Beran 21. 3. - 20. 4.

 

 

Charakteristika Berana

Berani jsou ohnivé znamení, plní energie, elánu a života. Jsou to obvykle silné, ambiciózní a průbojné osobnosti. Jsou odvážnými zastánci nových myšlenek a směrů a díky svojí povaze jsou často schopni i své názory prosadit. Berani jsou bojovníci s nespoutanou a nevázanou povahou. Negativem je jejich tvrdohlavost a umíněnost. Jak si Beran něco usmyslí, nic s ním nehne, aby svůj názor změnil. Za každou cenu si vždy hledá svoji cestičku, i kdyby mu přátelé a rodina chtěli poradit sebevíc a co nejlépe, tyto rady nejspíše nepřijme. Beran se často obětuje a nehledí na překážky, jde hlavou proti zdi. Lidé narození v tomto znamení bývají nebojácní a často se zdá, že se nedokážou poučit ze svých chyb. Je to však spíše jejich důvěřivost a v jistém slova smyslu i naivita, která je vede k tomu, zkoušet neúspěšný pokus zase a znovu. Sebevědomě se prosazuje, jako by nedbal pocitů druhých, ve skutečnosti je však dobrosrdečným a upřímným jedincem.

Zrozenci ve znamení Berana bývají věčnými dětmi, obdivují vše kolem a dokážou Vás upozornit na detaily, kterým byste sami nikdy nevěnovali pozornost. Snesete-li jejich občas zlostné výbuchy nálady, které je však velice rychle přejdou, pak vedle sebe můžete mít toho nejpozornějšího a skvělého partnera, kamaráda nebo přítele. Jejich temperament je silný, na druhou stranu se však s nimi nikdy nebudete nudit.

 

Beran symbolizuje nové začátky a iniciativu. Lidé narození v tomto znamení mívají dobrosrdečnou nekomplikovanou povahu, pevnou vůli a ctižádostivost. Nebojí se překonávat překážky a případné neúspěchy je nikdy neodradí od dalších pokusů a snažení. Bývají tvrdohlaví paličáci, kteří chtějí jít v životě svojí vlastní cestou a jak si něco usmyslí, pak s nimi jen tak něco nehne. Někdy působí sobecky a podrážděně, ve skutečnosti ale mají dobré srdce a pro druhé se dokážou obětovat.  Milují objevování všeho nového a neznámého. Nesnášejí rutinu a omezování své svobody.

 

Beran žena

Ženy zrozené ve znamení Berana bývají okouzlující, jedinečné, ale také umíněné a odvážné. Chybívá jim trpělivost a dostatek rozvahy. Bývají vtipné a přátelské, ale někdy přespříliš upovídané nebo drzé. Jsou smělé a bojovné, nemají však smysl pro kompromis a ústupky a neumějí spolupracovat, očekávají, že ostatní se budou přizpůsobovat jim. Jsou nevypočitatelné a netrpělivé. Rády flirtuje a to, co se musí v partnerském soužití naučit je, že není vše v životě jen o soupeření.

 

Beran muž

Berani muži bývají plní energie, elánu a nápadů. Jsou odvážní a rozhodní, nechybí jim bojovnost a vůdčí energie. Potřebuje mít autoritu, jak v práci tak doma, pokud se mu jí nedostává dostatek, pak bývá tento jinak životní optimista nespokojený a náladový.  Příkoří a nespravedlnost si Berani dobře pamatují. Do vínku dostali řádný temperament a také tvrdohlavost. V partnerském vztahu bývají oddaní a věrní.

 

