Meditace

Meditace neboli naslouchání, je cosi širokého a rozlehlého, co se nakonec rozšíří do Nekonečnosti. Když meditujeme, vhazujeme sami sebe do širokého rozpětí, do nekonečného moře míru a blaženosti, či vítáme nekonečnou Rozlehlost v nás. Modlitba zvedá; meditace rozpíná. Meditace neustále stoupá a rozpíná se do míru, světla a blaženosti. Když meditujeme, postupně vidíme, cítíme a vrůstáme do celého vesmíru světla a blaženosti.