Kiesha Malá babičkaLittle Grandmother

Můj nový duchovní objev: Kiesha Crowther, Little Grandmother, Malá Babička, třicetiletá nejmladší, nejbělejší a nejsvětlovlasejší strážkyně pradávné moudrosti předků, šamanka. Předává nám poselství předků týkající se současných proměn naší Země. Dostalo se nám té obrovské výsady, že jim můžeme být přímo zde na Zemi přítomni ...

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200000545-8b7de8c77c/littlegrandmother.jpg

Její životopis atd. (anglicky) najdete na https://summoningthesacred.com/littlegrandmother/biography.html .

Přikládám otitulkovanou ukázku z jedné její videopřednášky: Rok 2010,

Na youtube najdete tuto asi hodinovou přednášku rozdělenu do 10 dílů.

Je to další duchovní diskurs, který mě opravdu nadchl, vedle Eckharta Tolle. Něco z toho

určitě ještě přeložím. Pokud rozumíte anglicky, určitě si to vychutnáte i celé.

https://orgo-net.blogspot.com/search/label/Little%20Grandmother.

 

Strážkyně moudrosti a šamanka

Little Grandmother: Rok 2010, díl 1/10

Překlad Orgonet.

Nás strážců moudrosti není teď na planetě mnoho. A já jsem ta nejblonďatější, nejbělejší,

nejmladší strážkyně moudrosti na celém světě. A někdy je těžké se s tím vypořádat, protože když se přijdete podívat na Babičku, neočekáváte tohle. Jsem z toho trochu nervózní. Už jsem sice dělala nějaká natáčení na video a komentáře ...

Prostě tohle jsem já. Jsem tady, abych se podělila s vámi o své poselství, s tím, že jsem jenom jedna z vás.

Nepředvedu vám žádnou velkou show. Jsem tu, abych vám prostě a ze srdce sdělila

informace, které jsem dostala v minulém roce. Jako strážci moudrosti jsme udělali přísahu, že se podělíme s lidmi o tyto informace, ať je to jakkoli obtížné.

O některých věcech se mi těžko mluví. Já jim věřím ze srdce, a nikdy nezpochybním žádnou informaci, kterou jsem dostala, ale pro ostatní je to někdy těžké poslouchat. Ale sdělím vám to přesně tak, jak jsem to obdržela, a vím, že to co přichází, je určeno pro lidi této planety, této Matky Země, právě v tomto čase, a žádá si to, aby to bylo sděleno. Každý by měl teď toto poselství slyšet, po celé planetě v této době strážci moudrosti hovoří o stejných věcech.

Teď pro nás přišel čas naslouchat moudrosti svých dědů, babiček a těch, co jsou na druhé

straně, kterým máme naslouchat a po celý život jim důvěřovat. A tak bych ráda začala ne

rovnou skokem do roku 2010, ale ráda bych nejprve podala malý přehled toho, co probíhalo na Aljašce v několika minulých letech. Abychom měli z čeho vycházet. V r. 2008 se strážcové moudrosti sešli, a na své schůzce jsme byli požádáni, abychom vysvětlili lidem, lidem všech národů, všech barev, všech domorodých a jiných kmenů, význam našich předků a starých cest. A proto po celý rok jsme připomínali význam starých kultur, o čem mluvily staré národy, připomínali vaše předky, jejich způsoby, moudrost, kterou uchovávali. Po celý rok jsme mluvili jen o tom.

Pak v dubnu 2009 se konalo shromáždění, tzv. Návrat předků, což byl velký obřad. Pokud si všimnete, vidíte skutečně velkou změnu, také zde v Santa Fe na Aljašce, pokud jde o některé kulturní rozdíly, jak tomu lidé skutečně naslouchají a chápou způsoby předků. To je skutečně viditelné. Na globální úrovni si lidé připomínají staré pravdy, které jsme kdysi znali, a mluví o nich. Pak jsme byli požádáni jako celek, všichni strážci moudrosti, abychom hovořili na téma Vzpomeň si, kdo jsi. Na posledním našem setkání to bylo hlavní téma.Vzpomeňte si prosím, kdo jste.

Teď bych ráda trochu o tom pohovořila, protože mnozí z vás tam nebyli, a pro pochopení

toho, co po nás bude vyžadovat rok 2010, musíte si připomenout, kdo jste. Byla jsem

požádána, abych o tom promluvila.

A nejlepší způsob, jak to popsat, je, že před velmi dávnou dobou naši předkové znali mnohé a mnohé pravdy. O zdravém životě na naší planetě, jak se chovat jeden k druhému, jak si připomínat a jak naslouchat svému vyššímu já, jak získávat společné odpovědi pro druhé i pro sebe, ale za tu dlouhou dobu jsme jaksi zapomněli, kdo jsme. Rozdělili jsme se do různých vesnic, do skupin, které se vzájemně nenávidí, které spolu bojují, dělali jsme spoustu dost hrozných věcí. Protože jsme ztratili starou pravdu.

Takže v tuto chvíli bych vás chtěla požádat, abyste dali stranou veškeré náboženství. Já

respektuji všechna, takže nemyslete si, že to myslím špatně. Dejte stranou lidmi vymyšlené

organizace. Dejte stranou pravidla a omezení. Dejte stranou pojmy pravdivý a chybný. A

věřte, že můžete sami dosáhnout nebe. Je tu něco, co můžete prožit, abyste dosáhli nebe. Takž prosím, aspoň na chvíli dejte to vše stranou. A teď na chvilku budeme přemýšlet, jaký by byl svět, jaký je svět, abyste pochopili, že Bůh jste vy.

Nic jiného neřídí váš život, pouze vy ho řídíte. Není nikdo jiný, kdo by ho ovládal. Vy jste

Bohové a Bohyně.

Vy jste to velké Já jsem. Jeden každý z vás je velké Já jsem. Já jsem velké Já jsem. Já jsem

Bůh, Bohyně. Já jsem Stvořitel. Každý z vás jím je. Náboženství je vytvořeno lidmi. To je

těžké říkat na kameru, protože většinu svého života náležím k velmi striktnímu náboženství.

Ale teď vám říkám, z hloubi celého svého poznání, a každým kouskem své bytosti, že

náboženství je lidským výtvorem. Něco nás oddělilo od Velkého Já jsem. Něco nás oddělilo od našeho pravého vědění. A my, strážcové moudrosti po celé planetě, vás žádáme, abyste si uvědomili, že vy jste Bůh, vy jste Bohyně. Vy jste Stvořitel. Vy jste Velké Já jsem. Nejste odděleni od Tokashila. Vy jste Tokashila. Vy jste Bůh. Zkuste to skutečně pochopit, zkuste to opravdu přijmout.

Přišli jste z něčeho mnohem rozsáhlejšího, mnohem většího, než si většina z vás pamatuje.

My si nepamatujeme, odkud jsme přišli. Odtud, kde existují všechny věci, a jsou dokonalé a krásné. A Velké Já jsem poslalo malou jiskřičku toho sem. Na tuto planetu, která je tu nejenom proto, aby obíhala v tomto systému. Je tu něco mnohem posvátnějšího, v každém živočichu a v každém z nás, co nám bylo dáno.

Tato nádherná Matka Země je přesně to, co říkám: je to naše matka. Je posvátnou bohyní a je uctívána a milována nejen lidským rodem, ale mnoha dalšími. Každým, kdo existuje v tomto velkém univerzu.

