Rak 22. 6. - 22. 7.

Charakteristika Raka

Raci jsou pod vlivem vodního živlu, který působí způsobem, který zrozencům v tomto znamení dodává velkou senzitivitu, citlivost a vnímavost. Typickou vlastností zrozenců Raka je rozkolísanost nálad, která koresponduje s fázemi měsíce.  Raci bývají většinou mírné povahy, hledají v životě silného partnera, o kterého se budou moci opřít a který je povede. Ve vztahu jsou ostýchaví a velice se obávají odmítnutí, proto bývají v navazování blízkých vztahů extrémně obezřetní. Láska pro Raka znamená hodně, přesto nebo však právě proto se často zamotává do milostných x-úhelníků. Bývá však pečujícím, starostlivým a oddaným partnerem, pokud je vztah naplněn k jeho spokojenosti a celkově má velice silně vyvinutou citlivost pro mezilidské vztahy. Pokud si někoho oblíbí, je schopen pro něj udělat prakticky cokoliv. Pokud však zraníte jeho citlivou duši a křehké srdce, pak se odcizí a bude se utápět v depresích.  Na lekce, které od života dostane, Rak nikdy nezapomíná. Dobře si rozumí s ostatními vodními znameními, tedy s dalšími Raky, Štíry nebo Rybami, oporu však nalézá spíše u rozumověji založených znamení Býka nebo Panny. Jakékoliv ztráty v mezilidských vztazích velmi silně prožívají, neboť do nich ze sebe hodně investují.  I přes svoji mírnou povahu se neradi podřizují, bývají rovněž nekonvenční.

 

Raci jsou typičtí tím, že se řídí svojí intuicí a nechávají se vést pocity. Cit u nich bývá na prvním místě před rozumem. To však neznamená, že by byli nepraktičtí nebo neuměli stát pevně nohama na zemi. Bývají opatrní ve finančních otázkách, stále myslí na zadní kolečka a mívají finanční rezervy. Raci rádi cestují, ale se stejnou radostí se opět vrací domů. Zajímají se o medicínu, esoteriku, umění. Dobře se uplatňují v zaměstnáních, kde mohou o někoho pečovat a kde využijí své citlivosti a empatie. Chcete-li pořídit Rakovi nějaký pěkný dárek, pak zvolte něco do domácnosti, dárek, který zkrášlí jejich byt či dům. Ocení starožitnosti, ale i moderní dekoraci do interiéru. 

 

Rak je vodní znamení, které je navíc pod vlivem měsíčních fází. Tyto aspekty způsobují jeho typickou melancholii, zádumčivost a střídání nálad. Jsou velice citlivými jedinci, lehce zranitelní a křehcí. Pod maskou tvrdosti a odmítání často skrývají své jemné nitro.  Jsou mistry v porozumění druhým lidem a bývají empatičtí. Nechodí obvykle prošlapanými cestičkami, často hledají svá vlastní, originální a kreativní řešení problémů a vzniklých životních situací. Mívají velkou fantazii, někdy před světem utíkají do své pevné ulity. Rakům se někdy stává, že zejména v náročnějších životních obdobích se upoutají na minulost více, než je zdrávo. Může to způsobovat jejich zádumčivost, netečnost, podléhání splínům a depresím. Cítí-li se však ve společnosti dobře a bezpečně, pak bývají zábavnými, milými a oblíbenými společníky.  Jsou ambiciózní, když se jim podaří jednat s větším nadhledem a liberálněji, než je jejich přirozenost, pak bývají i úspěšní. Přes svoji vrozenou skromnost bývají na své úspěchy náležitě hrdí.

 

Rak Žena

Ženy a dívky zrozené v Raku jsou citlivé a smyslné bytosti. Jsou zasněné, intuitivní, silně emotivní, ale zároveň dokážou být razantní a ženou činu. Bývají ekonomicky a finančně šetrné, neutrácí za zbytečnosti, svoje investice dobře promýšlí a často myslí na zadní kolečka. Sociálně preferují dlouhodobé ověřené vztahy, mají rády tradice. Pokud je partnerský vztah naplněn, pak jsou oddanými pečujícími a milujícími partnerkami, které ke svému protějšku silně přilnou.

