Pozvi Lásku

 

Žena vyšla z domu a uviděla tři staré muže s dlouhými bílými vousy, kteří seděli vpředu na dvoře. Nepoznala je. Pověděla: " Nemyslím, že vás znám, ale musíte být hladoví. Prosím pojďte dál a vezměte si něco k jídlu."
" Je tu pán domu ? " , zeptali se.
" Ne ", odpověděla.
" Potom nemůžeme vstoupit ", odpověděli oni.
Večer, když se manžel vrátil, žena mu pověděla, co se stalo.
" Běž a pověz jim, že jsem doma a pozvi je. "
Žena vyšla ven a pozvala muže dovnitř.
" My nemůžeme společně vstoupit do domu ", odpověděli.
" Proč ne? " zeptala se.
Jeden z těch starých mužů začal vysvětlovat.

Ukázal na jednoho z nich a pověděl: " Jeho jméno je Zdraví. "

Ukázal na druhého: " Tenhle se jmenuje Úspěch a moje jméno je Láska. "

Potom dodal: " Teď běž a prodiskutuj se svým mužem, kterého z nás chcete doma. "
Žena se vrátila a pověděla, co slyšela.

Její manžel měl velkou radost. " Jak milé! ", pověděl. " Vzhledem na tuto situaci pozveme Zdraví. Ať přijde a naplní náš dům zdravím. "
Jeho žena nesouhlasila. " Drahý, proč nepozveme Úspěch? "
Tchýně, která slyšela jejich rozhovor, vběhla do pokoje se svým návrhem: " Nebylo by lepší pozvat Lásku ? Náš dům by byl naplněný láskou! "
" Dáme na radu naší tchýně ", pověděl manžel svojí ženě.

" Jdi ven a pozvi Lásku, bude to náš nejlepší host."
Žena vyšla ven a zeptala se těch třech mužů: " Který z vás je Láska? Pojďte, prosím a buďte naším hostem. "
Muž jménem Láska vstal a šel k domu. Ostatní dva vstali taky a následovali ho. Překvapená žena se zeptala Zdraví a Úspěchu: " Pozvala jsem jenom Lásku, proč jdete také? "
Staří muži odpověděli společně. " Když byste pozvali Zdraví, anebo Úspěch, ostatní dva by zůstali venku, ale vy jste pozvali Lásku a kamkoliv on jde, my jdeme s ním. Kdekoliv je Láska, tam je i Zdraví a Úspěch !!!!! "