Horoskop pro Vodnáře na rok 2014

Vodnář 21. 1. - 20. 2.

 

 

Charakteristika Vodnáře

Vodnář je vzdušné znamení. Důležitými prioritami v životě jsou pro něj originální a nápadný životní styl a přátelství. Přátel však tito zrozenci naproti tomu nemívají mnoho, je to nejspíš tím, že dávají přednost kvalitě před kvantitou. Je těžké se s nimi sblížit, kličkují a neodhalí se nikomu jednoduše.  Obávají se totiž případného zklamání a zranění. Jsou idealisté a vizionáři, mají sklony předstihnout svou dobu, silnou touhu po pokroku a bývají humanisté. Jejich myšlení je netradiční a orientováno do budoucnosti, obvykle mívají předtuchy díky své silně vyvinuté intuici. Sice lpí na morálních hodnotách, ale tradiční přístupy jim nejsou vlastní. Stále mají snahu a touhu přicházet s něčím novým, neotřelým. Bývají špatně přizpůsobiví ostatním, razí si vlastní cestu a nepochopení ze strany společnosti je může skličovat.  Nesnášejí, když je někdo podceňuje. Jejich negativem je neustálé moralizování, druhé se snaží měnit a opravovat. Touto svojí vlastností také často narážejí a způsobují konflikty v mezilidských vztazích.

Pracovně se uplatňují v různých oborech, ale spokojenost nalézají jen v takovém zaměstnání, které jim umožňuje osobní rozvoj a pokroky. Jsou intelektuálně založení, v lásce a vztazích potřebují otevřenost, komunikativnost a také upřímnost. Představují prapodivnou až nepochopitelnou směsici praktičnosti, chladu, citu a občasného šokujícího nekonvenčního chování, ve kterém si libují.  

Tito zrozenci jsou osobnostmi plné rozporů, není lehké se s nimi sblížit, ani jim porozumět. Představují těžko pochopitelnou směsici chladu, touhy po citu, praktičnosti a originality, někdy hraničící až s šokující nekonvenčností. Jejich povaha je komplikovaná, plná protikladů a tak často bývají nepochopeni. Jsou idealisté, humanisté a jejich myšlenky se upínají do budoucnosti, touží po pokroku, tradice jim nejsou příliš vlastní. Mezi Vodnáři najdeme mnoho intelektuálních typů, studium je pro ně přirozeností. Zakládají si na vzdělání, znalostech a společenském původu.

 

Vodnář Žena

Ženy narozené ve znamení Vodnáře bývají tajuplné a komplikované bytosti. Jsou to ambiciózní individualistky, které působí nadřazeně a chladně. Mají v sobě fluidum, které ostatní přitahuje, pochopit je bývá však krajně obtížné.  Mají sklony k extrémům a to jim v mezilidských vztazích obvykle hodně škodí. Mají skvělou intuici, potřebují svobodu a obdiv, kritiku nesnáší. Jejich myšlenky jsou často utopické, když zjistí, že se mýlily, jsou schopny propadat těžkým depresím.

 

Vodnář Muž

Muži Vodnáři se projevují bystrým myšlením, intelektuálními schopnostmi a tvrdohlavostí. S ostatními si příliš hlavu nelámou, vše posuzují ze svého hlediska. V myšlenkách i vztazích bývají poněkud neuspořádaní. Je pro ně těžké projevit city a navázat hluboký vztah, proto dávají někdy přednost povrchním románkům a krátkodobým známostem, tím pádem mohou často působit jako sukničkáři. Jsou vizionáři, idealisté a společenští tvorové, v citech a prožívání jsou však poněkud tajemní.  Nudit se s Vodnářem je skoro nemožné.

 

Vodnáři v roce 2014

V loňském roce cítili Vodnáři velkou touhu prosadit se. V tomto roce by se především neměli zaleknout překážet a zaleknout nových oblastí, které je čekají. Jsou to většinou velmi schopní lidé, kteří ale mají obtíže se svým sebevědomím. V tomto roce je pro vás důležité, abyste si stanovili, co je váš cíl a čeho chcete dosáhnout. Objevte svou vnitřní svobodu a věnujte se činnostem, které vás baví a naplňují. Zbavte se svých naivních postojů a staňte se více obchodníky. Dělejte něco prospěšného pro své okolí a zbavte se strachu, který Vás brzdí. Snažte se myslet pozitivně a vychutnávat si své úspěchy. Vaše touha vyniknout bude letos zřejmě veliká.

