POSELSTVÍ NADĚJE

LITTLE GRANDMOTHER, ZÁŘÍ 2011

https://cestakduze.webnode.cz/_files/200000545-8b7de8c77c/littlegrandmother.jpg

 

Zdravím Vás bratři a sestry, jsem ráda, že jsem zase zpátky, byla to chvíle, co jsem zde nebyla, protože jsem v poslední intenzivní době podnikla řadu cest, kde jsem hovořila s mnoha lidmi i kmeny po světě.

Tento rok je pro mnohé z nás náročný. Mnozí z nás prochází velkými životními změnami, protože každý den přichází na naši planetu množství energie, aby se stávající energie navýšila. Všichni bojujeme ve svých osobních životech, nemyslím, že by se našel někdo, kdo by neprožíval velké životní změny. Vztahy se rozpadají, stěhujeme se nebo opouštíme pracovní místa a k tomu se zde chci vyjádřit. Jestliže energie sílí, musíme nechat jít, co nefunguje. Když sílí světelné pozitivní energie, pak není místo pro to, co už nám v životě neslouží. A vztahy, které nejsou naplňující a neodpovídají našemu Vyššímu Já, musí zaniknout. Když je necháme jít, otevřou se nám možnosti pro to pozitivní v našem životě. To negativní musí jít pryč, pozitivní může přijít. Neříkám, že to bude lehké, ale nezapomeňte, že toto je důvod, proč se nám toto děje. Naše tendence nás vedou k tomu, abychom staré shromažďovali a drželi, ale ve skutečnosti to, co již nefunguje, má odejít. Nechat odejít znamená nechat pozitivní přijít. Tak jak se svět mění a pozitivní energie přichází, my musíme být připraveni. Je pravda, že vysoké energie vždy vítězí. A když uvolníme místo pozitivní energii, nemůžeme zůstat v zajetých starých vzorcích a očekávat, že se naše vědomí promění, jak se to děje nyní, musíme připravit sami sebe. A přestože je to těžké, nechte tyto věci jít. Já vím, že je to těžké, vím to ze své zkušenosti: tento rok byl tím nejtěžším v mém životě. Ale věřím v toto poselství tolik, že je sdílím s lidmi světa a v průběhu roku jsem se setkala s velkou kritikou a od těchto věcí si musím držet opravdu odstup, ocenit co dělám, že to má svou cenu.

Toto poselství jsem obdržela, tak jej mám šířit dál nehledě na to, jak moc to může být těžké. V každém positivu je kus negativa, černá a bílá, dopředu a dozadu - tento rok takový je: je to boj. Lidé mi říkali "udělej tohle, udělej tamto a já si držela odstup do té chvíle, kdy jsem se zklidnila a otevřela své srdce, pak jsem si uvědomila, že jsem udělala pár chyb. Jsem lidská bytost, jsem Já stejně jako Vy. Ale poselství Vašeho Já je tím poselstvím, které je nejsilnější. Vaše osobní poselství Vás vedou k novým formám bytí, k tomu aby vás tyto formy podpořily, připomněly, kým skutečně jste. Poselství je dobré. Já nejsem poselství, já jsem lidská bytost. Když jsem začala se svým 1. videem, uvedla jsem, že jsem šamanka pro kmen a je jedno, kdo mě zasvětil. Došlo mi, že jsem nebyla dostatečně vnímavá vůči Native Americans - rodilým Američanům, původním lidem z kmenů. Nyní se chci omluvit všem Native Americans, že jsem nebyla dostatečně vnímavou. Dost věcí jsem v životě potlačila, nevnímala - neučím nic z Native Americans, nerepresentuji nikoho z těchto původních kmenů, jsem lidská bytost snažící se předat jednoduché poselství: abyste si vzpomněli, kým jste. Vzpomenout si, že jsme ti nejsilnější ze silných, že nikdo tuto planetu nezmění, jen my a my to musíme udělat. Učím se za pochodu, omlouvám se, jsem lidská bytost a budu dělat chyby a jako lidská bytost cítím zodpovědnost za tuto planetu a za každého z nás, protože věřím, že můžeme jednat jinak, než doposud jednáme.

Od té doby, co učím, předávám toto poselství naděje a lásky pro naši planetu, jsem se nesetkala s takovou nenávistí. Uvědomuji si, že svět má dvě strany, lásku a nenávist a budu se modlit, ať zůstaneme ve svém srdci. Musíme být láskou a to je síla, která změní svět. Takže od této chvíle měním channel. Budu myslet pozitivně nenechám tyto věci, aby mě obtěžovaly. Tento rok byl náročný pro mnohé z nás, ale věřím, že toto poselství je opravdové a věřím v to celým svým srdcem a budu toto učit dál. Věřím v nás. Věřím, že my můžeme změnit svět, protože jsem nejsilnější z nejsilnějších. My jsme kmen mnoha barev, my změníme svět.

