Moravské květy

 

 

Ráda bych vám představila další z řady přírodních přípravků, které se dají využít pro zharmonizování našeho zdraví.

 

Moravské květy jsou typem pomocného prostředku pro třetí tisíciletí. Možná že už jste se někdy setkali s Bachovou květovou terapií, Moravské květy jsou vyrobeny stejným způsobem a účinkují na stejném principu. Záření Moravských květů je tedy nejvhodnější pro lidi žijící v oblasti střední Evropy. Jsou vyrobené z květů rostlin, které rostou na území Moravy a Slovenska. Vibračně jsou tedy nejúčinnější pro nás středoevropany, tak jako Bachovy esence jsou nejúčinnější pro Angličany. Vznikly ve spolupráci se silami přírody a byly vybrány takové, které obsahují celé energetické spektrum.

Moravské květy jsou prostředkem pro získání opětovné duševní rovnováhy. Jak je známo, jakékoli duševní rozrušení dokáže vyvolat fyzické příznaky nemoci. Moravské květy dokáží tento nerovnovážný stav eliminovat a poskytnout člověku čas k vlastnímu pochopení důvodu, proč takový stav nastal. Každá bylina působí na určitý duševní stav, a proto vhodnou kombinací jednotlivých květů lze dosáhnout obsažení duševního stavu člověka.

Způsob našeho života nám přináší mnoho situací, které po nás vyžadují reakci. Nejsme-li schopni reagovat tak, jak nám přikazuje naše svědomí, tedy naše vyšší já, pak se dostáváme do konfliktu, buď se sebou samými nebo s okolím. To vyvolá stav, který lze nazvat duševním otřesem. Některé duševní stavy lze při jistém tlaku nazvat šokovými. Právě na takové stavy jsou tady Moravské květy. Každá bylina v nich obsažená je na jeden z duševních stavů, které jsou nám lidem vlastní.

 

Výroba

Moravské květy jsou vyráběny zcela přirozeným způsobem. Ve svém souhrnu jde o to, že čerstvé květy jednotlivých rostlin jsou okamžitě po utržení vloženy do pramenité vody a ponechány na slunci po dobu, jež je rozdílná podle druhu byliny. Je samozřejmostí, že byliny jsou trhány při nejsilnějším obsahu všech látek, tedy v době květu. Rovněž jsou dávány do vody v době jejich největší vitality. Pro následnou konzervaci je potom použita Starorežná Prostějov a to proto, že patří mezi nejkvalitněji vyrobené alkoholické nápoje. Jednotlivá procenta alkoholových roztoků jsou opět rozdílná a to podle toho, pro kterou bylinu jsou určeny. Jejich rozdílnost je stanovena schopností byliny udržet svou energii bez ovlivnění alkoholem, ale přitom natolik dostatečnou, aby nedocházelo k rozkladným procesům. Jak z uvedeného vyplývá, jde o léčivo, které je na homeopatické bázi.

 

Jak pracují

Nemoci mají příčinu v negativních emocích, které nás v každodenním životě mohou sužovat. Květové esence mají tu moc tyto emoce odstranit, dávají průchod emocím pozitivním, čímž umožňují nastartovat uzdravovací proces. Odstraňují v těle napětí a stres a mění ho v harmonii a pozitivní energii. Neléčí nemoc jako takovou, ale osobnost člověka, zvířete nebo květiny. Esence Moravských květů jsou čistě přírodní, nemohou uškodit, nemůžete se jimi předávkovat, nemají vedlejší účinky, nejsou návykové. Žádná nemoc, věk a ani stav nejsou překážkou pro vyzkoušení těchto esencí. Naopak jsou vhodné při každém problému, ať akutním či chronickém.

 

Míchání individuální směsi Moravských květů na míru

Esence Moravských květů je třeba vybírat individuálně pro každého člověka a je možné je podávat i zvířatům a květinám. Problém, který u dvou jedinců vypadá totožně, může mít různé příčiny, a ty je třeba odhalit.  Já k tomu využívám testování kyvadlem a pomocí speciálních karet. Vybrané koncentrované květové esence ředím do tzv.mixovací lahvičky – 50ml bralenky. Tato směs může být podávána přímo do úst nebo si můžeme směs namíchat i do vody. Je dobré si lahvičku postavit na noc na noční stolek a třeba si ji vzít i do ruky, přes den ji můžete mít postavenou někde blízko sebe. Lahvička by neměla být vystavena vysokým teplotám a neukládejte ji také v blízkosti mobilních telefonů, počítačů apod.

Je potřeba je brát pravidelně, tak jak vám je vytestuji, nejlépe 30 minut před jídlem.

 

Moravské květy sou výborným doplňkem k terapiím, v této kombinaci se účinky osobní esence projevují většinou do týdne od zahájení užívání. Klienti je popisují jako pocit klidu, nadhledu, zastavení nepříjemných pocitů. Může se ale stát, že účinek dobře vybrané esence se projeví takřka okamžitě. Mohou je užívat i malé děti a lidé trpící různými psychickými problémy. V případě, že jde o dlouhodobé problémy, však probíhá terapie Moravskými květy opakovaně a může pak jejich užívání trvat i několik měsíců. Působí tak, že postupně přechází od aktuálních problémů k hlubším příčinám. Je to jako "loupání slupek cibule".

 

Každá bylina obsažená v Moravských květech je na jiný duševní stav - úzkost, strach, paniku, neschopnost rozhodnout se, vyčerpanost, nezájem, apatii, nízké sebevědomí, deprese, nesprávný projev ženství, pesimismus a další. Podrobné informace k jednotlivým esencím najdete v převzatých materiálech od autora Moravských květů zde. Stav duše rozhoduje o stavu fyzického těla. Moravské květy harmonizují člověka a tak eliminují projevy duševní nerovnováhy ve fyzickém těle.


 

 

Pro www.cestakduze.webnode.cz napsala Světluška. Tento článek je možné šířit dál

nekomerčním způsobem , pokud bude připojena tato poznámka, včetně aktivního

odkazu na výše uvedené webové stránky. Děkuji za respektování této podmínky.