Lev 23. 7. - 22. 8.

 

Charakteristika Lva

Lvi, to jsou rození vůdci a nepřehlédnutelné osobnosti s dávkou hrdosti, sebevědomí, ale i arogance a nabubřelosti. Rádi na sebe poutají pozornost a jsou středem zájmu společnosti.  Obvykle jednají s rozmyslem a diplomacií a i když se zlobí a hádají, většinou se přes tyto roztržky také rychle přenesou. Bývají skvělými přáteli, ale zákeřnými a silnými nepřáteli. Jsou idealisté, mají velké ambice a bývají plni tvůrčí energie. Do života si nenechají mluvit, mají své názory, které jsou neochvějné. Jejich negativem je neschopnost kompromisu a arogantní chování, propadnou-li svým negativním vlastnostem, pak následky mohou být katastrofální, jak pro jejich okolí, tak ve výsledku pro ně samotné. „Děti Slunce“ pak zůstávají neoblíbené a samotné. Jejich pozitivem je však jejich dobré srdce a touha pomáhat těm, kterým je ubližováno. Rádi si s opačným pohlavím zahrávají a flirtují, v lásce touží být obdivováni a respektováni takoví, jací jsou. Jsou skvělými milenci, ale jakožto dlouhodobí partneři poněkud problematičtí právě pro svoji sebestřednou povahu. Lásku však prožívají naplno a dramaticky a chtějí, aby o ní také všichni věděli. V práci se dobře cítí v řídící pozici. Mají dobrý organizační talent a jsou dynamičtí. Vyhledávají pracovní kontakty s dalšími ohnivými znameními. Neztrácejí sebevědomí a rozvahu ani v kritických situacích.

 

Lev, král zvířat, toto znamení dokonale vystihuje, Zrozenci ve znamení lva bývají výrazné osobnosti, které na sebe rády poutají pozornost, chtějí být středem pozornosti a nedělají kompromisy. Jsou vůdčí, ale zároveň i ochranitelští. Pokud na jejich bedra dopadne opravdová krize, pak jsou schopní ji nést s neuvěřitelnou silou a jakoby lehkostí. Lvi jsou dobří přátelé, ale velmi nebezpeční nepřátelé. Bývají originální, tvořiví a vitální. Jejich negativy jsou nesnášení kritiky, arogance a někdy nesnesitelné ego. V lásce jsou okázalí a nápadní, milují však naplno, všichni jim musí závidět. Mají rádi luxus a blahobyt, někdy jsou pro ostatní tak trochu směšní svojí marnivostí.

 

Lev žena

Tato žena má dost sebedůvěry i pýchy. Bývá arogantní, ale toto chování jí často prochází, protože si Vás nakloní svojí hravou povahou. Je rafinovaná a bývá obklopena houfem obdivovatelů.  Tyto ženy pečují o svůj zevnějšek, jsou rády obdivované, zbožňované a středem pozornosti. Jsou skvělými hostitelkami a milují komplimenty. Rády flirtují, ale na svého partnera jsou žárlivé. Jsou tvořivé, mají organizační a umělecké schopnosti, umí jednat s lidmi. Jsou temperamentní, energické a sebedůvěra jim rozhodně nechybí.

 

Lev Muž

Muži Lvi rovněž poutají ve společnosti pozornost a jsou vůdčími osobnostmi. Touží být uznávaní, obdivovaní a v životě něco znamenat.  Tito muži o sobě zpravidla nemají žádné pochybnosti a dávají to také najevo. Mají rádi luxus, bohatství a touží po dobré životní úrovni. Umí tvrdě pracovat, děsí je však nuda a stereotyp. Jsou obvykle dobrosrdeční a štědří. Pro ženu, která se stane jejich publikem a nekriticky je obdivuje, jsou schopni snést modré z nebe. 