A když o si opravdu všimnete, všude kolem existuje mnoho a mnoho bytostí, a ty všechny

uctívají naši Matku Zemi jako něco posvátného. Jakým privilegiem je pro nás být tady! My jsme tady! Ne každý se sem dostane! Ne každý

může přijít na tuto planetu! A my nejen že jsme tady, ale jsme tady právě teď, kdy se Matka Země opět stává nádhernou, neposkvrněnou, skutečnou Bohyní, mění se, a my můžeme vidět, jak to probíhá, jak se tato planeta stává naším vlastním Nebem. Jak Země dochází opět své plné slávy. A to se stane právě teď, během vašeho života.

A právě to probíhá. Je to velké štěstí, že jsme právě tady, když se děje něco tak posvátného a zářivého, kdy planeta se mění ve své nejzářivější bytí. Jakého požehnání a šance se nám

dostalo, že jsme tady. Vy jste tady, já jsem tady. To proto, že my jsme ti nejsilnější ze silných.

 

Little Grandmother: Rok 2010, díl 2/10

Její poselství si nemůžeme nechat ujít ... V r. 2010 vejde ve všeobecnou známost, že nejsme ve vesmíru sami...

 

Nikoliv předkové, ale vy tady máte být právě teď. Vy jste ti vyvoleni, abyste tady byli právě teď. Nikdo jiný. Ne ti, kteří přišli před vámi, ale vy. V předchozím čase na této planetě my jako lidské bytosti jsme uhnuli na cestu myšlení místo cítění. My jsme se všichni narodili do této společnosti a naučili nás rozlišovat dobro a zlo, co dělat a co nedělat, jakým způsobem myslet, ale takhle by to být nemělo.

Velmi dlouhou dobu předtím, než bylo zorganizováno náboženství, jsme byli učeni o

náboženství a staré moudrosti pravdivými slovy, byli jsme učeni žít podle svého srdce, a ne

podle své mysli. A to je právě to, co jsme po tisíciletí dělali. Žili jsme podle toho, co

přicházelo z našich hlav, tak jsme tomu byli učeni od narození. Jak přemýšlet a rozhodovat

se.Dělat všechna rozhodnutí podle své mysli. A to teď musíme změnit. My, kteří jsme v této místnosti. Lidé, kteří jsou kdekoliv na planetě. Teď víte, že vy musíte být ti nejsilnější ze silných, nikdo jiný to nemůže udělat. Nikdo jiný sem nemůže přijít a přepnout vesmír z myšlení na bytí, pokud vy nejste ti nejsilnější ze silných. Ale vaše Velká Já Jsem jsou velmi silná. A když jste praví Bohové a Bohyně, můžete vytvořit cokoli. Chtění vám neumožní vytvoření toho, co si přejete vytvořit, jestliže se omezíte myšlením.Musíme se dostat ven ze svých hlav, vzpomenout si, kdo jsme, a začít tvořit. Jaké hranice jsou pro bohy a bohyně? Žádné nejsou. Žádná omezení. Omezení si klademe jenom my sami.

Vidíme tento svět jako sen, který se odehrává, a myslíme si, že ho musíme poslouchat, dělat přesně to, co chce. Pravdou je, že ho můžeme změnit. Pravdou je, že jsme žádáni, abychom ho změnili právě teď. Pravda je, že strážcové moudrosti jsou tu už po staletí. A když přecházejí jinam, někdo jiný za ně dále předává proroctví.Tato proroctví se všechna do jednoho naplní.Existuje seznam proroctví, která se týkají celé planety od pradávných strážců moudrosti. Každičké z nich se naplnilo přesně tak, jak řekli. A zbývá už jen jedno: a to, že bytosti světla, naši učitelé, ti, kteří jsou výše než my, se sem vrátí. A my se to dozvíme.

 To zní myslím trochu nenormálně, jako že jsem divná. Ale proč by to měla být bláznivá myšlenka? Nemusíme být strážci moudrosti, abychom chápali, že nejsme sami. Je to skutečný fakt. Existuje inteligence mnohem rozsáhlejší a vyšší než my sami. Vycházejí ze všeho dobrého a krásného, z lásky a světla. A milují nás. Milují nás jako své vlastní děti. Jsou tu už po velmi dlouhou dobu. Od počátku nám přinášeli pravdu. Vychovávali nás, jak žít, jak být šťastni, a učili nás, že jsme Velké Já jsem. Učili nás, že jsme bohové a bohyně. Abychom si pamatovali, kdo jsme. Ale během času jsme to zapomněli, až jsme se dostali sem. Někteří zůstali. My strážci moudrosti známe některé oblasti, kde zůstávají, což je pro naši vládu velmi nepohodlné. Důvod, proč zůstali, je ten, aby nám zabránili všechno zničit.

 

Minulý rok na tomto místě jsem řekla, že se to stane, a teď říkám, že se to už děje. Děje se to právě teď. A v tomto roce dojde k globálnímu poznáni, že se to děje. V průběhu roku to vejde ve všeobecnou známost, a bude vám dokázáno, že to je absolutní pravda.

Rok 2010 bude nejvýjimečnějším rokem, jaký kdy na naší planetě byl. Uvidíte věci,

které byste si ani nedokázali představit. A já budu velmi šťastná, když vám budu moci ukázat některé z těchto věcí.

Není to lehké být strážkyní moudrosti, protože musíte říkat věci jako já teď lidem a jen se

modlíte, aby vám to chtěli věřit, protože jinak mohli zůstat sedět doma. Ale já nacházím

odvahu, že vím, že mám podporu ostatních strážců moudrosti, vzájemně se podporujeme a

dodáváme si odvahu a že to bude dobré. Já nesu moudrost od Nine Pipes. To byl strážce moudrosti žijící před několika sty let, já jsem z linie Spotted Owl, jsem Čikaludži, jsem Little Grandmother. Jsem pravnučka Čikalaloty a Čikalakence, jsem dcera Tintančaly, otce Matthewa, a jsem hrdá, že jsem dnes s vámi tady jako strážkyně moudrosti. Někdy možná budu muset spolknout své obavy, když mám říkat tyto věci. Abyste pochopili, strážcové moudrosti byli požádáni v roce 2008, aby šířili myšlenku o tom, že předkové znali starou moudrost, která už tu byla, a byli jsme požádáni, abychom to vysvětlili lidem. Abychom jim připomněli, kdo jsou. Že jste Velké Já jsem.

Dříve jste byli láska a světlo a všechno, co je možné. Rok 2010 nám přinesl novou výzvu, o čem mluvit. Takže já vám teď říkám, že jsme byli požádáni, abychom mluvili o tom, abyste si vzpomněli, kdo jste, a jestli si nevzpomínáte, abyste si to uvědomili. To už proběhlo. A teď když už víte, že jste bohové a bohyně, spojme se a tvořme svět, ve kterém chceme žít. Toto je hlavní sdělení roku, o kterém se bude mluvit ve všech národech, ve 143 zemích, pro 8 miliard lidí. Budeme učit a říkat to všude a každému. Vzpomeňte si, kdo jste.

A nyní tvořte s vědomím, že vaše myšlenky, sny, vaše bdělé sny, vaše přání, chtění, dobrota ve vás může to vše uskutečnit. Vy jste svým vlastním tvůrcem. Vy jste bohové a bohyně. Vy tvoříte. Ztište mysl. Myslete na to, co chcete a uskutečněte to. Buďte si jisti. Uvidíte, že můžete uskutečnit všechno, co si přejete vytvořit. Stane se to. A já vám vysvětlím jak.

