Seznam bylin Moravských květů a jejich klíčových znaků

 

 

 

 

 

1. Měsíček lékařský, Calendula oficinalis

 

Měsíček je letnička kvetoucí od poloviny června do konce srpna. Kvete od světle žluté po temně oranžovou. Fyzické působení: Měsíček je jednou z nejlepších léčivek v oblasti hojení všeho druhu. Používá se při léčbě astmatu, kašle, při srdeční tachykardii, při menstruačních potížích jakož i při všech stavech spojených s  neurózami. Jako jedna z mála má protirakovinné účinky.

Duševní znaky:

Klíčový znak: pesimismus

Lidé typu měsíčku nemají vůbec snadný život. Jejich pohled na život je tak říkajíc v záporu. Jakákoli situace je přivádí do stavu utrpení neboť, ať zvolí, jaké chtějí řešení, stejně to nemůže dopadnout dobře. Svět je špatný, nic nefunguje a každá námaha je zbytečná. Pokud tento stav trvá déle, dokážou se propracovat až k depresím a mnohdy až k sebevražedným myšlenkám. I v situacích, kdy je jim nabízeno dobré řešení, raději sáhnou po svém „to nemůže fungovat“. Měsíček dokáže tyto stavy eliminovat. Je spojen s prohřátím celého organizmu, vyjasněním mysli a dává naději na lepší zítřky.

Účinky: Jako slunce v pravé poledne prohřeje a osvítí duši.

 

2. Čekanka obecná, Cichorium intybus

Čekanka je trvalka vyskytující se velmi hojně, kvetoucí od bledě modré po tmavě modrou v období od června do srpna.

Fyzické působení: Výrazně působí při podpoře látkové výměny a očistě jater od toxických látek. Rovněž její stimulační účinky na peristaltiku střev nejsou zanedbatelné. Pomáhá i při neurózách slabšího typu.

Duševní znaky:

Klíčový stav: netrpělivost, touha být středem pozornosti

Snaha být středem pozornosti je právě pro čekanku typická. Je to stav dítěte, které je schopné udělat cokoli, jen aby bylo středem zájmu, a to i za cenu vydírání všemožnými prostředky. U dospělých se tento stav neprojevuje tolik viditelně. Jeho poznávacím znakem je sobecké požadování přízně bez potřeby více dávat jako dostat. Není-li jejich touha uspokojena, tak propadají sebelítosti, kterou dávají okázale na vědomí celému okolí.

Účinky: Čekanka je spojena s očistou a trpělivostí, s houževnatostí a vytrvalostí. Její působení je zaměřeno na dávání nezištné lásky a mateřství.

 

3. Meduňka lékařská, Melissa officinalis

Meduňka je trvalka kvetoucí počátkem léta od bílé až po namodralou barvu.

Fyzické působení: Zklidňující účinky v oblasti jak psychické tak i v oblasti zažívacího traktu, uklidňuje rozbouřenou peristaltiku a vylučování žluči.

Duševní znaky:

Klíčový stav: rozrušení

Je to stav člověka stále se snažícího něco dohonit. Člověka, který je podle svého vnímání stále pozadu. To ho přivádí do stavu neustávajícího rozrušení, neboť má stále pocit, že je pozadu. Věnuje se však především hmotným záležitostem.

Účinky: Meduňka je spojena s uklidněním a dodáním sladkosti do života. Je jako pohlazení při všech úzkostných stavech a velmi jemným způsobem nastoluje rovnováhu mezi předním a zadním mozkem.

 

4. Šalvěj lékařská, Salvia officinalis

Šalvěj je vytrvalý polokeřík kvetoucí v červnu a červenci modrými až fialovými květy.

Fyzické působení: Je považována právem za jednu z nejlepších očistných a dezinfekčních bylin jak v oblasti trávení tak vylučování. Rovněž napomáhá regeneraci.