Ohlédnutí za rokem 2016

Rok 2016, byl pro vás rokem, ve kterém jste měli mnoho možností a příležitostí realizovat své vlastní štěstí a mohli jste tak kráčet vlastním směrem. Měli jste možnost podpořit rozvinutí svých schopností, dovedností a znalostí, zapracovat na sobě a být originální. Pokud jste k tomu ještě přidali odvahu, nasazení, odhodlání, velkorysost a trpělivost, podařilo se vám jistě zvládnout všechny problémy a překážky a vyřídit mnoho věcí mnohem rychleji než u vás bylo doposud obvyklé. Můžete teď s radostí konstatovat, že jste se dočkali ocenění nebo vysněného postupu.  Učili jste se také objevovat jistotu vlastní síly a to, jak být zdrojem energie nejen pro sebe, ale také pro lidi kolem sebe. Díky nabité energii a síle jste mohli dosáhnout mnoha cílů a také vám to přineslo nečekaná překvapení a pocit spokojenosti, ať už v životě osobním, nebo pracovním. Pozitivní náboj, který jste se učili předávat druhým, dokázal upevnit vztahy a rozpustit ledy, které tu byly už celá léta. Podpořil také vaše odvážná rozhodnutí a nebojácná vykročení k novému. Díky tomu jste se mohli stát více sami sebou a i když to ne vždy bylo jednoduché, pochopili jste, že vše má svůj význam a důvod a vy už nepotřebujete jít hlavou proti zdi a můžete si díky těmto uvědoměním a poznáním sebe sama, dovolit jít mnohem lehčeji a hlavně se zaměřit na svůj vnitřní posun a odrazit se od startovní čáry úspěchu. V letošním roce můžete tímto směrem pokračovat.

  

Berani v roce 2017

Milí Berani, kolosální hvězdný labyrint vám i pro rok 2017 odkrývá svá poselství. Jako ohnivé znamení přinášíte světlo a teplo, přičemž po celé toto období máte záštitu ve stoickém Saturnovi, který dohlíží, aby životodárné plamínky nevyhasly. Tento velevážený Guru si vás zamiloval a provede vás i mezi kapkami případné kosmické bouře způsobené Uranem a Plutem. Těšte se z jeho protekce! Ve srovnání s minulým rokem letos očekávejte úlevu od neoblíbené jupiterovské opozice, čímž se pro vás opět uvolňuje petlice ode dveří radosti a úspěchu. Dominující je z tohoto ohledu 2. polovina roku. A co to ve spojení s příslibem Saturna znamená pro vaše plány? Buďte si jisti, že vše, co podniknete, bude mít v zubech tohoto časového cimbuří maximálně příznivé vyhlídky na přetrvání do budoucna. Hodně štěstí! 

Období, do kterého vstupujete, ještě stále mává dynamickým fáborkem. Ovšem pro vás, milí ohniváci, to není rozhodně žádná apokalypsa. Jste dostatečně silní čelit překážkám a s velkým nábojem energie je vystřelit do území nicoty. Potíže může působit zejména 1. polovina roku, přičemž zátěžová rafika směruje především ke zrozencům 2. dekády (1.4. - 10.4.) a od září k 3. dekádě (11.4. - 20.4.) Beranů. Rozpínavý Jupiter je v této době v opozici s vaším Sluncem a vězte, že tento nenasyta vás ponouká utrhnout ze života co nejvíce, pozor na jeho přehánění! Je totiž schopen vás záhy na to vymáchat v právních nebo například manželských konfliktech. Dokážete uznat, že je lepší upustit od velkých výšek? Moudrý Saturn se za vás sice přimlouvá a prioritně vám, zrozenci 3. dekády (11.4. - 20.4.), slibuje pomoc v případných úředních či soudních rozmíškách. Nicméně rovněž žádá vaši střízlivost. Pokud usilujete o studium na vysoké škole, máte perfektní vyhlídky. Anebo máte raději cestování? Saturnův trigon je andělem strážným, ať už míříte na výlet do sousedního státu nebo česat jablka na Nový Zéland! 

Tento vesmírný Guru má na vás nejsilnější působení na začátku roku a posléze v říjnu a listopadu. Je to čas, kdy vám poskytuje ochranné přístřeší proti případným seizmickým otřesům způsobeným Uranem a depresi vyvolané Plutem. Zmínění dva škarohlídi mají totiž stále jako v minulých letech choutky zadělávat na peklíčko. Přepětí v kariérní sféře, manipulátorský šéf, nervozita působící na psychiku, to všechno mohou být plody jejich negativních sil. A poněvadž jste od přírody horkokrevní, je pro vás Saturn přímo vysvobozením - učí vás větší rozvážnosti a zajišťuje pevnost v kramflecích. Máte tudíž šance přivést své plány do úspěšného finále. S chutí do toho! 

