Kozoroh 22. 12. - 20.1.

 

Charakteristika Kozoroha

Kozorozi jsou zemským znamením, reprezentující zralost, uvážlivost, bojovnost a kariérismus. Tito zrozenci jsou uvážliví a zároveň tvrdohlaví. Vše si musí vyzkoušet na vlastní kůži, jinak neuvěří.  Nemají rádi překotné změny a výkyvy, jsou zvyklý na rutinu, kterou si v životě zaběhli. Obvykle jsou schopní a bystří, mívají všeobecný rozhled, jsou stratégové. Postupují pomalu, ale jistě. Ačkoliv by to nikdy nepřiznali, obdiv a zájem jim dělají velice dobře. Nejsou lehkomyslní a typický Kozoroh nikdy nedovolí, aby mu emoce zatemnily mysl, jsou mistry sebezapření. Své vnitřní pochybnosti o sobě samých schovávají za zástěrku arogance a siláckých řečí a gest. Bývají systematičtí.  V záležitostech vzdělání, zaměstnání i lásky postupují po jasných postupných krocích a opatrně, s částečným odstupem. Vždy obdivují ty, kteří vědí, jak se dostat na vrchol. Sami se také snaží vyhýbat se překážkám, které je v dosažení úspěchu brzdí. V případě Kozoroha je to lehkomyslnost, lenost a vztek. Bývají dobrými obchodníky.

 

Ve společnosti jsou zábavní a rádi se obklopují lidmi, kteří jsou čestní, věrní a mají společné naladění a zájmy. Projevování emocí pro ně není typické, spíše dokazují svoji náklonnost svým přátelům a rodině svými činy a skutky. Pro ty, které mají rádi, udělají cokoliv, i kdyby pro to měli překonat spoustu velkých překážek.

Kozorohové bývají ambiciózní, pracovití a cílevědomí. Jejich živlem je Země, která jim dodává schopnost realistického a racionálního myšlení. Jsou spolehliví a konzervativní. Ničemu a nikomu jen tak nevěří, vše si musí vyzkoušet a prošlapat si svoji cestičku. Mohou působit odtažitě a arogantně, jejich citlivé jádro zná ve skutečnosti jen pár blízkých přátel. Mají touhu po úspěchu, a i když by to nikdy nepřiznali, obdiv okolí jim dělá dobře. Jejich nálady jsou proměnlivé, někdy propadají smutku a melancholiím, v takových chvílích potřebují podpořit, aby znovu nabili svoji sebedůvěru. Mají velké organizační a obchodnické nadání.

 

Kozoroh Žena

Tyto ženy bývají veselé povahy a příjemné ke svému okolí.  Jsou zodpovědné a houževnaté, dovedou tvrdě pracovat a nic nenechávají náhodě. Jsou spolehlivé a budují kariéru i zázemí. Pocit jistoty a bezpečí je pro ně důležitý, budou si pro život hledat takového muže, o kterého se budou moci opřít. Do vztahů se nevrhají bezhlavě. Dbají o svůj zevnějšek a ve společnosti nikdy nezůstanou bez povšimnutí. Takovéto ženě je někdy složité porozumět, má svoji hlavu.

 

Kozoroh Muž

Zrozenci ve znamení Kozoroha mužského pohlaví bývají velmi pracovití a mají rádi svoji obvyklou rutinu. Jsou pečliví, ctižádostiví a profesní život je pro ně vším.  Mají pevnou vůli a schopnost překonávat překážky. Svůj život si plánují a nic nenechávají náhodě. Mají výjimečný organizační talent, jsou odpovědní, ale nedůvěřiví, chtějí mít vždy vše pod kontrolou. Někdy mohou působit bezohledně.  Jsou realisté, kteří zbytečně neriskují.

 