Jako zrozenec ve znamení Vodnáře budete v roce 2014 měnit před okolím svoji podobu. Jednou budete seriózní, jindy s tváří rebela. Budete si cenit svoji nezávislost a smysl pro nekonvenční metody. V roce 2014 se vám podaří najít rovnováhu mezi odpovědností a odpočinkem. Nikdy v minulosti jste nepracovali tak tvrdě, jako tomu bude v roce 2014. Nikdo vás do toho nenutí, ani netlačí. Sami si ukládáte víc, než byste kdykoliv dřív mohli zvládnout. Je to proto, že vnitřně cítíte, že jste v roce 2014 o mnoho silnější a můžete si takový pracovní zápřah dovolit. Mějte ale na paměti, že ne všechny pracovní postupy vedou k postupu v kariéře. Držte se raději zaběhnutých pravidel a dodržujte přesně znění daných řádů. Pochybení by se vám nemuselo vyplatit. Upřímnost se vám vyplatí i v osobním životě. Ti, které máte rádi, by vám mohli odpustit prohřešky z minulých let a zapomenout na ně. Záleží jen na vás, jak se této šance ujmete.

 

Také pro vás, vizionáři zvěrokruhu, připravily planety bohatý vesmírný záznam. Jste znamení volnosti, reforem i změn a váš fascinující vládce. Uran nad vámi v roce 2014 roztahuje své ochranné magnetické paprsky. Pomáhá vám v životě začít nové originální věci a spouští aplaus překvapení, přičemž na něho navazuje Neptun, aby vás směroval na vyšší duchovní úroveň a naučil vás generovat krásu života nejen pouhým okem. Jupiter vám na rozdíl od roku 2013 nyní předepisuje větší aktivitu, avšak při přehnaném šlápnutí na plyn nezapomíná mávat Saturn znamením - ZPOMALIT. Vaším úkolem roku 2014 je naučit se zvládat překážky a provést celkovou přípravu na realizaci vašich cílů.

Ceníte si své nezávislosti a smyslu pro nekonvenční metody, milujete experimenty a přinášíte svěžest, kamkoliv vkročíte. Není divu, že jste pro ostatní přínosem a jsou rádi ve vaší společnosti. Milí Vodnáři, pokud jste v minulosti vynaložili mnoho energie bez velkých výsledků, nastává změna - rok 2014 může být pro vaše snahy přímo magický! Budete se muset také věnovat více osobním záležitostem, milostnému životu a kreativitě, planetární síly totiž po vás žádají rovnováhu mezi odpovědností a relaxací. Vaše oblast kariéry je obsazena vytrvalým Saturnem, který vás nehodlá spustit z očí, protože si umanul, že vám umožní vyniknout ve vaší profesi.  Hned od ledna cítíte, že musíte pokračovat ve svém úsilí, abyste dosáhli toužebných výsledků. Pravděpodobně jste nikdy nepracovali tak tvrdě, jako teď. Dočasným neúspěchem se nenechte odradit, což se týká především vás, zrozenci 2.dekády (1.2. - 10.2.) a 3.dekády (11.2. - 20.2.). Saturn vás může zpomalit, ale nezastaví vás!

Máte přece cenného ochránce - přímo vašeho vládce Urana, který je připraven udělat pozitivní obrat a překvapit vás, kdy to nejméně čekáte. Setkáváte se s výhodnými nabídkami, kreativní Uran dává vykvést také vaší originalitě v psaní, řeči, intelektuálních zájmech nebo on-line aktivitách. Stále více také necháváte proudit svou duchovní energii, což se odráží ve vašich postojích a praktickém životě. Pluto vás nutí odstranit ze své mysli vše zastaralé a nepotřebné, přičemž tento jeho kosmický detox způsobuje ve vašem nitru hlubokou proměnu. Může se to projevit jakoukoliv formou sebevyjádření, ale protože jste Vodnáři, nebude obyčejná! V druhé polovině roku se přidává Jupiter a nutí vás také k sebezdokonalení v tvořivosti a v jednání vůči svému partnerovi. Jste sami o sobě sice už dost originální a výluční, rok 2014 vás však činí ještě jedinečnějšími!