 

Přichází čas na vyléčení si některých starých ran. Dostanete jedinečnou šanci přehodnotit svůj život a podívat se na něj z jiné perspektivy. Beraní horoskop předpovídá, že vás čekají v průběhu celého roku nové, zajímavé a vzrušující příležitosti. Rok 2017 bude pro vás také rokem nových začátků. Dostanete několik zajímavých nabídek, které však nesmíte dlouho zvažovat. Připravte se také na několik nabídek na zahraniční cesty. Ne všechny budou pro vás výhodné, proto si dobře promyslete, co už půjde nad rámec vašich možností a sil, abyste nepřecenili a zkažení si dobrou pozici v práci. Vztahy se budou ubírat dobrým směrem. Máte velkou šanci na setkání nového partnera a to se může týkat i zadaných Beranů, kteří takto přehodnotí své vztahy.

Planety jsou vám nakloněny, i když postavení Saturna, planety zkoušek a prověrek, ve znamení Střelce bude po celý rok „prověřovat“ především vaši snahu o dotažení věcí do konce. K jejich úspěšnému naplnění budete nuceni vynaložit víc energie, než jste byli dosud zvyklí. Pokud vezmete všechno nové a nečekané, co vás potká, do pevných rukou, zvládnete dovést k úspěšnému konci všechny vaše dobrodružství i výzvy, aniž byste utržili zbytečnou dávku modřin, nebo jiných zranění.

 

Zkuste se oprostit od vlastní sebelítosti a raději se poučte na vlastních chybách, které byste měli co nejdříve napravit. Vyhýbejte se pokud možno zátěžovým a stresujícím situacím i lidem, jinak se napětí může odrazit i na vašem zdraví. Pomáhat vám bude pozitivní vliv Jupitera v přátelském znamení Lva až do poloviny srpna 2017. Dlouhodobě je ve vašem znamení Uran, planeta, která narušuje vše, co je statické. Přináší touhu po změnách a novém pohledu na zavedené nefunkční vztahy, názory a životní postoje. Tyto „prověrky“ vám mohou připadat nemilosrdné, na druhé straně se stanete vyzrálejšími a vaše jednání bude na druhé působit více vyrovnaně, klidně a seriózně. Konečně se můžete zbavit zbytečného balastu a dělat i říkat to, co opravdu chcete, ale právě míře a asertivitě se učte od protilehlého znamení Vah. Šťastnější bude pro vás první polovina roku, ale planety mu budou nakloněny i v půlce druhé. Pozor na stres a zbytečně vyřčená slova, která již nelze vzít zpátky. Všechno nasvědčuje tomu, že budete mít v roce 2017 větší kontrolu nad svými emocemi, než tomu bylo v průběhu roku 2016. I přes to, pokud přijde čas, na velká rozhodnutí, nezapomínejte místo emocí použít raději logiku!

 

Láska, vztahy

Patříte k těm, kteří se v lásce pohybují přímo - bez oklik či ostře řezaných zatáček. Tím jste řazeni mezi vyhledávané protějšky. Vitálně jste jedničky, váš oheň je spontánní a sexy a mimo toho jste nejštědřejšími ze všech znamení zvěrokruhu. Lze takto nebýt lákavým soustem? Z pohledu romantiky vás čeká mimořádně hezký rok. Většina nezadaných si konečně najde svou životní lásku a není vyloučeno, že proběhne i velmi rychlá svatba. Nejprve však musíte začít od sebe a musíte se trošku změnit. Krátké románky vám nepřidávají na pověsti, a proto od vás odtáhne každý případně stabilní partner. Také byste se měli trošku rozkoukat kolem sebe, protože po vás už dlouho touží někdo, koho možná nesetkáváte pravidelně každý den, ale už nějaký čas znáte. Dejte šanci tomuto vztahu, nedívejte na tohoto člověka jen jako na kamaráda a budete překvapeni z toho, jak jste si ve skutečnosti sedli. Dařit se bude i Beranům v dlouhodobém svazku, kdy se mohou těšit na oprášení romantiky a několik příležitostí na krásné společné dny. Nebude se vám dařit pouze v lásce, ale i obecně ve vztazích. Už koncem zimy nečekaně objevíte svou empatickou stránku a u svých blízkých tak naplno zabodujete. Budete pro ně kamarád pro všechno, co však v sobě skrývá nejen spoustu zábavy, ale také sdílení starostí a hledání nových řešení. Často se vám budou svěřovat s jejich skrytými tajemstvími a budou očekávat, že jim pomůžete z mimořádně náročných situací. Překvapivě vám to nebude dělat žádné problémy, protože budete na vrcholu svých sil a s lehkostí najdete hned několik efektivních řešení. Do života se vám dostane i pár nových lidí, ale nepůjde o velmi vážné vztahy. Budete dříve známými jako dobrými přáteli.
 