Mnozí strážci moudrosti vidí věci, které jsou velmi výjimečné. Já mám takovou prezentaci

obrázků. Nevím, jak to nazvat, tak říkám prezentace obrázků. Vidím, že se něco děje, můžu se spojit s ostatními strážci moudrosti, je to jako velká televizní obrazovka, třeba jako tahle. Takže začnou chodit obrazy, vzájemně se vidíme s ostatními strážci moudrosti. vlastně nevím, jak to vysvětlit, nemám pro to slova. Ale vím, že jsme dostali velmi specifickou lekci o tom, co se bude dít, a tak vám to chci ukázat, abyste pochopili, že je to dobře.

 

Little Grandmother: Rok 2010, díl 3/10:

Vědomí lidí už se obrací od mozků k srdcím. Když nás bude dostatek, koncem roku 2010 se může vědomí světa změnit. A tím se změní všechno. Proč měly všechny prastaré kultury jako symbol spirálu?

 

Představte si takové ty červenobílé bubliny, splávky, co plavou na vodě, a když zabere ryba, přetáčejí se bílou stranou pod vodu. To je jako naše vědomí. Horní polovina je bílá.

Představuje naše univerzální vědomí právě teď na planetě. A toto vědomí je z mysli. My přemýšlíme o všem. Přemýšlíme, co je dobré a co špatné, kdo má pravdu a kdo ne, které

náboženství má pravdu a které ne, která rasa je správná a která ne, kdo by měl být nahoře a

kdo dole. Je to absolutně šílené. Takže my jsme tady jako ty splávky, co plují na vodě, a

najednou se ty splávky začínají takhle otáčet. Začnou se otáčet tou červenou stranou nahoru.

Červená strana je vědomí ze srdce. A když získáte dost lidí myslících či žijících stejným

způsobem, my všichni spojíme svá vědomi. A teď vám mohu říci, že je skupina lidí, několik tisíc, kteří jsou velmi oddaní změně vědomí. Ta se děje na naší planetě právě teď a můžete se k tomu přidat, abyste pomohli změnit toto vědomí. Začneme tím, že si připomeneme, že to není mozek, kdo nás řídí, ale je to naše nejvyšší Já, je to realita božství v nás. Můžeme vytvořit, cokoli si přejeme vidět, aby se cokoli stalo nebo změnilo na naší planetě. Vědomí začíná růst zcela jiným způsobem.

Čím více z nás se připojí k tomuto vědomí ze srdce, tím větší to vědomí bude a začne se otáčet na svou stranu. A tím větší bude to vědomí, jako ty splávky, co se otáčejí, a právě teď se už skoro otáčí. A tento rok, jak nám bylo řečeno, a jak všichni strážcové moudrosti velmi pevně věří, je to našich schopnostech, v naší moci, je to absolutní možnost, nejpravděpodobnější koncem tohoto roku, že se bubliny mohou otočit. Pokud se nás dostatek spojí, a připojí se k tomuto vědomí, může se to otočit, a jakmile se to stane, všechno se změní. Všechno. Způsob, jak se vidíme vzájemně, jak vidíme realitu, jak vidíme své schopnosti nebo neschopnosti. My nemáme žádné neschopnosti. Musíte věřit, pochopit, pamatovat si, že jste Bůh. Vytvořte, cokoli chcete vytvořit. Přestaňte se omezovat. Nenechte se dále omezovat ostatními. Přestaňte brát jako realitu to, co vám říkají ostatní. Co vám ostatní říkají, to je jedno, vy jste Bohové a Bohyně. Proč čekat na někoho, aby vám řekl, že jste dost silní, abyste to udělali? Nejen že jste dost silní, jste Bohové a Bohyně. Pravda je, že jste Bůh. Vytvořte svůj svět. My teď prosíme lidi, aby to pochopili. A když už teď víte, kdo jste, sněte sny, všechny se stanou pravdou. Přestaňte čekat. Už není čas, abychom čekali. Tato moudrost nemůže čekat, ta se musí prosadit teď. Nemáme čas, abychom čekali. Vy jste tady teď, sami jste si zvolili svůj příchod, nikdo jiný, a vy jste nejsilnější ze silných, protože jste přišli a chcete si vzpomenout, a vzpomenete si, a pak změníte svět.

Já vysvětlím, jak se to stane. Rok 2010, jak jsem řekla, bude nejúžasnější rok na naší planetě, jaký kdy lidstvo zažilo. A to celé s léty dále poroste. Uvidíte věci, které byste teď pokládali za nemožné. Já teď musím použít poznámky. Já umím mluvit s mrtvými, ale nepamatuju si své vlastní poznámky... Takže, nedivte se, ti z vás, kdo se ještě nesešli se strážci moudrosti, protože ... my jsme všichni normální lidi, lidé si myslí, že pořád sedíme v nějaké své kouli, ale my pořád máme nějakou legraci, já jsem tam ta nejsvětlejší, nejmladší a nejblonďatější, a jsem přitom domorodá Američanka … Takže, když

přemýšlíme o sobě, který je náš prehistoricky nejstarší, nejdávnější symbol celého světa? A je v každé domorodé kultuře, po celém světě. - Spirála. - Ano. To je opravdu

prehistoricky nejstarší symbol kdekoliv na světě. Kdykoliv. A v oné prehistorické době celý svět měl stejný symbol. Neměli telefon, nebyla pošta, email, přitom a každá jednotlivá

domorodá kultura na této planetě má spirálu. A je to ten nejposvátnější symbol každé

domorodé kultury na této planetě.

Máme Kelty a Nordy ze severu: význam jejich spirály je celý vesmír. Znamená věčnost a

božství. Máme Římany a Řeky. Ti věřili, že spirála pochází od bohů, je to jednota, jednota

duše. Australští domorodci používali spirálu, věřili, že znamená, že všechny věci mají

božskou slávu. Islámci používali spirálu pro posvátné věci, které se nesměly psát. Oni nepíší slova Bůh a Bohyně, používají spirálu. Protože je posvátná. Africké kultury používaly spirálu jako lůno, Velkou Matku a Bohyni. Orient: spirála znamená začátek veškerého života. Odtud přišli bohové. V Indii se domnívají, že to znamená jednotu. Ženskou sexualitu. Domorodí Američané užívali spirálu ve významu veškeré energie, veškerého vědomí, Velkého Ducha.

Hopiové užívali spirálu ve smyslu "ti posvátní", všechny živé věci, cesta všeho živého.

Mayové užívali spirálu, domnívali se, že ukazuje roční období, cestu slunce, kruh života,

veškerý život. Pro Polynésany to znamená nesmrtelnost. Takže, proč všichni mají spirálu? Oni ji viděli. Viděli spirálu. Nikdo jim o spirále nevyprávěl. Každá kultura na této planetě, všechny starodávné bytosti, viděly něco úplně přesně stejného. Nenaučili se to jeden od druhého. Věděli to sami o sobě. Kolik z vás vidělo spirálu? Celý svět viděl spirálu. Je všude. Nemůžete ji přehlédnout. Je všude. Viděli jste videa, pozorovali jste, jak se objevila.

 

Little Grandmothe:, Rok 2010, díl 4/10.

Spirály v roce 2009. Dojde k odhalení pravd. Bytosti světla už tu žily - důkazem jsou starobylá města jako Giza, Tikal, atd., po celém světě - všechna stejná. Odhalí to vědci. Vyjdou najevo pravdy o objevech, které nám vlády zatajovaly (Nikola Tesla).