 

Láska, vztahy

Vaše rodina dostala v minulosti zabrat, a v roce 2014 budete její trpělivost potřebovat víc, než kdykoliv předtím. Kariérní postupy a příval práce způsobí, že budete ještě méně času trávit s těmi, koho milujete. Jediná možná cesta k záchraně rodiny je to, že se budete v každé volné chvíli věnovat svým blízkým. Zapomeňte na známé a nahodilé kamarády. Neztrácejte s nimi drahocenný čas a raději buďte s rodinou. Pro nezadané je nejlepší čas pro letmou známost nebo flirt. Nikde ovšem není psané, že se z flirtu nemůže vyvinout hluboký vztah. Téma partnerství se pro Vodnáře v roce 2014 otevře především až od měsíce března. Nezadaní Vodnáři budou mít šanci potkat nový protějšek právě v průběhu měsíců března, dubna a května. Zejména květen by měl být v tomto ohledu pro Vodnáře převratný. Nové lásky, zamilovávání se i upevňování vztahu stávajícího. Pokud máte stabilního partnera, pak se ho držte, ale zkuste vztah okořenit novými zážitky a možná i nastolit v tomto ohledu nějaké nové podmínky, které by mohli Vaše soužití do budoucna zjednodušit a učinit ho příjemnějším přístavem pohody pro Vás i pro Váš protějšek. Pozor na románky na pracovišti.  


Ve spojení s opačným pohlavím vyzařujete v roce 2014 intenzivní dávku přirozeného šarmu a sexuální energie. Jste nepřáteli sexuální rutiny, nesnášíte komplikace, komplexy a tabu v milostných záležitostech, naopak v tomto roce jste mnohem více požitkářští a sexuální sféra je pro vás jako zábavný park. Nad slunce jasné je, vy degustátoři zvláštností, že vaším heslem je - všechno nebo nic! Březen signalizuje, že vám může vstoupit do cesty nekonvenční a fascinující protějšek a Uran utáhne magnetickou smyčku lásky. Jste jako závan čerstvého vzduchu, tak není divu, že budete mít hned po ruce nápad na romantickou cestu. U vás, zrozenci 2.dekády (1.2. - 10.2.), je negativem, že můžete být pro svůj objekt lásky poněkud citově nesrozumitelní - na jedné straně mezi vámi jiskří přitažlivost a na druhé straně z vás cítí jakoby lhostejnost. Milí Vodnáři, je to tak trochu horská dráha, tak pozor, abyste po explozích vášně, sexu ve výtahu či jiném erotickém bláznění neměli v polovině roku na programu rozchody. Pro manželské páry se jeví jako krizovější srpen a listopad, kdy vás Jupiter s Venuší vyzývají, abyste správně rozpoznali hodnotu manželského života a důležitost sdílení pocitů. Varování se týká i nadřazeného chování, více byste ztratili než získali.
Toto znamení by v roce 2014 mělo získat nový náhled na všechny záležitosti týkající se lásky a partnerského vztahu. Mnoho věcí bude nutno přehodnotit, některé záležitosti se musí konečně vyřešit i kdyby to na začátku bylo velmi nepříjemné. Dobré by bylo najít nějakou rovnováhu mezi prací a domácnosti, ta první by neměla převažovat, jinak to bude neustálým zdrojem konfliktů. Dovolené a větší rekreační výjezdy by měly být podle horoskopu tím nejromantičtějším obdobím.
Šťastné měsíce - březen, květen
Nepříznivé měsíce - srpen, listopad

 

Práce a peníze

Spousta Vodnářů má povolání, kde se zabývají dobrem. V roce 2014 budete muset vaší práci obětovat váš milostný život, vaše finance a věnovat jí veškerou vaši energii a kreativitu. V druhé polovině roku začnete řešit váš kariérní postup. Od tohoto období po příští dva roky, budete mít otevřenou cestu k úspěchu. Se začátkem druhé poloviny roku 2014 totiž začnou vynikat vaše skvělé vlastnosti, které jsou pro výkon vaší práce nezbytné. Díky tomu budete vyčnívat ve vaší profesi. Čeká vás v rámci této cesty za úspěchem uznání okolí, získání potřebného úvěru, a odměna za dobře odvedenou práci. V roce 2014 nebude prostor pro selhání ani pro polevování ve výdrži. Tento rok bude pro Vodnáře hodně o tématu peněz, nová práce nebo nové nabídky by se mohly objevit v měsíci srpnu. V září budete hodně kreativní a mít spoustu nápadů. Usilovně pracujte a nepropadejte panice. Peníze jsou koneckonců oběživo, pokud se Vám tedy podařilo udělat si v minulosti nějaké dluhy, pak se nedá nic dělat a bude třeba je splatit. Peníze prostě budete muset v tomto roce řešit. Máte jednání s bankami a úřady? Chcete investovat? Pak všechny své kroky důsledně promýšlejte. Myslete hlavně na to, abyste se dále nezadlužovali. Nebojte se realizovat svá přání a sny a v září chyťte příležitost za pačesy. Nelekejte se překážet ani nových oblastí působnosti.