Skvělé období pro lásku začíná již v únoru vstupem planety Venuše do vašeho znamení (21. 2. – 17. 3.). Opravdové žně lásky a plnou spokojenost můžete zažít v měsíci březnu, kdy vaše znamení bude posilovat přímo plejáda planet – láskyplná Venuše, silný a energický Mars a také dárce štěstí a pohody Jupiter ve znamení Lva a především Slunce, které vstoupí do vašeho znamení 21. 3., kdy také začíná období jara. Využijte tuto dobu nejen k urovnání partnerských vztahů, ale v případě, že jste nespokojeni, otevřete se nové lásce a věřte, že přijde! Co se týče přednostně vás, Berani 2. dekády (1.4. - 10.4.), očekávejte velký marsovský ohňostroj i v srpnu! Amorek nešetří milostnými zážitky, spalující touhou ani sexuálními bonbonky. A pokud volíte sportovní image či červenou barvu, jste přímo neodolatelní. Tento malý posel s křidélky a toulcem na zádech však může na druhou stranu způsobit zmatek u manželských párů. Pozor, aby šíp z jeho napnuté tětivy nemířil na zakázané území - obezřetní buďte v 1. polovině roku zejména vy, zrozenci 2. dekády (1.4.- 10.4.) a 3. dekády (11.4. - 20.4.). Na jaře totiž přitancuje na vaše území svůdná Venuše a láká k zamilování. Mnohá zalíbení však vyžádají tíživou daň. Hvězdy varují před zápletkami s nadřízenými, karty vám může zamíchat také magický Štír či vytrvalý Kozoroh. Vzpomínáte na zmínku o nenasytném Jupiterovi? Opatrnosti naopak hvězdy radí od konce září – 28. 9., kdy planeta komunikace Merkur a od 9. 11. planeta lásky Venuše vstoupí do opozice na vaše Slunce. Buďte proto připravení na nedorozumění a kroťte svoji ohnivou povahu, abyste zbytečně druhým i sobě nepřipravili zklamání. Snažte se udržet to, co jste vytvořili, a uvědomte si, že slova, které řeknete, se již nedají vrátit zpět…


Šťastné měsíce: únor, srpen
Nepříznivý měsíc: květen

 

Práce a peníze

V pracovní sféře je o vás známo, že jste spíše lidé činu než slov, což hned lednem plně potvrzujete. Aktivní Mars dopuje prioritně vás, Berany 1. dekády (21.3.- 31.3.), takže napněte plachty a plnou parou vpřed! Pokud se vaše profesní sféra vztahuje k práci s kovy nebo navlékání uniformy, jako například policisté nebo vojáci, bude pro vás začátek roku velmi příznivý. Vaše ohnivá duše má tendenci být plně uspokojena. Vrhněte se do všech činností, které mohou rozšířit váš akční rádius a otevřít vám nové obzory, odměnou bude kýžené povýšení! Pro 2. dekádu (1.4.- 10.4.) a 3. dekádu (11.4.- 20.4.) ovšem tento aplaus už tolik neplatí - Uran s Plutem rádi poškádlí, takže jsou na obzoru těžkosti. Kromě zkratovitých výbojů se šéfem jde také o tříštění sil či obtížné volby, kdy často pociťujete, že vás to táhne na různé strany. Jakmile se do toho vmísí svou konjunkcí Mars, nebudete vědět, čí jste a budete mít pocit, že vám jde každý po krku. Kterého období tedy nejlépe využít pro své záměry? Volte srpen, rozhodně v tomto roce mezi měsíci kraluje. Co se týče financí, mají planetární vládci štědřejší ruku ve 2. polovině roku. Apropó, vábivý cinkot je slyšet zejména z dálek a transakcí se zahraničím.  V případě, že nejste spokojeni se svojí pracovní situací, buďte aktivní a hledejte si práci, která by vás nejen těšila, ale také dobře zabezpečila. Co vás stále drží v práci, kterou právě máte? Pokud v ní pociťujete více napětí a nechuti jako radosti, nemáte v ní důvod setrvávat. V lednu si sedněte a s klidnou hlavou si sepište seznam všech pro a proti. To co vám bude převažovat, bude jasným signálem pro vaše další rozhodnutí. Očekávejte v tomto směru řadu změn. Když i nezměníte své působiště, připravte se na přesuny v rámci vaší firmy. Ty se mohou týkat vás nebo pokud máte nějaké podřízené, přijdete do kontaktu s více novými kolegy. Nejúspěšnější den pro vás je úterý, které je pod vlivem Marsu, proto plánujte důležitou činnost nebo rozhodnutí na tento den, kdy budete mít dostatek psychických i fyzických sil a dokážete svoji vůli a energii směřovat jasným směrem.