 

Ohlédnutí za rokem 2016

Rok 2016 vám přinesl mnoho nových výzev i možností dořešit staré resty. Byl rokem, ve kterém na vás byly kladeny příliš velké nároky a požadavky, vy jste v něm nešetřili zajímavými nápady i elánem, díky čemuž vám všechno šlo hezky od ruky. Do vašeho života začala plynout spokojenost a štěstí a díky tomu jste se mohli cítit mnohem jistěji a bezpečněji, než jak jste byli v minulých letech zvyklí a podařilo se vám dosáhnout i několika nečekaných úspěchů. Rozšířili jste okruh lidí, na které se v krizových situacích můžete spolehnout. Zjistili jste také, že za jedním úspěchem může hned následovat druhý, a že když budete nahlížet na svět pozitivně a plní optimismu, podaří se vám vše, na co sáhnete. Měli jste možnost dočkat se změn, po kterých jste tolik toužili a zbavit se všeho, co vás tížilo na srdci, odstartovat novou, nepoznanou a hlavně vzrušující kapitolu svého života. Motivací v těžších chvílích vám bylo uznání a podpora okolí, díky které jste neztratili pevnou půdu pod nohama a svou sebejistotu. Učili jste se přijmout názor i někoho druhého, být více otevření ke svému okolí, neplýtvat slovy a pečlivě si promýšlet své odpovědi. Díky tomu teď už víte, co chcete a svou energii a síly investujete velmi efektivně. Dokážete se také dostat do hlubšího soustředění se na nějakou vznešenou ideu, vzdělávat se, získávat nové obzory, obohacovat druhé svou kreativitou a čím dál hlouběji si v sobě zakořeňovat nové zájmy. Víte, že plnost života nepočká, že vše ve svém životě si řídíte vy sami, svým vědomím, svojí pozorností a díky tomu můžete každý den se prožít ve své pravdivosti a v plné přítomnosti.

 

Lvi v roce 2017

Milí Lvi, vesmírní hostitelé vám toho v roce 2017 nabízejí na astrologickém talíři skutečně hodně. Jupiter, milující pestrost, pořádá s velkou elegancí své ochutnávky a jeho cílem je, abyste se rozplývali blahem. Svůj plátek čirého štěstí přikládá k uranským delikatesám, jejichž příchuť mnozí poznáváte poprvé v životě. Jedná se o změny, které vás mohou vynést až do nedostižných výšek, daleko za hranice vašich možností. Moudrý Saturn to stvrzuje svým trigonem a dohlíží, abyste si vše náležitě vychutnali. Kam vkročíte, zůstane trvalé stopa, jeho paprsky nesou předzvěst silného a významného období. Faktem je, že pohostinný Jupiter v poslední dekádě roku najednou převléká kabát a chystá se vaše menu trochu okořenit. Jako bystré šelmičky si však hravě poradíte! Úkolem tohoto roku je totiž předvídavost, čehož se mistrovsky zhostíte. 

Vstupem do roku 2017 se vám dostává toho správného astrálního větru, neboť máte skvělé garanty v podobě úchvatných planetárních aspektů. Jste miláčky Slunce a nepatříte k těm, kteří často vidí jen to, co chtějí vidět. Vaše oči jsou otevřené k nezbytným změnám! Zejména v 1. polovině roku máte požehnáno od velkodušného Jupitera, přičemž jste nejvíce hýčkáni vy, Lvíčci 2. dekády (3.8. - 12.8.) a 3. dekády (13.8. - 22.8.). Při detailní analýze dobrodiní, sypaného na vaši hlavu z Jupiterova rohu hojnosti, je zřetelné, že máte obrovské šance nalézt prostor pro další uplatnění. Užitek přináší zapojení se do různých společenství, rovněž prosazování a dodržování etického chování, což je navíc vaší natolik silnou stránkou, že by vám mohl vzdát poklonu i samotný Aristoteles. 

Výhodné jsou pro vás cesty, obchodování, vyřizování právnických záležitostí, ale také například zvýšená komunikace s lidmi ze sousedství či příbuznými. V únoru a březnu počítejte s dopingem rychlého Marse, který sice není největší rafičkou kosmického orloje, nicméně umí bravurně rozfofrovat úspěšné události. Chystáte se k pohovoru ohledně zahraniční stáže nebo přemýšlíte nad katedrou filozofie? Vězte, že toto je nejskvělejší období být v těchto oblastech online! Ve 2. polovině roku by vám už pšenka tolik kvést nemusela, v popředí mohou být spíše záležitostí rodiny. Amplituda starostí stoupá prioritně u zrozenců 1. dekády (23.7. - 2.8.) a v prosinci pak u 2. dekády (3.8. - 12.8.). Ovšem nemá smysl se nějak děsit, milí Lvíčci - nebesa nemají v plánu žádný dramatický scénář. Se Saturnem v zádech zvládáte i lecjaký těžký oříšek. Jeho neochvějný trigon střeží také záležitosti s dětmi, důležitá rozhodnutí ohledně volnočasových aktivit, ale například i otázky podnikání. Co se týče posledního zmíněného bodu, na ten reaguje potleskem i Uran - ať už vám podstrčí založení offshore společnosti nebo IT firmy, počítejte u něho s protekcí!