Energie se blíží, to se teď děje a nyní musíme pohnout, musíme provést změnu v našem životě, musíme odložit všechny staré vzorce, bránit sami sebe, když se s někým nepohodneme, otevřít svá srdce, odpustit, co odpustit můžeme a být lepšími lidmi, pokud můžeme být lepšími bytostmi. Nemohu žádat lidi o to, co sama nedělám: chci, abychom my všichni odložili staré vzorce a šli vstříc pozitivním láskyplným energiím - to je jediný způsob, jak můžeme změnit naši planetu.

V dnešní době mají vlády po celém světě velké problémy. Rozpadají se systémy, peníze se rozpadají, mnoho lidí se bojí otázky financí i hodnoty peněz ve světě, co dělat v této těžké době? Myslím, že nejlepší, co můžeme udělat, je zůstat ve svém srdci. Zůstat pozitivní vůči ochraně naší lásky, našich blízkých a rodin - potřebujeme vyndat svá semínka, potřebujeme vědět, jak vytvořit zahradu. Potřebujeme vědět, jak být soběstační, jak čistit vodu. Hodnota peněz se v budoucnu nezmění, namísto strachu o peníze či plýtvání, kupte to, co je užitečné pro vaši rodinu, k podpoře toho, abyste si vystačili ve vašem životě.

Tvořte domov, mějte půdu, pokud je to možné, jídlo, semena, zahradu, o kterou se postaráte. K udržení života a k jeho posílení bychom v dnešní době měli čistit vodu. Musíme jít společně. Musíme sjednotit svá srdce a růst v této energii víc a výše, protože ty nejsilnější energie vždycky vítězí. Láskyplné energie jsou mnohem mocnější než energie nenávisti. Milujme jeden druhého. Odpusťme to, co se dá. Omluvme se, pokud jsme chybovali.

Jsem tak přešťastná, že mohu předat toto poselství světu a dalo mi to práci dostat se až k tomuto bodu. Mohu navštívit jen pár určitých míst v jednom roce, jet tam a sdílet toto poselství. Nyní jsem napsala knihu o všem, co jsem se naučila. Kniha Poselství pro Kmen mnoha barev je dokončena a mám obrovskou radost, že tato zpráva může jít do světa a šířit se mezi lidmi, těmi kteří poslouchají, těmi kteří si chtějí rozvzpomenout na to, kým skutečně jsou, že totiž každý je jedinečný a láska je ta správná odpověď. A pokud uděláme chybu, můžeme se omluvit a převzít iniciativu a prostřednictvím skutků ukázat, že to chceme napravit, že to umíme lépe. Takže chci uvést příklad: svou knihou chci přispívat k zisku a pomoci původním obyvatelům sdílet tuto zprávu. Chci přispět těm, kteří chtějí učit, respektuji Native Americans, jejich tradici, miluji je, a proto je pro mne tak těžké cítit tolik pocitů, které bolí. Respektuji a vážím si kmenů původního obyvatelstva, původních domorodých kmenů. Předávám tu poselství, které zachrání svět. A tuto zprávu budu dál následovat a učit.

Nemohu mluvit než za sebe, a tak říkám, že důvěřuji domorodým - původním obyvatelům - oni mají odpověď na to, jak milovat a respektovat matku Zemi a jak se dostat zpátky k pravdivému způsobu žití na této planetě.

Knihou, která právě vyšla, chci podpořit původní obyvatele, máme se naučit, jak chránit dědictví Native Americans. Miluji Vás a udělejte, co můžete pro to, abyste byli milováni a zůstali v srdci obzvláště teď, v této nelehké době. Zůstaňme pospolu jeden pro druhého, zůstaňme v srdci a nezapomeňme, že jsme překrásné jiskry boží a můžeme změnit svět jednoduše, životem ze srdce. Buďte láskou, buďte tolik odvážní, abyste dokázali říct omluvu světu, dávejte lásku druhým.

Miluji Vás a jsem hrdá na mnohé z Vás žijící ze srdce, obzvláště dnes v této pohnuté době. Ale mám víru a odvahu v to, že to zvládneme, děkuji za poslouchání a s mnohými z Vás naviděnou, nashledanou.

 

pro www.svetlovlaska.webnode.cz přeložila: Dana Hradilová

zdroj: https://littlegrandmother.net/Media.aspx