 

Vaše znamení sice není příliš náročné, ale ke spokojenosti, klidu a také financování vašich koníčků je finanční jistota důležitá. S financemi zacházejte velmi opatrně. Najděte si jednoho člověka, se kterým budete konzultovat všechny větší rozhodnutí. Nepouštějte se do dlouhodobých investic, protože by se vám nevyplatily. Tento rok není stvořen k riskování s penězi. Z každé výplaty si odložte alespoň malou rezervu, protože na konci roku vás čeká pár neočekávaných výdajů. Buďte připraveni i na výzvy na cestování. Právě tehdy vám přijde vhod nějaká rezerva, kterou lze použít jako kapesné. Loterii a hazardní hry byste letos pokoušeli marně, štěstěna vám nebude vůbec nakloněna. Nejlepším obdobím pro nastartování změn je měsíc březen, kdy bude plejáda planet v příznivém postavení. Dobré zprávy, zajímavé nabídky a také reálné změny můžete zažít v období, kdy nejen vaše Slunce od 21. 3. bude ve vašem znamení, ale přidá se k němu profesně velmi důležitá planeta Merkur s planetou šťastných náhod Jupiterem v přátelském znamení Lva, a to až do poloviny srpna – je jisté, že dosáhnete všeho, co budete chtít. Tvrdí se, že štěstí přeje připraveným, ale přece jen budete mít na své straně i vládce vašeho znamení Mars, a to již od konce února a po celý měsíc březen. V této době nebude nic stát v cestě za vylepšením vaší finanční situace. Budou vám přicházet nové skvělé nabídky. Jupiter se Saturnem vám pomohou stabilizovat, zklidnit a upevnit vaši situaci. Celkově lze říci, že šťastnější je pro změny ve vaší pracovní i finanční oblasti první polovina roku.
 

Šťastné měsíce: srpen
Nepříznivé měsíce: červen, červenec

 

Domov a rodina

Oblast domova a vašich nejbližších se v tomto roce jeví jako zóna, do které chcete vnést větší řád. Většina z vás má už plné zuby častého neklidu a rušivých elementů, které přicházejí jako blesk z čistého nebe a dokáží vaše dny proměnit v pouťovou houpačku. Například duely s matkou nebo tchýní mohou být přímo zhoubné, nasaďte zavčas prevenci! Především v letních měsících je signalizováno citlivější ovzduší, takže se vám vyplatí být raději mírnými ovečkami. Pokud vás osvítila myšlenka pustit se do budování vašeho příbytku, máte skvělý rok. Protože vytrvalý Saturn dohlíží na to, aby byly věci úspěšně dotaženy do konce. Prioritně vy, zrozenci 3. dekády (11.4. - 20.4.), máte šanci zapůsobit svým veledílem! Hurá tedy do projektu zahradního krbu, přestavby komínu, bytových příček nebo rovnou položení základů nového domu. V tomto roce máte rovněž požehnané vibrace pro důležitá rozhodnutí o vašich studiích nebo studiu vašich zlatíček. A i když to nemusí být zrovna Harvard či Oxford University, rozhodně je vysoké škole letos přáno. Rozhodování vám může skrze retrograditu Saturna sice trochu trvat, to ovšem není chybička na kráse, řiďte se heslem: pomalu, ale jistě. 
 