Ohlédnutí za rokem 2016

Rok 2016 byl velice důležitý z hlediska tvoření si životního programu. V hloubi duše víte, jaký život chcete žít a že tento vytoužený život je ve vaší moci uskutečnit. Sledovali jste tedy pozorně, co chcete skutečně získat a mohli jste tak vidět, proč jste toho či onoho ještě nedosáhli. Bylo pro vás důležité udržovat si co nejlepší vztahy, protože váš úspěch mnohdy závisel právě na vašem okolí. Tento rok vám přinesl tolik vytoužený mír a klid a přesně to je to pravé pro vás, po bouřlivějších dobách, které roku 2016 předcházely. Odpočívali jste a nabírali jste nové síly, nabíjeli jste své tělo energií, aby ve vás pak její příval energie a elán znovu zažehnul plamen, který vás nabudil k lepším výsledkům a vyšším cílům. Bylo jen na vás, jakým směrem jste se vydali, čím si jste se rozhodli stát, úspěch byl zaručený. Pokud jste se prožívali chvíle, kdy jste se zlobili na celý svět, měli jste si právě v těchto situacích uvědomit, že nemáte odmítat nabídnutou pomoc a také to, že cesta k úspěchu nebývá snadná a vše, co přijde, ať už dobré nebo špatné, máte brát víc s pokorou. Vaše síla úspěchu je v tom, abyste se co nejvíce klidnili a šli ve věcech do hloubky. Díky tomu jste se učili odkrýt své hluboce zasuté potřeby, pustit je na světlo a dovolit jim žít. Přišli jste na to, že nejlepší pro vás bude žít svůj proces proměny co nejvíce vědomě, stále si vybírat, stále volit co ano a co ne, zamýšlet se nad tím, co vás podporuje a co vás naopak odvádí z vaší cesty. Váš záměr a směr jste potřebovali potkat, a to se také v tomto roce stalo, a pokud se přitom něco rozbilo, pamatujte na to, že střepy přinášejí štěstí. Tak si naplno užívejte své znovuobjevení hodnot a věcí objevováním sama sebe

 

Kozorozi v roce 2017

Vesmírné panoptikum roku 2017 má pro vás připraveno mnoho zajímavostí, přičemž se jedná o velkou různorodost. Jupiter s Uranem představují díla, jejichž obsahem je nepotlačitelná potřeba svobody a touha po změně. Tito dva vesmírní avataři si rádi zarebelují! Řada jejich překvapení vám může narušit váš obvyklý rytmus, nicméně máte v zádech silné poradce, jak z toho ven. Vaším významným komplicem je Pluto a chce vás vybavit velmi jistým instinktem, abyste věděli, jak řídit svůj život. Ve druhé polovině roku se přidává Jupiter, který převléká svou nebeskou tuniku a taktéž vám spěchá na pomoc. A jaké že je pro tento rok jeho poselství? Přeje si, abyste se zhostili úkolu, kterým je EMPATIE. Neptun nadšeně přitakává a slibuje, že budete odměněni štěstím. Otevřete-li se ostatním a dáte-li jim najevo svou náklonnost a vstřícnost, vrátí vám ji tisícinásobně. 

Milí Kozorozi, v 1. polovině roku vládcové nebes netají, že se nejedná o žádný hvězdný šlágr, nýbrž naopak. Jedná se o zkouškové období, kdy si toho můžete naložit víc, než jste schopni unést. Vaše proslulá houževnatost a vytrvalost se lehce mění ve skepsi. Pouze vy, 1. dekádo Kozorohů (22.12. - 31.12.), dostáváte k rozmotání svitek s dobrou zprávou- letos to máte snadnější, protože už nemusíte čelit jupiterovské kvadratuře, která vám v minulém roce dmýchala žlučí. Pokud náležíte ke 2. dekádě (1.1. - 10.1.), bere si vás poživačný Jupiter na mušku. Připadá vám, že máte tolik sil, že jste schopni i vytrhávat stromy z kořenů a všude kolem vás se nabízejí lákavé možnosti. Nicméně pozor, aby zakrátko nenastoupil pocit, že jste vyhozeni z příjemné postele na tvrdou podlahu. Zejména od dubna do července je důležité, jak vykonáváte své povolání, co jste schopni obětovat pro svou kariéru a jaké roucho si navlékáte při vystoupení na veřejnosti. Jupiter je symbol legálnosti, nestrpí žádnou neregulérnost a to hlavně tehdy, když se dívá nepříznivým okem, což je váš případ. Také vám stále ještě zneklidňuje život nevyzpytatelný Uran, který svými pravoúhlými zatáčkami může nabourat i stabilní chod vašeho rodinného života. Zde zpozorněte prioritně vy, zrozenci 3. dekády (11.1. - 20.1.), buďte opatrní jak Siouxové na válečné stezce! 