 

Předkové o ní řekli strážcům moudrosti, a měli jsme o tom i setkání několik dní předtím, než k tomu došlo, dědové řekli, že spirála je na cestě. A s ní přichází na tuto planetu nové energie, nový život, které tu předtím po dlouhou dobu nebyly. Spirály se vlastně objevovaly po celý minulý rok, ale tahle je největší, a otevřela pro náš svět cosi, co tu nebylo od prehistorické doby, od doby velkých domorodých kultur. Při tom setkání

jsme mluvili o té spirále, a předkové nám řekli, že věda se bude pokoušet najít význam, budou se snažit lidem říci, co si mají myslet. Ale řešení nenajdou. A nebudou mít na to odpověď. Milióny lidí ji uvidí. A není žádný způsob, jak zatajit něco tak velkého. Dříve v tom roce nebyla žádná spirála tak velká, ale bylo jich několik. Brazílie, Čína, Tomsk

v Rusku, Kanada, Moskva, Írán, Utah, Nebraska, Uzbekistán, Mexiko, Anglie, tam všude se objevily v roce 2009. Vždy stejná spirála. Stejné modré světlo na nebi. A pak na konci roku 2009 přišla ta největší ze všech. Vědci nám neumějí říct, co to je. Ale předkové mohou. Strážcové moudrosti také.

Tentokrát je naše planeta opravdu pozoruhodná, s tím, že se má naplnit poslední proroctví na seznamu, které má změnit všechny, muže, ženy a děti, i samotnou Zemi, protože se sem vrátí bytosti světla. Na naši planetu se vrátí velké energie, aby nám připomněly, kdo jsme, a pomohly nám žít nikoliv z mysli, ale ze srdce. Přestože jsme ti nejsilnější ze silných, jsme Bohové a Bohyně, někdo nám musí pomoci. A oni nás tak velice milují…Když si uvědomíte, jak velice milujete své dítě - - na chvilku na to pomyslete - a chtějí, abychom si vzpomněli, kdo jsme, chtějí, abychom si vzpomněli, jak vytvořit něco mnohem báječnějšího než tento sen, v němž jsme, musí to tak být. A oni se teď vracejí. A říkám vám, že v roce 2010 budou provedena odhalení, která překonají i vaše nejvyšší očekávání.

My víme o místě, které se nazývá Pumapunku. A na tomto místě jsou tyto stavby postavené přesněji, než bychom dokázali dnes lasery nebo diamanty. Toto město je uděláno z kamene, který tam nepatří. Je uděláno přesněji, než bychom dokázali dnes my. Nejen že je to město takto postaveno, ale stále stojí, můžete ho vidět na vlastní oči a dotknout se ho vlastní rukou. Každá linie, každá budova přesně odpovídá postavení hvězd na obloze.

Je místo zvané Denura. To nebylo postaveno pouze lidskýma rukama. Nacházejí se tam

moderní světelné oblouky, které stále fungují, přes 17 000 let staré. Na místech v Řecku byly nalezeny starodávné počítače. Giza a Tikal. Bude dokázáno beze stínu pochybnosti

samotnými vědci, že tato města jsou stejná. Budou objeveny nové detaily. Obvody míst, ať se díváte na Gizu, nebo Tikal, a stavby jsou přesně stejné. Nejen že jsou tato města přesně stejná, jejich třetí sestra je na Měsíci. To bude dokázáno jako fakt.

V Bolívii se také objeví mnoho pravd. Tilokan, město staré 17 000 let. Má půdorys přesně

stejný jako ostatní města. To bude dokázáno jako fakt. Izrael a Dome on the Rock. Tam jsou instrukce pro pradávné lidi, jak žít. Rovněž obsahuje informace o prastarých městech, o kterých víme velmi málo. Etiopie obsahuje cosi zřejmě nejcennějšího na celé planetě. Viděla jsem to na vlastní oči. Je tam maličký bílý kostel, udělaný z kamene. Je tam pouze jedna místnost. Tam je slepý muž, který hlídá skříňku. Až tento slepý muž zemře, na jeho místo přijde jiná slepá osoba, aby pečovala o skříňku. Uvnitř té skříňky jsou starobylé zákony pro lidstvo. Mnohá náboženství věří, že je to Archa úmluvy. Je to velmi skutečné, je to tam i dnes.

Mnohé z těchto pravd se vynoří na povrch. A jak se budou vynořovat, život na této planetě se změní. Bude se měnit rychleji, než si kdokoli z nás umí představit. Budete se divit, panebože, my můžeme dělat tohle všechno? Proč jsme to neudělali hned? Prostě proto, že jsme na to zapomněli, a musíme si vzpomenout. Na naši planetu přicházejí pravdy a říkají nám, vzpomeňte si, kdo jste, aby nám dokázaly, že můžete udělat mnohem více, než pokládáte za možné. Že pocházíte z něčeho mnohem většího, než si myslíte.

Objeví se nějaké další pravdy o lidech, jejichž jména známe, ale neměli jsme ponětí, co

během svého života dokázali. Je muž jménem Nikola Tesla. Co dokázal a co věděl, toho je

mnohem více, než se lidem umožnilo vědět. To vláda vám říká, co udělal a co neudělal.

Máme schopnost měnit počasí. A tento muž znal pravdu, jak to dělat. Vytvořil a znal něco

mnohem většího, než nám vláda umožnila poznat. Ale vláda už nebude schopna to déle

utajovat. Všimněte si Nikoly Tesly. Poučte se o tom, co řekl, co uměl udělat. Je to absolutní fakt.

Isaac Newton. To je další osobnost, kterou lidé přehlíželi, protože prý říkal nesmysly. To

nebyly nesmysly. V jeho době to znělo nesmyslně, lidé se domnívali, že je to nesmysl,

bláznovství. Ale dnes vám říkám, když se dovídáme více o těchto věcech, které lidé dokázali a které nám jiní lidé zatajili, …

 

Little Grandmother: Rok 2010, díl 5/10:

Rok 2010 bude rokem odhalení: UFO a psychické jevy budou oficiálně uznány. Budou objeveny nové způsoby léčení. Nový zdroj energie pro celou planetu již existuje a bude brzy odhalen. Rok 2010 bude rokem, kdy pochopíte.

 

"Jestli se díváte na čas a prostor a úhly, jsou rozmístěny přesně na jeden stupeň. To není

chyba, byly tak rozmístěny, protože tato města jim pomohly postavit dávné inteligence a

dávné znalosti. A v těchto městech znali dávnou pravdu, která teď přichází zpět.

Je ještě mnoho věcí, které se stanou v r. 2010. Já vám ještě sdělím některé, o kterých existuje všeobecný konsensus strážců moudrosti, že se stanou. Nejprve bych ráda řekla, že naše planeta Země právě teď je nadšená a ochotná vydat všechna svá tajemství. Všechna tajemství budou odhalena, vládou utajované věci budou odhaleny.

Bude odhalena znalost UFO a vyšší inteligence, možnosti uzdravování se rozvinou raketovým tempem, psychické jevy budou dokázány jako fakt a přijaty vědou na celém světě. Nové objevy povedou ke způsobům poznání a pomoci našim tělům, která se skokem stanou silnými, mnohem silnějšími a zdravějšími, a po tomto poznání budeme žít déle, hodně přes 90. Výzkum kmenových buněk povede k úžasné vědecké explozi pomoci lidskému tělu. Sama věda zůstane v úžasu. Špinavé vody budou vyčištěny. Dětská práce bude úplně odhalena a zrušena.

