Pokračování Seznamu bylin Moravských květů a jejich klíčových znaků

 

21. Sedmikráska obecná, Bellis Perennis

Sedmikráska je trvalka, která se u nás hojně vyskytuje prakticky všude, kde jsou travnaté plochy. Kvete od jara do podzimu malými drobnými květy bílé barvy se žlutým středem, které jsou mnohdy vespod květu narůžovělé.

Fyzické působení: Je známé její protizánětlivé působení, jakož i výborný prostředek pro vykašlávání a hojení nehojících se ran a ekzémů.

Duševní znaky:

Klíčový stav: domov

Každý z nás jistě touží po domově nebo alespoň po člověku, se kterým by se cítil dobře. To je přesně ten stav, kdy sedmikráska pomůže. Dostane-li se člověk typu sedmikrásky do stavu opuštěnosti, velmi trpí. Touha takových lidí po lásce je velmi silná a pro dnešní svět velmi potřebná.

Účinky: Láska, kterou dává, je nezištná a čistá.

 

22. Pomněnka bahenní, Myosotis Palustris

Pomněnka má ráda vlhké prostředí, ale roste i podél cest, kde je trocha stínu. Kvete drobounkými květy nádherné bledě modré barvy od května až do podzimu.

Fyzické působení: Velmi dobrá v očním lékařství na záněty a projasnění.

Duševní znaky:

Klíčový stav: osamělost

Určena pro ty, jimž se nedostává pochopení pro jejich touhy, a proto se cítí v životním běhu osamělí. Je to stav člověka, jež je plný dobrých předsevzetí, ale okolí je odmítá sdílet. Stojí sám v životě a nemá s kým by se o své srdce podělil.

Účinky: Opět jedna z bylin, která dává něžnost a lásku.

 

23. Světlík lékařský, Euphrasia Rostkoviana

Světlík je jednoletka kvetoucí v červenci a srpnu bílými květy, které jsou někdy až nafialovělé a jsou podobné květům hluchavky.

Fyzické působení: Jako harmonizační bylina, rovněž při lehkých zánětech a nervovém podráždění. Její nejznámější použití je však v očním lékařství a při léčbě kožních afektů.

Duševní znaky:

Klíčový stav: světlo

Postavení světlíku je v sadě moravských květů výjimečné. Nepatří totiž k žádnému duševnímu stavu. A to proto, že jej potřebujeme opravdu všichni. Světla je na světě, tedy co se týká lidských bytostí, takový nedostatek, že je nanejvýš nutné jej doplňovat.

Účinky: Jako svíčka ozáří v temnotě tento svět a dá vám touhu po čistotě, pravdě a lásce.

 

24. Růže šípková, Rosa Canina

Růže je mnohdy vysoký keř bohatě větvený, kvetoucí v červnu a v červenci krásnými růžovými květy.

Fyzické působení: Vynikající bylina při chřipkových stavech, doplnění hladiny vitamínů a energie. Také se používá jako účinné diuretikum.

Duševní znaky:

Klíčový stav: energie

Kdo z lidí v dnešním světě by nepotřeboval energii. Právě to je stav, na který je určen šípek. Při vyčerpání zásob energie dochází velmi často k napadení organismu viry a k tak zvaným chřipkovým stavům. Každý člověk má jistou energetickou kapacitu, jejíž dlouhodobější překročení způsobí právě stav šípku.

Účinky: Doplnění energie.

 

25. Kokoška pastuší tobolka, Capsela Burza – Pastorka

Kokoška je velmi rozšířená plevelná rostlina vyskytující se od nížin až po hornaté oblasti, kvetoucí od března do listopadu drobnými bílými květy.

Fyzické působení: Napomáhá prokrvovat mozek a tím i vstřebávání hematomů po mozkové mrtvici, výborně působí na cévy. Rovněž její působení v oblasti urogenitálního systému není zanedbatelné.

Duševní znaky:

Klíčový stav: materialismus

To je přesně stav, který odpovídá jeho použití. Opět bude patrně hojně využívána, neboť v dnešním světě jde o velmi rozšířený jev. Je to stav člověka upírajícího svou pozornost na uspokojování hmotných potřeb. Je to stav člověka, který svůj vnitřní život potlačil na úroveň požitkářství.

Účinek: Nápravná schopnost kokošky je v poskytnutí další, možná už poslední šance.

 

26. Puškvorec lékařský, Acorus Talamus

Puškvorec je vlhkomilná rostlina rostoucí na březích potoků a rybníků, kvetoucí v červnu a červenci žlutozelenými květy. U nás se v důsledku meliorace stal velmi vzácným.

Fyzické působení: Bylina s velmi silným čistícím působením napomáhá při vylučování solí z těla, podporuje respirační činnost. Její použití se však dotýká mnohých dalších potíží, ať už se jedná o trávení nebo při poruše plodnosti.

