Co nám předpovídají hvězdy na rok 2014

 

V pátek, dne 31. ledna roku 2014 vstoupíme po šestkovém roce vodního Hada do roku dřevěného Koně a vládnoucím prvkem bude vzduch a oheň.

V sobotu, dne 22. března roku 2014 nám na období v délce více, jak 18 měsíců přestoupí vzestupný měsíční uzel – dračí hlava do vzdušného znamení Vah a sestupný měsíční uzel – dračí ocas do ohnivého znamení Berana. Váhy jsou sedmým znamením zvěrokruhu a sedmým astrologickým domem partnerství a Beran je prvním znamením zvěrokruhu a prvním astrologickým domem, které otevírá okno do naší duše.

V roce 2014 vstupujeme do vibrační energie čísla sedm, takže tento rok je sedmičkový. Sedm zářících hvězd nás učí samostatnosti a bude nás provázet obdobím, kdy si mnohem více začneme uvědomovat svoje pravé, cítící a samostatně myslící „Já“. Budeme navazovat opravdové partnerské vztahy, dobrou zkušeností pak bude, abychom se v mezilidských vztazích dokázali o své bohaté citové zkušenosti podělit s ostatními. Prostřednictvím mezilidských vztahů se hodně dozvíme sami o sobě, tím můžeme posílit svou sebeúctu a lásku, tím se můžeme očistit a osvobodit od starých vzorců jak citově, tak duševně. Vztahy k druhým nám tak mají pomoci vyvíjet vlastní osobnost. Milí moji, získanou zkušeností je naše láska a úcta k bližnímu, láska k přírodě a přírodním bytostem a jak mít otevřené srdce Andělům. Za tímto účelem je třeba rozvinout samostatně myslící Já a otevřít se světu jako samostatně myslící, světelné a nezávislé osobnosti :)

 

 

Sedmý astrologický dům je elementem partnerských vztahů, pracovních kontaktů, kolektivu, uzavírání smluv a životního pojištění a vyrovnáváním karmických účtů. Připravme se, že budeme navazovat vztahy i prostřednictvím fantazie :) Ale pozor, již se nebudeme a nemáme se ani řídit podle zvyků ostatních! Se stoupajícím měsíčním karmickým uzlem – dračí hlavou ve Vahách půjde v roce 2014 o navázání vztahu s partnerem a o splynutí obou duší, kdy se máme láskyplně oddat svému protějšku.

Je důležité, abychom nikomu nedovolili manipulovat a ovládat náš život a abychom nic neočekávali od společnosti. Kdo z vás bude něco očekávat od společnosti, bude vnitřně svázán starými tématy, temnou stránkou strachů, bude omezován a nucen se přizpůsobovat, proto už je konečně potřeba rozvíjet vlastní individualitu, nezávislost, sebedůvěru a osobní sílu. Každý z nás by si měl uvědomit, že se nelze proti své vůli přizpůsobovat kolektivu a ten ho zase nemůže měnit k obrazu svému. Takže nás v roce 2014 čeká docela mazec :) Z karmického náhledu půjde o přirozené reagování na svět a odlišnost myšlení.

Ve středu, dne 16. července roku 2014 přestoupí na další rok planeta Jupiter do ohnivého znamení Lva. V souhvězdí Lva Jupiter setrvá do 11. srpna roku 2015. Zdroj ohně a světla nás obdaří silou vlastního života a přijmutí vlastní odpovědnosti za vše, co uděláme. Nepůjde o souhru náhod, ale vše bude záležet jen na nás, jak se začneme seberealizovat, jak budeme realizovat svůj potenciál a ukážeme svůj talent, jak využijeme nabízenou příležitost, anebo jestli jen usneme ve své dosavadní formě. Přestože nebudeme mít o svých schopnostech valné mínění, pro lidi, do jejichž životů zasáhneme, budeme nenahraditelný, ale opět pozor, rovněž jen setrváme na stejném místě.

Nesmíme ani opomenout, že také od středy, dne 5. března roku 2014 začíná svůj vliv vysílat Černá luna z ohnivého znamení Lva. Co více dodat? Bohyně Lilith nám ukáže cestu dvou světů, cestu strachu a temnoty a cestu světla. Je to jako v pohádce, viďte, ale jen s tím rozdílem, že žijeme v realitě :) Cestu svobodného podnikání, uznání a slávy, cestu tvořivosti a kreativity, cestu hazardu a honby po slávě a honby po penězích, anebo cestu lásky, dětí a nového početí…Kterou si zvolíme, pak už záleží jen na nás. Ať tak, jako tak, budeme překonávat složité překážky, které nám přinesou takové odměny, jaké si zasloužíme.

V úterý, dne 23. prosince roku 2014 přestoupí Saturn z vodního znamení Štíra do ohnivého znamení Střelce. Saturnův průchod Střelcem potrvá až do 20. prosince roku 2017, kdy v retrográdním postavení bude v roce 2015 vracet zpět do Štíra a poté zase do Střelce. O příznivém vlivu Saturna v ohnivém znamení Střelce si povíme až v dalších předpovědích na konci roku 2014.

Mějme hravý a přístupný postoj k životu. Pracovně se spoléhejme raději sami na sebe a hledejme svůj vlastní potenciál a rozvíjejme schopnosti, co můžeme ve svých životech dělat, tvořit a kterým směrem se můžeme vydat. Nespoléhejme a nebuďme závislí na druhých.

S láskou, s úctou, světlem a s Anděly rok 2014 plný poznání a rozsvícených hvězd vám přeje vaše astroložka, terapeutka a kartářka Jitka


Převzato z: www.povidanishvezdami.cz