Duševní znaky:

Klíčový stav: faleš

Jedinci, kteří stále omlouvají své nedostatky, i když vnitřně cítí napětí. Je to stav člověka, který je přistižen při lži a místo přiznání chyby se bude obhajovat. Poznávací znak je přílišná těkavost a nestálost v názorech. Přesto jejich duch vytváří tlak, který se projevuje občasnými výbuchy sebelítosti a mnohdy i touhou po nápravě.

Účinky: Pravda, jež obsahuje, očišťuje a dává sílu. Zvyšuje touhu po pravdě a čistotě.

 

5. Lomikámen zrnatý, Saxifraga Granulata

Lomikámen je rostlina kvetoucí koncem jara a počátkem léta. Trvalka kvetoucí bílými až modrými květy.

Fyzické působení: Nejsilnější k rozrušení všeho usazeného a k lámání kamenů všech typů.

Duševní znaky:

Klíčový stav: tvrdost

Konzervativní jedinci, neústupní, toužící po prosazení vlastní vůle. Špatně snášející odpor autorit. Vytrvale stojí na svých názorech v přesvědčení, že se nemohou mýlit. Jsou tvrdí vůči sobě i okolí.

Účinky: Napomáhá změnit postoj k životu a dodává v pokoře sílu ke změně. Rozruší i skalní názor.

 

6. Rozmarýna lékařská, Rozmarinus Officinalis

Rozmarýna je neopadavý, intenzivně vonící polokeřík, kvetoucí modrofialovými květy.

Fyzické působení: Při fyzickém použití je skvělá k prohloubení účinku dalších k ní přidružených bylin. Samostatně pak výborně působí na tlak, ledviny a na nervy.

Duševní znaky:

Klíčový stav: bezradnost

Strachu plní jedinci, kteří si uvědomují, že se stále bojí, ale nejsou schopni vědomé změny. S přicházejícími problémy si nevědí rady, neboť nemohou přijít na podstatu problému. Cítí se neschopní řešit nastalé situace.

Účinky: Dostává se velmi hluboko k podstatě problému a vyplaví jej na povrch. V poznání věci uvolní napětí.

 

7. Přeslička rolní, Eguisetum Arvense

Přeslička je trvalka rostoucí nejraději ve vlhkém prostředí, nať se sbírá od června do října.

Fyzické působení: Dodává tělu minerální látky, váže na sebe těžké kovy a tím velmi účinně čistí od toxinů. Působí velmi intenzivně na očistu v oblasti ledvin.

Duševní znaky:

Klíčový stav: malomyslnost

Člověk, jež je nespokojen sám se sebou a upadá do malomyslnosti. Je to stav, kdy člověk takto uvažující i přes svou velkou tvořivou schopnost stále pochybuje o sobě samém či o tom, co vykonal. Sebeanalýza pro takového člověka je utrpením, neboť na sobě neshledává nic positivního.

Účinky: Dává smysl a pocit dobře vykonané práce jakož i touhu po vnitřní změně. Naučí chápat a ocenit sama sebe.

 

8. Mateřídouška úzkolistá, Thymus Serpyllum

Mateřídouška je polokeřík s plazivou lodyhou kvetoucí v červnu a červenci červenofialovými květy jež krásně voní.

Fyzické působení: Bylina s velmi silným, ale jemným působením v oblasti čištění a stimulace. Rovněž jsou dobře známé její protizánětlivé účinky.

Duševní znaky:

Klíčový stav: konzervativnost

Snaha řešit životní situace naučeným způsobem. Nenechává zasahovat svoje cítění do rozhodování. Mnohdy se dopustí chyby. Potom se stává nervózní a podrážděný. Obrátí však svůj neklid vně sebe.

Účinky: Jemně projasňuje vědomí.

 

9. Řepík lékařský, Aginomia Eupatoria

Řepík je trvalka kvetoucí od června do srpna jasně žlutými květy.