Určitou úlevu hlásí 2. polovina roku, respektive konec roku. Expanzivní Jupiter se umoudřuje a navazuje přátelství s Neptunem, čímž přispívá ke splnění vašich tužeb, cílů a plánů. Dostává se vám podpory od ostatních, mnozí si vás protekčně vybírají pro výhodnou spolupráci, a jak se vše odráží ve vašem každodenním životě? Jdete z jedné společenské akce do druhé, z dobročinné akce na večírek a odtud na divadelní představení atd. Každopádně, jak přizvukuje Pluto, může mít toto dění radikální vliv na vaši budoucí existenci.

 

Rok 2017 vám přinese spoustu volného času, abyste mohli naplnit veškeré vaše sny a plány. Může se stát, že se vám rok 2017 bude zdát pomalý a neubíhající. Buďte rádi! Právě díky pozvolnému tempu, které bude stejné po celý rok 2017, pro vás bude snazší udržet krok se vším, co se kolem děje. Vychutnávejte si každý den, a snažte se, ať to stojí, co to stojí. Poselstvím horoskopu Kozoroha na rok 2017 je hlavně přátelství a rodina. Snažte se s nejbližšími trávit co nejvíce času. I přes to, že budete hodně zabraní do práce, nezapomínejte ani na věci, které máte rádi. Kozorozi jsou velmi inteligentní lidé, ale nezapomínejte, že štěstí přeje připraveným. Bude to pro vás rok nových příležitostí. No hned v lednu se musíte naučit rozeznávat ty, které vám skutečně něco přinesou, od těch, které vás budou táhnout ke dnu. Pokud věříte na osud a vnitřní instinkt, nechte se jím během první poloviny roku plně ovládat. Dovede vás k více správným rozhodnutím, které ovlivní zejména vaši kariéru. Tento rok nebudete ani na chvilku trpět nouzí. Nebude však jednoduché uhlídat tu správnou hranici, abyste nesklouzli do marnivého utrácení, které vás může později stát velkou část úspor. Naučte se chovat rozumně k tomu, co vám život nadělí a pak se můžete těšit i na ty správné příležitosti, které k vám budou automaticky přicházet. Netahejte s sebou do nového roku staré křivdy, protože by mohly narušit hned několik vašich vztahů. Ať se děje cokoliv, nejednejte zkratovitě a unáhleně, protože nikdo není dokonalý a malá klopýtnutí se dají časem odpustit. Můžete se těšit na několik zajímavých zážitků, které budou spojeny s člověkem, který pro vás hodně znamená.

 

Počátkem ledna bude na vaší straně Merkur a Venuše, což podpoří vaše vystupování a komunikační schopnosti. Můžete uspořádat svůj partnerský život, v době plesové sezony a různých společenských akcí možná zažijete seznámení se zajímavým protějškem, kterého svým osobním šarmem zcela okouzlíte. V březnu se váš zájem zaměří spíše na vaši kariéru a finanční zdroje, takže v dubnu budete mít práce nad hlavu a i vaše materiální „ohodnocení“ a zisky se budou zvyšovat. V polovině března a po celý duben vám budou pomáhat planety Merkur, Venuše i Mars v přátelském znamení Býka, můžete očekávat, že se vám bude dařit nejen v práci, ale i v osobním životě. Nedorozumění a mráčky se rozplynou a jarní slunce prosvítí naplno váš život. V květnu hvězdy radí opatrnost v oblasti lásky a partnerství, Venuše v opozici totiž signalizuje zvýšenou možnost napětí nebo hádek. V červenci přejde do útoku opoziční Mars ve znamení Raka. To nejlepší, co nyní můžete udělat, je odjet na dovolenou. V srpnu vám pomůže ke zklidnění Merkur a především planeta štěstí Jupiter v Panně, který vstoupí do tohoto znamení 12. 8. V říjnu a listopadu vám pomůže vliv Marsu a Venuše ve znamení Panny. V prosinci vstoupí 11. 12. do vašeho znamení Merkur a vám se začne dařit v práci, obchodě i podnikání, závěr roku by měl být po celoročním maratonu klidný.