 

Rak Muž

Muž narozený v Raku má silný ochranitelský instinkt. Tito muži se chovají spontánně, ale jsou stálými partnery vhodnými pro manželství.  O svoji rodinu se vzorně starají a rovněž mají snahu ji co nejlépe ji zabezpečit.  Jejich chování se někomu může zdát povýšenecké, drzé, ale pod ochrannou slupkou skrývají zranitelné srdce, které jen tak někomu neodhalí.  Nefungující vztah je pro ně katastrofou, pro nešťastnou lásku se dokážou trápit i několik let.    

 

Ohlédnutí za rokem 2016

Rok 2016 pro vás byl plný dobrodružství a výzev, které jste jistě hravě a s vtipem zvládli. Byl to rok pracovitosti, cílevědomosti a realistického přístupu k věcem. Pokud jste odmítnuli zbytečné snílkovství, zavrhli nereálné plány a kráčíte teď pevnýma nohama po zemi. V tomto roce jste konečně mohli vystoupat až na vrchol svých sil a můžete za to být na sebe právem pyšní. Prošli jste vnitřní proměnou, což výrazně pozměnilo váš osobní i pracovní život, pustili jste do různých projektů či vysněných dobrodružství a začali jste trošku více přemýšlet i o budoucnosti. Pokud jste otevřeli své srdce dokořán, objevili jste nové krásy života. Učili jste se správně rozhodovat a procházeli jste mnoha zatěžkávacími zkouškami. Tam, kde vás něco dusilo nebo na vás byly kladeny vysoké nároky, jste se učili bránit se, necouvat a hledat příčinu potíží, správně ji identifikovat a postavit se jí čelem. Do jaké míry se vám to podařilo, do té jste transformovali své já.

 

Raci v roce 2017

Copak ponouká ve své hvězdné nabídce rok 2017 vám, milí Ráčci? Vesmírné proudy napovídají, že při letošní plavbě to s vámi může pořádně houpat. Uranské vlny nepřestávají škádlit svou neočekávaností a mají tendenci narušovat váš obvyklý kurs. Jupiterova kvadratura má rovněž za lubem osnovat překážky a nutí vás přidržovat se kosmické bóje. Jak z toho tedy vyplout bez úhony? I když vám mnohé plány zpočátku nevyjdou, je pro vás výhodným tahem počkat. Tento rok se totiž liší od předchozího přítomností skvělého protekčního trigonu Jupitera, který takto mění svůj směr od 2. poloviny roku. Dodává vašemu životu příměs štěstí a úspěšnosti ve vašem konání. Teprve v této době je vhodné přetnout kotevní lana a vydat se vstříc svým přáním. Šťastnu plavbu! 

Milí Raci, řekněme si na rovinu, že 1. polovina tohoto roku není zrovna procházka rajskou zahradou a váš kurs o mnoho nezvedne. Vrtošivý Jupiter napovídá, že to platí zejména pro vás, kteří jste narozeni ve 2. dekádě (2.7. - 12.7.) a částečně také pro 3. dekádu (13.7. - 22.7.). Hvězdy radí, abyste byli opatrní, s jakými iniciativami přicházíte zrovna hned v lednu, neboť by mnohým z vás mohly pak v létě způsobit nechtěný břichabol. Jste totiž touto dobou ovlivňováni kvadraturou Jupitera, což pro vás, Raci 2. dekády (2.7. - 12.7.), znamená rozsev právních a finančních zádrhelů. Prevence je jasná: nepouštějte se v prvním měsíci roku ani z jara do žádné soudní pře a nesnažte se vyzrát na daňové či správní úřady, nemuseli byste mít poslední slovo! Stejná rada, leč s časovým posunem, platí i pro 3. dekádu (13.7. - 22.7.), od září buďte velmi rozvážní! Pouze 1. dekáda Raků (22.6. - 1.7.) zůstává Jupiterem ušetřena, neboť jeho darebné paprsky se jí dotknou jen přechodně v prosinci. Pokud tedy patříte k těmto vyvolencům, užívejte rozmachu lásky, šťastných příležitostí a radostí života, a to hezky naplno. 