 

Rok 2017 Lvům přináší zprávy o nutnosti zpomalit, v některých případech dokonce i na chvíli zastavit. Doteď jste byli zvyklí, řešit věci spíše za pochodu. Teď budete mít pozvolnější tempo a tak pro vás bude snazší všechny nahodilé situace vyřešit bez stresu a zbytečné námahy. Využijte svůj čas moudře. V roce 2017 bude pro vás nejlepší, využijete-li ho zaměřením se na vaši kariéru. Naplňte všechny vaše profesní závazky, ale nezapomínejte na zlepšování vztahů v okruhu vašich nejbližších. Především obraťte vaši pozornost k přátelům a rodině. Chybí jim po vašem hektickém období vaše přítomnost. Rok 2017 bude rokem důvěryhodnosti. Uvidíte, kterým lidem se vyplatí důvěřovat a nechat si je po svém boku. Někdy se budete cítit, jako kdyby se proti vám spojil celý svět. Jenže stačí podívat tím správným směrem a najít věci, které vás těší a dodávají vám energii, abyste měli hned jinou náladu. Po turbulentních měsících na jeho začátku, přijde malé zeslabení, které vám pomůže nadechnout se před další výzvou. Ta se bude tentokrát týkat vašeho soukromí. Objeví se jeden člověk, kvůli kterému přehodnotíte celý svůj život. Nemusí jít o vaši novou lásku, může to být někdo, kdo vám pomůže otevřít oči a pochopit, kde se váš osud ve skutečnosti ubírá. Na vše se podíváte bez růžových brýlí a dostanete možnost přehodnotit vaše dosavadní rozhodnutí a promyslet si, jak byste chtěli dále pokračovat.
 

Lidé ve znamení Lva jsou výjimeční, a pokud si stanoví cíl, pak je pro jejich odhodláním daného cíle dosáhnout, poznáte je i v davu. Je pro vás důležité směřovat hned počátkem roku svoji energii za jasným cílem. V tomto roce můžete dokázat mnohé, ale je nutná koncentrace a důslednost, která není vaší nejsilnější stránkou. Začátek roku bude náročný, důležité planety budou v opozičním znamení Vodnáře. V přemíře úkolů, které si sami nastavíte, byste neměli zapomínat ani na své nejbližší, udělejte si vždy čas na děti, rodinu i přátele, ale také na odpočinek a relaxaci. Je to pro vás náročný čas, máte však podporu planety štěstí Jupitera, který je až do poloviny srpna ve vašem znamení. Únor pro vás nebude snadný, můžete-li, odjeďte na zimní dovolenou a vyvětrejte si hlavu plnou starostí. V březnu, vlivem Venuše a Marsu v přátelském ohnivém znamení Berana, se vám bude dařit, stejně tak v měsíci červenci, kdy Venuše vstoupí 6. 7. do znamení Lva. Od února do června vás čekají náročné měsíce. Budete muset vyřešit několik problémů a udělat pár rozhodných rozhodnutí. Někteří lidé se kvůli tomu mohou urazit, ale vaši nejvěrnější přátelé zůstanou po vašem boku. Pomůže vám to protřídit vztahy kolem vás a uvědomit si, komu můžete důvěřovat. Hrozí vám riziko rozchodu. Nehrňte se však do nové lásky, protože si potřebujete vytvořit prostor pro sebe, kde si odpočinete a zaměříte se na své záliby. Potřebujete se nadechnout, pokročit a spatřit život v jiných barvách. Díky tomu se druhá polovina roku ukáže jako velmi příjemná a podaří se vám dosáhnout i několik nečekaných úspěchů. V červenci a srpnu budete díky pozitivnímu vlivu Slunce a Merkura ve vašem znamení na vrcholu sil, mnohé napěťové situace se uvolní a vám se bude lépe dýchat. Příznivé období trvá i v září, kdy vám pomůže energie Marsu, a ještě po celý říjen až do poloviny listopadu. V závěru roku si můžete vydechnout a zpomalit tempo. V tomto roce můžete mnohé dokázat, pokud budete důslední.