Kdybyste si nic jiného nezapamatovali, tento rok je rokem, kdy máte pochopit. Máte

pochopit. Máte si vzpomenout, kdo jste. A jakmile to uděláte, pochopíte. Všechno bude

odhaleno. Jak budou věci odhalovány, začnete si uvědomovat, že jste žili v mlze. Uvědomíte si své schopnosti a možnosti, které jsou mnohem širší, než jste mysleli.

Ještě je tu něco, o čem mluví strážci moudrosti, a viděli to vlastníma očima. Já se pokusím

vám co nejlépe vysvětlit, co jsem viděla. Existuje velká věž z trubek a drátů, a na jejím

vrcholu je něco, co vypadá jako velmi vysoká štíhlá pyramida, a na jejím vrcholu je velká

koule. Je to velmi blízko studených tmavých vod, vypadá to jako jezero nebo oceán. Tento

přístroj vyrobili lidé. Už je vyroben. A obsahuje schopnost vyrobit dost energie pro celou

planetu. Už teď je funkční. A velmi brzy to vyjde najevo.

Úžasné věci se dějí na naší planetě, které vyřeší mnoho a mnoho problémů. Jen si na chvilku představte, co se dá dělat s takou technologií. To nás vymaní z rukou a moci vlády a náboženství. A dá do rukou lidí, kteří žijí ze srdce. Pomyslete na to, co všechno takto můžeme vytvořit."

 

Little Grandmother: Rok 2010, díl 6/10:

Změny musí přijít, ale nebojte se jich, nebude to nic děsivého. Podle proroctví musí padnout tři věci: velká vláda, velké peníze a velké náboženství. Ale nebude kvůli tomu žádná válka

Přemýšlela jsem, jak o tomto mluvit, protože není důvod k panice. Není důvod k obavám.Aby proběhla nějaká změna, zejména rozsáhlá změna, nějaké věci musí padnout. Když pomyslíte, kolik je toho špatného, právě teď v naší společnosti: ovládá nás vláda a náboženství. Jsou mnohé pravdy, které jsou skrývány před veřejností, před lidmi. A přitom s těmi informacemi bychom mohli udělat tolik dobra. Ale ty věci jsou zadržovány, protože mocné vlády, mocné společnosti ty věci nechtějí.

To proroctví říká od počátku, i učení strážců moudrosti, že velká vláda a velké náboženství

padne. I Mayské proroctví to říká - to mluví o roce 2012. Aby se tato planeta stala nádherným a slavným místem, kde se všichni jako její děti navzájem milují, a jednají spolu jako bratři a sestry, a opravdu spolu žijí s láskou v srdci, nemůžeme být rozděleni vládou nebo náboženstvím.

Je velmi smutné, že ve jménu Boha Bylo v dějinách tolik zabíjení a smrti jako kvůli ničemu jinému. Tak si uvědomte, že vaše náboženství není ani dobré ani špatné, žádné jiné

náboženství není dobré ani špatné, ale že vy všichni máte pravdu. To proto, že všichni jste

záblesky Bohů a Bohyň, že vy jste Velký Duch, vy jste Tokashila, a pak není zapotřebí se

zabíjet kvůli svým vírám. Není potřeba si myslet, že někdo jiný nemá pravdu, že rasy jsou

špatné, že náboženství je špatné.

Jak byste mohli nemít pravdu, když jste Velké Já Jsem. Jak mohu nemít pravdu, když jsem

Velké Já Jsem. My se vzájemně učíme a předáváme si zkušenosti, jak jen můžeme. Takže, až se tato Země stane nádherným místem, kde všichni budeme bratři a sestry, a budeme se

navzájem vidět plným srdcem, a vzájemně se milovat, ať jsme jakékoliv barvy, odkudkoliv, žádná vláda ani náboženství nám nemůže vládnout. Která je největší vláda na této planetě? Jaká je největší moc na této planetě? To jsme my.

Spojené státy americké. My vládneme světu už trochu příliš dlouho. Stali jsme se trochu příliš mocnými. A já neříkám, že to bude hrozné a že spadneme pod nějaký hrozný režim, ale říkám, že Amerika nebude tak mocná. Dostaneme jiný vítr do plachet a bude to nejkrásnější požehnání, jaké jsme mohli dostat. To nemá znít jako strašení. Nemáte se bát. Protože aby mohla nastat velká krásná změna, tak musí přijít změny. To, co vyvolává obavy, je pravděpodobně to, že tomu nerozumíme, nikdy jsme nic takového nezažili. Takže myšlenka, že možná Evropa bude částí Ameriky, nebo Čína, to může znít hrozivě. Protože nevíme, jaké to bude. Ale nebude to hrozné. Bude to dobré. Protože velká moc musí přestat. A ti největší jsme my.

Co ještě na této planetě vládne lidským bytostem? Ovšemže peníze. Velký byznys, velké

peníze, velká moc. Jsou tři věci, které ovládají náš život. Které musí prasknout a začít se

hroutit. Musí přijít vítr do plachet. Jsou to vláda, peníze a náboženství. V těchto třech věcech, jak uvidíte, se stanou obrovské změny v příštím roce. A jakmile padne jedno, ostatní budou následovat. Opět říkám, že to nebude hrozné. Naši dědové řekli, nebojte se, nebude chaos v ulicích, nebudou nepokoje, nic takového. Nebude žádná hrozná válka, žádná země nás neobsadí.

Způsob, jakým se to nejpravděpodobněji stane, říkám nejpravděpodobněji, protože nikdo

nezná budoucnost s jistotou, ani Bůh to nemůže říci s jistotou, protože všichni máme

svobodnou vůli a volbu. Každý den máme nové myšlenky a nové činy, což je příčinou, že svět jde určitým způsobem. Ani já nemohu dnes říci jako fakt, co se stane zítra, ale říkám vám, na čem se shodujeme, že Ameriku nezničí válka.

Ale naše ekonomika upadá. A my dlužíme více ostatním zemím peněz, než jsme schopni

vyprodukovat. A když náš dolar padne, jiné části světa budou vlastnit Ameriku. Neříkám, že se to stane přes zbraně a válku. Říkám, že se to prostě stane. A není na tom nic hrozného. Bude to v pořádku.

Když padne velká moc a velké peníze, co ještě padne? Co ještě na této planetě má nejvíce

moci a peněz a příjmů? Ano, náboženství. Jestliže padne jedno, padnou všechny tři. A já

říkám, že to nebude hrozné, nebude žádný nářek na ulicích, boj o cokoliv. Říkám, že se věci zlomí tak, abychom je mohli znovu vystavět nádherným způsobem. I velká města zažijí, jak se lidé dávají dohromady a vytvářejí nádherná společenství. V nich se budou navzájem podporovat, budou tam mít velké zahrady, v nich si budou pěstovat svou

vlastní potravu, zdravá zvířata pro zdravou potravu. Velkovýroba a masová jatka už nebudou součástí této společnosti. Staneme se zdravými. Staneme se ohleduplnými jeden k druhému.

Velká vláda, velké náboženství a velké peníze, to vše padne. A bude vládnout duch. Bude

vládnout srdce. Co je na tom děsivého? Zdá se to hrozné jen proto, že nevíme, jak to bude

vypadat. Jak to bude fungovat, neznáme to krok za krokem, neznáme budoucnost a nikdy

jsme nic takového jako Američané neviděli, proto máme obavy. Ale všechno se to děje v dokonalém cyklu.