Duševní znaky:

Klíčový stav: ideál

To je to, co mnohým lidem dnes chybí. Degradovali svůj život na přežívání ze dne na den. Jestliže se člověk dostane do tohoto stavu, je neschopen jakékoli činnosti dotýkající se vyšších ideálů. Jejich životní filosofie ustrnula na pozlátku tohoto světa tak, jak jej vytvořil člověk, zcela neprávem si říkající moudrý.

Účinky: Puškvorec je tak nádherný ve svém působení, že se až tají dech. Jeho schopnost dávat vyšší ideál je jedinečná.

 

27. Jírovec maďal (Kaštan), Aesculus Hippocastanum

Kaštan je nádherný strom rostoucí u nás velmi hojně, ale v současné době jej provázejí různá onemocnění, která ho ničí. Kvete brzy zjara v dubnu až květnu narůžovělými květy specifické vůně.

Fyzické působení: Jedna z nejúčinnějších prokrvovacích bylin s velkým rozsahem působnosti na průchodnost cév. Má však i další použití jako například hormonální působení v oblasti ledvin a v léčbě ekzémů.

Duševní znaky:

Klíčový stav: rovnováha

Pro mnohé z nás je kaštan velmi potřebný, neboť je určen na nastolení rovnováhy v našem citovém prožívání. V aktivním stavu se dostáváme do situace vnitřní rozvrácenosti a s tím souvisejícím neadekvátním řešením situací. Je to stav člověka pohybujícího se na hraně nože.

Účinky: Převáží misku vah schopnosti našeho rozhodování na stranu harmonického vyrovnání.

 

28. Rozrazil lékařský, Veronice Officinalis

Rozrazil je trvalka spíše se objevující na slunném stanovišti, kvetoucí od května do září krásnými bleděmodrými květy.

Fyzické působení: Uvolňuje cesty a dává průchod energii, usnadňuje působení jiným bylinám. Jeho působení je především v oblasti čištění celého organismu od škodlivých látek.

Duševní znaky:

Klíčový stav: změna

To je stav člověka velmi dlouho kroužícího v kruhu bez možnosti jej vlastními silami opustit. Stálé opakování chyb přivede takového člověka do postoje nešťastníka, jež bojuje sám se sebou. Teď už jen sedí v koutku a očekává další ránu osudu. Není však nic, co by si člověk nezpůsoboval sám svým vlastním postojem. Zůstává stále platné: „Co zaseješ to sklidíš“.

Účinky: Rozruší stávající chápání, dá možnost změny koloběhu zvratných působení a obratu k duchovní podstatě všeho dění.

 

29. Jedle bělokorá, Abies Alba

Jedle je strom nádherného přímého vzrůstu, který roste v celé naší vlasti. V současné době můžeme pozorovat její návrat do našich lesů. Typickým znakem je hlavně obarvení jehliček a kůry stromu, která je stříbřitě šedá.

Fyzické působení: Velmi dobré působení na páteř, klouby a při bolestivosti všeho druhu. Dále pak jako výborné diuretikum na kameny tvrdšího typu.

Duševní znaky:

Klíčový stav: víra

Pochybovačnost je právě ten stav, jež potřebuje pomoc od jedle. Lidé tohoto typu stále pochybují o všem, co si nemohou ochytat, a mnohdy i potom. Stálý požadavek důkazu je dostává do situace nepochopení vlastního smyslu života a jeho projevů. Stávají se tak nepevní v názorech a mění své postoje podle okolností.

Účinek: Pevný přímý vzrůst jedle ji předurčuje právě k působení přímé cesty a hledání prazákladu lidského bytí. Naplněním tohoto stavu stává se člověk pevným ve víře i v životě.

 

30. Smetanka lékařská (Pampeliška), Taraxacum Officinale

Trvalka hojně se vyskytující na celém území, kvetoucí prakticky po celou dobu vegetace žlutými planoucími květy.

Fyzické působení: Jako léčivka s nejsilnějším čistícím účinkem na játra a jejich parenchym. Působí rovněž jako účinné diuretikum. Její zpracování je všestranné od medu až po saláty z listů. Hormonální účinek na pankreas.

Duševní znaky:

Klíčový stav: poživačnost

Pomáhá při stavech poživačnosti všeho druhu. Jsou to většinou lidé sobečtí bez radosti ze života. Nejsou schopni mít nezištně rádi, mají chuť na sladké. Uspokojení vlastních potřeb je pro takového člověka životní nutnost. Vše ostatní je nedůležité a okrajové. Budete-li chtít po takovém člověku, aby se s vámi rozdělil ze svého nadbytku, bude vám sděleno, že sám trpí nedostatkem i přes to, že bude v situaci vyjadřující blahobyt.

Účinnost: Schopnost pampelišky probudit v člověku touhu po obdarování druhých. To je přesně ta přednost, jíž je mnohým zapotřebí.

 

31. Srdečník obecný, Leonurus Cardiaca

Srdečník je trvalka dorůstající výše přes jeden metr, kvetoucí od června do září květy v barvě starorůžové.

Fyzické působení: Nejlepší bylina na vyrovnávání tlaků a tachykardie, stimuluje a harmonizuje srdeční činnost. Jeho další použití je však mnohostranné.

