovat nějaký protistresový program. Poznáte člověka, který vás zasvětí do nových dobrodružství a vy propadnete trendu, jít až na pokraj svých možností. Bude to období plné vzrušení, ale pokud si nedáte pozor na své zdraví, tak skončíte dřív, než si to naplno vychutnáte. Opatrní tedy buďte hned v začátcích, kdy jste si ještě nejistí a riziko úrazu je velmi vysoké. Neobcházejte ani svou imunitu, musíte být opravdu silní a fyzicky i psychicky zdatní, pokud se chystáte dát svému tělu zabrat. Do ničeho se však nenechte tlačit, pokud to nebudete dělat rádi a ze srdce, jen si zbytečně ublížíte nebo se ohrozíte.


Šťastný měsíc: září
Nepříznivý měsíc: leden, červenec

 

 

Váš kámen pro zdraví v roce 2016: Chalcedon - je to kámen duševní inspirace, posiluje psychiku i tělo.

 

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2016: Naplnění osobnosti máte tendenci nalézt ve svém duchovním růstu a vaše schopnost vytvářet ,,krásno“, učiní vás i vaše bližní šťastnými.

 

Rada pro Vodnáře: Už dlouho tu nebylo, aby pro vaše znamení byl nasbírán planetární užitek z mnoha stran. Saturn ve Střelci přirozeně podporuje vaše dospělé a zralé složky, tím pádem přichází období výsledků a sklizně a s nimi i prvek odpočinku, regenerace a tvoření vizí do dalších let. Pokud si představíte, že je všechno ve vás a že tvoříte svojí představivostí, můžete si do svého života přitáhnout všechno, co milujete. Pokud vás překvapí zmatek, pocity frustrace a méněcennosti, neznamená to, že byste se měli přestat snažit, ale vydržet a nevzdávat se. Zaposlouchejte do svého podvědomí, to vám nejlépe napoví, jaký bude nejlepší další krok. Postupujte vpřed, pomalým, ale jistým krokem, přes malé změny, které však povedou k velkému štěstí, poznání a harmonii. Vytrvejte, bude líp.

 

Afirmace:  Tvořím rovnováhu a cítím se v ní dobře.
 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz, www.horoskopyproradost.cz, www.vestirna.com, https://horoskopy2016.cz, www.horoskop.cz

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala a napsala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.