 

Láska, vztahy

 

Vaše zářící znamení dostalo od štědré Afrodité do vínku mnoho hezkého. Umíte oslnit, rozesmát, zaujmout a neskonale přitahovat. Není pak divu, že lámete srdce jako sirky! I v tomto roce se vám v milostné sféře daří - ať je to začátek roku, květen nebo srpen, stále jste infikováni láskou. Jupiter vysílá do vaší blízkosti líbivé protějšky, se kterými vás nejdříve spojuje hodně debatování, posléze vás však válcuje přitažlivost a touha. U 3. dekády (13.8. - 22.8.) se schyluje k pevnému milostnému vztahu. Bude to tanec na horkých uhlících. Zamilujete se, vezme vám to všechen zdravý úsudek a po tom všem nebudete vědět, zda toto poblouznění za to skutečně stálo. Ničím se však nezatěžujte, protože přesto, že půjde o rizikový vztah, kvůli kterému se budete místy cítit jako na horské dráze, nedáte si poradit ani od zkušenějších a ani od nejbližších lidí. Berte to tak, že to měla být další životní zkušenost, která vás nemine, i kdybyste před ní prchali mílovými kroky, i tak vás dostihne. A to se týká i zadaných Lvů. Nejhorší na tom je, že takový závratný šílenství vás potká v momentě, kdy se budete muset soustředit na jiné důležitější změny ve vašem životě. Buďte proto připraveni i na pár špatných rozhodnutí, které si uvědomíte až během zimy. Více než v soukromí, se vám ve vztahové rovině bude dařit v práci. Najdete si tam spolehlivou dvojici, se kterou se vám bude skvěle spolupracovat  a společně dotáhnete do úspěšného konce několik projektů, které vás posunou opět o krůček blíže k vysněnému kariérnímu cíli. Podaří se vám oživit vztah s někým z vaší rodiny, s kým vám to už pár let nefungovalo. Oba pochopíte, že starý spor byl pouze malicherným důvodem vaší hádky a nestojí vám za to, abyste si kvůli tomu zničili krásné chvíle, které můžete trávit raději společně.


V citové oblasti sice můžete někteří zažívat náhlé zvraty, ale většina Lvů dokáže své city ukotvit. Zatoužíte po hloubce emocí, po lásce a harmonii. Dárkyně milostných citů – Venuše – bude po celý červen a první polovinu července ve vašem znamení, což je nejlepší doba pro uspořádání osobního života, vyjeďte si s partnerem na krásnou romantickou dovolenou. Červenec a srpen zapaluje u celého vašeho znamení tu největší pochodeň , můžete mít vše, co si přejete! Rozmyslete si pečlivě, co v oblasti vztahů očekáváte. V případě, že jste sami a hledáte láskyplnou náruč, hvězdy vám radí připravit se s „plnou parádou“ na toto období a využít i příznivý vliv Jupitera ve vašem znamení, který trvá do poloviny srpna. Díky Merkurovi byste teď umluvili i čerta, aby vám za váš andělský úsměv pomohl s tím, oč žádáte. Na vašem území hostuje i Venuše a je to zrovna ona, které neodolal žádný z Bohů na jasném Olympu. Její náplní je vychutnávat vše, co může láska nabídnout. Pokud však náležíte k 1. dekádě (23.7. - 2.8.) Lvů, je přece jen ve 2. polovině roku vhodnější nastavit pomalejší kvalt. Nepřehánějte to s přílišnou vášní a pozor také na přecitlivělé týpky. Pokud hraje ve vašem seznámení roli nějaké tajemné místo, nebo jde o Raka, Štíra, či vám někdo daroval karmínově červenou květinu, pak vám hvězdy radí, zařaďte zpátečku! Podzimní období věnujte společenským radovánkám, setkání s rodinou a přáteli. V říjnu budete mít dost práce a oblast lásky půjde stranou. Konec roku, zvláště pak měsíc listopad, vám může přinést překvapení, setkání s někým z minulosti, oprášení starých vztahů atd.


Šťastný měsíc: červenec, srpen
Nepříznivý měsíc: listopad

 