V první polovině roku je Jupiter svým postavením velmi příjemným požehnáním pro vaši pracovní oblast. Díky němu máte snahu učit se novým dovednostem, absolvovat zdokonalovací kurzy a také můžete pro svůj talent najít praktické odbytiště. Jste zdrojem nevyčerpatelných nápadů a inovátoři zvěrokruhu, což vám je každopádně přínosem, pozitivní překvapující změny na sebe nenechají dlouho čekat! Přesčasy jsou pro vás běžnou záležitostí a od šéfa nebo například nejvýznamnějších klientů přichází jedna výzva za druhou, nutno dodat, že co se týče 1.dekády (21.1. - 31.1.), dveře jsou dokořán otevřené například pro oblast zdravotnictví, takže ať jste srdeční chirurgové, zubní technici či maséři, máte zelenou! Po stránce finanční svítá na dobré nabídky, například věřitel, který působil jako šelma může nakonec zmírnit podmínky dluhu. Neptun také slibuje úspěch na základě nějakého vašeho vnuknutí a intuice, jsou patrny vzestupy a pády, ale nakonec jste odměněni. Pokud je vaše profese spojena s výraznými investicemi, výhodnost se ukazuje hlavně v ropě, zemním plynu, sférách spojených s vodou, domovy důchodců, farmacií nebo třeba s oblasti obuvnictví. Mějte na paměti, že vítězství nemusí být v tom, že vyděláváte miliony, může to být prostě v tom, že začnete dělat to, co milujete a milovat to, co děláte!
Práce se v tomto roce pro Vás stává smysluplným naplněním, ale taky voláním ke změnám, protože se budou nabízet nové možnosti uplatnění. Počátkem roku se vyskytují překážky neurčitého významu, které se můžete snažit překonat zvýšeným úsilím. Toto období se střídá s obdobím horečnaté práce a taky nečinnosti až pasivity. V červenci prožíváte novou kvalitu souladu s kolegy z práce a to buď změnou přístupu k nim, nebo taky výměnou pracoviště. Obchodníci daleko lépe rozumějí svým klientům, co rozvíjí nárůst věrných zákazníků.
Šťastné měsíce - květen, září
Nepříznivé měsíce - srpen, říjen

 

Domov a rodina

Pole rodiny a domácího zázemí ukazuje pro tento rok jen běžné, menší změny nebo opatření vždy krátkodobého trvání. Ve srovnání s ostatními oblastmi života vykazuje nyní sféra rodinných záležitostí menší význam. Přes veškeré vaše přátelské chování jsou možná nedorozumění se členy rodiny. Pozornost si pravděpodobně vyžádá nějaká chyba v chodu domácnosti nebo dlouho doutnající rodinný spor, který nyní vyplave na povrch. Příznivým měsícem je květen, kdy jste otevřeni pro zájmy a komunikaci s rodinou, pořádáte výlety a Uran vás zasypává neobvyklými zážitky. Milujete své děti a respektujete jejich přání, ale Saturn chce, abyste v případě potřeby také stanovili určité limity pro jejich chování, abyste se pak nemuseli zvýšeně v červnu a listopadu potýkat s poněkud destruktivnější atmosférou. Vaše přirozená tendence je dát potomkům naprostou volnost a zacházet s nimi jako - rovný s rovným, je to sice hezká idea, ale bohužel nefunkční. Co tak poslechnout Saturnovu výzvu a najít rovnováhu mezi láskou a kázní? Vyhnete se nepříjemným explozím. Listopad by mohl také přivát problémy a omezení vlivem vašeho pracovního vytížení, přičemž tento studený závan může způsobit i odcizení, některý z vašich miláčků si například bude více - vyhazovat z kopýtka a vám se to nemusí líbit.
Šťastné měsíce - březen, květen
Nepříznivé měsíce - červen, listopad

 

Zdraví

Vodnáři se budou cítit výrazně zdravěji a silněji než v předchozích letech, bude to ideální čas pro různé náročnější sporty, také aktivní dovolená spojená se sportováním či náročnější turistikou organismu jen prospěje. Pokud se objeví nějaké potíže, měly by být spojeny hlavně s páteří a klouby. Většinu z nich lze vyřešit správnými cviky, které by měl předepsat odborník. V zimě a na začátku jara mohou být podle horoskopu menší potíže s psychikou, většinou za ně bude moci stres.