Šťastné měsíce: květen, prosinec
Nepříznivé měsíce: červenec

 

Zdraví

Jako ohnivé znamení často přepínáte své síly a tím ohrožujete nejen své fyzické zdraví, ale i psychiku. V tomto roce jedete opět na plný plyn, tak jak stojí v erbu vašeho horkokrevného znamení. Potíž je v tom, že v zacházení s vlastním zdravím je vaše vůle pramalá. Uznáváte? Při větším stresu a zátěži podléhá váš imunitní systém snadněji různým infekcím a horečnatým onemocněním. Pozorní buďte v období, kdy vrcholí zima a začíná jaro. V dubnu a květnu budete přímo na vrcholu svých sil, a protože máte sklony k přehánění, dejte pozor na přepracování a „naordinujte“ si také čas na odpočinek. Přehánějící Jupiter vás svou opozicí v 1. polovině roku ponouká k přehánění a lámání rekordů, takže přepínání organismu je vaším standardem. Vaše hrr se ovšem nelíbí nervové soustavě vašeho těla a sem tam to může někde zaskřípat. Pozor taktéž na úrazy hlavy, i menší ranka má zejména od ledna do března tendenci k zanícení! Touto dobou mohou být pod větším tlakem i vaše ledviny a oblast beder. Patříte mezi ty, kteří si v zimních měsících v rámci relaxu rádi zamlsají? V tom případě buďte střídmější v alkoholu, sladkostech a červeném mase, které zvyšuje metabolickou zátěž na ledviny. Stokrát lépe uděláte, když sáhnete po fazolkách adzuki nebo řase kombu. A i když se teď mnozí možná mračíte, vězte, že to bude výborný tah. Co se týče svědomitosti a rozumného postoje k sobě samému, vede jednoznačně 3. dekáda (11.4. - 20.4.). Těmto Beranům slibuje stabilizující Saturn nejpevnější zdraví - samozřejmě díky vlastní disciplinovanosti. Přes letní měsíce vám nehrozí žádné větší problémy, nezapomeňte být opatrnější při sportu a různých zátěžových aktivitách. Konec léta, měsíc září, pro vás může být také složitější, zvláště pak v druhé polovině, kdy je více planet v opozici. Nepodceňujte svůj zdravotní stav a v případě, že se cítíte unavení, dovolte svému tělu odpočívat, a to i od stravy, která ho zatěžuje (tučná, kořeněná jídla a také větší množství alkoholu, kávy a různých „dobíjecích“ drinků). Od září až do prosince trvají napjaté konstelace, dodávejte proto svému tělu vitamíny, dostatek tekutin a vlákniny. Nastupující zimní období přináší chladnější dny, dopřejte si přírodní vitamíny, ale i bylinky, které vás pročistí. Během celého roku se věnujte jen sobě, dopřejte si lenošení, procházky nebo masáže, nechte se rozmazlovat. Dávejte si pozor na drobné úrazy při domácích pracích. I když patříte mezi zručné lidi, tentokrát se vám to může snadno vymknout z rukou.

Váš kámen pro zdraví v roce 2017: Achát –  zajišťuje rovnováhu energie, chrání před úrazy

 

Byliny

Při bolestech hlavy pomáhá dobromysl, heřmánek, mátový čaj, na celkové zklidnění organismu meduňka, také třezalka, bukvice lékařská, řebříček. Potíže očí – při zánětech pomáhá borová voda, pro zklidnění přikládáme na oči tampony namočené v zeleném čaji. Při nespavosti je vhodný pohyb na čerstvém vzduchu, večerní procházky před spaním. Také čaj z meduňky, mléko s medem, banánem a pivo, které je v malém množství díky chmelu vlastně přírodním sedativem.

 

Vhodná strava

Pro toto znamení jsou to lehčí typy masa – drůbež, ryby, mléčné výrobky, zelenina, zvláště listová a také celozrnné výrobky. Je třeba dostatek fosfátu draselného, který se v přírodním stavu nachází v hlávkovém salátu, květáku, celeru, cibuli, karotce, okurkách a také v jablcích, datlích, ořeších a citronech. Jako koření se hodí paprika, pepř, chilli, dále česnek a cibule. Těmto ohnivcům se doporučuje pít z alkoholu méně rozvášňující druhy – vystříhat se tvrdého alkoholu, vína, spíše volit pivo, šampaňské, koňak a různé lehké long drinky s limonádou atd.