 

Láska, vztahy

Rok 2017 prověří váš vztah. Na jeho konci se ukáže, zda to byla opravdová láska nebo jen vypočítavost. Když pocítíte nějaké náznaky špatné atmosféry mezi vámi, snažte se to nejdříve vyříkat, aby nedošlo ke zbytečným nedorozuměním. Pokud by vám nepomohla ani druhá šance, neměli byste se dále trápit a raději to ukončete dříve, než si budete vzájemně více ubližovat. Dlouhodobé páry by se měli vyvarovat tomu, aby se jejich láska nezměnila pouze na zvyk a aby jim donesla potřebnou jiskru do života. Nezadaní Kozorozi by měli být ve střehu v předvánočním čase. Tehdy se na ně konečně usměje štěstí a poznají člověka, kterému se dlouho líbily, jen se jim to styděl prozradit. Co vám nebude dopřáno v lásce, vyplatí se vám prostřednictvím vašich přátelství. Hlavně během jara a léta poznáte hodnotu tohoto slova a uvidíte, že se můžete spolehnout i na lidi, u kterých jste v to nedoufali. Nesmíte se však uzavírat do sebe a měli byste i vy jim poskytnout stejnou oporu, jak od nich očekáváte. V některých rodinách to může skřípat. Do centra jejich zájmu se dostanou jiné věci, které by neměly s vašimi vztahy mít nic společného. Tlak okolností však ukáže pravou tvář každého z nich, což vás může někdy nepříjemně zaskočit. Berte to však jako velkou výhodu, díky čemuž se poučíte do budoucnosti a budete vědět, komu na vás skutečně záleží a kdo vám naschvál pouze podkládá špatné rady.


Nový rok začnete s mnoha předsevzetími, která budete chtít ihned plnit. K tomu, abyste nezapomněli, že kromě práce a povinností si máte udělat čas i na lásku, vám pomůže postavení Venuše, patronky lásky ve vašem znamení. Měsíc stvořený pro namlouvání bude druhá polovina března, kdy vstoupí Venuše do znamení Býka a zůstane tam až do 11. 4. Ti z vás, kteří touží po milostném citu, by si měli udělat čas, zastavit se a přiznat si, že ve dvou se to lépe táhne. Jestliže se otevřete lásce, určitě si vás najde, ale musíte jí vyjít naproti. Choďte více do společnosti, nahlédněte do internetových seznamek, udělejte si svůj profil na Facebooku atd. Pocítíte příliv energie a chuti změnit svůj život. V měsíci červnu dostanete navíc bonus v podobě Marsu v Býku, který vám bude po celý rok pomáhat ve vašich pracovních, ale i společenských aktivitách. V měsíci lásky – květnu – buďte naopak pozorní, protože důležitá planeta lásky Venuše vstoupí 8. 5. do opozičního znamení Raka, což může přinést napětí, hádky a nesoulad ve vašich milostných vztazích. I když nejste rození exhibicionisté, v porozumění s opačným pohlavím dokážete excelovat. Venuše má na vás spadeno prioritně v červnu a rozhodně nehodlá být frigidní, takže vaše zmíněná rezervovanost je přece jen obohacena o větší smyslnost. Příjemně na vás může zapůsobit protějšek, který má co do činění s vaším podnikáním nebo nějakým vaším koníčkem. Pokud patříte k 1. dekádě (22.12. - 31.12.) a 2. dekádě (1.1. - 10.1.), připravte se i na druhou polovinu roku. Ptáte se, proč ta pohotovost? Navštíví vás sám zářný Jupiter, dárce štěstí a spokojenosti, takže na vás číhají četné příležitosti. Někdo z vašich přátel vám pravděpodobně představí velmi delikátní a sečtělou osůbku, přičemž hvězdy naznačují, že se v tomto případě nevyplatí být laxní. Pokud jsou navíc ještě ve hře delší cesty nebo studijní zájmy, může jít přímo o osudový kontakt, tak se ho snažte nepropást!  Během léta, v červenci, může dojít v partnerské oblasti k nedorozuměním a problémům, zaviní to napjaté postavení Merkura a bojovného Marsu, jehož vliv přetrvá až počátku srpna. V srpnu vám bude pomáhat Jupiter, který vstoupí do přátelského znamení Panny. V závěru roku, v prosinci, budete kvůli vstupu Merkura do vašeho znamení více myslet na práci a povinnosti, na rodinu si uděláte čas až o vánočních svátcích.