Oblast zdravotního vztahu pro vás v roce 2014 Jupiter označuje za velmi aktuální. Je zvýšen váš zájem o všechny faktory, které vedou k prevenci a posílení zdraví, mnozí z vás absolvují různé výcvikové kurzy pro zdraví nebo se dokonce pouštíte do studia zdravotní problematiky. Může to pramenit i z vlivu Saturna, který do vás může tak trochu pouštět fantóm strachu z nevyléčitelných nemocí, hlavně vy, zrozenci 2.dekády (1.2. - 10.2.), tím přehnaně nezatěžujte svou psychiku! Sám o sobě vám teď může Saturn uškodit akorát tak zácpou, takže nemějte obavy. Jupiter nad vámi bdí a snaží se vás nabádat k prevenci, kterou byste udržovali svůj oběhový a kardiovaskulární systém v dobré kondici. Věnujte se rekreačnímu cvičení, pěší turistika, jízda na kole, tanec, gymnastika nebo lyžování mohou být velmi prospěšné - takže ať je to horolezectví nebo břišní tance, pusťte se do toho! Vaše dobrá kondice je tento rok spojena, vlivem postavení Jupitera v Raku a následně ve Lvu, také se zdravým citovým životem a zdravými funkčními rodinnými vztahy. Vaše emoce a psychika mají velkou sílu a vliv na vaše zdraví! Snažte se o pozitivní ladění svého nitra a o nekonfliktní atmosféru se svými nejbližšími, emocionální pohodu vám pomůže zlepšit také například aromaterapie, hudební terapie nebo různá odvětví umění.

Nejen v tomto roce si dávejte pozor především na nohy a lýtka, na jejich zranění a nemoci. Vodnáři mívají sklony také k onemocnění srdce, poruchám srdečního rytmu, k potížím s krevním oběhem a s vysokým krevním tlakem. Na oblast kardiovaskulárních chorob a onemocnění by tedy měly být také opatrní a dbát na svůj zdravotní stav. V první polovině roku je to přímo Váš momentální úkol, naučit se milovat a pečovat o svoje zdraví.
Šťastné měsíce - květen, červen
Nepříznivé měsíce - listopad, prosinec

 

Nejpříznivější oblast vašeho života pro rok 2014: Planetární energie prosvítí váš život krásně překvapivou změnou, která se může týkat vaší profese. Pomocí intuice se dáte směrem, jenž je blízký vašemu srdci a naplní ho až po okraj. Věnujte se co nejvíce své práci. Potřebujete pevné zázemí a stabilitu a rok 2014 vám poskytne možnosti jich dosáhnout.

 

Rada pro Vodnáře: Vodnář může očekávat velmi povedený rok 2014. Podle horoskopu se vám začnou postupně plnit přání a také se vám výrazně rozšíří obzory a uvidíte, co všechno ještě můžete udělat. Bude to skvělý čas pro všechny ambiciózní osobnosti a i ti, co mají nižší sebevědomí najednou uvidí, kolik toho jsou schopni dokázat. Velkým pomocníkem pro toto znamení zvěrokruhu bude předtucha. Jen je nutné si dávat pozor na to, co říkají lidé kolem. Pokud možno by se Vodnáři měli vyhýbat všem intrikám a zákulisním jednáním. Nechte se inspirovat přírodou! Pozorujte zvířata, pohyb listí ve větru nebo objímejte stromy. Představujte si, že síla, která to všechno stvořila, je také ve vás a čeká jenom na to, aby mohla být použita pro vlastní tvoření.

 

Části textů převzaty z: www.astrohled.cz, www.vestirna.com, www.horoskopy-vestirna.com, www.horoskop-2014.cz.

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz zpracovala Světluška. Tento článek nebo jeho části je možné šířit dál nekomerčním způsobem, pokud bude připojeno celé znění této poznámky a aktivní odkaz na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.