Práce a peníze

Vaším zvykem není stát v koutě a rovněž v roce 2017 si potrpíte na to, aby vás bylo vidět a slyšet. Toužíte po dobrém postavení, většinou vysněnou pozici získáte, avšak jen v případě, že zapojíte nejen svůj osobní šarm, ale i notnou dávku píle a soustavné práce. Inu máte to mít! Nositel úspěchu, Jupiter, vám kyne svým sextilem k tomu, aby se ještě více zaskvěl váš břitký intelekt a aby vaše vystupování, stejně tak jako mluvený či písemný projev, bylo brilantním výkonem. Zúčastněte se jednání, podepisujte smlouvy, obchodujte se vším, co má druhým přinášet krásu a příjemné informace. Vesmírná rada signalizuje, že favorizováni jste především vy, Lvíčci 2. dekády (3.8. - 12.8.) a 3. dekády (13.8. - 22.8.). Tento rok bude velmi perspektivní z hlediska vašeho zaměstnání. Nečekejte však, že byste se stali součástí krátkých projektů s okamžitým užitkem. Naopak, naplánujte si déle, systematické a náročnější výzvy, které vás jasně posunou směrem vpřed a upozorní na vaše výkony vašich nadřízených. Vaše odhodlání a touha po změně nakazí i ostatních kolegů. Nebudete potřebovat mnoho úsilí na to, abyste je promluvili na pár změn a intenzivnější práci na vašich osobních nápadech. Zapomeňte však na to, že byste za to získali ocenění jako jednotlivec. Buď berete s sebou celý kolektiv, nebo se na to vykašlete a raději stagnujte na jednom místě. Blahodárné působení Jupitera a Saturna ukazuje na vhodnou dobu k založení společnosti nebo prosazení nového projektu. Cokoli totiž v 1. polovině roku podniknete, bude mít šanci přetrvat a příznivě se vyvíjet.

 

Už v lednu budete prověřeni ze svých opravdových úmyslů (opoziční postavení Merkura, Venuše i Marsu). Na nedostatek práce si nebudete moci naříkat, zvláště pak měsíc únor může přinést různé nemilé situace a nedorozumění. I v březnu může přijít nejedno překvapení nebo také prověření vaší profesní kompetence. Hvězdy napovídají, že prim hraje měsíc březen, nepropásněte ho! Nápaditý Uran rovněž nechce zůstat ve stínu, koneckonců se vás snaží podporovat již delší dobu a ve spojení s Merkurem cílí na váš postup. Jeho trigon je požehnáním pro inženýry, špičkové techniky, vynálezce, organizátory nebo například lidi z masmédií. Je zelektrizována vaše vůle a rozmysl, jakožto důležité zdroje vašeho úspěchu. Zvláště když se k nim přidá splnění přání, které vám nabízí Neptun, rovněž přítomný na letošním nebi. Ruku v ruce jdou s tímto i finance, takže lze očekávat přilepšení. Jestliže plánujete v pracovní oblasti větší změny, počkejte si na měsíc duben, kdy vám pomůže příznivý vliv Merkura v Beranu. Sílu k prosazení vám dodá Mars v Beranu a přitažlivé vibrace Venuše ve stejném znamení. To vše zaštítí pozitivní podpora štědrého Jupitera, která bude trvat až do poloviny srpna. Hvězdy radí: Pro změny v pracovní oblasti, hledání nového zaměstnání, posílení stávající pozice, zvýšení platu a zviditelnění využijte jarního období – měsíce duben a květen. V červnu a červenci raději plánujte, nápady vám pomůže realizovat Merkur ve vašem znamení v druhé polovině července a počátkem srpna, kdy vstoupí do vašeho znamení. Další možnosti profesních změn mohou přijít během listopadu, konec roku zbývá na bilancování toho, co jste v tomto roce stačili zvládnout.
 

Sice hodně vyděláte, ale zároveň stihnete i vše utratit. Nemusíte mít však kvůli tomu špatné svědomí. Vše jste dostali jen díky vašemu úsilí, ani cent z těchto peněz není nezasloužený a tak se můžete těšit i na takové přilepšení. Díky dobrému rozložení hvězd se nemusíte obávat neočekávaných výdajů. Klidně si užívejte vaše výdělky tak, abyste nedostali do mínusu a nemuseli jste se spoléhat na půjčky a vše ostatní se vyřeší za vás. Nejúspěšnější den je pro vás neděle pod vládou planety Slunce, proto plánujte důležitou činnost nebo rozhodnutí na tento den, kdy budete mít dostatek psychických i fyzických sil a dokážete svoji vůli a energii směřovat jasným cílem.