Šťastný měsíc: červen, říjen
Nepříznivý měsíc: únor, květen

 

Práce a peníze

Většina Kozorohů je schopná tvrdé a cílevědomé práce. V těchto řadách se rodí množství workoholiků, protože Kozoroh je velmi usilovný a v oblasti kariéry chce uspět. Ani v tomto roce tomu nebude jinak, nebudete se zdržovat zbytečnostmi a pragmaticky se pustíte hned počátkem roku do vytyčených úkolů. V kariérních záležitostech a profesní oblasti vám v 1. polovině roku mohou Jupiter s Plutem nepříjemně zamíchat karty. Zrak těchto mocných vesmírných vládců se upírá přednostně na vás, kteří jste zrozenci 2. dekády Kozorohů (1.1. - 10.1.), a je to pohled charakteristický pro zásadní zkoušky. V práci může nepříjemně zaskočit jedno nedorozumění, které negativně ovlivní vztahy s přímým nadřízeným. I když se to pak vyřeší, zanechá to už mezi vámi napjatou atmosféru a vzájemně si už nebudete natolik důvěřovat. Favorizovány jsou měsíce květen a červen, kdy vám Jupiter může způsobit starosti a zažijete s ním různé opletačky. Pravděpodobně na vás v této době dopadají důsledky toho, co se stalo ve druhé polovině loňského roku - formou administrativních trampot, problémů s úřady či vašimi nadřízenými, a rovněž formou případného finančního pouštění žilou. Škubnout za záchrannou brzdu se snaží naštěstí Neptun, který napovídá, že nakonec můžete uspět klidnou argumentací a snahou o smír a porozumění. A co tak požádat o pomoc svého dobrého přítele? Jeho věrnost a intenzita v touze vám pomoci vás korunuje úspěchem! Možná vás tato situace dovede k pevnému rozhodnutí, že budete chtít vaši práci změnit. Počkejte však do podzimu, kdy na to bude to nejlepší období. To vám navíc umožní vydat se lepší cestou, k práci, která vás bude více bavit a přinese vám více příležitostí, ve kterých se budete realizovat. Zároveň se můžete těšit i na lepší finanční ohodnocení, protože nový zaměstnavatel ohodnotí vaši skutečnou píle a chuť pracovat.

 

K lepšímu porozumění s ostatními vám bude pomáhat tranzit Merkura, Marsu a Venuše přátelským znamením Býka, což nastane koncem března a v první polovině dubna. V této době můžete zvládnout mnoho důležitého, zaměřte svou pozornost na významné kontakty a lidi, kteří vám mohou být nápomocní. Jestliže se přičiníte, opravdové vítězství a posun zažijete velmi rychle. V květnu, červnu a červenci raději nepodnikejte žádné velké změny a radikální kroky v pracovní sféře a vyhněte se i finančním transakcím, větším nákupům nebo půjčkám. Druhá polovina srpna může být přímo královská, vstup Jupitera do přátelského zemního znamení Panny ohlašuje, že se vám podaří to, po čem dlouho toužíte, může to být povýšení, skvělá nabídka nebo „jen“ pochvala a poděkování od šéfa. Pozornost zaměřte na říjen, kdy bude hvězdná podpora Venuše, Marsu a Jupitera v Panně, můžete udělat velký kus práce a posunout své cíle vpřed. V listopadu mohou vyjít na povrch různé zákulisní taktiky, zůstaňte v klidu a nenechejte se rozhodit. Závěr roku posílí vliv Merkura ve vašem znamení, dodá vám sebedůvěru i energii, a tak pracovní povinnosti zvládnete s přehledem.
Nejúspěšnější den je sobota, měli byste si udělat čas sami pro sebe a zeptat se svojí duše, jestli je spokojená a šťastná. Jestli tomu tak není, tak co můžete udělat pro to, aby se to změnilo. V tuto dobu nemáme nic řešit a dělat, ale třídit svoje myšlenky a plánovat si budoucnost.

 

Především na konci roku budete sklízet ty nejšťavnatější plody své práce, přičemž jako největší gurmáni se jevíte vy, kteří pracujete v bankovních sektorech, výzkumu nebo medicíně. Tato odvětví jsou příznivá i pro finanční zlepšení, takže investicí do těchto sfér neprohloupíte. Letos pro vás platí, že z každého směru se na vás budou nečekaně hrnout peníze, se kterými se ale musíte naučit rozumně zacházet. I když to bude velmi lákavé, snažte se větší část z nich odložit, abyste si pár let dopředu zajistili klidnou budoucnost, aniž jste se obávali o další příjmy. Část z nich mějte připravené pro své blízké, kterým se tak odměníte za jejich péči o vás. Díky budou vědět, že si je opravdu ceníte a jste si vědomi jejich pomoci. Nesmíte podlehnout iluzi bohatství a pak se vám bude dařit v oblasti financí i nadále.