 

Little Grandmother, Rok 2010, díl 7/10

 

Planeta je připravena, aby se znovuzrodila ve svém nádherném božském Já. A my stoupáme s ní. Jsme připraveni. Budeme připraveni. Nemůžeme jít do vyššího vědomí a žít v něm, být něco mnohem většího než jsme teď, když budeme nadále jíst každý den dosavadní stravu, když budeme mít více a dívat se, jak ostatní mají méně, jak někteří nemají nic a někteří všechno. Jak se můžeme stát osvícenými, a působit na božské úrovni, na úrovni vyššího Já, kdybychom dělali to, co děláme teď? To nejde.

A tak jsme to my, kteří se začínáme houpat jako ty malé splávky, co leží na vodě, a budeme se stále více houpat, a stále více budeme sjednocení ve svých srdcích, a nakonec se ty kuličky převrátí. A jakmile se převrátí, všechno se začne pohybovat na své místo. A když se všechno začne pohybovat na své místo, uvědomíte si, kdo jste a čeho jste schopni, a pak začnete přemýšlet o tom, co chcete, začnete snít s otevřenýma očima a pak začnete tvořit. A proto vy jste tvůrci vašeho světa. To proto naši předkové cítili, že je třeba námi zatřást, probudit nás: Proč si neuvědomíte, kdo jste? Nelíbí se vám, jak žijete? Tak si vytvořte jiný způsob! Udělejte to! A jakmile se začneme obracet jako celek, a spojíme se dohromady, začneme skutečně vytvářet nový svět.

Je několik věci, které můžeme udělat, abychom se připojili k tomuto hnutí. Je asi 32 000,

možná více, takových lidí, kteří skutečně fyzicky a se vším nasazením pracují na tom, aby

toto vědomi rostlo. A každý den jich přibývá. A jeden každý z vás se k nim může přidat. Není třeba se nikam hlásit, nic platit, prostě jen žít takovým způsobem. Jestli se tomu nemůžete věnovat, tak se tomu nevěnujte, ale prosím vás, pokud můžete, nespadněte zpátky. Když slyšíte něco negativního ve zprávách, přepněte kanál. Když čtete noviny a je tam něco ne právě pozitivního, přepněte kanál. To nám říkají předkové: přepněte kanál, přepněte kanál, přepněte kanál... Když sedíte třeba v restauraci vedle někoho, kdo mluví špatně o ostatních, nebo vytváří pocity jiné než běžný mír, přepněte kanál. Když někdo u vás doma mluví o někom špatně, nebo mluví ne ze srdce, nebojte se ho požádat, aby přepnul kanál. To je jenom jeden způsob, z mnohých, kterými můžete ve skutečnosti pomoci, aby se všechny bubliny převrátily. Všechno, co nechceme a co je každodenní součástí života, je třeba zastavit. Přestat poslouchat. Když vidíte negativitu, zavřete oči. Neříkám, že máte ignorovat problémy světa. Říkám, abyste jim přestali dávat energii. Když nedáváte energii něčemu, co není správné ani dobré, stává se to správnějším a lepším. Nemůžete si přát něco lepšího, a přitom dávat energii tomu, co je takové, jaké je. O čem nemůžete očekávat, že se změní, když jdete s tím.

A každé ráno a každou noc se ohlédněte za dnem, a řekněte si, že všechno je dobré a krásné. Já jsem Bůh a Bohyně, já jsem tvůrce. A já mohu změnit můj svět. Vaše energie a vibrace budou stoupat až k nebi. Ale vždy když budete číst něco negativního v novinách, vaše energie spadne dolů. A já vám teď říkám, že když každý v této místnosti bude souhlasit s touto dohodou, že nebudeme poslouchat nic negativního, ale že se budeme nabíjet světlem a láskou, bubliny se začnou rozhoupávat ještě více. A vy se můžete stát součástí řešení. Vy můžete změnit svět.

Předkové řekli, že vy jste právě ti, na které se čeká. Nejen předkové chtějí pohnout tímto

světem. My jsme ti, na které čekají. My jsme ti, kteří změní svět. Nikdo jiný, ani před námi, ani po nás, říkám, že právě teď není žádný spasitel, aby přišel a zachránil nás. Nepřijde nikdo, kdo by změnil tuto planetu. Uděláme to my. A tak vás žádám, jako své bratry a sestry, lidi mého srdce, lidi Kmene mnoha barev, přidejte se prosím k nám. Přestaňte prosím poslouchat negativitu. Prosím, přidejte se k těm, kteří žijí ze srdce, ne z mysli. Jde prostě o to zbavit se toho a přepnout kanál. Přepnete kanál? Potom změníme svět. Ano. Právě proto jsme tady. To stojí za to, že jsme sem přišli.

Pozemský život není snadný. Je mnoho míst, kam můžeme jít učit se a rozvíjet duši, a Země je jedním z posledních míst na seznamu, protože je velmi obtížná. My máme na sobě závoj, a proto si přesně nepamatujeme, kdo jsme, a narodili jsme se do společnosti, která nás naučila, jak po celý život myslet, a to je špatné. Proto jsme tady my, a nikdo jiný, protože nejsilnější z nejsilnějších byli umístěni na tuto planetu, protože my to můžeme změnit. My máme schopnost to změnit. My si dokážeme vzpomenout, kdo jsme. A dostane se nám pomoci. Pomoc už je na cestě, poslední dva roky k vám silně proudí. A jak říkají předkové, světelné bytosti se vracejí a přivádějí s sebou své rodiny. Všichni jdou sem.

Tak to je jen pár informací, ale dá to práci je strávit. Jsou to informace o věcech, které budou probíhat v roce 2012.

A zde vám říkáme, co můžete dělat už teď. Co se od vás čeká. Jak něco změnit.  Dnes si říkáme: je třeba změnit kanál. A ještě je něco velmi důležitého, co vám chci sdělit.

Důležitější ho než sedět tady a vyprávět vám, že svět se změní takhle a takhle, takové jsou světelné bytosti. Ještě je něco mnohem důležitějšího. A to, jak změnit svůj život. Jak dosáhnout přesně toho, o čem sníte. Jak uskutečnit změnu, kterou chcete pro sebe. To je

hodně velká práce. A já budu o tom dále mluvit v příštích dvou letech. Je to doslova změna vašeho života. Pro mě by bylo snadné dát vám tuto informaci a říct, takhle to je, a bylo by snadné vám to říct jako věc, za niž nemáte žádnou odpovědnost, ale každý z nás má odpovědnost. Ale není to těžké. Klíčem je to, že všechny odpovědi už jsou tady, stačí vědět, jak se na ně podívat. Všechno je velmi jednoduché. Pravda je vždycky jednoduchá. Tady jsou kroky, jak si pomoci k osvícení, jak si vzpomenout, kdo jste, a jak žít tak, jak jsme uměli žít kdysi. První krok k dosažení vyššího vědomí, k vzestupu, o kterém mluví předkové, po celou dobu do roku 2012, abychom byli stále více osvícenými a stali se lepšími bytostmi, ten první krok začíná dnes.