Fyzické působení: Je to jedna z nejsilněji působících bylin na krvetvorbu a poruchy jater.

Duševní znaky:

Klíčový stav: přímost

Lidé pohybující se životem ze dne na den. Bez perspektivy nebo touhy po ideálu. Zabývají se podružnými záležitostmi a stále odkládají svůj duchovní vzestup na vedlejší kolej. Při volbě, zda vzít duchovní knihu nebo jít uvařit večeři, půjdou raději vařit.

Účinky: Dává jistotu a ukazuje cestu přímo k pochopení smyslu života. Prozáří cestu duchu.

 

10. Třezalka tečkovaná, Hypericum Perforatum

Třezalka roste velmi hojně na slunných stráních a kvete žlutými květy s hnědými tečkami od konce června do pozdního srpna a mnohdy ještě v září.

Fyzické působení: Mezi léčivými rostlinami je považována za nejuniverzálnější a nejúčinnější v mnoha oblastech. Má silné antibiotické a protizánětlivé působení, léčí většinu ekzémů, včetně těžkých forem. Odstraňuje otoky, léčí plíce a také trávící potíže.

Duševní znaky:

Klíčový stav: očista

Zažitý způsob řešení situací, tak jak je obvyklý podle lidských norem, dostává člověka do rozporu se svým svědomím. Je to stav člověka, který nevybočuje z řady, neboť tak je to správné. Tím člověk zasype sám sebe plevelem nepoužitelných pouček a pravidel, která jsou mnohdy v rozporu s jeho vnímáním.

Účinky: Poskytuje člověku prostor pro nahlédnutí do jiných než zaběhnutých návyků a tím ho stimuluje ke změnám.

 

11. Jmelí bílé, Viscum Album

Jmelí je vždy zelený poloparazitický keřík napadající lesní společenstva. Kvete nevýraznými zelenými květy. Obsahové látky jsou přímo závislé na hostiteli této parazitující rostliny.

Fyzické působení: Pracuje taktéž na hormonální bázi, váže na sebe těžké kovy a toxiny. Působí rovněž jako kardiosedativum, antiskleroticky, močopudně a snižuje krevní tlak.

Duševní znaky:

Klíčový stav: neoblomnost

Vír světových událostí vyžaduje od každého z nás jistý názor nebo postoj. Rovněž situace okolo nás nám neustále předkládají množství podnětů a nutí nás k reakci. Jestliže však vyhodnotíme situace v rozporu se skutečností a setrváváme na nich, potom dochází k nakupení chyb a tím i k našemu odklonu od správné životní cesty. To by samo o sobě nebylo takové neštěstí. Lidé typu jmelí však tvrdě prosazují i tento nesprávný názor.

Účinek: Dokáže eliminovat tvrdost a tím dává prostor k napravení.

 

12. Řebříček obecný, Achillea Millefolium

Řebříček je složnokvětá trvalka velmi hojně se vyskytující a kvetoucí našedlými květy sbíranými po celou dobu vegetace.

Fyzické působení: Opět jedna z bylin pracující na hormonální bázi. Dokáže prokrvovat orgány dolní poloviny těla. Velmi účinná na prevenci rakoviny a metastázování. Rovněž velmi účinně zastavuje krvácení. Podporuje chuť k jídlu a mírně snižuje krevní tlak.

Duševní znaky:

Klíčový stav: ženství

Je to stav matky, která nechce připustit osamocení svého syna pro jeho vlastní cestu životem. I v době, kdy si najde partnerku, se stále snaží ovlivnit jeho rozhodování. Nesmířila se s tím, že jí už nepatří. Může to být i projev nesprávně projevovaného ženství vůči všemu mužskému. Jako když se žena rozhodne kopírovat aktivity mužské. Dnes je svět plný žen projevujících se spíše jako muži. Ať už v oblékání nebo v činnostech se dnešní ženy snaží zastoupit muže. Tím ztrácejí ze svého půvabu tu nejčistější část. Ruku na srdce – myslíte, že taková žena vyvolává svou přítomností u mužů touhu ji ochraňovat?

