Muži a ženy - nikdy nekončíčí a věčné téma o těchto dvou rozdílných a přece tak podobných bytostech. Najdete zde rady, poučení, zamyšlení, prostě vše, co vám může pomoci lépe pochopit sebe sama nebo opačné pohlaví. Příspěvky v této rubrice se budou týkat také našeho vnitřního muže a vnitřní ženy a jejich vzájemného sbližování a lásky.