 

Šťastný měsíc: březen
Nepříznivý měsíc: říjen

 

Domov a rodina

Milí Lvíčci, pokud patříte k 3. dekádě (13.8. - 22.8.) vašeho znamení, spolehněte se, že z hlediska domova a rodinných záležitostí máte být příjemně hýčkáni. Věnujete se svému Lvímu hradu a svým nejbližším tak, že je to nepřehlédnutelné. Dekorace, slavnostní barvy a atmosféra v duchu improvizované show, jsou vaším poznávacím znamením, přiznáváte? Expanzivní Jupiter vám, stejně tak jako 2. dekádě (3.8. - 12.8.), doporučuje v 1. polovině roku užít si co nejvíce sounáležitosti s rodinou. Jeho tipem je dovolená bohatá na prožitky a je jedno, zda vyberete Alpy, Čechy nebo Bombaj. Apropó, víte, že zemí Lva je Itálie? Promenáda po italské piazza či jiném korzu je pro vás to pravé ořechové! Od začátku října se situace mění a to zejména u 1. dekády (23.7. - 2.8.) a 2. dekády (3.8. - 12.8.) Lvů. Pokud vám předtím vše vycházelo a klapalo, od tohoto období vám naopak začne připadat, že ani máslo se tak dobře nerozmazává jako předtím. Najednou ztrácíte přehled v domácnosti, jde vám na nervy složitě rozmístěné zařízení či nevhodná tapeta. Větší starosti a nutnost vyřešení nějakého problému mohou vanout ze strany rodičů a starších členů rodiny. Nicméně nemusíte mít obavu, že byste tyto záležitosti nezvládli. 

Šťastný měsíc: březen, srpen
Nepříznivý měsíc: listopad

 

Zdraví

Jste nejvitálnějším znamením zvěrokruhu a disponujete nevyčerpatelnou energií, což planetární vládci hodlají plně potvrdit. Od konce minulého roku pokračují přívětivé doteky Jupitera, které blahodárně prohřívají váš organismus. Navíc, jako zrozenci se Sluncem nad hlavou, máte skvělou odolnost. Ze začátku roku bude vypadat všechno skvěle. Budete mít spoustu energie a to vám pomůže překonat i některé starosti, které vás potkají. Pak se na vás sesype tíha ostatních týdnů a to se odrazí i na vašem zdraví. Můžete očekávat, že vás to vyřadí ze zaměstnání i na celý měsíc. Berte tento čas jako šanci na úklid si ve vlastním životě. Pak budete pociťovat jistou dávku lenosti spojenou se slabší kondicí. S příchodem léta se však dostanete opět do normálu a zlepší se i vaše zdravotní stránka. Počátkem roku tedy nepřehánějte svoje fyzické aktivity, ale dopřejte si více odpočinku, lenošení a také rozmazlování – voňavé masáže celého těla, např. medová nebo čokoládová, sauna a také koupele, zvláště pak ve vířivce, rozproudí vaši energii naplno. Přidávejte do svého jídelníčku co nejvíce vitamínu C, pokud možno v přírodní formě. Je umožněna dobrá cirkulace krve do všech končetin a tkání a tzv. prohřev vašeho těla vás chrání v podstatě před veškerými infekčními onemocněními. Rovněž ledviny jsou schopny v tomto čase skvěle přijmout podporu, takže vším, čím je teď posílíte, zajistíte dvojnásobnou ochranu a prevenci před možnými neduhy v budoucnosti. Největší ataky respiračních onemocnění můžete zažít v předjaří, kdy jsou také planety v opozičním, napjatém postavení. Pro podporu nervového aparátu, který bude zatížen zvláště na jaře, konzumujte pšeničné otruby, saláty i kakao. Tyto potraviny mají dostatek hořčíku, který zklidní vaše nervy. V letním období si dejte pozor jen na přehnané pití alkoholu a riskování nebo předvádění se při sportovních aktivitách. Podzim přináší zklidnění, potřebu odpočinku po nabitém létě. V říjnu a listopadu může Jupiter vystrčit darebné růžky a pozlobit 2. dekádu Lvů (3.8. - 12.8.). Ti, kteří po dlouhou uplynulou dobu nedbali na správnou životosprávu, mohou mít vysokou tendenci ke zhoršené detoxikaci organismu. Kvadratura ze znamení Štíra naznačuje i možnost potíží s tříselnou kýlou nebo například u mužů potíže s prostatou. Preventivně si tedy naordinujte čistící kůru, vyplatí se to! V zimě pro vás může být kritický prosinec, kdy vaše psychika i náročný program mohou zavinit pokles imunity a tím i oslabení organismu, který pak lehčeji podlehne virům.


Šťastný měsíc: únor, březen
Nepříznivý měsíc: prosinec

 

Váš kámen pro zdraví v roce 2017: Lapis lazuli – neutralizuje škodlivé látky v těle a pomáhá při problémech žláz s vnitřní sekrecí.