 

Little Grandmother, Rok 2010, díl 8/10

Změny začínají v roce 2010. A toto jsou velmi důležité body:


První krok:
První věc, kterou musíte pochopit, je, že existuje větší a vyšší vědomí než jsme my sami. Věci se nedějí náhodně. My jsme si svůj příchod sem zvolili s jistým cílem. Jsme součástí velkého plánu univerzální bytosti. Musíte si uvědomit, že je více než život a spravedlnost. Že náležíme k něčemu obrovskému. Náležíme k vesmíru, který náleží k velkému Já jsem, které náleží k lásce a světlu, a to je vším. Jsme větší, než si myslíte.
Druhý krok:
Druhá věc: musíte pochopit, že historie není vývoj technologie a výroby. Je to vývoj myšlení. My o všem přemýšlíme, je-li to dobré či špatné, myslíme, jak by to mělo být, vidíme vše černé nebo bílé, víte, jak byste měli jednat, jak se chovat, jak se nechovat, pořád jen myslíme.
V jednom období této planety jsme mysleli tak, že všechno, co existuje, je naše milovaná matka Země. A podle toho jsme reagovali, tak jsme žili. A pak v jiném období této planety vznikla církev, křesťanství. Neříkám, že křesťanství je špatné, nebo že některá církev je špatná. Miluji Krista i všechny ostatní. Ale v tomto bodě historie, ve věku temna, jsme mysleli, že církev vládne našim životům. Nebyla to vláda, byla to církev. Bylo to náboženství. A tak jsme mysleli jenom tak, jak nás naučilo náboženství. Nebyly žádné technologie, pokrok, argumenty, společnost, byl to opravdu věk temna. Protože jsme mysleli tak, jak jsme mysleli. Zapomněli jsme, že jsme tvůrci, zapomněli jsme, že jsme Velké Já. A když myslíte určitým způsobem, jednáte určitým způsobem.
Prošli jsme tímto obdobím a začali se rozpomínat, že myslíme a mohli bychom vytvářet věci. Začal rozvoj technologií. Začali jsme vytvářet města, vlády, všechno možné. Ale nemysleli jsme na srdce. Mysleli jsme jenom na myšlení. A to byla naše realita.
A nyní se naše lidské vědomí opět posunuje. Naše myšlení směřuje k tomu, že realita je více než pouhé myšlení. Technologie není vše, je sice skvělá, ale jsou větší věci. A tou větší věcí je, že vy jste něco většího. Že vy jste tvůrci, že vy jste Velké Já Jsem. Že jste Bohové a Bohyně. A tak historie není rozvojem technologií a výroby, je to vývoj myšlení.
Právě teď, v této místnosti, když o sobě přemýšlíme, o tom, že vesmír je součástí nás a my jsme součástí vesmíru, když myslíme na to, že naše vědomí se začíná rozhoupávat a přetáčet, tak to skutečně přichází. Čím více energie tomu věnujete, tím rychleji to přichází. Takže myšlení je velmi velká věc. Ale neužívejte svůj mozek pro všechno, spojte ho se srdcem a přemýšlejte, co chcete, a ono to přijde.
Třetí krok:
Třetí krok znamená nové chápání našeho fyzického světa. Všechny věci jsou živé na základě energie. Můžeme vidět energii, cítit její krásu. Východ a západ slunce je nejlepší doba pro vidění energie. Energii můžete vidět kolem rostlin. To není tak těžké pochopit, protože i ti,kteří automaticky nechápou, že všechny věci mají energii, že rostliny a věci i vy a já máme energii, tak energie je vědecky dokazatelná, takže i oni to mohou pochopit.
Tento krok je nejdůležitější. Nejdůležitější ze všech kroků, jak se domnívám. Je to tato energie matky Země, která nás drží při životě, a nikoliv energie vydávaná a přijímaná vzájemně mezi lidskými bytostmi. Protože my používáme svou energii špatně. A jsme žádáni, abychom se ji znovu naučili používat správně. Naučíme se přijímat energii od rostlin. Z hor, ze stromů, z řek a oceánů. A budeme se naplňovat energií matky Země. Nebudeme ji brát jeden z druhého. My sdílíme energii s matkou Zemí, s její radostí, láskou a čistotou. A teď si uvědomte, co děláme jeden druhému. Při této konverzaci já vám teď dávám mnoho energie a vy zase dáváte mnoho energie mně. Ale uvědomte si svou obvyklou konverzaci. Vždycky je někdo, kdo tu konverzaci ovládá, někdo, kdo vydává nebo bere všechnu energii. Jste dárce nebo příjemce?
Žijeme své životy tím, co si o nás lidé myslí, jak se na nás dívají. Kdybyste mi teď řekli: co nám to tu povídáš, vypadáš opravdu hloupě, mohla bych si poškodit svoji energii. Anebo si pouze uvědomím, že neberu energii od vás, ale beru ji z této planety, právě tady, z oblohy, ze Země. Nebuďme už zajatci toho, co si ostatní lidé o nás myslí. V každé konverzaci, jakmile si to uvědomíte, přestanete to dělat. Mluvíme třeba s přáteli, a pořád se snažíme být chytřejší než ostatní a mít navrch v konverzaci. Nebo jste lidé, kteří pořád jenom energii dávají, a tak si ji od vás pořád někdo bere.
Po staletí žijeme tak, že si vzájemně bereme energii. A to je naše obrovská chyba na této planetě, kterou děláme. Nám řekli, že všechna naše energie na celý život, pro každého z vás existuje na planetě. Ne v druhých lidech. Můžete skutečně jít ven a dýchat energii ze stromu, až se naplníte. I ze země nebo ze stébel trávy. Z jablka. Z rostlin, zvířat, vodních toků, hor, to vše má pro vás energii. Žádají nás, abychom přestali brát energii od sebe vzájemně. Tím se jenom vzájemně zraňujeme. A to děláme už po stovky a stovky let. Vaše životní energie existuje venku. Když se cítíte slabí, zaútočíte na někoho, abyste se sami cítili lépe. A když někdo řekne o vás negativní věc, cítíte se sami hůře.
Jak je to pošetilé, když vydáváte energii tímto způsobem. Proč se cítíme tak dobře, když si vyjdeme na procházku? Protože vás nikdo nehodnotí. Proto, že se venku plníte energií. A přijdete domů a zase to začne: Proč děláš tohle? Tak to chodí v běžném soužití lidí. Probíhá to neustále. Jsme nuceni začít brát a dávat, abychom mohli žít, a všechnu potřebnou energii si bereme z druhých. Můžete jenom sedět venku a cítit, jak se naplňujete. Všimněte si toho. Proč se venku cítíte tak dobře? Začněte si toho všímat. Protože jste se napojili na Zemi a dobíjíte si baterii.
Matka Země je vším. Je vším. Nejlepší doba pro vidění energií, které lidská bytost může vidět - protože člověk může vidět energii, přestaňte si říkat, že nemůžete, vy můžete, je to skutečné - nejlepší dobou je východ a západ slunce, kdy můžete vidět energii kolem rostlin, na horách, všude.

 

Little Grandmother 2010: Závěr úžasného poselství. 

Není co dodat, leda snad to, že na netu je ještě další její hodinové video, One with Nature, rovněž úžasné. Budu se snažit ho přiblížit.

Little Grandmother: Rok 2010, díl 9/10  a díl10/10

Jen se začněte dívat. Bude to vypadat jako růžová mlha. To je životní energie. Nejlepším bodem na naší planetě, kde můžete získat energii, je vrchol hory. To je prostý fakt. Pak na posvátných místech, samozřejmě. Tam se můžete doslova naplnit životem zvnějšku. Nemusíte se už plnit z lidských bytostí.

Přestaneme si vzájemně ubližovat. Přestaneme chtít vládnout v konverzaci, přestaneme jenom brát, přestaneme si ubližovat. Protože energii, kterou potřebujeme, budeme brát zvnějšku. Nebudeme brát z lidí, přestaneme bojovat, abychom byli slyšeni nebo abychom se uplatnili. Nebudeme dále živit názory lidí na nás samotné, nebo odvozovat své postavení z toho, co si o nás myslí. Budeme se plnit energií Země, vdechovat ji a zase ji vracet matce Zemi.