 

Šťastné měsíce: srpen
Nepříznivý měsíc: leden, únor

 

 

Lunární cykly

Luna a magie k sobě patří již odedávna, Luna je známa pod mnoha jmény, uctívala ji a uctívá řada různých kultur po celém světě. Fáze Luny symbolizovaly tajemství životních cyklů.
Magické dny pro vaše znamení – Ti z vás, kteří chcete do svého života přilákat změny, štěstí a pozitivnější období, můžete trochu „čarovat“ ve dnech, kdy je lunární cyklus ve vašem znamení, tehdy je nejvyšší potenciál ke změnám.

Novoluní
Novoluní – při tomto období se Luna dostává před Slunce, a tak se nacházejí ve stejném znamení a Lunu v noci nevidíme. Je to také zatěžující fáze pro organismus, často se v tomto období doporučují půsty. Novoluní je také počátkem nových cyklů a je to vhodná doba pro „přivolání“ nových životních příležitostí a změn, pro uzdravující změny a realizaci plánů v nadcházejícím období. Je to i čas pro rozjímání a ztišení.
Novoluní ve znamení Berana – 28.3.2017 - 04:57
Posilujeme svoji sílu, energii, samostatnost a také sebevědomí. Myslíme na plány, které chceme realizovat, soustředíme se na odvahu, vůli a také nadšení. Důležité jsou také nové věci v našem životě, počátky projektů, studia, ale i sportovní výkony.

Úplněk
Při úplňku stojí Země mezi Sluncem a Lunou, dá se říci, že v této době na ni působí dvě protikladné síly. Víme, že u citlivějších jedinců se tento čas může negativně odrážet v psychice, způsobovat nespavost nebo horší soustředění. Býváme zranitelnější a také neklidnější. Úplňková doba symbolizuje především plnost, hojnost a plodnost. A my „žádáme“ o dostatek všeho, co potřebujeme ke spokojenému životu nejen pro sebe, ale i pro ostatní, přírodu a vše, co nás obklopuje. Přivoláváme zdraví, sílu i lásku.

Úplněk ve znamení Berana – 5.10.2017 - 20:40
Zaměříme svou pozornost na získání úspěchu a společenské prestiže a také na rozhoření milostného vztahu, probuzení vášně a lásky i oživení a nový náboj v oblasti našich zájmů, koníčků i pracovních aktivit.

 

 

Rady pro Berany

Co vám rok 2017 přináší: Celý rok budete mít jednu schůzku za druhou – pracovní schůzky, ale i setkání s přáteli. Také se začnete víc objevovat ve společnosti, což vám přinese další dobré kontakty. 

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2017: Paní Štěstěna po vás natahuje ruku zejména ve spojitosti s projektem souvisejícím se zahraničím a s vaším podnikáním. Na obzoru jsou plynoucí finance z těchto atributů.

Nepříznivý měsíc pro rok 2017: Březen – znamení Ryb se pokuste vyhnout, nepřinesou vám nic dobrého ani v práci ani v lásce.

Na co si dát pozor v roce 2017: Tento rok je pro vás důležité, abyste dokončili vše, co jste započali už v minulých letech. Všechny projekty, které jste neukončili, vás budou pronásledovat, a tak se snažte tomu předejít. Jste dobře známí svou prchlivou povahou. Ta se vám však může tento rok velmi vymstít. Držte ji proto na uzdě a to i v situacích, kdy máte jednoznačně pravdu. Velmi snadno se to může otočit proti vám. Nezapomínejte na své blízké. Stále se ženete do práce a pak vám může chybět čas, který jste s nimi mohli strávit a už to neumíte vrátit zpět. Na cestách vás mohou potkat malé nepříjemnosti. Ty vás však přinutí zapojit do jejich řešení více fantazie a kreativity, co vás motivuje k dalším zajímavým úspěchem. Naučte se brát vážně životní upozornění, které postupně dostáváte. Jejich ignoraci nic nevyřešíte a pak se vám nakupí ještě více problémů.
 