 

Byliny

Velmi prospěšnou bylinou pro toto znamení je hloh, dále také třezalka, meduňka, jmelí bílé, rozrazil, kontryhel a rozmarýn. Z minerálních prvků by tito jedinci měli zvláště doplňovat hořčík a selen a také vitamín A.

 

Vhodná strava

Lvům nejvíce ve stravě prospívají ryby, hlavně losos a pstruh, občas hovězí maso. Jako příloha se doporučuje zvláště rýže a sója. Z ovoce pak jablka, ananas, ostružiny. Ze zeleniny nejvíc hlávkový salát, rajčata, papriky, olivy, listová zelenina, mrkev, tykev. Na mlsání pak mandle a ořechy. Lvi by také měli dodržovat pitný režim a nepít příliš tvrdého alkoholu, spíše trochu piva na dobré zažívání nebo lehké míchané nápoje s trochou alkoholu.

 

Lunární cykly

Luna a magie k sobě patří již odedávna, Luna je známa pod mnoha jmény, uctívala ji a uctívá řada různých kultur po celém světě. Fáze Luny symbolizovaly tajemství životních cyklů.

Magické dny pro vaše znamení – Ti z vás, kteří chcete do svého života přilákat změny, štěstí a pozitivnější období, můžete trochu „čarovat“ ve dnech, kdy je lunární cyklus ve vašem znamení, tehdy je nejvyšší potenciál ke změnám.
 

Novoluní
Novoluní – při tomto období se Luna dostává před Slunce, a tak se nacházejí ve stejném znamení a Lunu v noci nevidíme. Je to také zatěžující fáze pro organismus, často se v tomto období doporučují půsty. Novoluní je také počátkem nových cyklů a je to vhodná doba pro „přivolání“ nových životních příležitostí a změn, pro uzdravující změny a realizaci plánů v nadcházejícím období. Je to i čas pro rozjímání a ztišení.

Novoluní ve znamení Lva – 23.7.2017 - 11:45
Posilujeme svoji sílu, energii, samostatnost a také sebevědomí. Myslíme na plány, které chceme realizovat, soustředíme se na odvahu, vůli a také nadšení. Důležité jsou také nové věci v našem životě, počátky projektů, studia, ale i sportovní výkony.

 

Úplněk
Při úplňku stojí Země mezi Sluncem a Lunou, dá se říci, že v této době na ni působí dvě protikladné síly. Víme, že u citlivějších jedinců se tento čas může negativně odrážet v psychice, způsobovat nespavost nebo horší soustředění. Býváme zranitelnější a také neklidnější. Úplňková doba symbolizuje především plnost, hojnost a plodnost. A my „žádáme“ o dostatek všeho, co potřebujeme ke spokojenému životu nejen pro sebe, ale i pro ostatní, přírodu a vše, co nás obklopuje. Přivoláváme zdraví, sílu i lásku.
Úplněk ve znamení Lva – 11.2.2017 - 01:32
Zaměříme svou pozornost na získání úspěchu a společenské prestiže. Vhodný čas pro rozhoření milostného vztahu, probuzení vášně a lásky. Oživení a nový náboj v oblasti našich zájmů, koníčků, ale i pracovních aktivit.


 

Rady pro Lvy:

Co vám rok 2017 přináší: Přináší vám určitou samotu. Vnitřní samotu, kdy poznáte, co je pro vás opravdu důležité, a dokážete to využít ve svůj prospěch i do dalších let.

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2017: Štěstím vás naplní ještě větší poznání, že život je o porozumění, radosti a lze si ho příjemně vychutnávat. Chce to jen dívat se kolem sebe a být si vědomi náznaků vesmíru.

Nepříznivý měsíc 2017: Listopad – je nutné si určit priority a uvědomit si, co opravdu chcete, jinak o vše můžete přijít.

 

Na co si dát pozor v roce 2017: Budete tento rok každého přitahovat a okouzlovat, vše vám půjde od ruky, ale je důležité si uvědomit, co je pro vás důležité a tomu věnovat pozornost nebo promarníte skvělou příležitost. Hned v prvním týdnu roku si napište seznam vašich životních priorit. Musíte jasně vědět, na čem vám nejvíce záleží, abyste se potom nevymlouvali na špatné rozhodnutí. Letos se vše bude nést ve znamení několika změn a vy si musíte dávat pozor na to, abyste si v tom všem dokázali udržet systém a aby to z vás nevycucalo více energie, než vám to dá pozitiv. Myslete na vlastní vzdělávání. Nemůžete stagnovat na jednom místě, když chcete něco dosáhnout, toto je ten správný čas na to, abyste strávili více chvil nad knihami a s úspěšnými lidmi, kteří vám pomohou odrazit se dál.