Šťastný měsíc: září, říjen
Nepříznivý měsíc: květen, červen

 

Domov a rodina

V kruhu rodinných příslušníků jste přirozenou autoritou a všichni si vás váží. Nicméně nelze popřít určité komplikace, které letošní rok na domácí půdě přináší. Viníkem je rebelantský Uran, jehož negativní doteky identifikujete již z předchozích let. Letos ve svých záškodnických akcích pokračuje! Nedopřává vám, abyste mohli se svou rodinou trávit tolik času, kolik byste si představovali. Hlavně v 1. polovině roku jste nuceni více se aktivovat ve sféře vaší profese, čímž často dochází na domácím poli ke zkřížení plánů. Nejlépe jste na tom vy, kteří náležíte k 1. dekádě znamení (22.12. - 31.12.), neboť jsou k vám poslové nebes nejvstřícnější. Učíte své děti novým dovednostem a pomáháte jim v jejich ambicích, jste v tom vytrvalí a svědomití, mohly by si snad přát lepšího učitele? Rovněž vztahy se sourozenci získávají větší hloubku, takže v případě problematičtějšího období můžete počítat s jejich podporou. Zejména na konci roku se projevuje jejich zvýšené přátelské vyzařování a mohou být i přínosem radosti do rodiny v podobě nového přírůstku. Co se týče investic do domácího zařízení, zelenou mají umělecké předměty a elektronika, nebojte se udělat si radost! 

Šťastný měsíc: září říjen
Nepříznivý měsíc: květen, červen

 

Zdraví

Planetární aspekty na vás v tomto roce působí určitým tlakem, což se může odrážet na vašem zdravotním stavu. Jste sice předurčeni k velké výdrži a pevnému organismu, navíc jste stále ještě pod křídly regenerujícího Pluta, ovšem nelze opomenout také stále přítomného Urana a jeho nástrahy. Vaším nebem cloumají ohnivé záblesky krizí, jejichž původcem je nepochybně stres. Upovídaný Jupiter svou kvadraturou prozrazuje, že prim hraje stres pracovní a dopady mohou být vskutku destruktivní. Obezřetní buďte hlavně vy, Kozorozi 2. dekády (1.1. - 10.1.), a to zejména od dubna do července. V tomto období máte zvýšenou náchylnost k migrénám, hučení v uších, zubním komplikacím, ale také úrazům hlavy. Především v červnu byste si měli dávat pozor na přetížení, neopatrné pohyby a oslabující vlivy na psychiku. Po zdravotní stránce se vám může žít poměrně nesnadno, ledaže byste, milí Kozorozi, objali nepřítele kolem pasu a vyprovodili ho ze svého života! Snažte se udržet si svůj pověstný klid, dopřejte si uvolňující masáže a uklidňující koupele, provoňte byt aromalampou s esencí santalového dřeva či cedru. Prostě pošlete vše, co vás znervózňuje, k šípku a hýčkejte se!  Vaše znamení sice působí navenek vážně, ale kdo vás pozná, pochopí váš zvláštní osobitý humor. A že právě humor je solí života, na to při svém náročném programu a povinnostech nezapomínejte. Dopřejte si oddech, nešetřete a nechte své tělo hýčkat masážemi, které vám prospějí, také sauna a koupele rozehřejí vaše tělo, které bude díky péči pružnější i vitálnější. V zimě nezapomínejte na dostatek vitamínů a určitě byste měli občas zajít do solárka, zlepší vám to náladu. V práci se nepřepínejte a věnujte čas i rodině a dobrým přátelům, kteří vás dokážou rozesmát a nabít optimismem. Krůček po krůčku se dostanete z obtíží, které vás postihnou na začátku roku. Kvůli vlastní opatrnosti si navodíte zranění, které vás může zabrzdit v pracovním nasazení. Berte to však jako malou výhodu, abyste si mohli zrekapitulovat předešlý rok a zvážit, co je pro vás v životě důležité. Během rehabilitace zapracujte na své kondici a zlepšete i vaše mentální zdraví, protože jen tak dokážete čelit překvapením, které má pro vás přichystané i rok 2018.