Především ve druhé polovině roku, kdy se Jupiter připojuje svým krásným vlivem k působení Neptunovu, se můžete cítit neobyčejně povzneseni. Tato úžasná planetární dvojice vás ověnčí aureolou slávy a životního naplnění. Koncem léta očekávejte intenzivní citová spojení, brilantní romantiku. A v neposlední řadě také situace, kdy se můžete stát ze zaměstnance nezávislým podnikatelem a poletíte na vlastních křídlech! Nutno však dodat, že vesmír má své podmínky - při veškerém počínání je nutné zachovat svůj morální kredit. Ptáte se, co tím poslové nebes myslí? Především nepřehánět pod tlakem svých silných emocí, a touhou po šťastném finále nepošlapat bábovičky ostatním kolem sebe. Nelze totiž ignorovat Urana a Pluta, kteří přísně bdí nad většinou vašeho znamení a v případě vašeho uklouznutí odpustky neberou! 

 

Horoskop na rok 2017 Rakům předpovídá, že se věci v letošním roce budou dít rychle a že bude vše v neustálém pohybu. Přijměte tuto informaci s klidem a naučte se dělat věci za pochodu. Nesnažte se dělat víc, než sami můžete zvládnout. Než se do něčeho pustíte, pořádně si promyslete všechna pro a proti. Pokud byste totiž dřív jednali, než mysleli, nemuselo by se vám to v konečném výsledku vyplatit. Snažte se držet vaši horkokrevnost víc na uzdě. Pokud energii, kterou jste naplněni až po okraj, dokážete využít produktivně, pak bude pro vás celý rok 2017 jedním z nejlepších. Ti z vás, kteří na sobě zapracují, se mohou v tomto roce hodně posunout.

 

Nebudeme vám nic namlouvat, čeká vás rok s několika překážkami. Ty však nebudou pro vás negativním překvapením. Jejich řešení budete brát jako zábavu, která vás nadchne a pomůže vám navnadit se pro další vzdělávání. Můžete se těšit také na několik zahraničních cest. Ty nebudou ve většině případů soukromé a do ciziny vás vyšle vaše firma. Při každé z nich si však dávejte pozor, abyste netahali za kratší konec a abyste z toho měli užitek i vy. Čili kromě povinností myslete i na zábavu, abyste dokázali trošku vypnout a odpočinout si od každodenního koloběhu. Čeká vás také jedna těžší zkouška. Bude se týkat vašeho kariérního postupu. To, zda ji zvládnete, bude záviset na míře pomoci, kterou budete ochotni přijmout od vašich podřízených.

 

V polovině ledna vstupuje Mars do přátelského vodního znamení Ryb, počátkem února se k němu přidá i Venuše a vy budete mít dostatek energie na řešení pracovních i osobních záležitostí. V březnu dojde nejen k „oteplení“ vlivem jarního počasí, ale i planetární nadílka pro vás bude příznivější. Aprílový měsíc přináší změny, budete nuceni více projevit svá přání a směřování nejen v práci, ale i v soukromí. Měsíce květen i červen vám přinesou úlevu a předzvěst pozitivních změn, které mohou přijít především na přelomu června a července, kdy se vám bude opravdu dařit. Proto i když odjedete na dovolenou, měla by být pro vás ve všech směrech přínosem. V uvolňující náladě léta a bez pracovní zátěže můžete získat nové nápady, jak zjednodušit nebo vylepšit svůj život i práci. Podzimní nadílka s planetami v přátelském znamení Štíra podpoří vaše šance ke změnám, zvláště pak v měsíci listopadu a prosinci vám budou hvězdy přát. Může se stát, že se vám nečekaně nahrne mnoho šancí, jak mnohé změnit, ať v podobě profesní nebo i partnerské. Závěr roku by mohl přinést překvapení v podobě finanční vzpruhy, která se jistě bude hodit – tak, abyste mohli svým blízkým udělat o Vánocích radost.

 