Co důležitého prožijete v každém jednotlivém měsíci v roce 2017
Leden – je nutné řešit ty opravdu důležité věci, ostatní odložte, bude na to čas jiný měsíc.
Únor – klidně si vezměte dovolenou, protože budete mít měsíc plný pohody, klidu a odpočinku.
Březen – práce vás bude pronásledovat i v noci. Budete mít nabitý měsíc plný pracovních schůzek a krátkých termínů.
Duben – měsíc plný beznaděje a depresí. Náročný měsíc, ale nakonec ho zvládnete.
Květen – po náročném měsíci budete odpočívat a nebudete chtít nic řešit. To se vám podaří. Odsunete všechny problémy na jiný měsíc.
Červen – S něčím nebo s někým se rozloučíte. Bude to měsíc, kdy něco končí. Musíte postavit nové základy, protože ty staré zboříte.
Červenec – úspěšný měsíc, kdy můžete potkat muže, který má vysoké postavení a bude vám nakloněn. Díky němu se vám bude dařit.
Srpen – vše bude jako na vahách. Jednou nahoře a jednou dole. Nemusíte se obávat, vše se děje ve jménu spravedlivosti.
Září – čekají vás cesty a cestování. Možná pojedete na podzimní dovolenou nebo prodloužený víkend. V každém případě si to užijete.
Říjen – máte tolik sil, že můžete i hory přenášet. Tento měsíc zvládnete vše, co si určíte, a ničeho se nemusíte obávat. Čeká vás měsíc plný úspěchů a odvahy.
Listopad – měsíc, který i pro vás bude tajemstvím. Nechte se překvapit.
Prosinec – hádky, nedorozumění a únava. Na konci roku budete vyčerpaní a nebude se vám chtít se s nikým dohadovat. Nějaké hádky vás však neminou, ale jen mírné.

 

Co je pro vás v roce 2017 nejdůležitější: V tomto roce je důležité uvědomit si, co od života opravdu chcete. Co je pro vás důležité a zda vaše hodnoty jsou stále stejné. Tím, že si nastavíte cíl, se věci dají do pohybu, a to, co delší dobu jen stálo, se začne hýbat neuvěřitelnou rychlostí. Musíte jen určit ten správný směr.

 

Rada pro vás na rok 2017: Když se nedokážete rozhodnout, objednejte si jasnou mysl a pokyn, co je pro vás správné. Spolehněte se, že se tak jako tak někdy budete muset rozhodnout. Nerozhodnout se znamená s rozhodnutím jenom vyčkávat. Nemůžete se NE-rozhodnout! Berani, díky roku 2017 si rovněž uvědomíte, že vaše zkušenosti přibývají. A s nimi i nejrůznější tajemství, která vás nyní doprovází. Upřímnost je nádherná a důležitá vlastnost, ale musíte ji používat uvážlivě. Malým dětem obvykle neříkáte na rovinu, jak započala jejich životní cesta. A stejně tak horoskop radí, abyste svoji pravdomluvnost dávkovali i dospělým podle toho, co unesou. Mlčení tak bude někdy lepší než jazyk ostrý jako břitva. Podle horoskopu se můžete těšit na vzestup své životní energie. Tak jako pták dokáže snést cenné a životodárné vejce, tak i vy se můžete těšit, že se vám během tohoto roku podaří vytvořit něco nového a úžasného. Jaké jsou vaše sny? Pamatujte, že vše je možné a dosažitelné lépe než kdykoli předtím! Vrhněte se přímo do víru událostí. Měli byste být všude, kde se něco děje. Získáte sice silných soupeřů, ale můžete najít i nové přátele. Chopte se každé příležitosti, která se vám naskytne, jako kdyby byla poslední. Pokud to i nedotáhnete do konce, získáte zkušenosti, které můžete zúročit později. Celý rok bude pro vás hektický, takže by vás nemělo nic překvapit. To, co přijde, berte jako výzvu a snažte se s tím poprat nejlepší, jak víte. Pak může přijít úspěch.

 

Afirmace: Rozhoduji se za sebe a pro sebe.

 

 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz,  https://2017horoskopy.7x.cz/, https://horoskopy.etarot.cz,

www.vestirna.com , https://diva.aktuality.sk

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.