Problémy s nachlazením mohou přijít v březnu, v dubnu se u dříve narozených mohou ozvat bolesti kloubů a kolen, proto udržujte svůj pohybový aparát v pohotovosti. K tomu vám pomohou procházky, ale i plavání a mírnější aerobní cvičení. Nezapomínejte celoročně ani na zdravé stravování, dodávejte svému tělu dostatek vápníků a kalcia. V létě, hlavně v červenci, si udělejte dovolenou od všeho a všech, potřebujete to a zasloužíte si načerpat síly a uvolnit svoji přepjatou nervovou soustavu. Napjatý může být i srpen vlivem Marsu v Raku, proto pozor na úrazy, opatrní buďte i v provozu, což platí i pro měsíc září. V říjnu pocítíte uvolnění a pozor, znovu může nastoupit pracovní maraton, jehož tvůrci jste většinou vy sami. V listopadu buďte ohleduplnější ke svému zažívání a jezte co nejpestřejší stravu s velkým podílem zeleniny, prospějí vám i mořské ryby či plody. V prosinci se vaše tělo může zklidnit, nebo naopak rozbouřit vlivem emocí, které se nesnažte potlačovat, protože za většinou nemocí se skrývá naše psychika.

 

Váš kámen pro zdraví v roce 2017:  Jantar  –  má dalekosáhlé působení, blahodárně ovlivňuje oblast hlavy a zubní problémy.

 

Byliny

Výbornou rostlinou je pro toto znamení kostival lékařský, který se může používat jako obklad na bolestivé klouby, kolena a namožená místa. Pro čistící kúru se hodí určitě kopřiva, dále třezalka, máta, meduňka. Další zázračnou rostlinou je pro lidi v tomto znamení heřmánek, čaje i obklady a také různé směsi – ledvinové, čistící čaje.

 

Vhodná strava

Méně mléka a mléčných výrobků, spíše dietní typy kefírů a jogurtů, ale v malé míře. Z masa hodně ryb, i těch tučnějších, jako je makrela, tuňák, ale především pstruh a losos. Jídlo je třeba vždy prokládat dostatkem zeleniny, vhodná je listová, špenát, celer, červená řepa. Dále jehněčí a drůbeží maso a dopřát si Kozorozi někdy mohou vaječnou omeletu. Také dostatek příloh, jako je čočka, kroupy, všechny luštěniny. Z ovoce všechny druhy citrusů, meruňky, borůvky, švestky a fíky na dobré zažívání. Dobré je přidávat do jídla dostatek petržele, pažitky, kmínu a majoránky.


Šťastný měsíc: září, říjen
Nepříznivý měsíc: březen, květen

 

Lunární cykly

Luna a magie k sobě patří již odedávna, Luna je známa pod mnoha jmény, uctívala ji a uctívá řada různých kultur po celém světě. Fáze Luny symbolizovaly tajemství životních cyklů.

Magické dny pro vaše znamení  Ti z vás, kteří chcete do svého života přilákat změny, štěstí a pozitivnější období, můžete trochu „čarovat“ ve dnech, kdy je lunární cyklus ve vašem znamení, tehdy je nejvyšší potenciál ke změnám.


Novoluní
Novoluní – při tomto období se Luna dostává před Slunce, a tak se nacházejí ve stejném znamení a Lunu v noci nevidíme. Je to také zatěžující fáze pro organismus, často se v tomto období doporučují půsty. Novoluní je také počátkem nových cyklů a je to vhodná doba pro „přivolání“ nových životních příležitostí a změn, pro uzdravující změny a realizaci plánů v nadcházejícím období. Je to i čas pro rozjímání a ztišení.

Novoluní ve znamení Kozoroha – 20. ledna 2017
Posilujeme svoji trpělivost, také kázeň a vůli k ovládání se, přejeme-li si pracovní postup a budování své kariéry. Uspořádání a úspěch v oblasti obchodu, smluv i společenského zviditelnění. Myslíme na budoucnost a plány, které chceme realizovat.


Úplněk
Při úplňku stojí Země mezi Sluncem a Lunou, dá se říci, že v této době na ni působí dvě protikladné síly. Víme, že u citlivějších jedinců se tento čas může negativně odrážet v psychice, způsobovat nespavost nebo horší soustředění. Býváme zranitelnější a také neklidnější. Úplňková doba symbolizuje především plnost, hojnost a plodnost. A my „žádáme“ o dostatek všeho, co potřebujeme ke spokojenému životu nejen pro sebe, ale i pro ostatní, přírodu a vše, co nás obklopuje. Přivoláváme zdraví, sílu i lásku.
Úplněk ve znamení Kozoroha – 2. července 2017
V tomto období je dobré zaměřit pozornost na naše postavení v práci a naši autoritu. Stejně můžeme pozitivně „přivolávat“ úspěch při vzdělávání a studiu. A v oblasti rodiny myslíme na posílení naší rodičovské nebo partnerské role.