Duševní znaky:

Klíčový stav: alibismus

Jedná se o velmi rozšířený stav nepoctivosti vůči sobě samému a k okolí - když nám to vyhovuje. To je ten stav, který je nám tak dobře znám. Naše schopnost omlouvat naše nedostatky je obdivuhodná. Naproti tomu schopnost někoho odsoudit také. Nedivme se proto, že náš duch nesouhlasí a varuje.

Účinnost: Právě schopnost radostného dávání lásky všem bez rozdílu jen z čistoty srdce je stav srdečníku.

 

32. Jalovec obecný, Juniperus Communis

Jalovec je keř dorůstající až jeden metr rostoucí hlavně na horách v Beskydech na moravsko-slovenském pomezí.

Fyzické působení: Vynikající při stresové nedostatečnosti ledvin, jejich špatnému napětí a dysfunkci. Je však známé i jeho působení při bolestivosti kloubů a páteře.

Duševní znaky:

Klíčový stav: panika

Zcela specifický je stav jalovce. Jsou to především stavy extrémní zátěže a šokových stavů. Jedná se především o psychicky podmíněné reakce. Je to stav, kdy je člověk vystaven tlaku, který není schopen ze své vůle adekvátně přijmout a zpracovat. To v něm vyvolá paniku, neboť událost není schopen ze svého vědomí zařadit do projevů božích zákonů.

Účinky: Ruší stav panické hrůzy a s tím spojených projevů.

 

33. Prha chlumní (Arnika), Arnica Montana

Arnika je trvalka kvetoucí počátkem léta žlutými až oranžovými květy a to především na horských loukách. U nás je chráněná pro svůj vzácný výskyt.

Fyzické působení: Působí především při bolestivosti všeho typu, především pak v oblasti zažívacího traktu. Její užívání je rovněž často doporučováno při srdečních chorobách. Nezanedbatelné jsou její hojivé účinky.

Duševní znaky:

Klíčový stav: přecitlivělost

Jsou to lidé trpící, i když k tomu mají pramalý důvod. Neustálé naříkání na osud je častým projevem. Stále je si na co stěžovat. Hledat u těchto lidí projevy radosti je v kategorii zázraku.

Účinky: Hojí otevřenou ránu v srdci, která stále krvácí a bolí.

 

34. Lnice obecná (Květel), Lunária Vulgarit

Lnice je trvalka dorůstající výšky až půl metru, kvetoucí žlutě a oranžově. Květy tvoří hrozen bohatých a spanilých květů. Sbírá se v červnu až srpnu.

Fyzické působení: Působí neobyčejně výrazně jako spasmolytikum a při kolikách různého typu. Její očistné schopnosti jsou spíše ze spektra silněji, ale jemně působících.

Duševní znaky:

Klíčový stav: harmonizace

V Moravských květech je to bylina slaďující účinky jednotlivých květů do harmonického působení. Především pak květy motivační a čistící. Dodává však sama o sobě houževnatost ve vytrvání na cestě ke světlu.

Účinky: Jako opěrná zeď pomůže zemdleným na jejich nesnadné cestě.

 

35. Lichořeřišnice větší, Tropaeolum Majus

Lichořeřišnice je letnička kvetoucí koncem léta a počátkem podzimu zajímavými květy. U nás se hojně pěstuje jako okrasná květina. Vynikající chuť ji předurčuje ke konzumaci jako zeleninu.

Fyzické působení: Největší působení má v oblasti antivirové a antibakteriální. Její použití je všestranné hlavně v boji proti plicním chorobám virového typu

Duševní znaky:

Klíčový znak: bdělost

Lidé, jež jsou sami se sebou spokojeni a nemají touhu po zdokonalení sama sebe. Apatičnost vůči dění kolem nich je až zarážející.

Účinky: Rozrušuje skořápku zdánlivého klidu a dává možnost duchovního probuzení.

 

36. Vřes obecný, Calluna Vulgarit

Vřes je ždy zelený keřík rostoucí především v čistém prostředí. Kvete od července do září starorůžovými až fialovými květy.

Fyzické působení: Výborně působící bylina na močové cesty a jako dezinfekční a čistící. Její použití je však univerzální.

Duševní znak:

Klíčový znak: mnohomluvnost

Lidé schopní se bavit s kýmkoliv o čemkoliv. Snaží se za každou cenu být středem zájmu i za cenu polopravd a úpravy toho co říkají.

Účinky: Posunutí hranic vlastní důležitosti do pozadí a správné použití daru slova.

 

37. První pomoc

Speciální sestava, která pomáhá při stavech spojených se stresem nebo duševní nerovnováhou. Je použitelná všude tam, kde dojde k ohrožení životních funkcí organismu, ale i při duševních otřesech.

Obsahuje tyto květy:

Prvosenku, Truskavec, Světlík, Kokoška, Kaštan, Rozrazil, Jedle, Srdečník, Vřes

 

 

Převzato z: www.moravskekvety.cz