Láska, vztahy

Oblast vztahů a lásky je pro vaše znamení velmi důležitá, rodina a emocionální zázemí je pro vás přímo „živnou půdou“. Po stránce lásky vstupujete do tohoto roku bez větších výkyvů či rušivých nárazových vln, vztahy a milostné souznění se jeví jako uspokojivé. Ze všech znamení budete mít nejšťastnější rok na lásku. Tento rok si vychutnáte pocit, jaké je to být milován. Nezadaní se dočkají velké lásky, která jim přinese krásné romantické vzpomínky. Mají velkou šanci nejen na setkání s životní láskou, ale i na velmi rychlou svatbu, případně jiný důležitý krok jako společné bydlení nebo první dítě. Raci budou v tomto směru velmi hýčkáni. Naprázdno nevyjdou ani ti, kteří mají pevný vztah. Stačí projevit trošku iniciativy, aby došlo k pozitivním posunům a pomohlo vám to povýšit ho na další vyšší vztahovou rovinu. Můžete se těšit na velké vyznání od svých poloviček, kvůli kterým je budete ještě více milovat. Snadno podlehnete této krásné atmosféře a to se odrazí i na vašem vystupování. Díky tomu si získáte více přátel a celkově to bude velmi pozitivní vliv na celý rok 2017. Některé Raky však může v prvních měsících čekat rozchod. Vždy však půjde o neperspektivní vztahy a vy se díky tomu posunete konečně vpřed. Přibližně v polovině roku potkáte člověka, který ve vás vyvolá smíšené pocity. Nebudete vědět, zda vám chce opravdu pomoci nebo vás jen tahá za nos. Když se nebudete umět rozhodnout, promluvte si se svým životním mentorem. Dejte opět na jeho názor, protože se nebudete umět řídit pouze na základě vašich instinktů.

 

Bohyně lásky, Venuše, na vás září vábivým svitem a společně s Neptunem splétají pavučinu mysteriózních spojení. Jejich trigon zavání dálkami a hodně vzdělanými protějšky. Raci 2. dekády (2.7. - 12.7.), prioritně vy jste k někomu přitahováni až telepaticky! Určité starosti však může přivát Jupiter a jeho zkoušková kvadratura. Jeho zátěžový dotek pocítíte zejména vy, kteří jste dosud nedořešili staré záležitosti, o kterých jste si mysleli, že jejich řešení má čas a zametli jste je pod kobereček. Dávejte pozor, aby vám minulost nezaklepala na rameno a nezastřela jako mrak vaše blankytné nebe. To se od září týká i vás, zrozenci 3. dekády (13.7. - 22.7.). Pro vás, Raci 1. dekády ( 22.6. - 1.7. ), naopak nastávají pravé žně! Jestliže se vám v lásce nedaří, prožíváte neshody daleko intenzivněji než lidé narození v ostatních znameních. Hvězdy vám přinášejí štěstí koncem ledna a v únoru, kdy bude planeta lásky Venuše ve znamení Ryb. Opravdu se vám bude dařit v měsíci lásky, v květnu, kdy Venuše vstoupí 8. 5. do vašeho znamení a zůstane tam až do počátku července. Intenzita vztahů i romantických zážitků vás může přivést k odvážným činům, na vrcholu budete v období letních měsíců, ale musíte vyjevit svoje plány a opustit svoji „tradiční račí taktiku“. V září může dojít ke zklidnění a k jasným rozhodnutím, u mnohých v důsledku nového partnerství půjde o vážné záležitosti, jako je stěhování a plánování společného života. Jupiter vstupuje začátkem října do vašeho přátelského znamení a zažehuje pochodeň milostných kontaktů a sexuálního jiskření. Vy nezadaní máte tendenci poznat svůj magický protějšek, který vás zcela pohltí a vtáhne do svých láskyplných vod. Nejbáječnějším měsícem je pro vás listopad, kdy Slunce, Venuše i Jupiter táhnou za jeden provaz a neskonale vám přejí. Jedná se také o šťastné období pro početí dítěte. Závěr roku nepřinese velká překvapení, spíše ustálení statusu quo. V prosinci je Slunce v opozičním znamení, proto vám mohou mnohé situace „vzít vítr z plachet“. Je tedy pro vás vhodné se zásadními rozhodnutími počkat na lepší období.


Šťastný měsíc: listopad
Nepříznivý měsíc: květen

 

Práce a peníze

Nečekejte zlomový rok, ale nudit se v žádném případě nebudete. Ti z vás, kteří chtějí radikálně změnit svoji práci, by si měli určitě počkat na období jara. Počátek roku sice svádí ke změnám, raději si ale dejte také čas na rozmyšlenou, kterým směrem se chcete vydat. Dařit se vám bude v březnu, kdy vstoupí planeta komunikace Merkur 14. 3. do znamení Ryb. Pro vaše znamení je vhodná práce ve styku s veřejností – různé služby, obchod, pohostinství, práce v hotelu nebo společenské instituci. Rádi spolupracujete s ostatními a také rádi pomáháte, proto je to i oblast sociální a zdravotní. Jste velmi vytrvalí a odhodlaní dosáhnout toho, co od života požadujete, což se samozřejmě vztahuje i k vašemu zaměstnání. Vaší zářnou vlastností je schopnost vždy se udržet nad vodou, umění nechat věci patřičně uzrát a poté sklidit co nejvíce - to vás katapultuje do sféry skvělých obchodníků! Pokud vlastníte restauraci, penzion s wellness nebo obchodujete s kapalinami různého druhu, těšte se na příjemné ztučnění vašeho bankovního konta. Nedočkavost však není vítána.