 

Rady pro Kozorohy

Co je pro vás v roce 2017 nejdůležitější: Nejdůležitější pro vás v roce 2017 bude láska a budete si ji užívat plnými doušky.

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2017: Pocit naplnění vám přinese větší otevřenost a spolupráce s ostatními. V tomto roce se vám také může podařit uskutečnit nějaký váš sen.

Nepříznivý měsíc pro rok 2017: Říjen – tento měsíc bude lépe, když nebudete nic zásadního řešit a podpisovat. Ovládne vás pocit, že je vše proti vám – a ono to tak i bude vypadat.

 

Na co si dát pozor v roce 2017: Obezřetní buďte ve svých láskách a nedávejte své srdce každému, kdo si o ně řekne. Může se to obrátit proti vám. Zpomalte, protože jste nabrali vysoké tempo a nedokážete už tomu stíhat. Naučte se protřídit vaše priority, kterým se chcete věnovat více a zároveň tak zapracovat i na vašich dovednostech. Nemůžete být dobří ve všem, tak jak jste si to mysleli dosud. Myslete i na váš odpočinek, který odsouvá vždy na druhou kolej. A naučte poděkovat těm lidem, kterým na vás opravdu záleží.
 

Co důležitého prožijete v každém jednotlivém měsíci v roce 2017
Leden – zažijete hojnost všeho, co jste v minulém roce zaseli. A bude se vám dařit.
Únor – rozejdete se s něčím, co pro vás bylo důležité. Nebude to jednoduchý rozchod.
Březen – čeká vás flirt a užijete si zamilovanost a sex.
Duben – přicházejí velké změny a budou jak pozitivní, tak negativní. Nebojte se, zvládnete to.
Květen – čeká vás hodně pracovní měsíc. Na vše ostatní zapomenete, protože práce pro vás bude prioritou.
Červen – dovolená je pro vás tím nejlepším řešením a opravdu si ji užijete.
Červenec – už vás zase pohltila práce a věnujete jí veškerý svůj volný čas. Přichází i mnoho pracovních zpráv, ale i nabídek na práci.
Srpen – měsíc bude plný běhání po úřadech, soudech a jiných institucích.
Září – komunikace bude tento měsíc na prvním místě. Také dostanete novou nabídku.
Říjen – měsíc plný beznaděje a trápení. Budete se snažit něco vyřešit, ale vůbec vám to nepůjde.
Listopad – můžete potkat někoho, kdo pro vás je opravdu důležitý a změní vám život.
Prosinec – jste zamilovaní a prožíváte to. Je to opravdu to, co jste chtěli?


Co vám rok 2017 přináší: Budete cestovat a cesty vám přinesou radost a úspěch. Nebojte se investovat do cestování, vyplatí se to.


Rada pro vás na rok 2017: Pokud o někom špatně smýšlíte nebo hovoříte, vaše podvědomí se domnívá, že hovoříte špatně sami o sobě, protože neumíte rozlišovat mezi já a ty. Čím více zaměřujete svoji pozornost na lásku v druhém člověku, tím více ji v něm – a také v sobě – aktivujete. Kozorozi, v roce 2017 pro vás budou zásadními otázky týmové spolupráce a soužití s ostatními. Horoskop naznačuje, že si konečně uvědomíte, kde se cítíte nejlépe. Být součástí jakéhokoli celku by pro vás totiž mělo být příjemnější (a upřímně také výhodnější) než jednat samostatně. Očekávejte změny, které mohou výrazně zasáhnout do vašeho života. Zpočátku si jich ani nemusíte všimnout, později se z nich může stát lavina, která se nebude dát zastavit. Připraví prostor pro něco nového a dá vám možnosti, které jste před tím neměli. Uvědomte si však, že mnoho věcí je stále ve vašich rukách a v určitých zlomových momentech se život právě vás bude ptát, co udělat a jakou cestou se vydat. Je důležité mít dopředu připravené rozumné odpovědi, abyste se nemuseli rozhodovat pod tlakem.

 

Afirmace: Věřím v život podle mých představ.
 

 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz,  https://2017horoskopy.7x.cz/, https://horoskopy.etarot.cz,

www.vestirna.com , https://diva.aktuality.sk

 

 

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.