Účinek: Čistí ženství do harmonického vyrovnání.

 

13. Vrbovka malokvětá, Epilobium Parviflorum Scherb.

Vrbovka je trvalka drobného vzrůstu s květy bledě nachovými kvetoucí v červnu až září.

Fyzické působení: Další ze skupiny hormonálně působících bylin. Velmi pomáhá vyrovnání energie celého těla, podporuje činnosti vylučovacích orgánů. Je právem považovaná za mužskou bylinu.

Duševní znaky:

Klíčový stav: mužství

Je to stav muže, který se chová k ženám povýšenecky nebo hrubě. Rozhodně se o něm nedá říci, že by byl ochráncem ženského půvabu a rytířem chránící čistotu ženství.

Účinek: Harmonizační pro energie celého těla a sladění vnímání těla a ducha.

 

14. Prvosenka jarní, Primula Versi

Prvosenka je častým hostem na slunných a vlhkých stráních kvetoucí časně zjara nádhernými žlutými květy.

Fyzické působení: Velmi působí na nervovou podrážděnost a nespavost, čistí plíce, má antirevmatické účinky a s úspěchem ji lze použít při psychogenně vyvolaných bolestech hlavy.

Duševní znaky:

Klíčový stav: otevřenost

Lidový název pro prvosenku je petrklíč. To dostatečně vysvětluje, pro co je určená. Je to stav člověka toužícího po harmonii v dosažení sladění životního ideálu se skutečností. Klíč, který obsahuje, otevírá bránu mezi předním a zadním mozkem. Dává duchu prostor pro jeho činnost a vnitřní mír.

Účinky: Uvolňovací, čistící, hladící.

 

15. Svízel syřišťový, Galium Verum

Svízel je vytrvalá bylina vonící krásně po medu, drobounkých citrónově žlutých květů, jež se sbírají od června do srpna.

Fyzické působení: její používání je především v oblasti vylučovacích orgánů a velmi silně působí jako protirevmatická léčivka. Rovněž má skvělé účinky při zánětech v dutině ústní.

Duševní znaky:

Klíčový stav: zoufalost

Je to stav člověka dlouhodobě vystaveného trápení, který svůj stav vnímá jako by se pohyboval v kruhu. Zoufalství, které je pociťováno, je natolik extrémní, že se člověk v tomto stavu pohybuje jako stroj. Je to stav, kdy je člověk na hranici únosnosti.

Účinky: Svízel dokáže uvolnit nastalý tlak a dává prostor pro vyřešení stavu jež zoufalství vyvolalo.

 

16. Truskavec ptačí, Polygonum Avikulare

Truskavec je jednoletá bylina kvetoucí od června do září narůžovělými drobounkými květy.

Fyzické působení: Rdesno je bylina mimořádně universální. Používáme ji především jako čistící pro celý organismus od jater přes ledviny až po krev čistící. Také je dobře známo její působení v oblasti plic.

Duševní znaky:

Klíčový stav: lenost

Je to stav člověka, jež je pohodlný rozhodovat sám. Proto se raději schovává za autority, na které se snaží přenést zodpovědnost, jež by měl nést sám. Snaží se schovat do kolektivu, neboť je líný sám přicházet na odpovědi spojené s projevy života. Raději přijme názor, který je mu předkládán, ať už se jedná o oblast duchovní nebo hmotnou.

Účinky: Probouzí touhu po vlastní cestě, o dosažení individuality a propůjčuje mu k tomu sílu k vlastní očistě v sobě.

 

17. Pelyněk pravý, Artemisia Absinthium

Pelyněk je trvalka, která se u nás vyskytuje celkem hojněm, dorůstá výšky až jeden metr. Kvete od června do srpna drobnými kulovitými květy žluté barvy.