 

Zejména v 1. polovině roku by se vám totiž mohla vaše cukrová vata na špejli lehce rozpustit, rošťácký Jupiter totiž zakládá na újmy vlivem ukvapenosti. Namísto vysněného moře peněz byste mohli brouzdat ve vysychající tůňce! Rovněž mohou nepříznivě zapůsobit domácí vlivy a vyhlásit pauzu v expanzi. To platí hlavně na jaře a to pro vás, kteří náležíte ke 2. dekádě (2.7. - 12.7.). Nervózní Mars nešetří ani vás, Raci 3. dekády (13.7. - 22.7.), a v březnu zakládá s parťákem Uranem na třaskavou směs. Zlost na šéfa nebo náhlá nechtěná změna vaší pracovní pozice nejsou ničím výjimečným. Nicméně žádný strach, nejedná se o velké drama. Svou proslulou trpělivostí dané překážky převálcujete. Během května a června můžete být postaveni před nečekané rozhodnutí, může to být také velká výzva a nové možnosti ve vaší profesní kariéře. Můžete mít i úspěch v práci, povýšit, získat pro svoji firmu zajímavou smlouvu či kontrakt. Už v létě budete mít pocit, že se váš život netočí kolem ničeho jiného, ​​pouze kolem vaší práce. Nesmíte však vůbec polevit, protože ve výhledu máte lepší pozici, která vám přinese i více prostoru pro soukromý život. Do té doby vás však čeká tvrdá práce a hledání motivace, jako nepolevit a přivést s sebou do úspěšného konce i kolegy, kterých budete ve finální fázi tak potřebovat. Protože i když věci vypadají jinak, ve skutečnosti vám právě tato práce, kterou máte, přinese nejvíce užitku a odpich se od ní blíže k vaší vysněné pozici. Pokud máte chuť na vlastní byznys, letos vám dobře poslouží na připravení si prvního základu, abyste pak mohli pustit do této velké změny v plné síle.
 

V září a první polovině října buďte také pozorní při každém rozhodnutí. Dohody a podpisy důležitých obchodních smluv raději řešte s oborníky. Pokud náležíte k 1. dekádě (22.6. - 1.7.), ukazuje se od října zvýšená tendence k povýšení a zvýšení platu. Blýská se i na možnost výhry! Poslední dva měsíce na závěr roku budete mít práce nad hlavu, nenechte se proto vykolejit šéfem ani kolegy a důvěřujte svému rozumu a intuici i v případě, že jsou všichni proti vám. Hledejte si možnosti vedlejších výdělků. Chcete uspořit cosi navíc a mít i nějakou zásobu vašich rozmary, musíte k tomu přiložit více úsilí. Zbytečně neriskujte peníze v hazardních hrách. Máte štěstí v lásce, nečekejte ho bez vlastního přičinění i v oblasti peněz, takže takovým snadným způsobem se k nim určitě nedostanete. Nejúspěšnější den je pondělí – měsíční den, proto plánujte důležitou činnost nebo rozhodnutí na tento den, budete mít dostatek psychických i fyzických sil a dokážete svojí vůli a energii směřovat jasným směrem.
 

Šťastný měsíc: říjen
Nepříznivý měsíc: březen

 

Domov a rodina

V rodinné sféře se po většinu roku ukazuje, že toho na vás může být víc než je zdrávo. Narodili jste se sice pro rodinu a domácí život, nicméně to neznamená, že musíte úplně všechno nakládat na svá bedra. Nejde jen o úklid a zabezpečení chodu domácnosti, nýbrž také o různé vyřizování týkající se vašeho obydlí. Planetární trubadúři prozrazují, že letošní první polovina roku probíhá přesně v tomto duchu. Jupiterovská kvadratura signalizuje starosti skrze smlouvy, pojistky na dům a domácnost, vyřizování na úřadech. Nevyjímaje ani možnou návštěvu advokátní poradny. Pokud jste se narodili v 1. dekádě znamení (22.6. - 1.7.), jste od tohoto balastu osvobozeni. Jupiter vám hodlá umést cestičku pro tvorbu a zábavu, takže se můžete vyřádit ve zvelebování svého království. Přitahují vás květinové designy, hra stínů a světel, přírodní materiály. Co tak styl a la Provence? Vyměňte upocenou honičku za mamonem a časem za klidný, interiérový, venkovský způsob. Tento rok je nakloněn také příjemné dovolené v kruhu svých nejbližších. Zřejmě nebudete skákat padákem ani zdolávat Prachovské skály, prospěje vám více klidu a odpočinek. Správnou volbou je mořská pláž, stejně tak jako rybník či lenošení na zahradě. Užijte si to! 