Už nebude záležet na tom, co si lidé myslí, že znamenáte. Na vašem postavení nebude záležet. Je jedno, co je vaší profesí. je jedno, jaké máte zaměstnání, je jedno, jestli jste autor a vyděláváte milióny, je jedno, jestli jste matka v domácnosti. Záleží na energii, ne na roli, kterou máte. Rozlišovat pozice je nesmysl, všichni jsme si rovni. My všichni v této místnosti jsme si rovni. Když se začneme naplňovat energií zvnějšku, nebudeme potřebovat to dávání a braní druhým.

Já nestojím o to, abyste se na mě dívali jako na strážkyni moudrosti, která k vám mluví, já to nepotřebuji. Jsem to jenom já. Stejně tak každý z vás jste prostě vy. A společně jsme úžasní. Na pozici už nezáleží. Vy si myslíte, že záleží, protože se živíte energií jiných lidí a stojíte o ni, chcete být větší a výše postavení než oni, a to je nesmysl. Jděte ven, zhluboka se nadechněte, a naplníte se rychleji, než když budete brát energii z jiného člověka.

Za co se považujete? Čím chcete být? Proč jste tady? Jestliže teď víte, že jste Velké Já Jsem, Bohové a Bohyně, že jste vším včetně vesmíru, a že je dostatek energie pro všechny lidské bytosti na této planetě, nemusíte ji už brát od ostatních, a bude jí vždycky dost. Že jsme všichni dokonalí, nádherní a skvělí, a že jsme všichni Bůh. A že jste si sami zvolili přijít sem, jinak byste tu nebyli, jste nejvyšší Já, rozhodněte se, proč tady chcete být.

Není to o tom, že se ráno vzbudíte a jdete do práce a pak zase přijdete domů. Proč jste tady? Rozhodněte se. Kvůli čemu tady chcete být? Jaký je váš cíl zde? Zeptejte se na to sami sebe a pravdivě si odpovězte. A teprve potom budete vědět, jak to vytvořit. Proč jste tady? Proč jste sem sami sebe poslali? Proč tady chcete být? Co chcete udělat se svým životem? Máte veškerou energii světa, aby vás podpořila. Všechno je tu pro vás. Nejsou to lidé, kdo vám pomůže nebo vás zlomí. To vy sami.

Lidé nemohou pořád jen brát a brát. Pak máte sklon si myslet: mně se to nepovedlo, protože mě někdo jiný nenechal to udělat. To je nesmysl. Jste Bohové a Bohyně. Máte veškerou energii světa, která vás podporuje. Vy všichni jste tvůrci. Vy jste Stvořitel. Co chcete dělat s tímto životem? Udělejte rozhodnutí a jděte za ním.

Sny nejsou jenom sny. Přicházejí z nejvyššího Já. Třeba tady sedíte a v mysli vám vyvstane něco, co přichází z Nejvyšího Já. Začněte dávat pozor. Je to důležité. Něco vyvstane nad ostatními věcmi. Naše sny, naše myšlenky, naše denní představy jsou naším vedením v životních zkušenostech. Měli bychom se zastavit a uvědomit si, co nám Vyšší Já říká a ukazuje. Pokládejte si správné otázky, a ty povedou vždycky ke správným odpovědím. Odpovědi jsou poskytovány skrze sny, náhody, denní představy, jako myšlenky, které vyvstanou ve vaší mysli. Věnujte pozornost svým snům. Věnujte pozornost svému dennímu snění a tomu, co se vynoří ve vaší hlavě. To je vaše Vyšší Já. Není to tak, že když si pomyslíte, moje Vyšší Já, dej mi něco, že se to stane. Tak to nefunguje, to by bylo z mysli. Každý kousek takového přání je z mysli. To moc usilovně přemýšlíte. A když přestanete tak usilovně přemýšlet, přijde to odjinud. Dávejte pozor na tento stav, je to velmi a velmi důležité.

Když se mysl se zastaví, začnete dostávat skutečné informace. Dávejte pozor. Když chcete to, co chcete, a začnete klást správné otázky, dostanete správné odpovědi. Když se vám nepodařilo něco, co máte rádi. proč se vám to nepodařilo? Odevzdali jste svou energii jinam? Dovolili jste někomu jinému, aby vám řekl, že jste neuspěli? Položte správné otázky a dostanete správné odpovědi. Pro odpovědi naslouchejte i druhým, Velké Já Jsem používá i ostatní, aby přišlo k vám, dalo vám poznání sebe samých nebo situací. Nemyslím tím, abyste poslouchali kritiku, věci, které vám lidi vytýkají, pomluvy a podobné věci. Když se zeptáte správně, přijde správná odpověď.

Takže stále myslíte na to, co chcete ve svém životě skutečně vytvořit, a třeba nerozumíte, proč jste to ještě neuskutečnili. A někdo jiný vám jen tak něco řekne, a vy si uvědomíte, že to je odpověď. Tohle mám na mysli. Velká Já Jsem spolupracují. Dávejte pozor, co říkají ostatní. Když se správně zeptáte, přijde správná odpověď.

Osmý krok je velice důležitý. Nestaňte se závislými na jiných lidských bytostech. To zastaví váš růst. To je velmi důležité. Ostatní lidské bytosti můžete milovat, a to je vlastně ještě důležitější, musíme se navzájem hluboce milovat. O tom je v podstatě celý život. Milovat ostatní, vidět se navzájem tak nádherné, jak ve skutečnosti jsme. Tak dokonalé, Bohy a Bohyně, Velké Já. Ale když máme velkou starost o to, co si o nás myslí ostatní, nikdy nevyrosteme do toho, do čeho bychom měli vyrůst. A když nám příliš záleží na tom, co si ostatní myslí, že bychom měli nebo neměli dělat, nikdy nenajdeme svůj životní cíl. Nikdy nenaplníme své sny.

Nesmíte se stát závislými na mínění druhých osob, co si myslí, že byste měli a neměli dělat. Vy jste Bůh, můžete vytvořit cokoliv, co si přejete vytvořit. Skrze lásku a světlo. A jako bytosti světla se nebudete nikdy zlobit na sny nikoho jiného, nebudete lidem nikdy říkat, co mohou nebo nemohou vytvořit, prostě je budete podporovat. A budete je milovat. A nikdo se nebude zlobit na vás, že jste tím, čím jste.

Skrze lásku jsou všechny věci možné. A skrze lásku se změní celý tento svět. A skrze lásku se vrátí bytosti světla. Skrze lásku nám ukážou cestu. Skrze lásku nám budou zjeveny všechny ty věci, které jsme dříve neznali. A skrze lásku se naše denní sny uskuteční. A skrze lásku se tato planeta Země stane velkolepou. A my se znovuzrodíme. I Země se znovuzrodí v lásce. A v lásce je možné všechno.

Já vám teď říkám, že vás miluji, jednoho každého z vás. Miluji každého z nás ve svém Velkém Já. Miluji to, že můžeme sdílet tuto zkušenost. Miluji to, že jsem si zvolila přijít sem. Miluji to, že jsem přijala výzvu. A miluji to, že uvidím změnu tohoto světa na něco úžasného. A miluji to, že se na tom mohu podílet s vámi.


Překlad: OrgoNet

 

Převzato z : www.orgo-net.blogspot.com