Fyzické působení: Velmi intenzivně stimuluje trávení, i když se o ní říká, že je to „utrejch“. Nelze než tomuto názoru dát za pravdu. Její působení však lehce předčí tuto pověst neboť má opravdu hojné použití ať už v oblasti trávení nebo v gynekologii. Účinně působí na stahy hladkého svalstva.

Duševní znaky:

Klíčový stav: zatrpklost

Je to stav člověka, který touží po tom, aby mohl své okolí ovládat. Ovšem forma, kterou volí, vyvolává v lidech odpor. Proto tento jedinec ve své ublíženosti zatrpkne, což ovšem dává širokému okolí okázale najevo. Mohou to být i lidé, kteří se vám mohou zdát smutní a často vyvolají lítost, ale v okamžiku, kdy k takovému člověku přistoupíte s nataženou pomocnou rukou,  jste velmi tvrdě odmítnuti.

Účinky: Zatrpklost je křeč, kterou pelyněk dokáže velmi snadno eliminovat a dá prostor k nápravě.

 

18. Sléz přehlížený, Malva Neglecta

Sléz je jedna z jednoletek nenápadného vzhledu, což nese i ve svém názvu. Kvete od bílých až po fialové květy v červenci a srpnu.

Fyzické působení: Pomáhá ochraně tkání před poškozením, stimuluje krvetvorbu a tvorbu pankreatických enzymů stejně pak proti zánětům v dutině ústní či vředové chorobě.

Duševní znaky:

Klíčový stav: melancholie

Stav melancholie jistě znáte. Jde zdánlivě o osoby nemající o nic zájem. Jako by jim vyhořelo palivo. To je ten stav, kdy se člověk stává melancholickým. Jednoduše je vyčerpán a nemá již v sobě jiskru, která by ho oživila. Jsou to také lidé, kteří potřebují ochranu od silnějších.

Účinky: Právě to je to, pro co se hodí sléz nejvíce. Skvěle chrání a zároveň dodává sílu.

 

19. Bez černý, Sambucus Nigra

Bez je známý keř nebo stromek dorůstající výšky i několik metrů, kvetoucí v květnu a červnu bílými až žlutými květy. Používají se i plody, které mají vynikající krvetvorné působení.

Fyzické působení: Vynikající čistící a odhleňovací schopnosti, krvetvorba.

Duševní znaky:

Klíčový stav: sebepodceňování

Stav, který je pro život velice nepříjemný. Osoba, jíž se to týká, je ve stavu stálé pochybnosti, i když k ní nemá důvod. Podceňuje sebe jak v práci tak odpočinku. Tím se dostává mnohdy do stavu sociální fobie.

Účinky: Dává sílu duchu k jeho uvědomění a naplnění jeho vlastní cesty jakož i vědomí sebe sama ve smyslu jedinečnosti. Právě to je to, pro co se hodí sléz nejvíce. Skvěle chrání a zároveň dodává sílu.

 

20. Rybíz černý, Ribes Nigrum

Rybíz je nezaměnitelný keř, jehož aroma vás okamžitě upozorní na svou přítomnost. Kvete v období od dubna do května. Plody jsou příjemné chuti a příznivě působí na krvetvorbu.

Fyzické působení: Vynikající na cévní potíže, podporuje obranyschopnost a krvetvorbu.

Duševní znaky:

Klíčový stav: životaschopnost

Každodenní a pravidelná práce bez touhy po veřejném uznání. To je stav člověka, který je vyrovnaný a patří k typu černého rybízu. V opačném případě takový člověk nadělá mnoho povyku pro nic. Je v tom skrytá touha být oceněn i za práci, která je běžná nebo která patří k činnosti jako povinnost.

Účinky: Černý rybíz dává smysl každodenní práci a zároveň i energii.

 

Pokračování seznamu Moravských květů zde.

 

Převzato z : www.moravskekvety.cz