Šťastný měsíc: září
Nepříznivý měsíc: květen

 

Zdraví

Milí Raci, tento rok by měl být pro vás impulsem pro upevnění své fyzické kondice. Pokud jste trpěli v minulosti depresemi nebo silnou melancholií, nyní se z nich konečně dostanete. No když už máte vyléčenou mysl, měli byste konečně zapracovat i na svém těle. Hrozí vám více zranění, které souvisí s vaší slabou kondicí. Když začnete cvičit a dělat něco se svou postavou, odrazí se to i na lepším zdravotním stavu. Díky tomu zabojujete zejména s vašimi dlouholetými onemocněními. Vesmírní Guruové vzkazují, že není radno podceňovat preventivní prohlídky, jelikož stav vašeho organismu může často hlásit přepětí. Jupiter je mistr na přehánění a přepínání, tudíž vám svým negativním působením zakládá na různé zdravotní problémy. Zdraví vašeho znamení je hodně ovlivňováno psychikou, proto se nenechávejte vyvést z míry. Vyhýbejte se pokud možno situacím a lidem, kteří jsou „zárukou“ stresu, problémů a zátěžových situací. Vaším „nedostatkem“ je to, že více než na sebe myslíte na druhé, rodinu, děti, partnera, ale i přátele. Myslete konečně sami na sebe, protože když budete v pohodě, dokážete druhým lépe naslouchat a také pomoci. V důsledku přepětí můžete mít ve zvýšené míře problémy se žaludkem a zažíváním, což mnozí z vás (zvláště pak starší ročníky) mohou zažít hned po náročné době vánočních a novoročních svátků. Začněte nový rok tím, že si odpustíte různé dobrůtky a budete se snažit stravovat střídmě. I první dva měsíce roku přinášejí pro vaše znamení více zátěžových aspektů planet, především opozic na vaše Slunce. Napomáhejte svému organismu od potíží také vodoléčbou, dopřejte si „domácí lázně“, použijte různé bylinkové přípravky na uvolnění a relax. Mnozí z vás si vstupem do nového roku dávají předsevzetí, že se stanou krásnějšími a pracují na dokonalosti svého těla. Lákají vás fitness centra a přeměna tuků na svaly? Mějte se na pozoru zejména vy, zrozenci 2. dekády (2.7. - 12.7.), v 1. polovině roku z toho mohou zaplakat vaše ledviny. Růst svalové hmoty je spojen s vyšším příjmem bílkovin a tím jsou ledviny protěžovány. Také může docházet k vyčerpávání některých vitamínů a minerálních látek, takže i zde platí všeho s mírou! U vás, zrozenci 3. dekády (13.7. - 22.7.), je zase přetěžována psychika. Viníkem je Uran a jeho kvadratura, jejímž vlivem jste jakoby električtí. Uranův vibrační výkon je neobyčejně vysoký a mocně pobízí nervový systém, takže objevující se nespavost je při jeho vlivu normální záležitostí. V březnu, kdy přikládá do ohýnku ještě Mars, máte co dělat s velkou nervozitou. A co je nejlepším lékem? Jednoznačně psychická hygiena a relaxační techniky. Procházky v lese, jóga, autosugesce a různá duševní cvičení uvolní vaše tělo i mysl.  Jarní měsíce vás zastihnou více v pohodě, období léta, je „váš čas“. Větší problémy jako náchylnost k různým zánětům a chronické rýmě nebo kašli můžete zažít v podzimních dešťových dnech. Proto doplňujte vitamíny a také vápník, který vám velmi prospívá.