Co důležitého prožijete v každém jednotlivém měsíci v roce 2017
Leden – hned na začátku roku máte možnost dostat se v práci dál, než jste kdy doufali. Pomůže vám k tomu úspěšný muž.
Únor – měsíc plný tajemství, které budete odhalovat.
Březen – máte vedle sebe muže, který je pro vás oporou nejen srdeční, ale i finanční.
Duben – nedokážete se rozhodnout, a to bude váš problém celý měsíc.
Květen – čekají vás úspěšné a zábavné cesty.
Červen – měsíc plný lásky a porozumění. Budete si užívat zamilovanosti plnými doušky.
Červenec – jste plni energie a vášně a vše se vám daří. Můžete dělat, co chcete, a vše vám půjde.
Srpen – jste na něčem závislí a ta závislost vás ničí. Odstraňte ze života to, co je mrtvé a nefunkční, a uleví se vám.
Září – měsíc plný přátelství a pohody. Budete si užívat přízně všech lidí kolem vás.
Říjen – osud vám je nakloněn, nemusíte vůbec nic dělat a vše se vám podaří.
Listopad – nevíte, co chcete, a to vás ničí a zastavuje ve vaší cestě. Ujasněte si to.
Prosinec – trpělivost přinesla své ovoce. Máte všeho dostatek a hojnost je u vás jako doma. Užíváte si to.Co je pro vás v roce 2017 nejdůležitější: Je čas si založit rodinu, a tak pokud po tom delší dobu toužíte, je ten nejvyšší čas. V případě, že jste o tom ještě nepřemýšleli, tak si o rodině promluvte s partnerem. Je k tomu nejvhodnější doba. Pokud nechcete miminko, pořiďte si pejska nebo nějaké zvířátko.
 

Rada pro vás na rok 2017:  Rok 2017 nebude přát těm, kteří se rádi chlubí. Skromnost totiž šlechtí ty, kteří sedí na trůně úctyhodných zásluh a hrdých skutků. Nechejte promlouvat Vaše činy místo Vašich úst – pokud to, co děláte, stojí skutečně za to, ostatní to vždy náležitě ocení. I u sebevědomých jedinců, se mohou letos vyskytnout zdravé pochybnosti. Malá míra nejistoty je ostatně vždy žádoucí a pomáhá udržet vlastní samolibost na uzdě. Připravte se na to, že někdy budete muset o úspěch bojovat i tam, kde na to nejste zvyklí. Aspoň vás to zocelí a také vám to připomene, že na starou slávu se nedá spoléhat. Přinutí vás to hledat netradiční řešení, uzavírat překvapující spojenectví a podnikat nečekané kroky. Spoustu energie totiž vkládáte do zbytečných věcí a aspoň se přesvědčíte, kde jsou hranice vašich možností, budete si to ale muset kompenzovat dostatečným oddychem a odpočinkem. Nepodceňujte tedy signály svého těla, v pravý čas vám může naznačit, co je důležité. Trhliny, které se vyskytnou ve vašich smělých plánech, tak vnímejte jako otvory, kterými se může dostat nové světlo do vašeho života. Každá taková prasklina není jen důkazem špatné konstrukce (omezený plán, chybějící síly, rezervy atd.), ale je hlavně příležitostí, která vám pomůže poznat něco nového a být tak příště chytřejší a lepší. Naprogramujte své podvědomí na to, co si přejete. Uvolněte se, posaďte se a řekněte si v duchu jednotlivé pojmy, které pokládáte za důležité a jasně formulujte svá přání. Také nezapomínejte ocenit především vlastní rodinu a snažte se přispět k jejímu zvelebení. Domov je něčím, co si nelze koupit v žádném obchodě. A čas, který věnujete partnerovi nebo dětem, se sice neprojeví na výplatní pásce, ale postupně jej poznáte na hřejivém pocitu životního naplnění.

Afirmace: Všechno, co potřebuji, se skrývá ve mně.

 

 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz,  https://2017horoskopy.7x.cz/, https://horoskopy.etarot.cz,

www.vestirna.com , https://diva.aktuality.sk

 

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.