 

Váš kámen pro zdraví v roce 2017: Jadeit - pozitivně ovlivňuje vylučovací systém a ledviny, rovněž harmonizuje psychiku

 

Byliny

Račí bylinky jsou heřmánek, kostival, třezalka, jahodník, řebříček a měsíček zahradní. Na zklidnění mysli je to meduňka, mateřídouška a dobromysl. Proti překyselení žaludku a trávicím potížím je vhodný fenykl, jablečník, řebříček a máta.

 

Vhodná strava

Raci by neměli jíst příliš těžká a sladká jídla, k nimž mají kladný vztah. Také by se měli vystříhat klasické české domácí stravy a jíst spíše jídla bohatá na vlákninu, enzymy a vitamíny. Příliš nesolit, protože sůl zadržuje vodu a mohly by tak trpět ledviny, a také koření užívat sotva na špetku nože. Jistý je zákaz koláčů, dortíků a čokolády. V případě „nouze“ si lze dopřát lehčí tvarohové dezerty, kterých je na našem trhu dostatek, a různé méně tučné mléčné výrobky. Při vaření je důležité používat hodně cibule, zelí, kapusty. Pro Raky jsou prospěšné také okurky a dýně.

 

Šťastný měsíc: říjen
Nepříznivý měsíc: březen

 

Lunární cykly

Luna a magie k sobě patří již odedávna, Luna je známa pod mnoha jmény, uctívala ji a uctívá řada různých kultur po celém světě. Fáze Luny symbolizovaly tajemství životních cyklů.

Magické dny pro vaše znamení ­– Ti z vás, kteří chtějí do svého života přilákat změny, štěstí a pozitivnější období, mohou trochu „čarovat“ ve dnech, kdy je lunární cyklus ve vašem znamení – tehdy je nejvyšší potenciál ke změnám.


Novoluní
Novoluní – při tomto období se Luna dostává před Slunce, a tak se nacházejí ve stejném znamení a Lunu v noci nevidíme. Je to také zatěžující fáze pro organismus, často se v tomto období doporučují půsty. Novoluní je také počátek nových cyklů a je to vhodná doba pro „přivolání“ nových životních příležitostí a změn a také pro uzdravující změny, realizaci plánů v nadcházejícím období i pro rozjímání a ztišení.

Novoluní ve znamení Raka – 24.6.2017 - 04:30
Toto období posiluje emocionální stránku, také pocit sounáležitosti s ostatními, touhu smysluplně pomáhat ostatním. Je to doba, kdy se žena může uvolnit a otevřít se novému životu, stát se matkou. Můžeme posilovat pozitivní domácí atmosféru, ochranu našich blízkých, rodiny i přátel.

 

Úplněk
Při úplňku stojí Země mezi Sluncem a Lunou, dá se říci, že v této době na ni působí dvě protikladné síly. Víme, že u citlivějších jedinců se tato doba může negativně odrážet v psychice a způsobovat nespavost nebo horší soustředění. V této době býváme zranitelnější a také neklidnější. Úplňková doba symbolizuje především plnost, hojnost a plodnost. V této době „žádáme“ o dostatek všeho, co potřebujeme ke spokojenému životu nejen pro sebe, ale i pro ostatní, přírodu a vše, co nás obklopuje. Přivoláváme zdraví, sílu i lásku.
Úplněk ve znamení Raka – 12.1.2017 - 12:33
Zaměříme pozornost na očištění vztahů partnerských, ale i rodinných a přátelských. Přejeme si ochránit sebe i své blízké. Přejeme všem klid, štěstí, lásku i zdraví. Čistíme svůj domov od negativních energií a sil v podobě vykuřování nebo silou myšlenky a pozitivní afirmace.

 

 

Rady pro Raky

Co vám rok 2017 přináší: Mnoho práce, která vás bude bavit a naplňovat, a navíc v ní budete úspěšní.

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2017: Planetární energie hodlají prosvítit váš život v oblasti milostného života, šťastné seznámení a možnost početí dítěte jsou hlavním titulkem roku!
Nepříznivý měsíc pro rok 2017:
Listopad – zaměříte se na boj místo na úspěch a to vás stáhne zpět.

 

Na co si dát pozor v roce 2017: Stagnace a iluze jsou u vás časté. Někdy se vám prostě nechce nic dělat, a tak si zalezete do své ulity a tam zůstanete. Někdy to však trvá až moc dlouho a můžete něco propást! Patříte k mírumilovným lidem, ale tento rok se to od vás nemůže očekávat. Musíte být drzí, jít si tvrdě za svým a vybojovat co nejvíce pro sebe a své blízké. Dávejte pozor na vaši roztržitost, která by vás mohla dostat do úzkých a nabalit vám nečekaně hodně starostí. Zapracujte i na vaší zapomnětlivosti. Některým lidem se to už přestává líbit a zkoušíte tak jejich trpělivost. Myslete na své pohodlí a hýčkejte nejen své blízké, ale i sebe.

 

Co důležitého prožijete v každém jednotlivém měsíci v roce 2017
Leden – budete se cítit osamoceni, ale v této samotě najdete to, co je pro vás opravdu důležité.
Únor – mějte trpělivost a sklidíte ovoce své práce.
Březen – všude vidíte jen překážky, ale umíte je překonat, chce to jen odvahu.
Duben – tento měsíc si užijete štěstí i lásku plnými doušky. Budete se radovat ze všeho, co zažijete.
Květen – podaří se vám ukončit impulzivně něco, co ještě ukončeno být nemělo. Dejte si více času a jednejte v klidu, prospěje vám to!
Červen – budete mít mnoho práce a přijdou nové lukrativní nabídky. Zažíváte finanční svobodu. Prostě si užíváte se vším všudy.
Červenec – zjistili jste, že v životě máte někde špatně postavené základy, a tak je zboříte a postavíte nové, stabilnější, a uleví se vám.
Srpen – vše analyzujete a přemýšlíte o tom, co vám život přináší, což vás přivede k novým nápadům.
Září – čekají vás úřední záležitosti, návštěvy škol, bankovních ústavů a jiných institucí. Bude to únavné.
Říjen – věnujete se práci a ta vás uspokojuje, protože vnímáte svůj úspěch i to, jak se vám v pracovní oblasti opravdu daří.
Listopad – budete bojovat sami se sebou a s každým, s kým se potkáte. Ten boj nebude mít vítěze ani poraženého, jen vás připraví o energii.
Prosinec – rok zakončíte velkou láskou, radostí a především úspěchem, který se jen tak nezapomíná. Užijete si to.


Co je pro vás v roce 2017 nejdůležitější: Vyhněte se depresím a pocitům smutku, mohou vás stáhnout na dno a bude vám trvat věčnost, než se znovu postavíte na nohy. Letos nemáte na deprese a smutek čas.

 

Rada pro vás na rok 2017: Budete to mít pestré, jako kdyby vám život chtěl ukázat, co všechno se dá zažít. Nebudou to ve většině případů dramatické události, spíše takové laskavé historky. Až zpětně oceníte mnohé maličkosti, které si zpočátku nemusíte ani všimnout. Svět v rovnováze, to by měl být váš cíl. Pokud se rovnováha naruší, snažte se ji co nejdříve nastolit. Podstatné je dostat se do stavu, ve kterém se cítíte bezpečně. Pokud se stane něco špatného, nezoufejte. Čas nakonec zahojí každou ranou, i tu nejbolestivější. Vnitřní klid vám přinese splnění vašich objednávek, protože se vám postará o spojení s vesmírem. Pokud máte v sobě vnitřní neklid, nejste naladěni na vesmír, ale na zlost. Uklidněte se, uvolněte napětí a agresivitu, a pak se stane zázrak. Velmi důležitým pro vás bude propracovaný plán na celý rok. Tak jako jemná krajka dokáže ozdobit obyčejné šaty a udělat z užitečné, ale nudné látky skutečně krásný a jedinečný oděv, tak i jistý rozvrh sil a vědomí hlubšího záměru pomůže vdechnout vašemu životu tu pravou hloubku. Oloupat všechny slupky cibule není jednoduché a hlavně člověk nikdy neví, kdy je již skutečně „uvnitř“ (kdy se již zbavil balastu na povrchu a může si užívat šťavnaté byť poněkud dráždivé chuti). Stejně tak horoskop na rok 2017 vám Rakům předpovídá období rozvážnosti, kdy všechen oheň z vašeho srdce bude připomínat spíše uvážlivý a moudrý šepot něhy spíše než plamenný a spalující řev citů.


Afirmace:  Oceňuji všechny své minulé zkušenosti.

 

 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz,  https://2017horoskopy.7x.cz/, https://horoskopy.etarot.cz,

www.vestirna.com , https://diva.aktuality.sk

 

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.